MAŁŻEŃSTWA

SAKRAMENT

MARIANIE ELBLĄGMAŁŻEŃSTWA

MAŁŻEŃSTWA

SAKRAMENT

Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej nie później niż trzy miesiące przed planowaną datą ślubu (termin ślubu mogą zarezerwować wcześniej).

Jeżeli narzeczeni zawierają ślub tzw. konkordatowy (tzn. tylko w kościele, ale ze skutkami prawa cywilnego) zobowiązani są zgłosić się do USC i dostarczyć dokument zezwalający na pobłogosławienie małżeństwa ze skutkami cywilnymi (w USC wymagane są dowody osobiste oraz skrócone odpisy aktu urodzenia obojga narzeczonych).

Zaświadczenie to ważne jest 3 miesiące.

POTRZEBNE DOKUMENY

POTRZEBNE DOKUMENY

Metryka Chrztu Świętego – wystawiona maksymalnie 6 miesięcy przed planowanym ślubem, z adnotacją o stanie wolnym i o przyjęciu sakramentu bierzmowania

dowód osobisty

zaświadczenie o ukończeniu nauk przedmałżeńskich i spotkań w Poradni Rodzinnej

zaświadczenie z USC , lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto ślub cywilny

dane Świadków Ślubu (wiek, zawód, wyznanie, dokładny adres zamieszkania)

Spotkania dla narzeczonych (3 spotkania obowiązkowe przed ślubem). Z pracownikiem poradni należy się kontaktować osobiście.