MSZE ŚW.

Niedziela:
Kościół górny: 8.00, 10.00, 11.30, 12.45, 18.00
Kościół dolny: 9.00
Dni powszednie:
Kościół dolny: 7.00 | Kościół górny: 18:00
Spowiedź:
15 minut przed Mszą św. i w czasie Mszy św.
Nabożeństwa:
Poniedziałki: 17.30 – Różaniec
Wtorki: 17.30 – Nieszpory za zmarłych z wypominkami
Środy: 17.30 – Nabożeństwo do Matki Bożej i św. Ojca Stanisława Papczyńskiego
Czwartki: 17.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu zakończona Litanią do Wszystkich Świętych
Piątki: 17.30 – Różaniec

MODLITWA ZA ZMARŁYCH W PARAFII WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W ELBLĄGU

Jednym z uczynków miłosierdzia względem duszy jest modlić się za żywych i umarłych. Kościół wzywa nas do szczególnej pamięci w modlitwie za dusze cierpiące w czyśćcu.

Św. Stanisław Papczyński starał się wypełniać to zalecenie jak najgorliwiej i wzywał do tego wszystkich wiernych: Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. (Mt 5, 7), a czy mogłoby być większe miłosierdzie, jak to okazane zmarłym, od których nie oczekujesz żadnej nagrody, żadnej wdzięczności i żadnej pochwały? Ci, którzy to czynią, zdobywają sobie życie nieśmiertelne. Założyciel Zgromadzenia Księży Marianów dobrze wiedział, co mówi, gdyż doznał od Boga szczególnej łaski wizji czyśćca. Po jednym z takich doświadczeń wołał: Błagam was, módlcie się za zmarłych, bo straszne cierpią męczarnie!

O znaczeniu modlitwy za dusze w czyśćcu cierpiące pięknie pisała bł. Katarzyna Emmerich: To smutne, jak mało teraz pomaga się duszom w czyśćcu cierpiącym. Ich położenie jest przecież niezwykle ciężkie, bo same już w niczym nie mogą sobie pomóc. A kiedy ktoś się za nie modli, podejmuje ofiarę w ich intencji i daje jałmużnę, to natychmiast im pomaga. Są wtedy tak radosne i szczęśliwe jak omdlewający z pragnienia, któremu poda się chłodny napój.

W naszym kościele w oktawie Dnia Zadusznego (2 – 9 listopada) o godzinie 17.30 wspominamy zmarłych zgłoszonych w wypominkach, a także przez cały rok w każdy wtorek kontynuujemy modlitwę podczas nieszporów o godz. 17.30.

***
ZGŁOŚ WYPOMINKI

WYPOMINKI W OKTAWIE DNIA ZADUSZNEGO – POBIERZ FORMULARZ
WYPOMINKI ROCZNE – POBIERZ FORMULARZ

 ***

Ks. Mirosław Goliński

wspomnienia

Ks. Mirosław Goliński syn Kazimierza I Marianny z d. Grzyb urodził się 29 stycznia 1964 roku w Radomiu. Chrzest przyjął 16 marca 1964, zaś bierzmowanie – 26 maja 1980 roku. Miał czterech braci i siostrę, która od 1975 roku należy do Zgromadzenia Sióstr Michalitek. Szkołę podstawową rozpoczął w Młodocinie Mniejszym, z której po ukończeniu drugiej klasy – w związku z reorganizacją szkolnictwa – przeniósł się do zbiorczej szkoły Gminnej w Kowali. Ukończył ją w 1979 roku i wtedy rozpoczął naukę w technikum mechanicznym w Radomiu. Ukończył je w 1984 roku uzyskując świadectwo dojrzałości. We wrześniu 1984 roku podjął pracę w przedsiębiorstwie państwowym Techmatrans w Radomiu i pracował tam do 1988 roku.

W 1988 roku Mirosław wstąpił do Zgromadzenia Księży Marianów. Po miesięcznym postulacie w Stoczku Klasztornym, odbył nowicjat w Skórcu i tam 8 września 1989 roku złożył pierwszą profesję. Następnie został skierowany na studia w Mariańskim Seminarium Duchownym w Lublinie; należał do pierwszego rocznika, który cały program studiów – poza seminarium magisterskim i wykładem z miejscowym ordynariuszem na VI roku – odbył w Mariańskim Seminarium Duchownym. Profesję
wieczystą złożył w Sulejówku dnia 26 sierpnia 1993 r. Święcenia diakonatu przyjął w archikatedrze w Lublinie z rąk abpa Bolesława Pylaka, metropolity lubelskiego dnia 31 marca 1994 r., a święcenia prezbiteratu w Licheniu dnia 27 maja 1995 r. z rąk abpa Henryka Muszyńskiego, metropolity gnieźnieńskiego.

Po święceniach przez kilka tygodni – jak wszyscy ówcześni neoprezbiterzy – pracował w sanktuarium licheńskim, a następnie został posłany do pracy duszpastersko-katechetycznej do Góry Kalwarii. W 1996 roku został przeniesiony do Lichenia w charakterze asystenta prowincjalnego duszpasterza powołań. W 1998 roku został ponownie przeniesiony do Góry Kalwarii, gdzie oprócz wcześniej pełnionych obowiązków, został socjuszem magistra nowicjatu. W roku 1999 został przeniesiony do pracy duszpastersko-katechetycznej w parafii MB z Lourdes w Warszawie, gdzie został też wikariuszem parafii. W 2002 roku został tam domowym duszpasterzem powołań i II radnym domowym. W roku 2005 został ustanowiony przełożonym domu zakonnego w Zakopanem na Cyrhli oraz mianowany dyrektorem tamtejszego domu rekolekcyjno-wypoczynkowego. Od roku 2008 pełnił także obowiązki ekonoma tego domu. W sierpniu 2011 roku został przeniesiony do Lichenia, ale po śmierci ks. Ryszarda Kukiełki MIC, proboszcza na Cyrhli, w październiku 2011 został jego następcą na urzędzie. W 2017 roku został skierowany do domu zakonnego w Elblągu, gdzie został ustanowiony I radnym domu i wikariuszem w parafii pw. Wszystkich Świętych.

W trakcie wizyty kolędowej 20 stycznia 2023 roku doznał rozległego zawału serca. Mimo szybko udzielonej pomocy, zmarł w szpitalu w Elblągu 24 stycznia 2023 roku. Niech odpoczywa w pokoju.

519 684 295

NOWY NUMER TELEFONU DO KANCELARII PARAFII

I KOMUNIA ŚW.

INFORMACJE

25 maja 2024 roku
Uroczystość Pierwszej Komunii św.