DUSZPASTERZE

PARAFII

MARIANIE ELBLĄGDUSZPASTERZE
ks. Stanisław KOSIOROWSKI
proboszcz

Ks. Stanisław Kosiorowski pochodzi z parafii pw. św. Mikołaja w Dzikowcu.

W 1989 roku wstąpił do Zgromadzenia Księży Marianów. Po siedmiu latach złożył śluby wieczyste. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne Księży Marianów w Lublinie oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski. Święcenia kapłańskie przyjął 3 czerwca 2000 roku z rąk arcybiskupa Józefa Życińskiego.

Pierwszą posługę pełnił w parafii pw. św. Doroty w Licheniu. Przez cztery lata pracował w niej jako wikariusz i katecheta, a od 2004 roku sprawował urząd proboszcza. W 2014 roku decyzją władz zakonnych został przeniesiony z Lichenia do Warszawy i mianowany proboszczem parafii pw. Matki Bożej z Lourdes oraz kustoszem sanktuarium chorych diecezji warszawsko – praskiej.

Od 25 sierpnia 2023 roku piastuje urząd proboszcza parafii pw. Wszystkich Świętych w Elblągu.

MISJA

...

Byście jednak nie stali bezczynnie w winnicy Pańskiej, macie szerzyć cześć Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Bogurodzicy Dziewicy w miarę waszych sił oraz z najwyższym wysiłkiem, pobożnością i zapałem wspomagać modlitwą dusze wiernych zmarłych […]
Nie będzie jednak zakazane tym, którzy byliby obdarzeni tego rodzaju zdolnościami, pokornie pomagać proboszczom w pracach kościelnych […]. (św. Stanisław Papczyński, Reguła życia, 1694 r.)
W tym widzę istotę i sens naszego powołania: […] całkowicie poświęcić się i oddać Kościołowi, dla jego dobra, obrony, zachowania, postępu i wzrostu. (bł. Jerzy Matulewicz, Dziennik duchowy, 1910 r.)

Dotąd zakonnicy podejmowali się pracy najczęściej poza parafią. Czy nie można by spróbować stanąć w jednym rzędzie z duchowieństwem diecezjalnym, wziąć się do prowadzenia parafii i zorganizować je wzorowo? Każdy kościół parafialny z plebanią można by uczynić małym domem zakonnym. (bł. Jerzy Matulewicz, Dziennik duchowy, 1911 r.)

ks. Mateusz TURKOWSKI
duszpasterz

Ukończył KUL. Dotychczas pełnił posługę kapłańską w Londynie.
W tym roku mija 12 lat jego kapłaństwa.

ks. Piotr BERNACKI
duszpasterz

Ukończył KUL. Przez 12 lat służył w Białorusi.
Jako kapłan służy już 20 lat.

ks. Jan JANIKOWSKI
duszpasterz

Ukończył KUL. Przez lata pełnił posługę kapłańską w Niemczech, w Bawarii.
W tym roku mija 32 rok jego kapłaństwa.

ks. Mariusz JARZĄBEK
duszpasterz

Pochodzi z parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Nowym Dworze Gdańskim. W 1983 roku wstąpił do Zgromadzenia Księży Marianów. Po ukończeniu studiów na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Zbigniewa Kraszewskiego w dniu 3 czerwca 1990 roku. Pierwszą posługę pełnił w parafii pw. Wszystkich Świętych w Elblągu, w latach 1990–1995. Następnie posługiwał w Licheniu, w Warszawie, w parafii Matki Bożej z Lourdes i w Grudziądzu. Od 1999 do 2023 przebywał za granicą posługując w Wielkiej Brytanii, na Filipinach i w Stanach Zjednoczonych. 1 grudnia 2023 powrócił do swojej pierwszej parafii pw. Wszystkich Świętych w Elblągu.