INTENCJE

MSZY ŚW.

INTENCJE

MSZY ŚW.

2024

13 - 19 MAJA 2024 R.

PONIEDZIAŁEK 13.05.2024 r.
7.00 – Śp. Edwarda Kujawskiego 13/30
18.00- Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Anny i Pawła w 1 rocznicę ślubu
18.00 – Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Sławomira w 60 rocznicę urodzin

WTOREK 14.05.2024 r.
7.00 – Śp. Annę Kaczor
18.00 – Śp. Edwarda Kujawskiego 14/30
18.00- Śp. Władysława Kiełczewskiego z 3 rocznicę śmierci, Mariana Kiełczewskigo w 7 rocznicę śmierci oraz zmarłych z rodziny Dorockich

ŚRODA 15.05.2024 r.
7.00 – Śp. Annę Kaczor
18.00 – Śp. Edwarda Kujawskiego 15/30
18.00 – Bierzmowanie

CZWARTEK 16.05.2024 r.
7.00 – Śp. Annę Kaczor
18.00 – Śp. Edwarda Kujawskiego 16/30
18.00 – Śp. Zofię Richter w 11 rocznicę śmierci, Włodzimierza i Alicję

PIĄTEK 17.05.2024 r.
7.00 – Śp. Annę Kaczor
18.00 – Śp. Edwarda Kujawskiego 17/30

SOBOTA 18.05.2024 r.
7.00 – Śp. Annę Kaczor
18.00 – Śp. Edwarda Kujawskiego 18/30

NIEDZIELA 19.05.2024 r.
8.00 – Śp. Kazimierza Jażdżyńskiego w 16 rocznicę śmierci
9.00 – Śp. Edwarda Kujawskiego 19/30
10.00 – O błogosławieństwo Boże dla Jakuba, Magdaleny i Łukasza
11.30 – W rocznicę śmierci Marianny i Bolesława Kończyńskich i Łucję Wojtaś
12.45 – Śp. męża Leona Brunka w 1 rocznicę śmierci, za rodziców Reginę i Franciszka Snarskich oraz Józefę, Edwarda i Leontynę Sawko
18.00 – O łaskę nieba dla Barbary i Jerzego oraz zmarłych z rodziny Abryszewskich

06 - 12 MAJA 2024 R.

PONIEDZIAŁEK 06.05.2024 r.
7.00 – Śp. Tadeusza Mrozowskiego w 12 rocznicę śmierci
18.00- Śp. Irenę Cichoń w 15 rocznicę śmierci, Krystynę i Ludwika Makowieckich, Irenę i Zygmunta Cichoń
18.00- Śp. Edwarda Kujawskiego 6/30
18.00 – O dary Ducha Świętego dla maturzystów

WTOREK 07.05.2024 r.
7.00 – śp. Weronikę i Aleksandra Trusewiczów, zmarłych z rodziny Trusewiczów, Chmielewskich , Bujnowskich i Mieczkowskich
18.00 – Śp. Edwarda Kujawskiego 7/30
18.00- O prawidłowy rozwój dziecka poczętego i błogosławieństwo Boże dla rodziców

ŚRODA 08.05.2024 r.
7.00 – Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Ks. Stanisława ( intencja Marszałów)
18.00 – Imieniny Ks. Proboszcza
18.00 – Śp. Stanisławę i Stanisława Graczyków

CZWARTEK 09.05.2024 r.
7.00 – Śp. Stanisława Malarczyka w 8 miesiąc po śmierci
18.00 – Śp. Edwarda Kujawskiego 9/30
18.00 – O Boże błogosławieństwo dla córki w dniu urodzin, potrzebne łaski i nawrócenie

PIĄTEK 10.05.2024 r.
7.00 – Śp. Edwarda Kujawskiego 10/30
18.00 – Śp. Jana Okraszewskiego w 20 rocznicę śmierci
18.00 – Śp. Antoniego Skuzińskiego w 24 rocznicę śmierci

SOBOTA 11.05.2024 r.
7.00 – Śp. Annę Kaczor
18.00 – Śp. Edwarda Kujawskiego 11/30
18.00 – Śp. Barbarę Rydzyńską-Skiruk, Ryszarda Rydzyńskiego, Jana Polkowskiego

NIEDZIELA 12.05.2024 r.
8.00 – Śp. Krystynę i Janusza Harytoniuk
9.00 – Śp. Edwarda Kujawskiego 12/30
10.00 – Dziękczynna z prośbą o dalszą opiekę Bożą dla Małgorzaty i Rafała w 6 rocznicę ślubu
11.30 – Za parafian
12.45 – Św. Ryszarda Kobierowskiego w 5 rocznicę śmierci oraz za zmarłych z rodziny Kobierowskich i Pietkiwicz
18.00 – Śp. Zofię i Leona Szczygłowskich w 55 rocznicę śmierci oraz zmarłych braci Zbigniewa, Walerego i Mirosława

29 KWIETNIA - 05 MAJA 2024 R.

PONIEDZIAŁEK 29. 04.2024 r.
7.00 – Śp. Annę Kaczor
18.00- O zgodę , przebaczenie i pojednanie w rodzinie Janusza i Renaty i ich dzieci
18.00-

WTOREK 30.04.2024 r.
7.00 – Śp. Genowefę i Jana Demianiuk, Władysławę i Józefa Siniło
18.00 – Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Maryi Niepokalanej dla Danuty z okazji 70 urodzin
18.00- Za zmarłych: Danutę Narloch, Ryszarda Welenc, Wioletę Krause, Pawła Iwon, Walerię Wiśniewską, Czesława Jocz, Kazimierza Kaczmarek

ŚRODA 01.05.2024 r.
7.00 – Śp. Annę Kaczor
18.00 –Śp. Edwarda Kujawskiego 1/30
18.00 –

CZWARTEK 02.05.2024 r.
7.00 – O nowe powołania do Zgromadzenia Księży Marianów
18.00 – Śp. Edwarda Kujawskiego 2/30
18.00 – Śp. Stanisławę Jastrzębską

PIĄTEK 03.05.2024 r.
7.00 – Śp. Zbigniewa jego rodziców i rodzeństwo
11.30 – O łaski Ducha Świętego dla Polski oraz opiekę Najświętszej Maryi Panny nad Polakami i Ojczyzną
18.00 – Śp. Edwarda Kujawskiego 3/30

SOBOTA 04.05.2024 r.
7.00 – Intencja wynagradzająca Najświętszemu Sercu Maryi
18.00 – Śp. Edwarda Kujawskiego 4/30
18.00 – Śp. Stanisława w 4 rocznicę śmierci, Józefa, Jadwigę, Bronisława i Tadeusza

NIEDZIELA 05.05.2024 r.
8.00 – O zbawienie duszy dla Romana Hołozubiec
9.00 – Śp. Wacława Szestowickiego, Eufrozynę i Stanisława Siemaszko
10.00 – Śp. Edwarda Kujawskiego 5/30
11.30 – Za parafian
12.45 – Śp. Helenę Olejnik w 10 rocznicę śmierci oraz Antoniego, Marianka i rodziców z obojga stron
18.00 – Śp. rodziców, brata Andrzeja, szwagra Józefa i męża Józefa

15 - 21 KWIETNIA 2024 R.

PONIEDZIAŁEK 15.04.2024 r.
7.00 – Za parafian
18.00- Śp. Stanisława Serafina
18.00-

WTOREK 16.04.2024 r. 
7.00 – O Boże błogosławieństwo dla Szymona Juszczyka
18.00 –
18.00-

ŚRODA 17.04.2024 r.
7.00 –
18.00 –
18.00 –

CZWARTEK 18.04.2024 r.
7.00 – Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Marka Micek w 60 rocznicę urodzin
18.00 – Śp. Reginę Frydrychowicz w 1 rocznicę śmierci
18.00 –

PIĄTEK 19.04.2024 r.
7.00 –
18.00 – Śp. Wojciecha i Jerzego w 8 rocznicę śmierci
18.00 – Dziękczynna za dar życia w 85 rocznicę urodzin i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny

SOBOTA 20.04.2024 r.
7.00 –
18.00 – Śp. Elżbietę Królikowską w 1 rocznicę śmierci
18.00 – Śp. Tadeusza w 5 rocznicę śmierci i Teresę Olszewskich oraz dziadków z obojga stron

NIEDZIELA 21.04.2024 r.
8.00 – Za parafian
9.00 – Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże dla Krystyny i Jerzego w 50 rocznicę ślubu
10.00 – Śp. Radosława Mazurczaka w 5 rocznicę śmierci
11.30 – Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej oraz zdrowie dla Olgi Słabek w 85 rocznicę urodzin i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny
12.45 – Śp. Genowefę, Jana, Mirosława i Stefana Orłowskich oraz dziadków z obojga stron
18.00 – Śp. Pawła i Urszuli Krause oraz zmarłych z rodziny Krzyśko i Krause

08 - 14 KWIETNIA 2024 R.

PONIEDZIAŁEK 08.04.2024 r.
7.00 –
18.00- Śp. Augustyna w rocznicę śmierci oraz Henrykę, Józefa i Jana
18.00- O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Marii i całej jej rodziny
18.00 – Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Janiny Gawryołek w 85 rocznicę urodzin – zelatorka różańców

WTOREK 09.04.2024 r.
7.00 – Śp. Stanisława Malarczyka w 7 rocznicę śmierci
18.00 – O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Anny Feler w dniu urodzin
18.00- Śp. Andrzeja w 2 rocznicę śmierci

ŚRODA 10.04.2024 r.
7.00 –
18.00 – Śp. Stanisławę Zalewską w 1 rocznicę śmierci
18.00 – Śp. Tadeusza Hołda w 1 rocznicę śmierci

CZWARTEK 11.04.2024 r.
7.00 –
18.00 – Śp. Mariana Kopeć w 15 rocznicę śmieci
18.00 – O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla dzieci Nel i Aleksandra Kućmańskich

PIĄTEK 12.04.2024 r.
7.00 – Śp. Krystynę Adamską
18.00 –
18.00 –

SOBOTA 13.04.2024 r.
7.00 –
18.00 – Śp. Beatę i Janusza Hryniewickich w 10 rocznicę śmierci oraz Mariana Paroń i Mirosławę Smolińską
18.00 – Śp. Elżbietę Rusek i Ryszarda Seweryńskiego

NIEDZIELA 14.04.2024 r.
8.00 – Śp. Józefa Drzewieckiego w 19 rocznicę śmierci
9.00 – Śp. Stefanię Bilewicz
10.00 – Śp. Elżbietę Mątewską w 26 rocznicę śmierci oraz rodziców z obojga stron
11.30 – Śp. Tomasza i Józefa Sawickich w 2 rocznicę śmierci
12.45 – Śp. Stanisława Kaczkowskiego w 16 rocznicę śmierci, Mariannę z mężem, rodziców i dziadków z obojga stron
18.00 – Śp. Stefana i Zbigniewa w rocznicę śmieci oraz zmarłych z rodziny i przyjaciół

01 - 07 KWIETNIA 2024 R.

PONIEDZIAŁEK 01.04.2024 r. Poniedziałek Wielkanocny
8.00 – Śp. Genowefę i Jana Demianiuk i Władysławę i Józefa Siniło
9.00 – Śp. Genowefę, Józefa i Jadwigę
10.00 – Śp. Helenę Kisińską, zmarłych z rodziny Kisińskich i Buczkowskich
11.30 – Śp. Cecylię Siela w 19 rocznicę śmierci oraz o światłość wiekuistą dla ojca, ojczyma, męża i siostry
18.00 – Śp. Kazimierza Flaszyńskiego 1/30

WTOREK 02.04.2024 r. – Oktawa Wielkanocy
7.00 – W intencji Izy i jej rodziny
18.00 – Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Jolanty i Sławomira w 33 rocznicę ślubu i dla ich rodziny
18.00- Dziękczynna z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Anny w 39 rocznicę urodzin i dla całej jej rodziny

ŚRODA 03.04.2024 r. – Oktawa Wielkanocy
7.00 – Przebłagalna o potrzebne łaski dla syna Marka
18.00 – Śp. Mariannę Wróblewską w 2 rocznicę śmierci
18.00 – Śp. Ryszarda Petrusewicz

CZWARTEK 04.04.2024 r. – Oktawa Wielkanocy
7.00 – O nowe powołania do Zgromadzenia Księży Marianów
18.00 – Śp. rodziców Annę i Aleksandra, siostry Alinę i Jadwigę, wnuczkę Małgosię oraz zmarłych z rodziny Libudzkich i Bogusławskich
18.00 – Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy popełnione przez Polaków

PIĄTEK 05.04.2024 r. – Oktawa Wielkanocy
7.00 – Śp. Krzysztofa Czajkowskiego w 3 rocznicę śmierci
18.00 – Śp. Marię i Jana Proksza
18.00 – O łaskę nieba dla Śp. Haliny, Tadeusza, Teresy, Stanisława i zmarłych z rodziny Piekarskich

SOBOTA 06.04.2024 r. – Oktawa Wielkanocy
7.00 – Intencja Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Maryi
18.00 – Śp. Macieja Kajta w 11 rocznicę śmierci, Lucynę, rodziców, dziadków i bratową
18.00 – Śp. Sebastiana Stankiewicza w 6 rocznicę śmieci

NIEDZIELA 07.04.2024 r. – Oktawa Wielkanocy
8.00 – Śp. Weronikę i Aleksandra Trusewicz, zmarłych z rodziny Trusewiczów, Chmielewskich, Bójnowskich i Mieczkowskich
9.00 – O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla dzieci i wnuka
10.00 – Śp. Antoninę i Józefa Bredyczko oraz Barbarę Krasulską
11.30 – Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Haliny, Eugeniusza Dziechciejewskich w 50 rocznicę ślubu
12.45 – Śp. Anastazję i Wilhelma Więckiwicz
15.00 – Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia
18.00 – O miłosierdzie Boże dla Herberta Jakobsena i zmarłych z rodzin Laudańskich, Łukowicz, Zielińskich i Złotorowicz

25 - 31 MARCA 2024 R.

PONIEDZIAŁEK 25.03.2024 r.
7.00 – O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Maryi Niepokalanej dla Anny i Marka
18.00 – Śp. Czesława Lesiaka ( od Grażyny Borowieckiej z Tarnowa)
18.00 – Śp. Albina Komorowskiego w rocznicę śmieci

WTOREK 26.03.2024 r.
7.00 –
18.00 – W intencji Bogu wiadomej
18.00 – Za zmarłych: Śp. Ewę Kowalczyk, Alinę Ignaciuk, Zdzisława Szymańskiego, Kazimierę Łaszkiewicz, Czesława Lesiaka, Krystynę Keczmer, Irenę Balicką, Marię Rożek

ŚRODA 27.03.2024 r.
7.00 – Śp. Aleksandra i Weronikę Trusewicz, zmarłych z rodziny Trusewiczów, Chmielewskich, Bójnowskich i Mieczkowskich
18.00 – Śp. Kazimierza Gregorczyka z 9 rocznicę śmieci
18.00 – Za dusze w czyśćcu cierpiące

WIELKI CZWARTEK 28.03.2024 r.
Msza św. WIECZERZY PAŃSKIEJ
18.00 –

WIELKI PIĄTEK 29.03.2024 r.
18.00 – LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ

WIELKA SOBOTA 30.03.2024 r.
21.00 – WIGILIA PASCHALNA – Za parafian

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 31.03.2024 r.
9.00 – Śp. Janinę w 19 rocznicę śmierci i Stanisława w 3 rocznicę śmieci Kryszyłowicz
10.00 – Śp. Teresę Brzyska w 2 rocznicę śmierci, rodziców i rodzeństwo z obojga stron
11.30 – Za parafian
12.45 – Śp. Zenonę i Kazimierza Bełzów, zmarłych z rodziny Podgórskich: Władysława, Stefana , Czesława, Eugeniusza
18.00 – Śp. Adelę Kowalską w 1 rocznicę śmierci

18 - 24 MARCA 2024 R.

PONIEDZIAŁEK 18.03.2024 r.
7.00 – Śp. Rodziców, rodziców chrzestnych, siostry, braci, szwagrów i bratowe
9.30 –
18.00 –
18.00 –

WTOREK 19.03.2024 r. – Uroczystość św. Józefa
7.00 – Śp. Czesława Lesiaka ( od Marii i Adama Lesiak z Januszkowic)
9.30 –
18.00 – Śp. Mateusza, Teresę i Zygmunta
18.00 – Śp. Józefa i Mariannę Mogielskich, Śp. Helenę i Andrzeja Kołodziejczuk

ŚRODA 20.03.2024 r.
7.00 –
18.00 – Śp. Jana Józefowicz z okazji urodzin
18.00 – Śp. zmarłych z rodziny Światkowskich Marię , Józefa i Jerzego, z rodziny Kuczkowskich Danutę i Mariusza

CZWARTEK 21.03.2024 r.
7.00 –
18.00 – Śp. Antoniego w 24 rocznicę śmierci i Władysławę
18.00 – Śp. Jerzego Cholewiaka w 31 rocznicę śmieci, Janinę i Władysława Cholewiak, Waldemara i Wojciecha Górnisiewicz i zmarłych z rodziny

PIĄTEK 22.03.2024 r.
7.00 –
18.00 – Śp. Zdzisława Lach, rodziców i rodzeństwo z obojga stron, zmarłych z rodziny Doroz, Kierzkowskich i Kowalskich
18.00 – Śp. Marię i Włodzimierza Nowosad i zmarłych z rodziny

SOBOTA 23.03.2024 r.
7.00 –
18.00 – Śp. Jacka Mroczkowskiego
18.00- O boże błogosławieństwo dla całej rodziny

NIEDZIELA PALMOWA 24.03.2024 r.
8.00 – Śp. Jana Grotnik w 8 rocz. śmierci oraz za zmarłych z rodziny Zalawskich i Grotników
9.00 – Śp. Jana, Barbarę, Leokadię i zmarłych z rodzin
10.00 – Śp. Czesława Wirkiewicza i rodziców z obojga stron
11.30 – Za parafian
12.45 – Śp. Henryka Pawluć
18.00 – Śp. Lucynę Stępkowską w miesiąc po śmierci i rodziców z obojga stron

11 - 17 MARCA 2024 R.

PONIEDZIAŁEK 11.03.2024 r.
7.00 –
18.00 – O Boże błogosławieństwo dla Krystyny i Grzegorza z racji imienin (od grupy biblijnej)
18.00 – O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Henryka

WTOREK 12.03.2024 r.
7.00 – Śp. Czesława Lesiaka ( od Ryszarda i Józefy Borowieckich z Januszkowic)
18.00 – Śp. Mieczysławę w 1 rocz. śmieci i Waldemara w 10 rocz. śmierci Bartoszewskich
18.00 – Śp. Barbarę w 1 rocz. śmieci i Witolda w 13 rocz. śmierci Piotrowskich

ŚRODA 13.03.2024 r.
7.00 –
18.00 – Śp. Mariannę Majewską w 5 rocznicę śmierci
18.00 – O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Henryka

CZWARTEK 14.03.2024 r.
7.00 – O szczęśliwą operację i szybki powrót do zdrowia dla Anny
18.00 – Śp. Włodzimierza Pawluk w 4 rocz. śmierci, Genowefę Pawluk w 20 rocz. śmierci oraz Marię w 22 rocz. śmierci i Michała w 28 rocz. śmieci Rosnowskich
18.00 – Śp. Romualda Jurszo w 20 rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny

PIĄTEK 15.03.2024 r.
7.00 –
18.00 – Śp. Czesława Lesiaka ( od Ryszarda i Józefy Borowieckich z Januszkowic)
18.00 – Śp. Tadeusza w 1,5roku po śmierci , Erwinę w 2 rocznicę śmieci i zmarłych z rodziny

SOBOTA 16.03.2024 r.
7.00 – Śp. Stanisława Malarczyka w 6 miesiąc po śmierci
18.00 – Dziękczynna z prośbą o dalszą opiekę Bożą w trakcie leczenia dla Jolanty
18.00- Śp. Romualda Wejs w 4 rocznicę śmierci

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 17.03.2024 r.
8.00 – Śp. Leokadię i jej rodziców, za Józefa, Jana, Genowefę, Gabrysię oraz Adama
9.00 – Śp. Zbigniewa Miksza w 12 rocznicę śmierci i rodziców Władysławę i Józefa
10.00 – Śp. Józefa Atraszkiewicza oraz rodziców i braci z obojga stron
11.30 – Śp. Franciszkę, Stanisława, Sławomira oraz zmarłych z rodziny Falkowskich
12.45 – Śp. Zbigniewa Strzelec, rodziców i rodzeństwo z obojga stron
18.00 – Śp. Jerzego Borkowskiego w 4 rocznicę śmierci

04 - 10 MARCA 2024 R.

PONIEDZIAŁEK 04.03.2024 r. – św. Kazimierza królewicza
7.00 – Śp. Romana Gromyko, Reginę Piłkowską, Eugeniusza Gromyko oraz Jana Łabno
18.00 – Śp. Zenona Żuka w 2 rocznicę śmierci
18.00 – Za wiarę, nadzieję i miłość oraz o wypełnienie woli Bożej w życiu Dominiki, Leona i Natalii oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla nich

WTOREK 05.03.2024 r.
7.00 –
18.00 – Śp. Weronikę i Piotra Szestowickich w rocznicę śmierci
18.00 – Za wiarę, nadzieję i miłość oraz o wypełnienie woli Bożej w życiu Dominiki, Leona i Natalii oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla nich

ŚRODA 06.03.2024 r.
7.00 – Śp. Teodozję Bandurską
18.00 – Śp. Za wiarę, nadzieję i miłość oraz o wypełnienie woli Bożej w życiu Dominiki, Leona i Natalii oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla nich
18.00 – O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Henryka

CZWARTEK 07.03.2024 r. – św. Perpetuy i Felicyty, męczennic
7.00 – Śp. Weronikę i Aleksandra Trusewicz, zmarłych z rodziny Trusewicz, Chmielewskich, Bójnowskich i Mieczkowskich
18.00 – Śp. Rajmunda Wróblewskiego w 29 rocznicę śmierci
18.00 – Za wiarę, nadzieję i miłość oraz o wypełnienie woli Bożej w życiu Dominiki, Leona i Natalii oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla nich

PIĄTEK 08.03.2024 r. – św. Jana Bożego, zakonnika
7.00 –
18.00 – Śp. kochanego brata Jana Kozłowskiego w 1 rocznicę śmierci, zmarłych rodziców Władysławę i Bolesława oraz braciszka Ryszarda
18.00 – Za wiarę, nadzieję i miłość oraz o wypełnienie woli Bożej w życiu Dominiki, Leona i Natalii oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla nich

SOBOTA 09.03.2024 r. – św. Franciszki Rzymianki, zakonnicy
7.00 – Śp. Stanisława Malarczyka w 6 miesiąc po śmierci
18.00 – O szczęśliwą operację i szybki powrót do zdrowia dla Małgorzaty
18.00- Za wiarę, nadzieję i miłość oraz o wypełnienie woli Bożej w życiu Dominiki, Leona i Natalii oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla nich

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 10.03.2024 r.
8.00 – Śp. Zdzisława Szpinek, Ewę Limanowską, Leona Limanowskiego i Zofię Węgielską
9.00 – Śp. Stanisława, Leona, Jana i zmarłych z rodziny Iwanowskich
10.00 – Śp. Apolonię, Kazimierza i Lecha Belka oraz Śp. Halinę i Henryka Bruzdowskich
11.30 – Za parafian
12.45 – Śp. Łucję i Stanisława Kaniewskich
18.00 – Śp. Teresą Janosz 13/30

26 LUTEGO - 03 MARCA 2024 R.

PONIEDZIAŁEK 26.02.2024 r.
7.00 – Za dusze w czyśćcu cierpiące
18.00 – Śp. Ks. Mirosława Golińskiego z okazji imienin od grupy biblijnej
18.00 – Śp. Jacka Mroczkowskiego 26/30

WTOREK 27.02.2024 r.
7.00 – Śp. Aleksandra i Weronikę Trusewicz, zmarłych z rodziny Trusewicz, Chmielewskich, Bujnowskich i Mieczkowskich
18.00 – Śp. Jacka Mroczkowskiego 27/30
18.00 – Za zmarłych: Apolonia Braca, Barbara Chruścicka, Henryka Sikorska, Lidia Komosa, Sławomir Falkowski, Lucyna Stępkowska, Alina Ignaciuk

ŚRODA 28.02.2024 r.
7.00 – Śp. Teresę Janosz 2/30
18.00 – Śp. Jacka Mroczkowskiego 28/30
18.00 – Śp. Alicję w 16 rocznicę śmierci i rodziców Marię i Jerzego

CZWARTEK 29.02.2024 r.
7.00 – Śp. Genowefę i Jana Demianiuk, Władysławę i Józefa Siniło
18.00 – Śp. Jacka Mroczkowskiego 29 /30
18.00 – W intencji zadośćuczynienia za grzechy w rodzinie

PIĄTEK 01.03.2024 r.
7.00 –
9.30 – Śp. Jacka Mroczkowskiego 30/30
18.00 – Za wiarę, nadzieję i miłość oraz o wypełnienie woli Bożej w życiu Dominiki, Leona i Natalii oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla nich

SOBOTA 02.03.2024 r.
7.00 – Intencja wynagradzająca NS Maryi
18.00 – Za wiarę, nadzieję i miłość oraz o wypełnienie woli Bożej w życiu Dominiki, Leona i Natalii oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla nich
18.00 – O dary Ducha Świętego i uzdrowienie dla Aliny

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 03.03.2024 r.
8.00 – Śp. Zofię Raciborską w 12 rocznicę śmierci
9.00 – Śp. Kazimierę i Jana i ich dzieci
10.00 – Śp. Annę i Franciszka Dutko
11.30 – Śp. Teresę Janosz 6/30
12.45 – Śp. Jerzego Połoka w rocznicę śmierci oraz Śp. Jadwigę i Jana Krogulec
18.00 – Za wiarę, nadzieję i miłość oraz o wypełnienie woli Bożej w życiu Dominiki, Leona i Natalii oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla nich

12 - 18 LUTEGO 2024 R.

PONIEDZIAŁEK 12 .02.2024 r.
7.00 –
18.00 – śp. Jacka Mroczkowskiego 12/30
18.00 – śp. Wincentego w 10 rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny

WTOREK 13.02.2024 r.
7.00 – śp. Martę i Stanisława
18.00 – śp. Jacka Mroczkowskiego 13/30

ŚRODA Popielcowa 14.02.2024 r. – świętych Cyryla i Metodego
7.00 –
9.30 – śp. Jacka Mroczkowskiego 14/30
18.00 – Dziękczynna z prośbą o opiekę Matki Bożej, Boże błogosławieństwo dla Leona, Agnieszki, Kasi i Marioli
19.30 – Śp. Stanisławę Krzesińską w 1 rocznicę śmierci oraz Kazimierza Krzesińskiego i Alinę Piecha

CZWARTEK 15.02.2024 r.
7.00 –
18.00 – śp. Zofię Skuzińską w 5 rocznicę śmierci
18.00 – śp. Jacka Mroczkowskiego 15/30

PIĄTEK 16.02.2024 r.
7.00 –
18.00 –śp. Jacka Mroczkowskiego 16/30
18.00 – śp. Elżbietę Nowakowską w 27 rocznicę śmierci

SOBOTA 17.02.2024 r. – Świętych Siedmiu Założycieli Zakonu Serwitów NMP
7.00 –
18.00 – Śp. Zdzisława (m) rodziców i rodzeństwo z obojga stron, zmarłych z rodziny Lach, Kowalskich, Doroz i Kierzkowskich
18.00 –śp. Jacka Mroczkowskiego 17/30

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 18.02.2024 r.
8.00 – śp. Jacka Mroczkowskiego 18/30
9.00 – śp. Karola i Franciszkę Kowalskich, Sylwestra i Helenę Orzechowskich
10.00 – śp. Tomasza Kasprzaka w 17 rocznicę śmierci, dziadków z obojga stron i Marię Matuszak
11.30 – Za parafian
12.45 – śp. Bolesława Laseckiego w 17 rocznicę śmierci
18.00 – O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Antoniego i Piotra w dniu urodzin

05 - 12 LUTEGO 2024 R.

PONIEDZIAŁEK 05.02.2024 r. – św. Agaty
7.00 – Śp. Teodozję Bandurską w rocznicę śmierci
18.00 – O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Joanny i Marcina w rocznicę ślubu – od grupy biblijnej
18.00 – Śp. Jacka Mroczkowskiego 5/30

WTOREK 06.02.2024 r.
7.00 –
18.00 – Śp. Jacka Mroczkowskiego 6/30
18.00 – Śp. Halinę Kruk w 2 rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny Czarneckich i Kruk

ŚRODA 07.02.2024 r. – bł. Piusa IX
7.00 – Śp. Weronikę i Aleksandra Trusewicz, zmarłych z rodziny Trusewiczów,
Chmielewskich, Bójnowskich i Mieczkowskich
18.00 – Śp. Jacka Mroczkowskiego 7/30
18.00 – O Boże błogosławieństwo i prawidłowy rozwój poczętego dziecka za wstawiennictwem św. O. Papczyńskiego

CZWARTEK 08.02.2024 r. – św. Józefiny Bakhity i św. Hieronima
7.00 –
18.00 – Śp. Jacka Mroczkowskiego 8/30

PIĄTEK 09.02.2024 r.
7.00 – Śp. Stanisława Malarczyka w 5 miesiąc po śmierci
18.00 – Śp. Jacka Mroczkowskiego 9/30

SOBOTA 10.02.2024 r. – św. Scholastyki
7.00 –
18.00 – Śp. Jacka Mroczkowskiego 10/30
18.00 – O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej dla Piotra z okazji 18 urodzin

VI NIEDZIELA ZWYKŁA 11.02.2024 r. – NMP z Lourdes
8.00 – Śp. Alojzego Zdrojewskiego w 5 rocznicę śmierci, Janinę i Sławomira
9.00 – Śp. Jacka Mroczkowskiego 11/30
10.00 – Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski i opiekę Matki Bożej dla Ewy i Dariusza w 31 rocznicę ślubu
11.30 – Za parafian
12.45 – Śp. Stefanię i Władysława oraz rodziców i rodzeństwo z obojga stron
18.00 – Śp. Zofię w 20 rocznicę śmierci i Leona Szczygłowskich oraz ich zmarłe dzieci

2023

INTENCJE: 25 - 31 GRUDNIA 2023 R.

PONIEDZIAŁEK 25.12.2023 r. – Uroczystość Narodzenia Pańskiego
9.00 – Śp. Adama, jego rodziców i rodzeństwo i zmarłych z rodziny: Miklus i Płaneta
10.00 – Śp. Ewę i Jerzego Sobczak oraz rodziców z obojga stron. O spokój duszy oraz miłosierdzie Boże dla Feliksa Dudy
11.30 – Śp. Zuzannę w rocznicę śmierci i Jana
18.00 – Śp. Jóel Charlot (m)

WTOREK 26.12.2023 r. – św. Szczepana
8.00 –
9.00 – Śp. Ks. Mirosława Golińskiego
10.00 – O Boże błogosławieństwo dla Szczepana Dubik z okazji 85 urodzin
11.30 – Śp. Helenę Kisińską i zmarłych z rodziny Kisińskich i Buczkowskich
12.45 – Śp. Helenę Paczkowską w 17 rocznicę śmierci, Józefa, Piotra, Halinę, Annę, Jana, Bolesława, Franciszkę, Edwarda, Teresę, Henryka i Krzysztofa
18.00 – Śp. Mirosława Maroszek w 7 rocznicę śmierci i rodziców z obojga stron

ŚRODA 27.12.2023 r. – św. Jana Ewangelisty
7.00 – Śp. Aleksandra i Weronikę Trusewicz, zmarłych z rodziny Trusewiczów, Chmielewskich, Bójnowskich i Mieczkowskich
18.00 – Za dusze w czyśćcu cierpiące
18.00 – Śp. Jana w rocznice śmierci i Stefanię

CZWARTEK 28.12.2023 r. – świętych Młodzianków
7.00 –
18.00 – Śp. Teresę w 3 rocznicę śmierci oraz Zygmunta i Mateusza
18.00 – Śp. Feliksa w 7 rocznicę śmierci i Wiesławę Stryjewskich

PIĄTEK 29.12.2023 r. – św. Tomasza Becketa
7.00 – Dziękczynna w 50 rocznicę ślubu Lucyny i Rajmunda z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże
18.00 – Śp. Jana Łabno

SOBOTA 30.12.2023 r. – Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa
7.00 –Śp. Genowefę i Jana Demianiuk oraz Władysławę i Józefa Siniło
18.00 – Śp. Helenę w rocznicę śmierci oraz Cecylię i Augustyna

NIEDZIELA – 31.12.2023 r. – św. Sylwestra
8.00 – Śp. Sylwestra jego rodziców i rodzeństwo, śp. Krystynę i Zbigniewa Traczyk i Czesławę
9.00 –
10.00 – Ks. Mirosława Golińskiego
11.30 – Śp. Jana Koteluk w 1 rocznicę śmierci
12.45 –
18.00 – Sp. Halinę w 4 rocznicę śmierci, Bernarda, Antoniego i zmarłych z rodziny

INTENCJE: 18 - 24 GRUDNIA 2023 R.

PONIEDZIAŁEK 18.12.2023 r.
7.00 – Śp. Mariannę Nawrocką
18.00 – Śp. Stanisława Marciniaka w 3 rocznicę śmierci
18.00 – Śp. rodziców : Mariannę i Franciszka, siostry: Halinę i Stanisławę, wnuczkę Małgorzatę i zmarłych z rodziny Chrebelskich i Małkowskich

WTOREK 19.12.2023 r.
7.00 –
18.00 – Śp. Wirgiliusza i Macieja
18.00 – Śp. Halinę Łukaszewską w 2 rocznicę śmierci

ŚRODA 20.12.2023 r.
7.00 – O łaskę sakramentu małżeństwa dla Magdaleny i Zbigniewa oraz uzdrowienie dla Zbigniewa
18.00 – Śp. Korneliusza i rodziców z obojga stron
18.00 – Krzysztofa Ułanowskiego w 1 rocznicę śmierci

CZWARTEK 21.12.2023 r. – św. Piotra Kanizjusza
7.00 –
18.00 – Śp. Mieczysława Jankiewicza w 18 rocznicę śmierci

PIĄTEK 22.12.2023 r.
7.00 – Dziękczynna, z prośbą o Boże łaski dla Dominika
18.00 – Za zmarłych: Lidię Boleską, Wacława Limanowskiego, Marię Domachowską, Jacka Mroczkowskiego, Czesława Szabłowskiego
18.00 – Śp. Krystynę i Janusza Charytoniuk

SOBOTA 23.12.2023 r.
7.00 – Śp. Mariannę Nawrocką
18.00 – Śp. Stefanię (w dniu urodzin) i Jana

NIEDZIELA – 24.12.2023 WIGILIA NARODZENIA PAŃSKIEGO
8.00 –
9.00 – Śp. Ks. Mirosława Golińskiego
10.00 – Śp. Helmuta i Helenę Dobke oraz Elżbietę Królikowską
11.30 – Dziękczynna za wszystkie łaski szczególnie za łaskę zdrowia uzdrowienia dla Ewy
12.45 –
21.00 – Za parafian
24.00 –

INTENCJE: 11 - 17 GRUDNIA 2023 R.

PONIEDZIAŁEK 11.12.2023 r.
7.00 – O nawrócenie dla Adama i Marty
18.00 – Śp. Grzegorza Aniołowskiego w 3 rocznicę śmierci i syna Artura
18.00 – Śp. Mariannę Butow i zmarłych z rodziny

WTOREK 12.12.2023 r. – NMP z Guadalupe
7.00 – Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej oraz łaskę zdrowia dla Janusza Dubejko
9.30 – O Boże błogosławieństwo dla Elżbiety, Huberta, Sylwii, Magdy, Mateusza i Anny z rodzinami
18.00 – Śp. Bogusława Dereckiego w 22 rocznicę śmierci oraz Zygmunta Dereckiego i zmarłych z rodziny

ŚRODA 13.12.2023 r. – św. Łucji
7.00 –
18.00 – Śp. Dziękczynna z okazji 16 urodzin Kornelii, z prośbą o potrzebne łaski za wstawiennictwem NMP
18.00 – Śp. Katarzynę Majewską w 2 rocznicę śmierci

CZWARTEK 14.12.2023 r. – św. Jana od Krzyża
7.00 – Boże błogosławieństwo dla Elżbiety, Huberta, Sylwii, Magdy, Mateusza i Anny z rodzinami
18.00 – Śp. Barbarę Brzóskowską w 2 rocznicę śmierci oraz rodziców z obojga stron

PIĄTEK 15.12.2023 r.
7.00 –
18.00 – Śp. Stefana Mitręga w 3 rocznicę śmierci i rodziców: Marię, Antoniego oraz Marię i Piotra Strzelec
18.00 – Śp. Andrzeja Koślacz w 7 rocznicę śmierci i Mariana Gawryołek w 1 rocznicę śmierci

SOBOTA 16.12.2023 r.
7.00 –
18.00 – Śp. Stanisława Szymańca, Józefę, Jadwigę, Bronisława i Tadeusza
18.00 – Śp. Karola w 25 rocznicę śmierci, Stanisławę Semeniuk i rodziców z obojga stron

III NIEDZIELA ADWENTU – 17.12.2023 r.
8.00 – Śp. Ks. Mirosława Golińskiego
9.00 – Śp. Tadeusza i rodziców
10.00 – Śp. Sławomira Zdrojewskiego w 32 rocznicę śmierci oraz Janinę i Alojzego
11.30 – Śp. Władysławę i Stanisława Orzechowskich, Helenę, Adama, Walentynę, Stefana, Zbigniewa, Sławomira Nowickich
12.45 – Śp. Irenę Skrzypiec
18.00 – Śp. Martynę Feretycką w 13 rocznicę śmierci

INTENCJE: 04 - 10 GRUDNIA 2023 R.

PONIEDZIAŁEK 04.12.2023 r. 
7.00 – Śp. Janinę w 10 rocznicę śmierci i Henryka, zmarłych z rodziny Chmielików, Ciołków oraz Stanisława Malarczyka
18.00 – Śp. Dziękczynna za prawidłowy przebieg ciąży i o szczęśliwe rozwiązanie dla Natalii i błogosławieństwo Boże dla rodziców i dziecka
18.00 – Za zmarłych z rodziny Zimnochów i Szumielów

WTOREK 05.12.2023 r.
7.00 – Śp. Jana Gozdonia 7/30
18.00 – Śp. Krystynę Pieńkowską
18.00 – Śp. Stanisławę Jastrzębską

ŚRODA 06.12.2023 r. – św. Mikołaja
7.00 – Śp. Jana Gozdonia 8/30
18.00 – Śp. Jarosława Wasielewskiego w 9 rocznicę śmierci, Stefanię i Franciszka Karwackich w 14 rocznicę śmierci
18.00 – Jana Mazurowskiego w 6 miesiąc po śmierci

CZWARTEK 07.12.2023 r. – św. Ambrożego
7.00 – Śp. Weronikę i Aleksandra Trusewicz, zmarłych z rodziny Trusewiczów, Chmielewskich, Bójnowskich i Mieczkowskich
18.00 – O zdrowie i błogosławieństwo Boże i opiekę Maryi dla rodziny Świgoń

PIĄTEK 08.12.2023 r. – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
7.00 – Śp. Ks. Mirosława Golińskiego
18.00 – Różańcowa
18.00 – W intencji Kapłanów z naszej parafii w dniu ich święta patronalnego

SOBOTA 09.12.2023 r. – św. Jana Diego
7.00 – Śp. Stanisława Malarczyka w 3 miesiąc po śmierci
18.00 – O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Małgorzaty z okazji 50 urodzin
18.00 – Śp. Jana Skorupskiego w 3 rocznicę śmierci oraz zmarłych rodziców i dziadków z obojga stron z rodziny: Mateuszuk, Kuczewskich, Kopczewskich i Oleszczuków

II NIEDZIELA ADWENTU 10.12.2023 r.
8.00 – Śp. Leokadię w dniu imienin oraz Adama, Gabrysię, Małgosię i Danutę
9.00 – Śp. Stanisława (m) i rodziców
10.00 – Śp. Irenę Mazur, Irenę i Henryka Stromskich, Czesława Wirkiewicza oraz rodziców
11.30 – Śp. Genowefę Żłobikowską w 25 rocznicę śmierci
12.45 – Śp. Henryka (m) Gajek i Halinę Gajek
18.00 – Śp. Annę Gajewską w 18 rocznicę śmierci, Szymona i Jadwigę, Cecylię Jadeszko oraz Bronisława Mikutę

INTENCJE: 20 - 26 LISTOPADA 2023 R.

PONIEDZIAŁEK 20.11.2023 r.
7.00 –
18.00 – Śp. Lecha Rakoczego w 2 rocznicę śmierci
18.00 – Śp. Jana Witkowskiego w 35 rocznicę śmierci, Bogdana Przybyłek w 8 rocznicę śmierci i zmarłych z obojga stron

WTOREK 21.11.2023 r. – Ofiarowanie NMP
7.00 –
18.00 – Śp. Mieczysława Chwedyna w 19 rocznicę śmierci, Annę, Halinę, Grzegorza i zmarłych z rodziny Chwedyna, Lewkowicz i Turyłło
18.00 – Śp. Danutę i Tadeusza Ciecierskich oraz Wacława i Danka (m)

ŚRODA 22.11.2023 r. – św. Cecylii
7.00 – Śp. Cecylię, Helenę i Augustyna
18.00 – Śp. Henryka Zaleskiego w 5 rocznicę śmierci, Zofię i Zygmunta
18.00 – Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą, siły i zdrowie dla Heleny

CZWARTEK 23.11.2023 r. – św. Klemensa i św. Kolumba
7.00 –
18.00 – Śp. Zygmunta w 15 rocznicę śmierci , Teresę i Mateusza
18.00 – W intencji Panu Bogu wiadomej

PIĄTEK 24.11.2023 r. – św. Andrzeja Dung- Lac
7.00 –
18.00 – Śp. Halinę i Czesława
18.00 – Śp. Marię Wołyniec w 4 miesiąc po śmierci, rodziców oraz rodzeństwo z obojga stron

SOBOTA 25.11.2023 r. – św. Katarzyny Aleksandryjskiej
7.00 –
18.00 – Śp. Bogdana Janik w 8 rocznicę śmierci i za rodziców i rodzeństwo z obojga stron

XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA 26.11.2023 r. – Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
8.00 – Śp. Janinę Zdrojewską w 3 rocznicę śmierci, Alojzego i Sławomira
9.00 – Śp. Ks. Henryka Kulika w 3 rocznicę śmierci, Mieczysława i dziadków z obojga stron
10.00 – Śp. Mariannę Lipińską w 4 rocznicę śmierci i Grzegorza Lipińskiego w 7 rocznicę śmierci
11.30 – Śp. Elżbietę Czerniewską w 9 rocznicę śmierci i dusze w czyśćcu cierpiące
12.45 – Śp. Irenę, Jana, rodziców z obojga stron, Martę, Piotra, Jadwigę, Henrykę, Barbarę i Janinę

18.00 – Śp. Ks. Mirosława Golińskiego

INTENCJE: 13 - 19 LISTOPADA 2023 R.

PONIEDZIAŁEK 13.11.2023 r.
7.00 – O szczęśliwa operację dla Małgorzaty i szybki powrót do zdrowia
18.00 – Śp. Tadeusza Walasek w 5 rocznicę śmierci
18.00 – O zdrowie Jacka i opiekę Matki Bożej dla niego

WTOREK 14.11.2023 r.
7.00 – O szczęśliwy przebieg operacji dla Małgorzaty i szybki powrót do zdrowia
18.00 – Śp. Stefana, Wiktorię, Urszulę i Marka
18.00 – Śp. Anetę Cherkowską w 11 rocznicę śmierci, zmarłych z rodziny Czarneckich i Kruk

ŚRODA 15.11.2023 r.
7.00 – Śp. zmarłych z rodziny Rościszewskich, Żebrowskich, Rutkowskich i Kusowskich oraz zmarłych przyjaciół
18.00 – Śp. Kazimierza Sowa w 1 rocznicę śmierci oraz Marię i Józefa Sowa
18.00 – O Boża opiekę i dary Ducha św. dla Aleksandry i Weroniki

CZWARTEK 16.11.2023 r. – rocznica poświecenia bazylik św. Piotra i Pawła
7.00 – Dziękczynna za wszystkie łaski z prośbą o dalszą opiekę Matki Bożej dla dzieci i wnuków i ich rodzin
18.00 – Śp. Irenę Skrzypiec
18.00 – Śp. Włodzimierza w 9 rocznicę śmierci oraz Zofię i Alicję

PIĄTEK 17.11.2023 r. – św. Elżbiety Węgierskiej
7.00 –
18.00 –Śp. Konstancję Kowalską w 2 rocznicę śmierci
18.00 – Śp. Ewę, Jerzego, Janinę i Edwarda Szkwarkowskich i Marię Borys

SOBOTA 18.11.2023 r. – bł. Karoliny Kózkówny
7.00 – Śp. Ks. Mirosława Golińskiego
18.00 – Do św. Ojca Stanisława Papczyńskiego
18.00 – Śp. Stefanię, Kazimierza, Wiesława i Annę Oryl oraz krewnych z obojga stron

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 19.11.2023 r.
8.00 – Śp. Teklę i rodziców
9.00 – Śp. Helenę Kisińską w 3 rocznicę śmierci
10.00 – Śp. Wiesława Jankiewicza w 7 rocznicę śmierci i rodziców z obojga stron
11.30 – Śp. Jerzego Kozak
12.45 – Śp. Antoninę w 32 rocznicę śmierci i Franciszka w 27 rocznicę śmierci Lis oraz zmarłych z obojga stron
18.00 – Śp. Eligię i Józefa, Alinę i Romana, Marka, Mariana i wszystkich zmarłych z rodziny Malinowskich

INTENCJE: 06 - 12 LISTOPADA 2023 R.

PONIEDZIAŁEK 06.11.2023 r.
7.00 – Śp. Ks. Mirosława Golińskiego
18.00 – Wypominkowa za zmarłych
18.00 – Śp. Elżbietę, Marię i Romę

WTOREK 07.11.2023 r.
7.00 – Śp. Weronikę i Aleksandra Trusewicz, zmarłych z rodziny Trusewiczów, Chmielewskich, Bójnowskich i Mieczkowskich
18.00 – Śp. Ks. Mirosława Golińskiego
18.00 – O Boże błogosławieństwo i laski dla Dominiki i Eli z okazji urodzin

ŚRODA 08.11.2023 r.
7.00 – Śp. Ks. Mirosława Golińskiego
18.00 – Wypominkowa za zmarłych
18.00 – Śp. Franciszka Ziemackiego w rocznicę śmierci

CZWARTEK 09.11.2023 r. – rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej
7.00 – Śp. Stanisława Malarczyka w 2 miesiące po śmierci
18.00 – Śp. Stanisławę Jastrzębską
18.00 – Śp. Konstantego 25/30

PIĄTEK 10.11.2023 r. – św. Leona Wielkiego
7.00 – Śp. Janinę, Romana i Stanisława Łapińskich, Henryka Brodowskiego i Marka Szpitera
18.00 – Intencja różańcowa
18.00 – Śp. Barbarę, Jerzego, Genowefę, Michała oraz zmarłych z rodziny Abryszyńskich i Piekarskich

SOBOTA 11.11.2023 r. – 105 rocznica Odzyskania Niepodległości
7.00 – Śp. Konstantego 27/30
18.00 – Śp. Jana Wiśniewskiego, rodziców i rodzeństwo oraz Bronisławę i Eliasza Stanulewiczów

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA 12.11.2023 r. – św. Jozafata
8.00 – Śp. Konstantego 28/30
9.00 – Śp. Jana Witkowskiego, córkę Iwonę, rodziców i teściów
10.00 – Śp. Władysławę Dubik w 12 rocznicę śmierci i Annę Rumińska w 27 rocznicę śmierci
11.30 – Śp. Ks. Mirosława Golińskiego
12.45 – Dziękczynna w 25 rocznicę ślubu Ewy i Sławomira z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże
18.00 –Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Elżbiety i Zbigniewa w 40 rocznicę ślubu

INTENCJE: 30 PAŹDZIERNIKA - 05 LISTOPADA 2023 R.

PONIEDZIAŁEK 30.10.2023 r.
7.00 – Śp. Genowefę i Jana Demianiuk, Władysławę i Józefa Siniło
18.00 – Śp. Kazimierza Jażdżyńskiego, rodziców i rodzeństwo z obojga stron
18.00 – Śp. Jana Lateckiego 30/30

WTOREK 31.10.2023 r.
7.00 – Śp. Konstantego 16/30
18.00 – Śp. zmarłych: Erykę Langowską, Irenę Brdak, Jerzego Kozak

ŚRODA 01.11.2023 r. – Uroczystość Wszystkich Świętych
8.00 – Śp. Martę, Hilarego, Stefanię i Józefa
9.00 – Śp. Ks. Mirosława Golińskiego MIC
10.00 – Śp. Edwarda w 18 rocznicę i Emilię w 1 rocznicę śmierci Moraniec
11.30 – Śp. Romana Szczechowicza w 13 rocznicę śmierci oraz jego rodziców: Jadwigę i Wincentego
18.00 – Śp. Konstantego 17/30

CZWARTEK 02.11.2023 r. – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych
7.00 – Śp. Konstantego 18/30
9.30 – Śp. parafian
18.00 – Wypominkowa za zmarłych
18.00 – Śp. Teresę i Tadeusza oraz dziadków z obojga stron

PIĄTEK 03.11.2023 r. – I piątek miesiąca – św. Marcina de Porres
7.00 – Śp. Ks. Mirosława Golińskiego MIC
18.00 – Wypominkowa za zmarłych
18.00 – Śp. Lucjana Tyburskiego w 1 rocznicę śmierci

SOBOTA 04.11.2023 r. – św. Karola Boromeusza
7.00 – Śp. Ks. Mirosława Golińskiego MIC
9.30 –
18.00 – Wypominkowa za zmarłych
18.00 – Śp. Mariannę Pawłowską w 9 rocznicę śmierci oraz Franciszkę i Władysława

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA – 05.11.2023 r.
8.00 – Śp. Stanisława w 53 rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny Kowalskich i Lach
9.00 – Śp. Ks. Mirosława Golińskiego MIC
10.00 – Dziękczynna za opiekę Boża przez 70 lat Elżbiety i 18 lat Ingi
11.30 – Śp. Sylwię Car, zmarłych z rodziny Nadolskich i Ostrowskich
12.45 – Śp. zmarłych z rodziny Kowalik i Kwiatkowskich
18.00 – Wypominkowa za zmarłych

INTENCJE: 23 - 29 PAŹDZIERNIKA 2023 R.

PONIEDZIAŁEK 23.10.2023 r.
7.00 – Śp. Jana Lateckiego 23/30
18.00 – O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Elżbiety i Ireny z okazji imienin
18.00 – O Boże błogosławieństwo i siły dla Joanny i Daniela i Kuby

WTOREK 24.10.2023 r. – św. Antoniego Marii Clareta
7.00 – Śp. Konstantego 9/30
18.00 – Śp. Jana Lateckiego 24/30
18.00 – Śp. Genowefę, Jana i Ryszarda

ŚRODA 25.10.2023 r.
7.00 – Śp. Konstantego 10/30
18.00 – Śp. Urszulę i Wacława Półtorak
18.00 – Śp. Zygmunta Gosik w 2 rocznicę śmierci

CZWARTEK 26.10.2023 r.
7.00 – Śp. Jana Lateckiego 26/30
18.00 – Śp. rodziców: Zofię i Leona, Tadeusza i Jana oraz zmarłych z rodziny Kumińskich
18.00 – Emilie Molawka w 1 rocznicę śmierci

PIĄTEK 27.10.2023 r.
7.00 – Śp. Aleksandra i Weronikę Trusewicz, zmarłych z rodziny Trusewiczów, Chmielewskich, Bójnowskich i Mieczkowskich
18.00 – Za dusze w czyśćcu cierpiące
18.00 – Śp. Jana Lateckiego 27/30

SOBOTA 28.10.2023 r. – Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza
7.00 – Śp. Jana Lateckiego 28/30
18.00 – Śp. Annę Krucińską w 27 rocznicę śmierci, Wawrzyńca Krucińskiego i rodziców z obojga stron oraz Jerzego Butajło w 4 rocznicę śmierci

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA – 29.10.2023 r.
8.00 – Śp. Jana Lateckiego 29/30
9.00 – Śp. Grażynę Wasiak w 1 rocznicę śmierci
10.00 – Śp. Józefa (m) Atraszkiewicza w 7 rocznicę śmierci oraz rodziców i braci z obojga stron
11.30 – Śp. Barbarę i Jana, Leokadię i dziadków z obojga stron
12.45 – Dziękczynna za dar życia małżonki Anny z prośbą o potrzebne łaski
18.00 – Dziękczynna z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę Maryi Niepokalanej dla Krystyny i Jerzego w 50 rocznicę ślubu

INTENCJE: 16 - 22 PAŹDZIERNIKA 2023 R.

PONIEDZIAŁEK 16.10.2023 r. św. Jadwigi Śląskiej
7.00 – Śp. Konstantego 1/30
18.00 – Śp. Irenę Skrzypiec
18.00 – Śp. Jana Lateckiego 16/30

WTOREK 17.10.2023 r. – św. Ignacego Antiocheńskiego
7.00 – Śp. Jana Lateckiego 17/30
18.00 – Śp. Izabelę Dobrowolską w 5 rocznicę śmierci
18.00 – Śp. Mariannę w 4 rocznicę śmierci i Romana Sowińskich oraz Feliksa Kuzawińskiego

ŚRODA 18.10.2023 r. – św. Łukasza
7.00 – Śp. Jana Lateckiego 18/30
18.00 – Do św. Ojca Stanisława Papczyńskiego
18.00 – O dar potomstwa dla Anny i Pawła za wstawiennictwem św. Stanisława Papczyńskiego

CZWARTEK 19.10.2023 r. – św. Jerzego Popiełuszki, św. Pawła od Krzyża
7.00 – Śp. Albina Bandurskiego w rocznicę śmierci
18.00 – Śp. Wacławę i Władysława Ewertowskich, Feliksę i Kazimierza Sokołowskich oraz zmarłych z obu rodzin
18.00 – Śp. Bolesława w 26 rocznicę śmierci, Stanisławę, Jadwigę, Jana i Bronisława

PIĄTEK 20.10.2023 r. – św. Jana Kantego
7.00 – Śp. Konstantego 5/30
18.00 – Śp. Jana Lateckiego 20/30
18.00 – Śp. Janinę Szczepańską w 2 rocznicę śmierci

SOBOTA 21.10.2023 r.
7.00 – Śp. Jana Lateckiego 21/30
18.00 – Śp. Helenę w 6 rocznicę śmierci i Stanisława w 13 rocznicę śmierci Szczepańskich

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA – 22.10.2023 r. – św. Jana Pawła II
8.00 – ŚP. Ks. Mirosława Golińskiego
9.00 – Śp. Barbarę w 1 rocznicę śmierci i syna Krzysztofa w 9 rocznicę śmierci
10.00 – Śp. Grażynę Burałowską intencja od rodziny z Ornety
11.30 – Śp. Ryszarda Sikorskiego w 2 rocznicę śmierci oraz Janusza Sekulskiego irodziców z obojga stron
12.45 – Dziękczynna za 40 lat małżeństwa Doroty i Jerzego Ornowskich
18.00 – Śp. Jana Lateckiego 22/30

INTENCJE: 09 - 15 PAŹDZIERNIKA 2023 R.

PONIEDZIAŁEK 09.10.2023 r. – bł. Wincentego Kadłubka
7.00 – Śp. Jana Lateckiego 9/30
18.00 – Śp. Elżbietę Machłajewską, Jarosława i Alinę Tyburskich

WTOREK 10.10.2023 r. – bł. Marii Angeli Truszkowskiej
7.00 – O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Marianny i Tadeusza oraz ich najbliższych
18.00 – Śp. Jana Lateckiego 10/30
18.00 – Śp. rodziców: Łucję i Alojzego oraz Mariana i Bolesławę

ŚRODA 11.10.2023 r. – św. Jana XXIII
7.00 –
18.00 – Śp. Mariannę w 58 rocznicę śmierci, Władysława, Eugeniusza, Barbarę, Eugeniusza i Ryszarda
18.00 – Śp. Salomeę i Jana Lewandowskich

CZWARTEK 12.10.2023 r. – św. Jana Beyzyma
7.00 – Śp. Jana Lateckiego 12/30
18.00 – Śp. Ryszarda Rozmiarek w 1 rocznicę śmierci, zmarłych z rodziny: Rozmiarek i Baranowskich
18.00 – Śp. Janinę i Wilhelma Wieser (Wizer), zmarłych z rodziny Wieser, Walerię Mroziewicz,
Łucję i Franciszka Waliszewskich

PIĄTEK 13.10.2023 r. – bł. Honorata Koźmińskiego
7.00 – Śp. Jana Lateckiego 13/30
18.00 – Intencja różańcowa
18.00 – Śp. Urszulę Lowrencic w 10 rocznicę śmierci

SOBOTA 14.10.2023 r. – św. Kaliksta I, św. Marii Małgorzaty Alacoque
7.00 – Śp. Jana Lateckiego 14/30
18.00 – Śp. Elżbietę Rusek i Ryszarda Seweryńskiego
18.00 – O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski w dalszym życiu dla Filipa z okazji 18 urodzin

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 15.10.2023 r. – św. Teresy od Jezusa
8.00 – Śp. Jana Lateckiego 15/30
9.00 – Śp. zmarłych z rodziny Kiraga, Lipińskich, Furmanek i Strzelec
10.00 – Dziękczynno – błagalna w 25 rocznicę ślubu Izabeli i Jana oraz o Boże błogosławieństwo dla Dominika i Jakuba
11.30 – Śp. Adama Nadachewicza w 2 rocznicę śmierci, Mariusza Nadachewicza i zmarłych Lucjana, Damiana i Stefana
12.45 – O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Anny- Marii w 18 urodziny
18.00 – Śp. Reginę Łastówka w 25 rocznicę śmierci, Tadeusza Łastówka i Stanisława Dąbrowskiego

INTENCJE: 25 WRZEŚNIA - 01 PAŹDZIERNIKA 2023 R.

PONIEDZIAŁEK 25.09.2023 r.
7.00 – O nawrócenie Marty
18.00 – Śp. Halinę Miękus w 10 rocznicę śmierci, zmarłych z rodziny Miękus i Sidorowicz
18.00 – Śp. Jadwigę w 2 miesiąc po śmierci, Bogumiła (m), Małgorzatę, Piotra Glazik i Zbigniewa w 1 rocznicę śmierci

WTOREK 26.09.2023 r. – św. Kosmy i Damiana
7.00 – Śp. Marka 26/30
18.00 – Za zmarłych: śp. Zygmunta Trocek, Rafała Bohudziewicza, Andrzeja Spychalskiego, Michała Lizak
18.00 – Śp. Mieczysławę i Michała Jankowieckich i Jerzego Kulas

ŚRODA 27.09.2023 r. – św. Wincentego a Paulo
7.00 – Śp. Aleksandra i Weronikę Trusewicz, zmarłych z rodziny Trusewiczów, Chmielewskich, Bójnowskich i Mieczkowskich
18.00 – Za dusze w czyśćcu cierpiące
18.00 – Śp. Marka 27/30

CZWARTEK 28.09.2023 r. – św. Wacława
7.00 – Śp. Marka 28/30
18.00 – Śp. Janinę Topczewską w 5 rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny Jankowskich
18.00 – Śp. Felicję i Zenona Daleckich oraz Helenę i Józefa Grzeszczuk

PIĄTEK 29.09.2023 r. – św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała
7.00 – Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Zbigniewa w 70 rocznicę urodzin
18.00 – Śp. Ks. Mirosława Golińskiego MIC
18.00 – Śp. Marka 29/30

SOBOTA 30.09.2023 r. – św. Hieronima
7.00 –Śp. Genowefę i Jana Demianiuk oraz Władysławę i Józefa Siniło
18.00 – Śp. Marka 30/30
18.00 – Sp. Ireneusza w 2 rocznicę śmierci

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 01.10.2023 r. – św. Teresy od Dzieciatka Jezus
8.00 – Śp. Czesławę w 2 rocznicę śmierci, zmarłych z rodziny: Kierzkowskich, Kowalskich i Lach
9.00 – Śp. Sylwię Car, zmarłych z rodziny Nadolskich i Ostrowskich
10.00 – O Miłosierdzie Boże dla duszy i radość wieczną dla śp. Janiny Grzelak
11.30 – Śp. Helenę Mikielewicz- Proch w 1 rocznicę śmierci
12.45 –
18.00 – Śp. Jana Lateckiego 1/30

INTENCJE: 18 SIERPNIA - 24 WRZEŚNIA 2023 R.

PONIEDZIAŁEK 18.09.2023 r.
18.00 – Śp. Ks. Mirosława Golińskiego
9.00 – Msza św. z okazji napaści ZSRR na Polskę
18.00 – Śp. Zdzisława Dylągowskiego w 1 rocznicę śmierci
18.00 – O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej oraz Światło Ducha św. w nowym roku szkolnym dla Laury

WTOREK 19.09.2023r. – św. Januarego
7.00 – ŚP. Krystynę Piszcz w 1 rocznicę śmierci i Jerzego Tomasza Piszcza
18.00 – Śp. Marka 19/30
18.00 – O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i światło Ducha św. w nowym roku szkolnym dla Laury

ŚRODA 20.09.2023 r. – św. Andrzeja Kim Taegon i towarzyszy
7.00 – Śp. dziękczynna z prośbą o Boże łaski dla Jagody
18.00 – Śp. Helenę Roth w 39 rocznię śmierci
18.00 – Śp. Marka 20/30

CZWARTEK 21.09.2023 r. – św. Mateusza Apostoła
7.00 – śp. zmarłych z rodziny: Bieszke i Proniuk
18.00 – Imieninowa ks. Mateusza
18.00 – Śp. Marka 21/30

PIĄTEK 22.09.2023 r.
7.00 – Śp. Albina Ilukwicza w 14 rocznicę śmierci oraz zmarłych z rodziny Ilukwiczów, Wojciechowiczów i Tomaszewiczów
18.00 – Śp. Marka 22/30
18.00 – Śp. Danutę Licznerską w 1 rocznicę śmierci

SOBOTA 23.09.2023 r. – św. O. Pio
7.00 – O nawrócenie Adama
18.00 – Śp. Marka 23/30
18.00 –Śp. Halinę i Julię Ośmiorowskie

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA – 24.09.2023 r.
8.00 – Śp. Jana, Bronisławę, Henryka, Stanisława i Wiesławę Szyszka oraz Piotra Jastrzębskiego
9.00 – Śp. syna Włodzimierza w 28 rocznicę śmierci, rodziców: Piotra i Bronisławę, brata Tadeusza, Marię i Władysławę
10.00 – Śp. Romana Cherek w 5 rocznicę śmierci oraz Marię Cherek w 16 rocznicę śmierci
11.30 – Śp. Stanisława i Genowefę Opęchowskich
12.45 – Dziękczynna w 40 rocznicę ślubu Elżbiety i Zbigniewa z prośbą o Boże błogosławieństwo dla małżonków
18.00 –Śp. Marka 24/30

INTENCJE: 28 SIERPNIA - 03 WRZEŚNIA 2023 R.

PONIEDZIAŁEK 28.08.2023 r. – św. Augustyna
18.00 – Śp. dziadków: Władysławę, Helenę, Jana i Alojzego
18.00 – O chwałę nieba dla śp. Augustyna, Cecylii i Heleny

WTOREK 29.08.2023 r.
18.00 – Za zmarłych: Janinę Kruszewską, Bogusławę Rusiecką, Marka Korkliniewskiego, Elenę Zuchowicz, Piotra Osiadacz, Witolda Rossochackiego, Jana Kazimierskiego
18.00 – Dziękczynna, z prośba o dalsze łaski Boże i opiekę Matki Bożej dla Jana w 4 urodziny i jego rodziców Katarzyny i Krystiana

ŚRODA 30.08.2023 r.
18.00 – Śp. Genowefę i Jana Demianiuk oraz Władysławę i Józefa Siniło
18.00 – Śp. Ewę Miller, Józefę, Zygmunta oraz Emilię Andrykowską

CZWARTEK 31.08.2023 r.
18.00 – Śp. Janinę, Alojzego i Sławomira Zdrojewskich
18.00 – Śp. Stanisławę Jastrzębską

PIĄTEK 01.09.2023 r. – Bł. Bronisławy
7.00 – Śp. Michała 28/30
18.00 – Śp. Marka Zach 1/30
18.00 – Śp. Wiesławę (w 3 rocznicę śmierci) i Feliksa Stryjewskich

SOBOTA 02.09.2023 r.
7.00 – Śp. Michała 29/30
9.30 –
18.00 – Śp. Marka Zach 2/30
18.00 –Śp. Janusza, Marię, Katarzynę, Michała, Lidię, Józefa, Jana, Krystynę i Stanisława

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA 03.09.2023 r. – św. Grzegorza Wielkiego
8.00 – Śp. Walburgę Masalon w 1 rocznicę śmierci i śp. Franciszka (z okazji urodzin)
9.00 – Śp. Śp. Marka Zach 3/30
10.00 – Śp. Pawła Suszlika w 17 rocznicę śmierci
11.30 – Śp. Sylwię Car, zmarłych z rodziny Nadolskich i Ostrowskich
12.45 – Śp. Halinę Gajek i Henryka Gajek
18.00 –

INTENCJE: 03 - 09 LIPCA 2023 R.

PONIEDZIAŁEK 03.07.2023 r. – św. Tomasza
18.00 – O Boże błogosławieństwo w dniu urodzin

WTOREK 04.07.2023 r.
18.00 – śp. Piotra Brydzińskiego w 2 rocznicę śmierci oraz Natalię i Józefa Brydzińskich

ŚRODA 05.07.2023 r.
18.00 – O Boże błogosławieństwo dla Joanny i Ryszarda w 30 rocznicę ślubu

CZWARTEK 06.07.2023 r. – bł. Marii Teresy Ledóchowskiej
18.00 – śp. Irenę Ślaska – Sapała (w rocznicę urodzin)

PIĄTEK 07.07.2023 r. – I piątek miesiąca
18.00 – śp. Weronikę i Aleksandra Trusewicz, zmarłych z rodziny: Trusewiczów, Chmielewskich, Bójnowskich i Mieczkowskich

SOBOTA 08.07.2023 r. – św. Jana z Dukli
18.00 – śp. Czesławę (w dniu urodzin), rodziców, zmarłych z rodzin Kierzkowskich, Kowalskich i Lach

14 NIEDZIELA ZWYKŁA – 09.07.2023 r.
9.00 – śp. Henrykę i Henryka, ich rodziców i rodzeństwo
10.00 – śp. rodziców: Annę i Aleksandra, siostrę Jadwigę, wnuczkę Małgorzatę, zmarłych z rodziny Bogusławskich i Libudzkich
11.30 – Dziękczynna w 55 rocznicę ślubu Reginy i Michała oraz w 30 rocznicę ślubu Joanny i Mirosława
18.00 – śp. Stanisława Rogalskiego w 9 rocznicę śmierci oraz zmarłych rodziców i rodzeństwo

INTENCJE: 26 CZERWCA - 02 LIPCA 2023 R.

PONIEDZIAŁEK 26.06.2023 r. – bł. Zygmunta Gorazdowskiego
7.00 – Za parafian
18.00 – śp. Romana Słoń (m) i zmarłych: Stanisławę i Manfreda Giżyńskich
18.00 – śp. Mariannę i Jana Szmyt, Jadwigę (w 9 rocznicę śmierci) i Wiesława Wiśniewskich

WTOREK 27.06.2023 r. – św. Cyryla Aleksandryjskiego
7.00 – śp. Aleksandra i Weronikę Trusewicz, zmarłych z rodziny Trusewiczów, Chmielewskich, Bójnowskich i Mieczkowskich
18.00 – Za zmarłych: Mugosława Łangowskiego Leona Brunka (m), Stanisława Mroczyńskiego, Czesławę Dudek, Genowefę Wiadrowską, Weronikę Empel, Mariana Wojtalewicza, Jana Mazurowskiego, Elżbietę Czenkusz, Stanisława Ewertowskiego
18.00 – Za dusze w czyśćcu cierpiące

ŚRODA 28.06.2023 r. – św. Ireneusza
7.00 –
18.00 – śp. Urszulę Nowak

CZWARTEK 29.06.2023 r. – św. Apostołów Piotra i Pawła
7.00 –
18.00 – śp. rodziców: Marię i Tadeusza Czerniewskich i bratowa Elżbietę
18.00 – imieninowa Ks. Piotra

PIĄTEK 30.06.2023 r. – świętych Pierwszych Męczenników Kościoła rzymskiego
7.00 – śp. Genowefę i Jana Demianiuk oraz Władysławę i Józefa Siniło
18.00 – śp. Jana Józefowicza w 11 rocznicę śmierci
18.00 – śp. Ewę Myszka w 1 rocznicę śmierci

SOBOTA 01.07.2023 r. – św. Ottona
9.30 –
18.00 – śp. Zbigniewa Joćko w 7 rocznicę śmierci
18.00 – śp. Stefanię Oryl w 3 rocznicę śmierci, Kazimierza, Wiesława i Annę Oryl, oraz krewnych z obojga stron

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 02.07.2023 r.
9.00 – śp. Sylwię Car, zmarłych z rodziny Nadolskich i Ostrowskich
10.00 –w 50 rocznicę ślubu Teresy i Józefa intencja dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny
11.30 – śp. rodziców: Irenę i Andrzeja oraz braci: Cezarego, Janusza i Marka oraz zmarłych z rodziny Sławniewiczów
18.00 – śp. Mariana Gawryołek

INTENCJE: 19 - 25 CZERWCA 2023 R.

PONIEDZIAŁEK 19.06.2023 r. – św. Romualda
7.00 – śp. Alfonsa i Teklę Puncewicz, ich rodziców i Huberta
18.00 – śp. Ewę Myszka w 1 rocznicę śmierci
18.00 – BIERZMOWANIE

WTOREK 20.06.2023 r.
7.00 – śp. Genowefę Krupa i zmarłych z rodziny
18.00 – śp. Marka Zacha w 1 rocznicę śmierci oraz zmarłych z rodziny: Kasatkier, Budkiewiczów, Klusków, Szwedowskich i Jaworańskich

ŚRODA 21.06.2023 r. – św. Alojzego Gonzagi
7.00 –
18.00 – Dziękczynna za udaną operację, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla personelu medycznego

CZWARTEK 22.06.2023 r. – św. Jana Fishera i Tomasza More a, św. Pauliny
7.00 –
18.00 – śp. Mieczysława i Jana Bubienko

PIĄTEK 23.06.2023 r. – Dzień Ojca
7.00 –
18.00 – śp. Jana Lateckiego oraz rodziców i rodzeństwo
18.00 – O nawrócenie i uzdrowienie Mariusza Bąka

SOBOTA 24.06.2023 r. – Narodziny św. Jana Chrzciciela
7.00 – Za osoby konsekrowane i wspólnoty
18.00 – Imieninowa Ks. Jana
18.00 – O Boże błogosławieństwo dla Anny w dniu urodzin i opiekę Najświętszej Maryi Panny dla jej rodziny

NIEDZIELA – 25.06.2023 r. – Bł. Doroty z Mątów
8.00 – śp. Halinę i Stanisława oraz Sabinę Szkolmowskich oraz rodziców z obojga stron
9.00 – O Boże błogosławieństwo i łaski dla Małgorzaty z okazji urodzin
10.00 –
11.30 – O błogosławieństwo Boże i łaski dla Pawła i Blanki, Piotra i rodziców z obydwu stron
12.45 – śp. Ks. Mirosława
18.00 – śp. Roberta Blendowskiego w 2 rocznicę śmierci

INTENCJE: 05 - 10 CZERWCA 2023 R.

PONIEDZIAŁEK 05.06.2023 r. – św. Bonifacego
7.00 – O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla ks. Grzegorza
18.00 – Śp. Helenę w 30 rocznicę śmierci
18.00 – Śp. Stefana Choma w 1 rocznicę śmierci

WTOREK 06.06.2023 r. – św. Norberta
7.00 – Śp. Wacława, Jerzego, Grzegorza i Eufrozymę oraz Macieja
18.00 – Śp. Aleksandra Godlewskiego w 10 rocznicę śmierci

ŚRODA 07.06.2023 r.
7.00 – Śp. Weronikę i Aleksandra Trusewicz, zmarłych z rodziny Trusewiczów, Chmielewskich, Bójnowskich i Mieczkowskich
18.00 – Śp. Zofię Szczepaniak w 9 rocznicę śmierci, Jadwigę Bochenek, oraz rodziców z obojga stron

CZWARTEK 08.06.2023 r. – Uroczystość Najświętszego Ciała i krwi Chrystusa
8.00 – Śp. Ks. Mirosława
9.00 – Śp. Ewę i Jerzego Sobczak i ich rodziców oraz Feliksa Dudę
10.00 – Za parafian
18.00 – Śp. rodziców i brata – Iwańskich

PIĄTEK 09.06.2023 r.– św. Efrema
7.00 – O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Wiktorii
18.00 – Intencja różańcowa
18.00 – Śp. Irenę Suszlik w 2 rocznicę śmierci

SOBOTA 10.06.2023 r.
7.00 –
18.00 – Śp. Władysławę i Stanisława Orzechowskich oraz Helenę, Adama, Walentynę, Stefana, Zbigniewa i Sławomira Nowickich

X NIEDZIELA ZWYKŁA 11.06.2023 r.
8.00 – Śp. Eugeniusza i Kazimierę w 15 rocznicę śmierci, zmarłych z rodziny Modzelewskich, Szczepańskich i Malentowiczów
9.00 – O Boże błogosławieństwo dla Michała i Pawła Gawlickich
10.00 – Dziękczynna w 5 rocznicę ślubu Małgorzaty i Rafała z prośbą o dalsze łaski Boże i opiekę Matki Bożej
11.30 – Śp. Wiesława Szopińskiego w 3 rocznicę śmierci i Wandę
12.45 – Śp. Andrzeja Mroczek w 3 rocznicę śmierci
18.00 – Śp. Jadwigę Dorsz w 16 rocznicę śmierci

INTENCJE: 29 MAJA - 04 CZERWCA 2023 R.

PONIEDZIAŁEK 29.05.2023 r. – NMP Matki Kościoła
7.00 – Śp. Ks. Mirosława Golińskiego 29/30
18.00 – O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Marianny, Zofii i Mirosławy z okazji imienin
18.00 – Śp. Aleksandrę Tupaj w 1 rocznicę śmierci

WTOREK 30.05.2023 r. – św. Jana Sarkandra, św. Zdzisławy
7.00 – Śp. Genowefę i Jana Demianiuk oraz Władysławę i Józefa Siniło
18.00 – Śp. zmarłych Reginę Olzacką, Reginę Frydrychowicz, Elżbietę Królikowską, Marka Niepokulczyckiego, Józefa Naruszewicza, Jana Kulika, Dariusza  Dreznera, Reginę Blendowską, Alinę Szczypińską, Elżbietę Wysocką, Józefa Szymańskiego, Czesława Pietrulewicza, Olgę Średzińską- Lutka, Wandę  Ozimkiewicz
18.00 – Śp. Janinę i Aleksandra Iwanowskich

ŚRODA 31.05.2023 r. – Nawiedzenie NMP
7.00 – Śp. Ks. Mirosława Golińskiego
18.00 – Śp. Janusza Butryn
18.00 – O zdrowie dla Feliksa i jego mamy

CZWARTEK 01.06.2023 r. – Jezusa Chrystusa Najwyższego i wiecznego Kapłana,
7.00 – Śp. Marię Kimmel
18.00 – Śp. Zygmunta, Zofię i Henryka
18.00 – Za księży posługujących w parafii – int. od Apostolatu Margaretka

PIĄTEK 02.06.2023 r.
7.00 – Śp. Lucynę, rodzeństwo, zmarłych z rodziny Lach, Doroz i Kowalskich
18.00 – Śp. Jana Brosz w 6 rocznicę śmierci, rodziców i rodzeństwo z obojga stron oraz księży

SOBOTA 03.06.2023 r.
7.00 – W intencji Izy i jej najbliższych
9.30 –
12.00 – Jubileusz 25 lecia kapłaństwa Ks. Piotra
18.00 – Śp. Anitę i Jana Kowalskich oraz zmarłych z rodziny Kowalskich, Pyszka, Czerpińskich i Światkowskich

NIEDZIELA – 04.06.2023 r. – Uroczystość Najświętszej Trójcy
8.00 – Śp. zmarłych: Stanisławę w 20 rocznicę, Bolesława, Bronisława, Jadwigę i dziadków z obojga stron
9.00 – W intencji Zofii i Zbigniewa w 46 rocznicę ślubu
10.00 – Śp. Jerzego w 8 rocznicę śmierci i Wojciecha Jasienieckich
11.30 – Śp. Sylwię Car, zmarłych z rodziny Nadolskich i Ostrowskich
12.45 – O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Zuzanny w 18 rocznicę urodzin
18.00 – O opiekę Bożą i potrzebne łaski dla Szymona, Joanny i Mariusza

INTENCJE: 22 - 28 MAJA 2023 R.

PONIEDZIAŁEK 22.05.2023 r. – Św. Rity z Cascii
7.00 – Śp. Ks. Mirosława 22/30
18.00 – Śp. Krystynę Chamera i jej rodziców
18.00 – O Boże błogosławieństwo, szczerą pokutę i powrót do wiary w Boga dla Emilii, Andrzeja i całej rodziny

WTOREK 23.05.2023r.
7.00 – Śp. Ks. Mirosława 23/30
18.00 – Śp. Mariannę w 27 rocznicę śmierci, Stanisława, Jerzego, Henryka, Władysława, Bolesława, Czesławę, Danutę i zmarłych z rodziny Lach

ŚRODA 24.05.2023 r. – NMP Wspomożycielki Wiernych
7.00 – O szczęśliwą operację i powrót do zdrowia dla Piotra
18.00 – Śp. Ks. Mirosława 24/30

CZWARTEK 25.05.2023 r. – św. Bedy Czcigodnego
7.00 – Śp. Ks. Mirosława 25/30
18.00 – Śp. Eugeniusza Magalskiego w 12 rocznicę śmierci i rodziców z obojga stron, siostrę Barbarę i zięcia Ryszarda

PIĄTEK 26.05.2023 r. – św. Filipa Neri, Dzień Matki
7.00 – O pokój duszy i szczęście wieczne w niebie dla śp. zmarłych z rodziny Cichańskich:Marii, Józefa i Marka
18.00 – Śp. Ks. Mirosława 26/30
18.00 – Śp. Kazimierza i Danutę Paradowskich

SOBOTA 27.05.2023 r. – św. Augustyna z Cantenbury
7.00 – Śp. Aleksandra i Weronikę Trusewicz, zmarłych z rodziny Trusewiczów, Chmielewskich, Bójnowskich i Mieczkowskich
18.00 – Za dusze w czyśćcu cierpiące
18.00 – Śp. Ks. Mirosława 27/30

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 28.05.2023 r. Uroczystość Zesłania Ducha św.
8.00 – Śp. Tomasza, Janusza, Władysławę, Antoniego, Rajmunda, Ryszarda, Barbarę, Jadwigę, Zygmunta, Halinę
9.00 – Śp. Walburgę Masalon
10.00 – I Komunia św.
11.30 – Rocznica I Komunii św.
12.45 – O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Stanisława z okazji 18 urodzin
18.00 – Śp. Grzegorza Osłowskiego w 3 rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny Osłowskich i Czarneckich

INTENCJE: 15 - 21 MAJA 2023 R.

PONIEDZIAŁEK 15.05.2023 r.
7.00 – Śp. Wiesławę Sasinowską o pokój jej duszy i szczęście wieczne w niebie
18.00 – Śp. Ks. Mirosława 15/30
18.00 – Śp. Zofię Richert w 10 rocznicę śmierci oraz Włodzimierza i Alicję

WTOREK 16.05.2023 r. – św. Andrzeja Boboli
7.00 – Śp. Ks. Mirosława 16/30
18.00 – Śp. Małgorzatę Lasek w 3 rocznicę śmierci

ŚRODA 17.05.2023 r.
7.00 – O opiekę Bożą i potrzebne łaski dla Wiesławy, Krzysztofa i Wojciecha
18.00 – Śp. Ks. Mirosława 17/30

CZWARTEK 18.05.2023 r. – Uroczystość św. o. Stanisława Papczyńskiego
7.00 – O Boże błogosławieństwo, zdrowie, ulgę w cierpieniu dla Marianny, jej męża i rodziny
18.00 – Śp. Ks. Mirosława 18/30

PIĄTEK 19.05.2023 r.
7.00 – O pokój duszy i szczęście wieczne w niebie dla Marii, Józefa, Marka Cichońskich
18.00 – Śp. Kazimierza Jażdżyńskiego w 15 rocznicę śmierci
18.00 – Śp. Ks. Mirosława 19/30

SOBOTA 20.05.2023 r. –św. Bernardyna ze Sieny
7.00 – O pokój duszy i szczęście wieczne w niebie dla Marii, Józefa, Marka Cichońskich
18.00 – Śp. Ks. Mirosława 20/30
18.00 – Śp. Reginę Frydrychowicz w miesiąc po śmierci

NIEDZIELA – 21.05.2023 r. Wniebowstąpienie Pańskie
8.00 – Śp. Janinę w 18 rocznicę śmierci i Jana
9.00 – Śp. Reginę i Franciszka Swarskich, Leontynę, Edwarda, Józefę Sawka, dziadków z obojga stron
10.00 – Dziękczynna za wszelkie łaski otrzymane w rodzinie
11.30 – Śp. Janusza Sekulskiego w 20 rocznicę śmierci i rodziców oraz rodzeństwo z obojga stron
12.45 – Śp. Henryka Pawlucia w 2 rocznicę śmierci
18.00 – Śp. Ks. Mirosława 20/30

INTENCJE: 08 - 14 MAJA 2023 R.

PONIEDZIAŁEK 08.05.2023 r. – św. Stanisława
7.00 – Śp. Weronikę i Aleksandra Trusewicz, zmarłych z rodziny Trusewiczów, Chmielewskich, Bójnowskich i Mieczkowskich
18.00 – Śp. rodziców: Stanisławę i Stanisława
18.00 – Śp. Ks. Mirosława Golińskiego 8/30

WTOREK 09.05.2023 r.
7.00 – O Boże błogosławieństwo, szczerą pokutę i powrót do wiary w Boga dla Emilii, Andrzeja i całej rodziny
18.00 – Śp. Ks. Mirosława Golińskiego 9/30

ŚRODA 10.05.2023 r.
7.00 – Śp. Ks. Mirosława Golińskiego 10/30
18.00 – Śp. Antoniego Skuzińskiego w 23 rocznicę śmierci
18.00 – Za Olę i Jej dzieci i Antoniego

CZWARTEK 11.05.2023 r.
7.00 –Śp. Ks. Mirosława Golińskiego 11/30
18.00 – Śp. Stanisława Szymaniec (m) w 3 rocznicę śmierci, teściów: Józefa i Jadwigę oraz Bronisława i Tadeusza

PIĄTEK 12.05.2023 r. – św. Nereusza, Achillesa, Pankracego
7.00 – Śp. Irenę Cichoń ( z d. Makowiecka) w 14 rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny Makowieckich i Cichoniów
18.00 – Śp. Ks. Mirosława Golińskiego 12/30

SOBOTA 13.05.2023 r. – NMP
7.00 – W intencji Ks. Artura Radackiego
18.00 – Śp. Ks. Mirosława Golińskiego 13/30
18.00 – Śp. Huberta w 1 rocznicę śmierci i Jego rodziców

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA 14.05.2023 r. – św. Macieja
8.00 – Śp. Ks. Mirosława Golińskiego 8/30
9.00 – Śp. Adelę Kowalską – o spokój duszy
10.00 – O łaskę nawrócenia dla Stefana
11.30 – Śp. Mariana Żłobikowskiego w 3 rocznicę śmierci
12.45 – Śp. Ryszarda Kobierowskiego w 4 rocznicę śmierci oraz wszystkich zmarłych z rodzin: Kobierowskich i Pietkiewiczów
18.00 – Śp. Władysława Kiełczewskiego w 2 rocznicę śmierci i Mariana Kiełczewskiego w 6 rocznicę śmierci

INTENCJE: 01 - 07 MAJA 2023 R.

PONIEDZIAŁEK 01.05.2023 r. – św. Józefa
7.00 – O szczęśliwe i dobre zdanie matury dla Pauliny
18.00 – Śp. Ks. Mirosława Golińskiego 1/30

WTOREK 02.05.2023 r. – św. Atanazego
7.00 – Śp. Ks. Mirosława Golińskiego 2/30
18.00 – Śp. Genowefę Nadrowską i Romana

ŚRODA 03.05.2023 r. – NMP Królowej Polski
8.00 – O dary Ducha św. dla Aleksandry Malarczyk oraz o szczęśliwe i dobre zdanie matury
10.00 – Śp. Huberta Belinga w 1 rocznicę śmierci
11.30 – Dziękczynna z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże dla Edyty i Michała w 9 rocznicę ślubu oraz ich dzieci
18.00 – Śp. Ks. Mirosława Golińskiego 3/30

CZWARTEK 04.05.2023 r. – św. Floriana
7.00 – Śp. Ks. Mirosława Golińskiego 4/30
18.00 – Śp. rodziców, brata Andrzeja, szwagra Józefa i męża Józefa

PIĄTEK 05.05.2023 r. – I piątek miesiąca, św. Stanisława Kazimierczyka
7.00 – Śp. Weronikę i Aleksandra Trusewicz, zmarłych z rodziny Trusewiczów, Chmielewskich, Bójnowskich i Mieczkowskich Śp. Tadeusza Mrozowskiego w 11 rocznicę śmierci
18.00 – Śp. Ks. Mirosława Golińskiego 5/30
18.00 – O zdrowie ciała i duszy dla Joli

SOBOTA 06.05.2023 r. – św. Apostołów Filipa i Jakuba
7.00 –
9.30 –
18.00 – Śp. Ks. Mirosława Golińskiego 6/30
18.00 –
NIEDZIELA 07.05.2023 r. – NMP, Matki Łaski Bożej
8.00 – Śp. Ludwika w 14 rocznicę śmierci, Mariannę, Józefa, zmarłych z rodziny Kąkol i Kuligowskich
9.00 – Śp. . Sylwię Car i zmarłych z rodziny: Ostrowskich i Nadolskich
10.00 – Śp. Ks. Mirosława Golińskiego 4/30
11.30 – Śp. Izydora w 23 rocznicę śmierci, Filomenę, Waldemara i Stanisława
12.45 – Śp. Irenę Skrzypiec
18.00 –Śp. Bogumiłę Iljaszczuk w 1 rocznicę śmierci

INTENCJE: 24 - 30 KWIETNIA 2023 R.

PONIEDZIAŁEK 24.04.2023 r. – św. Wojciecha
7.00 – O miłosierdzie Boże dla Adama
18.00 – Śp. Teresę, Zygmunta i Mateusza
18.00 – Śp. Irenę Piotrzkowską (w dniu urodzin)

WTOREK 25.04.2023 r.
7.00 – O miłosierdzie Boże dla Marty
18.00 – Śp. zmarłych: Zbigniewa Jarząbek, Annę Wirkus, Edwarda Wiśniewskiego, Adelę Kowalską, Stanisławę Zalewską, Zdzisława Leszczyńskiego, Pelagię Rakowską

ŚRODA 26.04.2023 r.
7.00 – Za parafian
18.00 – Śp. Stanisławę i Henryka Czupajło

CZWARTEK 27.04.2023 r.
7.00 – Śp. Weronikę i Aleksandra Trusewicz, zmarłych z rodziny Trusewiczów, Chmielewskich, Bójnowskich i Mieczkowskich
18.00 – Za dusze w czyśćcu cierpiące

PIĄTEK 28.04.2023 r.
7.00 – Śp. Adam – greg.
18.00 – Śp. Apolonię, Kazimierza i Lecha Belka, Antoninę i Józefa Berdyczko i Barbarę Krasulską

SOBOTA 29.04.2023 r. – św. Katarzyny Sieneńskiej
7.00 – Śp. Adam – greg.
18.00 – Śp. Annę Berger w 8 rocznice śmierci oraz zmarłych z rodziny Berger,
Grzywańskich i Zięcina

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA 30. 04. 2023
8.00 – Śp. Genowefę i Jana Demianiuk oraz Władysławę i Józefa Siniło
9.00 – W intencji Teresy i Władysława z okazji 55 rocznicy ślubu
10.00 – Śp. Halinę i Konstantego Izdebskich
11.30 – Dziękczynna z okazji 14 urodzin Szymona z prośbą o Boże błogosławieństwo
12.45 – Dziękczynna z okazji 50 urodzin Jolanty, z prośbą o dary Ducha św. i dalsze błogosławieństwo
18.00 – Śp. Agnieszkę, Jana, Krystynę Milerskich, Czesława Bartłomieja Smolińskich, Genowefę, Bartłomieja Smolińskich, Janinę i Franciszka Bartnickich oraz Agrypinę Rybak

INTENCJE: 17 - 23 KWIETNIA 2023 R.

PONIEDZIAŁEK 17.04.2023 r.
7.00 – O uzdrowienie z choroby nowotworowej dla Ewy
18.00 – Śp. Lucynę Ignatowicz od 9 Brygady Wsparcia Dowodzenia Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych
18.00 – Śp. Teresę Wolską w 2 rocznicę śmierci, Zenona Wolskiego, Marię i Pawła Stolarz

WTOREK 18.04.2023 r.
7.00 – O szczęśliwą operację i zdrowie dla Jana
18.00 – Do św. Ojca Stanisława Papczyńskiego

ŚRODA 19.042023 r.
7.00 –
18.00 – Śp. Wojciecha w 7 rocznicę śmierci i Jerzego Jasienieckich
18.00 – Dziękczynna za 84 lata i dar życia dla Teresy

CZWARTEK 20.04.2023 r.
7.00 – O uzdrowienie z choroby nowotworowej dla Ewy
18.00 – Śp. Zdzisława Dylągowskiego

PIĄTEK 21.04.2023 r.
7.00 –
18.00 – Śp. Tadeusza i Teresę Olszewskich oraz dziadków z obojga stron

SOBOTA 22.04.2023 r.
7.00 –
18.00 – Śp. Romana Kwiatkowskiego w 10 rocznicę śmierci, rodziców z obojga stron, Marię, Stanisława, Zofię, Zygmunta oraz zmarłe rodzeństwo
18.00 – O Boże błogosławieństwo i opiekę NMP dla Alicji i Zdzisława z okazji 50 rocznicy związku małżeńskiego

III NIEDZIELA WIELKANOCY – 23.04.2023 r.
8.00 – ŚP. Elżbietę Mątewską w 24 rocznicę śmierci oraz rodziców z obojga stron
9.00 – Śp. Jerzego w rocznicę śmierci, rodziców i rodzeństwo z rodziny Kowalskich oraz zmarłych z rodziny Lach, Doroz i Kierzkowskich
10.00 – Dziękczynna w 50 rocznicę ślubu Marianny i Zbigniewa, z prośbą o dalsze łaski i opiekę Matki Bożej
11.30 – Śp. Radosława Mazurczaka w 4 rocznicę śmierci
12.45 – W intencji Zofii z okazji 22 urodzin
18.00 – Śp. Marię i Włodzimierza Nowosad oraz zmarłych z rodziny

INTENCJE: 10 - 16 KWIETNIA 2023 R.

PONIEDZIAŁEK 10.04.2023 r. – Poniedziałek Wielkanocny
8.00 – Śp. Eugeniusza Dudzińskiego, zmarłych rodziców z obojga stron i rodziców zięcia
9.00 – Śp. rodziców: Franciszkę i Leona Brunka, siostry: Martę i Jadwigę, braci: Rajmunda, Wiktora i dziadków z obojga stron
10.00 – W intencji ofiarodawcy
11.30 – O Miłosierdzie Boże dla zmarłych z rodzin: Laudańskich, Łukowiczów, Zielińskich i Złotowiczów
12.45 – Śp. Bolesławę, Mariana i Mirosława Wlizło
18.00 – Śp. W pewnej intencji

WTOREK 11.04.2023 r. – Oktawa Wielkanocy
7.00 – Śp. Stanisławę i Henryka Czupajło
12.00 – W rocznicę Katastrofy Smoleńskiej
18.00 – Śp. Lucynę Ignatowicz w 30 dzień po śmierci

ŚRODA 12.04.2023 r. – Oktawa Wielkanocy
7.00 – O prawidłowy i zdrowy przebieg ciąży dla Natalii oraz prawidłowy rozwój dziecka i szczęśliwe rozwiązanie
18.00 – W intencji mamy Ks. Mateusza, z okazji urodzin

CZWARTEK 13.04.2023 r. – Oktawa Wielkanocy
7.00 – W intencji Izy i jej bliskich
18.00 – Śp. Beatę Hryniewicką w 9 rocznicę śmierci, Janusza Hryniewickiego w 9 rocznicę śmierci, Mariana Peroń w 9 rocznicę śmierci oraz zmarłych z rodziny Smolińskich

PIĄTEK 14.04.2023 r. – Oktawa Wielkanocy
7.00 – O nawrócenie Anny i Leszka oraz uwolnienie z nałogu oraz agresji Leszka
18.00 – Śp. Stefanię Bilewicz w miesiąc po śmierci

SOBOTA 15.04.2023 r. – Oktawa Wielkanocy
7.00 – Śp. Adama Toczek 12/30
18.00 – Śp. Tomasza Sawickiego i Józefa Sawickiego
18.00 – Śp. Janusza i rodziców z obojga stron

NIEDZIELA 16.04.2023 r. – Oktawa Wielkanocy
8.00 – Śp. O Miłosierdzie Boże dla Danuty
9.00 – Śp. W intencji ofiarodawcy
10.00 – Śp. Helenę Kisińską
11.30 – Śp. rodziców: Marię i Stanisława oraz ich rodzeństwo
12.45 – Śp. Lechosława Świątkowskiego w 1 rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny
18.00 – Śp. Irenę Skrzypiec

INTENCJE: 03 - 09 KWIETNIA 2023 R.

PONIEDZIAŁEK 03.04.2023 r.
7.00 – Śp. Ryszarda Zielonka
18.00 – Śp. teściów: Bronisławę i Edwarda
18.00 – Sp. Mariannę Wróblewską w 1 rocznicę śmierci

WTOREK 04.04.2023 r.
7.00 – Śp. Tadeusza Macieszę
18.00 – Śp. zmarłych z rodziny Świadkowskich: Marię, Józefa, Jerzego i z rodziny Kuczkowskich: Danutę i Mariusza

ŚRODA 05.04.2023 r.
7.00 – Śp. Weronikę i Aleksandra Trusewicz, zmarłych z rodziny Trusewiczów, Chmielewskich, Bójnowskich i Mieczkowskich
18.00 – Śp. Mariana Kopeć w 14 rocznicę śmierci

WIELKI CZWARTEK – 06.04.2023 r.
Msza św. WIECZERZY PAŃSKIEJ
18.00 – Śp. Augustyna, Cecylię i Helenę
18.00 – Śp. Ks. Mirosława Golińskiego MIC

WIELKI PIĄTEK – 07.04.2023 r.
18.00 – LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ

WIELKA SOBOTA – 08.04.2023 r.
21.00 – WIGILIA PASCHALNA – Za Parafian

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO – 09.04.2023 r.
9.00 – Śp. Izabelę Banasiewicz
10.00 – Śp. Kazimierza Zydlewskiego oraz rodziców: Helenę i Józefa
11.30 – Śp. Macieja Kajta w 10 rocznicę śmierci, Lucynę, rodziców, teściów, dziadków, bratową i Sylwestra
12.45 – Dziękczynno- błagalna o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Olgi Słabek z okazji w 84 urodzin oraz potrzebne łaski dla całej rodziny i znajomych
18.00 – Śp. Andrzeja Krawczewskiego w 2 rocznicę śmierci

INTENCJE: 27 MARCA - 02 KWIETNIA 2023 R.

PONIEDZIAŁEK 27.03.2023 r.
7.00 – Śp. Aleksandra i Weronikę Trusewicz, zmarłych z rodziny Trusewiczów, Chmielewskich, Bójnowskich i Mieczkowskich
18.00 – Śp. Wirgiliusza Bańko 26/30
18.00 – Za dusze w czyśćcu cierpiące

WTOREK 28.03.2023 r.
7.00 – Śp. Wirgiliusza Bańko 27/30
10.00 –
18.00 – Śp. Jana Kaczmarka, Jolantę Robak, Zdzisława Giemza, Mieczysławę Bartoszewską, Lucynę Ignatowicz, Barbarę Piotrowską, Stefanię Bilewicz
18.00 – Śp. Albina Komorowskiego w 55 rocznicę śmierci

ŚRODA 29.03.2023 r.
7.00 – Śp. Wirgiliusza Bańko 28/30
10.00 –
18.00 – Śp. Antoniego i Władysławę w 23 rocznicę śmierci
18.00 – Śp. Teresę Brzyską w 1 rocznicę śmierci

CZWARTEK 30.03.2023 r.
7.00 – Śp. Genowefę i Jana Demianiuk oraz Władysławę i Józefa Siniło
18.00 – Śp. Henrykę, Józefa i Jana

PIĄTEK 31.03.2023 r.
7.00 – Śp. Stefanię Bilewicz (od rodziny Bajek)
18.00 – Śp. Wirgiliusza Bańko 30/30

SOBOTA 01.04.2023 r. 
7.00 – Śp. Genowefę, Józefa i Jadwigę
9.30 – Wynagradzająca
18.00 – Śp. Elżbietę Rusek i Ryszarda Seweryńskiego

NIEDZIELA PALMOWA 02.04 2023 r. – św. Franciszka z Paoli
8.00 – Śp. Sebastiana Stankiewicza w 5 rocznicę śmierci
9.00 – Śp. Sylwię Car, zmarłych z rodziny Nadolskich i Ostrowskich
10.00 – Śp. rodziców: Annę i Aleksandra, siostrę Jadwigę, wnuczkę Małgorzatę, zmarłych z rodziny Libudzkich i Bogusławskich
11.30 – Śp. Teofila i Annę Wasiak
12.45 – Śp. Genowefę i Jana, Mirosława i Stefana Ornowskich i dziadków z obojga stron
18.00 – Śp. Józefa Drzewieckiego w 18 rocznicę śmierci

INTENCJE: 20 - 26 MARCA 2023 R.

PONIEDZIAŁEK 20.03.2023 r. – uroczystość św. Józefa
7.00 –
18.00 – Śp. Jana Józefowicza (w dniu urodzin)

WTOREK 21.03.2023 r.
7.00 – Śp. Wirgiliusza Bańko 20/30
18.00 – Śp. Jerzego Cholewiaka w 30 rocznicę śmierci, Wojciecha Cholewiaka w 5 rocznicę śmierci, Janinę i Władysława Cholewiaków i zmarłych z rodziny, Jadwigę Szulc i Wojciecha Górnisiewicza

ŚRODA 22.03.2023 r.
7.00 – Śp. Wirgiliusza Bańko 21/30
18.00 – Śp. Zdzisława Lach w 13 rocznicę śmierci, rodziców i rodzeństwo z obojga stron oraz zmarłych z rodziny Doroz

CZWARTEK 23.03.2023 r. – św. Turybiusza
7.00 –
18.00 – Śp. Wirgiliusza Bańko 22/30

PIĄTEK 24.03.2023 r.
7.00 –
18.00 – Śp. Wirgiliusza Bańko 23/30

SOBOTA 25.03.2023 r. Uroczystość Zwiastowania NMP
7.00 –
18.00 – Śp. Wirgiliusza Bańko 24/30

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 26.03.2023 r.
8.00 – Śp. Jana Grotnika w 7 rocznicę śmierci oraz zmarłych z rodziny Zalewskich i Grotników
9.00 – Śp. Wirgiliusza Bańko 25/30
10.00 – Śp. Czesława Wirkiewicza oraz rodziców z obojga stron
11.30 – Śp. Stanisława Kaczkowskiego w 15 rocznicę śmierci, siostrę Mariannę z mężem, rodziców i dziadków z obojga stron
12.45 – Śp. Kazimierza Gregorczyka w 8 rocznicę śmierci
18.00 – Śp. Erwina Zielińskiego w 1 rocznicę śmierci, Tadeusza w 4 rocznicę śmierci rodziców z obojga stron

INTENCJE: 13 - 19 MARCA 2023 R.

PONIEDZIAŁEK – 13.03.2023 r.
7.00 – Sp. Marię
18.00 – O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Grzegorza i Krystyny z okazji imienin

WTOREK 14.03.2023 r.
7.00 – Śp. Wirgiliusza Bańko 13/30
18.00 – Śp. Stanisławę i Kazimierza Krzesińskich i Alinę Piech

ŚRODA 15.03.2023 r.
7.00 – Śp. Marię
18.00 – Śp. Wirgiliusza Bańko 14/30

CZWARTEK 16.03.2023 r. 
7.00 – Sp. Jerzego Borkowskiego i zm. z rodzony Borkowskich
18.00 – Śp. Irenę Skrzypiec

PIĄTEK 17.03.2023 r. – św. Patryka
7.00 – Śp. Wirgiliusza Bańko 16/30
18.00 – Śp. Stefana Muller w rocznicę śmierci, Zbigniewa Szyposzyńskiego w
rocznicę śmierci, zmarłych z rodziny Matlejewskich, Mullerów i przyjaciół

SOBOTA 18.03.2023 r. – św. Cyryla Jerozolimskiego
7.00 – Śp. Wirgiliusza Bańko 17/30
18.00 – Śp. Romualda (m) Wejs w 5 rocznicę śmierci

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 19.03.2023 r.
8.00 – Śp. Mateusza, Teresę i Zygmunta
9.00 – Śp. Kazimierę i Jana oraz ich dzieci
10.00 – Śp. Józefa Atraszkiewicza oraz rodziców i braci z obojga stron
11.30 – Śp. Wirgiliusza Bańko 18/30
12.45 – Śp. Halinę Januszkiewicz w 2 rocznicę śmierci
18.00 –Śp. Józefa i Mariannę, Helenę i Andrzeja oraz Teodora i Czesławę

INTENCJE: 06 - 12 MARCA 2023 R.

PONIEDZIAŁEK 06.03.2023 r.
7.00 – O nawrócenie Adama
18.00 – Śp. Wirgiliusza Bańko 5/30

WTOREK 07.03.2023 r. – św. Perpetuy i Felicyty
7.00 – O nawrócenie Marty
18.00 – Śp. Wirgiliusza Bańko 6/30

ŚRODA 08.03.2023 r. – św. Jana Bożego
7.00 – Śp. Aleksandrę
18.00 – Śp. Wirgiliusza Bańko 7/30

CZWARTEK 09.03.2023 r. – św. Franciszki Rzymianki
7.00 – Śp. Wirgiliusza Bańko 8/30
18.00 – Dziękczynna, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Marii w 60 urodziny i dla całej rodziny
18.00 – W rocznicę chrztu św. , o dary Ducha św. , Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Jadwigi, o chwałę niebios dla rodziców i rodziców chrzestnych

PIĄTEK 10.03.2023 r.
7.00 – Dziękczynna za wszelkie łaski Boże i dobrodziejstwa rodziny Borkowskich
18.00 – Intencja różańcowa

SOBOTA 11.03.2023 r.
7.00 – Śp. Wirgiliusza Bańko 10/30
18.00 – W 50 rocznicę odejścia do Pana Boga Katarzyny Sabik i w 18 rocznicę śmierci i narodzin dla nieba mamy Cecylii Siela

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 12.03.2023 r.
8.00 – Śp. Edwarda Sznitka w 6 rocznicę śmierci
9.00 – Śp. Stanisława, Leona, Jana Iwanowskich oraz Helenę i Grzegorza Poszewiedzkich
10.00 – Śp. Helenę w 60 rocznicę śmierci, Jana w 48 rocznicę śmierci i Piotra w 16 rocznicę śmierci
11.30 – Śp. Stanisławę
12.45 – Śp. Wirgiliusza Bańko 11/30
18.00 – Śp. Bolesława Laseckiego w 16 rocznicę śmierci

INTENCJE: 27 LUTEGO - 03 MARCA 2023 R.

PONIEDZIAŁEK 27.02.2023 r.
7.00 – Śp. Bogdana Strzeleckiego 27/30
18.00 – Śp. Ks. Mirosława (z okazji imienin od grupy biblijnej)
18.00 – Za dusze w czyśćcu cierpiące

WTOREK 28.02.2023 r.
7.00 – Śp. Genowefę i Jana Demianiuk oraz Władysławę i Józefa Siniło
18.00 – Śp. Ks. Mirosława Golińskiego, Janinę Wojciechowską, Danielę Krzyżniewską, Jana Koteluk, Stanisławę Krzesińską, Halinę Ośmiałowską, Ewę Hryckiewicz

ŚRODA 01.03.2023 r. – Narodowy Dzień Pamięci o Żołnierzach Niezłomnych
7.00 – Śp. Bogdana Strzeleckiego 29/30
18.00 – Śp. Jarosława Budkę 28/30
18.00 – Śp. Ks. Mirosława Golińskiego

CZWARTEK 02.03.2023 r.
7.00 – Śp. Wirgiliusza Bańko 1/30
18.00 – Śp. Bogdana Strzeleckiego 30/30
18.00 – Śp. Jarosława Budkę 29/30

PIĄTEK 03.03.2023 r. – I piątek miesiąca
7.00 – Śp. Wirgiliusza Bańko 2/30
18.00 – Śp. Jarosława Budkę 30/30
18.00 – Śp. Rajmunda Wróblewskiego w 28 rocznicę śmierci

SOBOTA 04.03.2023 r.– św. Kazimierza, królewicza
7.00 – O boże błogosławieństwo dla Lukasa i Stefana oraz Izy
9.30 – Wynagradzająca
18.00 – Śp. Zenona Żuka w 1 rocznicę śmierci
18.00 – Śp. Weronikę, Piotra i Janusza
18.00 – Śp. Wirgiliusza Bańko 3/30

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 05.03.2023 r.
8.00 – Śp. Stanisława (w 1 rocznicę śmierci) i Ewę (w 25 rocznicę śmierci) Żelichowskich
9.00 – O Boże błogosławieństwo i opiekę Bożą dla Gustawa z okazji 1 urodzin
10.00 – Śp. Helenę Kisińską
11.30 – Śp. Sylwię Car, zmarłych z rodziny Nadolskich i Ostrowskich
12.45 – Śp. mamę Aldonę Łunkiewicz w 1 rocznicę śmierci, męża Henryka Kraińskiego w 3 rocznicę śmierci, syna Krzysztofa oraz rodziców: Zofię, Wiktora i Antoniego
18.00 – Śp. Wirgiliusza Bańko 4/30

INTENCJE: 20- 26 LUTEGO 2023 R.

PONIEDZIAŁEK 20.02.2023 r.
7.00 – Śp. Bogdana Strzeleckiego 20/30
18.00 – Śp. Jarosława Budkę 19/30
18.00 – Dziękczynna za dar życia Laury, z prośbą o łaskę zdrowia i opiekę Matki Bożej dla niej i całej rodziny

WTOREK 21.02.2023 r. – św. Piotra Damianiego
7.00 – Śp. Bogdana Strzeleckiego 21/30
18.00 – Śp. Jarosława Budkę 20/30
18.00 – O spokój duszy kochanej mamy Aliny w 4 rocznicę śmierci

ŚRODA 22.02.2023 r. – popielec
7.00 – Śp. Jarosława Budkę 21/30
9.30 – Śp. Bogdana Strzeleckiego 22/30
18.00 – Śp. Włodzimierza Rybińskiego w 4 rocznicę śmierci i rodziców z obojga stron oraz Jadwigę
19.30 – Śp. Wirgiliusza Bańko w 1 rocznicę śmierci

CZWARTEK 23.02.2023 r. – św. Polikarpa
7.00 – Śp. Jana Kanię w 1 rocznicę śmierci
18.00 – Śp. Jana i Bronisławę Korzeniewskich, męża Jana i córkę Iwonę
18.00 – Śp. Władysława w 39 rocznicę śmierci, Mariannę, Eugeniusza i Ryszarda

PIĄTEK 24.02.2023 r.
7.00 – Śp. Jarosława Budkę 23/30
18.00 – Śp. Witolda Piotrowskiego w 12 rocznicę śmierci
18.00 – Śp. Bogdana Strzeleckiego 24/30

SOBOTA 25.02.2023 r.
7.00 – Śp. Bogdana Strzeleckiego 25/30
18.00 – Śp. Alicję w 15 rocznicę śmierci, rodziców: Marię i Jerzego
18.00 – Śp. żonę Natalię w 12 rocznicę śmierci

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 26.02.2023 r.
8.00 – O nawrócenie Adama i Marty
9.00 – Śp. Bogdana Strzeleckiego 26/30
10.00 – Śp. Jarosława Budkę 25/30
11.30 – Śp. Łucję i Stanisława Kaniewskich w rocznicę śmierci
12.45 – Śp. Arkadiusza Kiciaka w 5 rocznicę śmierci, Zenobię, Leszka, Jerzego Ciechowskich i Tadeusza Warsińskiego
18.00 – Śp. Władysława Gierwadowskiego w 6 rocznicę śmierci, córkę Annę, rodziców: Natalię i Tomasza, braci: Piotra i Adama, teściów: Annę i Władysława i Kazimierza

INTENCJE: 13 - 19 LUTEGO 2023 R.

PONIEDZIAŁEK – 13.02.2023 r.
7.00 – Śp. Bogdana Strzeleckiego 13/30
18.00 – Śp. Jarosława Budkę 12/30
18.00 – O Miłosierdzie Boże dla ks. Mirosława Golińskiego od Centrum Apostolatu „Margaretka” diecezji elbląskiej

WTOREK 14.02.2023 r. – św. Cyryla i Metodego
7.00 – O nawrócenie Marty
18.00 – Śp. Jarosława Budkę 13/30

ŚRODA 15.02.2023 r.
7.00 – Śp. Bogdana Strzeleckiego 15/30
18.00 – Śp. Zofię Skuzińską w 4 rocznicę śmierci
18.00 – Śp. Tadeusza Sapała, w rocznicę urodzin

CZWARTEK 16.02.2023 r.
7.00 – Śp. Jarosława Budkę 15/30
18.00 – Śp. Bogdana Strzeleckiego 16/30
18.00 – Śp. Mariana Gawryołka

PIĄTEK 17.02.2023 r. – świętych siedmiu założycieli zakonu Serwitów NMP
7.00 – Śp. Annę Wamil w 1 rocznicę śmierci
18.00 – Śp. Józefa Sudoła w 2 rocznicę śmierci
18.00 – Śp. Jarosława Budkę 16/30

SOBOTA 18.02.2023 r.
7.00 – Śp. Bogdana Strzeleckiego 18/30
18.00 – Śp. Ludwika Wasiaka w 1 rocznicę śmierci
18.00 – Śp. Zdzisława, rodziców i rodzeństwo z obojga stron, Czesławę i Tadeusza Kierzkowskich

VII NIEDZIELA ZWYKŁA – 19.02.2023 r.
8.00 – Śp. Jarosława Budkę 17/30
9.00 – Śp. Alojzego Zdrojewskiego w 4 rocznicę śmierci, Janinę i Sławomira
10.00 – Śp. Tomasza Kasprzaka w 16 rocznicę śmierci, dziadków z obojga stron i Marię Matuszak
11.30 – Śp. Bogdana Strzeleckiego 19/30
12.45 – Śp. Dariusza Nowosielskiego w 1 rocznicę śmierci
18.00 –Śp. Kacpra Michalskiego w 1 rocznicę śmierci Wojciecha i Genowefę Cymerman

INTENCJE: 06 - 12 LUTEGO 2023 R.

PONIEDZIAŁEk 06.02.2023 r.
7.00 – Śp. Teodozję Bandurską w 25 rocznicę śmierci
18.00 – Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Joanny i Marcina z okazji rocznicy ślubu
18.00 – Śp. Halinę Kruk w 1 rocznicę śmierci

WTOREK 07.02.2023 r.
7.00 – Śp. Bogdana Strzeleckiego 7/30
18.00 – Śp. Tadeusza Łastówka w 3 rocznicę śmierci, Reginę Łastówka i Stanisława Dąbrowskiego
18.00 – Śp. Jarosława Budka (m) 6/30

ŚRODA 08.02.2023 r. – św. Józefiny Bakhity
7.00 – Śp. Bogdana Strzeleckiego 8/30
18.00 – Śp. Jarosława Budka (m) 7/30
18.00 – W intencji dzieci z róży różańcowej św. Edyty Stein z Warszawy

CZWARTEK 09.02.2023 r.
7.00 – Śp. Jarosława Budka (m) 8/30
18.00 – Śp. Bogdana Strzeleckiego 9/30
18.00 – Śp. Jadwigę i Stanisława Dąbrowskich

PIĄTEK 10.02.2023 r. – św. Scholastyki
7.00 – Śp. Bogdana Strzeleckiego 10/30
18.00 – Intencja różańcowa
18.00 – Śp. Mariannę Wróblewską, w dniu imienin

SOBOTA 11.02.2023 r. NMP z Lourdes
7.00 – O nawrócenie Adama
18.00 – Śp. Bogdana Strzeleckiego 11/30
18.00 – Śp. Jarosława Budka (m) 10/30

VI NIEDZIELA ZWYKŁA 12.02.2023 r.
8.00 – Śp. Jarosława Budka (m) 11/30
9.00 – Śp. Karola i Franciszkę Kowalskich, Sylwestra i Helenę Orzechowskich
10.00 – W 30 rocznicę ślubu Ewy i Dariusza Lipińskich
11.30 – Śp. Annę i Franciszka Dudko
12.45 – O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski w dniu urodzin dla Leona, cioci Kasi i cioci Agnieszki
18.00 – Śp. Bogdana Strzeleckiego 12/30

INTENCJE: 30 STYCZNIA - 05 LUTEGO 2023 R.

PONIEDZIAŁEK 30.01.2023 r.
7.00 – Śp. Dorotę Łaska 30/30
18.00 – Śp. Cecylię, Augustyna i Helenę

WTOREK 31.01.2023 r. – św. Jana Bosko
7.00 – Śp. Genowefę i Jana Demianiuk, Władysławę i Józefa Siniło
18.00 – Śp. zmarłych: Mariana Gawryołka, Krzysztofa Ułanowskiego, Jana Koteluk, Waldemara Redlickiego, Mariannę Zduńczyk, Jana Stejn, Klarę Urban, Romana Nadrowskiego, Janinę Sionkowska, Stanisława Bazydło, ks. Mirosława Golińskiego

ŚRODA 01.02.2023 r.
7.00 – Śp. Bogdana Strzeleckiego 1/30
18.00 – Śp. Elżbietę Nasielską w 1 rocznicę śmierci
18.00 – Śp. Stanisława Komorowskiego

CZWARTEK 02.02.2023 r. – święto Ofiarowania Pańskiego
7.00 – Śp. Jarosława Budka 1/30
9.30 – Za osoby konsekrowane z parafii
18.00 – Śp. Bogdana Strzeleckiego 2/30
18.00 – Śp. Mariana Gawryołka

PIĄTEK 03.02.2023 r. – I piątek miesiąca, św. Oskara i św. Błażeja
7.00 – Śp. Bogdana Strzeleckiego 3/30
18.00 – Śp. Czesławę Misiewicz
18.00 – Śp. Jarosława Budka 2/30

SOBOTA 04.02.2023 r.
7.00 – Śp. Bogdana Strzeleckiego 4/30
18.00 – Śp. Bronisława i Eliasz Stanulewicz
18.00 – Śp. Jarosława Budka 3/30

V NIEDZIELA ZWYKŁA – 05.02.2023 r. – św. Agaty
8.00 – Śp. Ludwika w rocznicę śmierci, Mariannę i Józefa Kąkol, zmarłych z rodziny Kąkol, rodziców i zmarłych z rodziny Kuligowskich
9.00 – Śp. Tomasza w rocznicę śmierci, Janusza, Rajmunda, Władysławę, Antoniego, Barbarę i Ryszarda
10.00 – Śp. Marię Cherek w 11 rocznicę śmierci oraz Romana Cherek
11.30 – Śp. Sylwię Car, zmarłych z rodziny Nadolskich i Ostrowskich
12.45 – Śp. Martę, Franciszka, Zofię oraz Franciszkę, Pawła, Czesławę, Juliana, zmarłych z rodziny Komorowskich, Trzos i Kupper
18.00 – Śp. Bogdana Strzeleckiego 5/30

INTENCJE: 09 - 15 STYCZNIA 2023 R.

PONIEDZIAŁEK 09.01.2023 r.
7.00 – Śp. Dorotę Łaska 9/30
18.00 – Śp. Wirgiliusza Bańko

WTOREK 10.01.2023 r.
7.00 – Śp. Dorotę Łaska 10/30
18.00 – Śp. Włodzimierz, Piotr, Bronisława (k), Tadeusz i Maria

ŚRODA 11.01.2023 r.
7.00 – Śp. Dorotę Łaska 11/30
18.00 – Śp. Irenę Kasica

CZWARTEK 12.01.2023 r.
7.00 – Śp. Dorotę Łaska 12/30
18.00 – Śp. Andrzeja Słodownik w 4 rocznicę śmierci

PIĄTEK 13.01.2023 r. – św. Hilarego
7.00 – Śp. Dorotę Łaska 13/30
18.00 – Intencja różańcowa

SOBOTA 14.01.2023 r.
7.00 – Śp. Dorotę Łaska 14/30
18.00 – Śp. Leokadię Pilczuk w 4 rocznicę śmierci

II NIEDZIELA ZWYKŁA – 15.01.2023 r.
8.00 – O nawrócenie Adama
9.00 – Śp. Annę, Mieczysława i Mariana Głogowskich
10.00 – Śp. Tadeusza Samsel w 8 rocznicę śmierci
11.30 – Śp. Jerzego Sobolewskiego w 10 rocznicę śmierci, syna Mariusza oraz rodziców z obojga stron
12.45 – Śp. Dorotę Łaska 15/30
18.00 – Śp. Kazimierz

INTENCJE: 02 - 08 STYCZNIA 2023 R.

PONIEDZIAŁEK 02.01.2023 r. – św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu
7.00 – Śp. Dorotę Łaska 2/30
18.00 – Śp. Władysławę i Antoniego w 13 rocznicę śmierci
18.00 – O łaskę wiary dla Marka i uzdrowienie relacji rodzinnych

WTOREK 03.01.2023 r. – Najświętszego Imienia Jezus
7.00 – Śp. Dorotę Łaska 3/30
18.00 – Śp. Annę w 1 rocznicę śmierci

ŚRODA 04.01.2023 r.
7.00 – Śp. Dorotę Łaska 4/30
18.00 – Śp. Irenę Dmochowską – Kopeć w 1 rocznicę śmierci

CZWARTEK 05.01.2023 r.
7.00 – Śp. Dorotę Łaska 5/30
18.00 – Śp. Irenę Ślaską – Sapała w 2 rocznicę śmierci

PIĄTEK 06.01.2023 r. – I piątek miesiąca, Uroczystość Objawienia Pańskiego
8.00 – Śp. Janusza Ławrynowicza w 5 rocznicę śmierci
9.00 – Śp. Michalinę i Władysława Nowickich oraz ich dzieci, Jana i Andrzeja Piotrowskich
10.00 – Śp. Wincentego Nowaka
11.30 – Śp. Rozalię i Andrzeja Kiszka oraz Włodzimierza
12.45 – Śp. Zygmunta Mikoszewicza w 4 rocznicę śmierci oraz Jadwigę Trabszo, Antoniego, Halinę Rucinską i Kp. Józefa Sanak
18.00 – Śp. Dorotę Łaska 6/30

SOBOTA 07.01.2023 r. – św. Rajmunda z Penyafort
7.00 – W intencji Izy i Jej bliskich
9.30 – wynagradzająca
18.00 – Śp. Józefa, Genowefę i Jadwigę Borawskich

NIEDZIELA ZWYKŁA – 08.01.2023 r. – Niedziela Chrztu Pańskiego
8.00 – Śp. Dorotę Łaska 8/30
9.00 – Śp. Tadeusza Lechwar w 23 rocznicę śmierci
10.00 – Śp. Helenę Kisińską
11.30 – Śp. Władysławę Jankowską w 2 rocznicę śmierci oraz Tytusa Jankowskiego
12.45 – Śp. Jana Piórkowskiego w 3 rocznicę śmierci oraz rodziców z obojga stron
18.00 – Śp. papieża Benedykta XVI

2022

INTENCJE: 19 - 25 GRUDNIA 2022 R.

PONIEDZIAŁEK 19.12.2022 r.
7.00 – śp. Józefę Kostierow 18/30
18.00 – śp. Wirgiliusza

WTOREK 20.12.2022 r.
7.00 –
18.00 – śp. Józefę Kostierow 19/30

ŚRODA 21.12.2022 r. – św. Piotra Kanizjusza
7.00 – śp. Józefę Kostierow 20/30
18.00 – śp. Romualdę Zienkiewicz w 1 rocznicę śmierci

CZWARTEK 22.12.2022 r.
7.00 – śp. Józefę Kostierow 21/30
18.00 – śp. Krystynę Oleksiak w 6 rocznicę śmierci

PIĄTEK 23.12.2022 r.
7.00 – śp. Adam, Sylwestra, Gabrysię, zmarłych z rodziny Cuglowskich i Pietrzak
18.00 – śp. Walentynę i Stefana, Zbigniewa i Sławomira Nowickich
18.00 – śp. Józefę Kostierow 22/30

SOBOTA 24.12.2022 r. – Wigilia Narodzenia Pańskiego
7.00 – śp. Józefę Kostierow 23/30
20.00 –
24.00 – Za parafian

NIEDZIELA – 25.12.2022 r. – Uroczystość Narodzenia Pańskiego
9.00 – W dniu imienin i urodzin Adama, Sylwestra oraz Gabrysię
10.00 – śp. Tadeusza Ciszak i zdrowie dla Wiesławy Ciszak
11.30 – Dziękczynna w 60 rocznicę ślubu Marianny i Józefa Szypniewskich z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej na dalsze wspólne lata
18.00 – śp. Helenę Zaniewską w 20 rocznicę śmierci

INTENCJE: 12 - 18 GRUDNIA 2022 R.

PONIEDZIAŁEK 12.12.2022 r. – NMP Z Guadalupe
7.00 – W pewnej intencji
18.00 – śp. Józefę Koskierow 11/30

WTOREK 13.12.2022 r. – św. Łucji
7.00 – W pewnej intencji
18.00 – Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Dagmary w 50 rocznicę urodzin oraz za śp. Tadeusza

ŚRODA 14.12.2022 r. – św. Jana od Krzyża
7.00 – W pewnej intencji
18.00 – śp. Barbarę Brzóskowską w 1 rocznicę śmierci
18.00 – śp. Genowefę Pawluk w 19 rocznicę śmierci, Włodzimierza Pawluk w 2 rocznicę śmierci, Marię Rosnowską w 21 rocznicę śmierci i Michała  Rosnowskiego w 27 rocznicę śmierci

CZWARTEK 15.12.2022 r.
7.00 – W pewnej intencji
18.00 – śp. Andrzeja Koślacz w 6 rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny Koślacz
18.00 – śp. Józefę Koskierow 14/30

PIĄTEK 16.12.2022 r.
7.00 – W pewnej intencji
18.00 – śp. Stefana Mitręga w 2 rocznicę śmierci, rodziców z obojga stron, Marię, Antoniego, Marię i Piotra
18.00 – śp. Józefę Koskierow 15/30

SOBOTA 17.12.2022 r.
7.00 – śp. śp. Józefę Koskierow 16/30
18.00 – śp. Karola w 19 rocznicę śmierci i Stanisława Semeniuk (m) oraz rodziców z obojga stron
18.00 – śp. Stanisława Szymaniec (m) oraz Józefa, Jadwigę, Bronisława i Tadeusza

IV NIEDZIELA ADWENTU – 18.12.2022 r.
8.00 – śp. Tadeusza Wołyniec w 15 rocznicę śmierci i rodziców
9.00 – śp. Sławomira Zdrojewskiego w 31 rocznicę śmierci, Janinę i Alojzego
10.00 – śp. rodziców: Mariannę i Franciszka, siostry Halinę i Stanisławę, wnuczkę Małgorzatę i zmarłych z rodziny Chrebelskich i Małkowskich
11.30 – śp. Apolonię i Tadeusza Grzelak, Mariannę i Stanisława Wilgatek
12.45 – śp. Mieczysława Jankiewicza w 17 rocznicę śmierci
18.00 – śp. Martynę Feretycką w 12 rocznicę śmierci

INTENCJE: 05 - 12 GRUDNIA 2022 R.

PONIEDZIAŁEK 05.12.2022 r.
7.00 – śp. Józefę Kostierow 4/30
18.00 –

WTOREK 06.12.2022 r. – św. Mikołaja
7.00 –
18.00 – śp. siostrę Barbarę Krasulską w dniu imienin, 70 rocznicę urodzin oraz 11 rocznicę śmierci
18.00 – śp. Stefanię i Franciszka Karwackich oraz Jarosława Wasielewskiego

ŚRODA 07.12.2022 r. – św. Ambrożego
7.00 – śp. Weronikę i Aleksandra Trusewicz, zmarłych z rodziny Trusewiczów, Chmielewskich, Bójnowskich i Mieczkowskich
18.00 – śp. Józefę Kostierow 6/30

CZWARTEK 08.12.2022 r. – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
7.00 –
18.00 – W intencji Zgromadzenia Księży Marianów
18.00 – śp. Józefę Kostierow 7/30

PIĄTEK 09.12.2022 r. – św. Jana Diego Cuauhtlatoazin
7.00 – śp. Leokadię, zmarłych z rodziny Buszkiewicz, Cuglowskich i Płaneta
18.00 – intencja różańcowa
18.00 – śp. męża Stanisława w 10 rocznicę śmierci i zmarłych rodziców
18.00 – śp. Bogusławę Derecką w 21 rocznicę śmierci, Zygmunta Dereckiego i zmarłych z rodziny

SOBOTA 10.12.2022 r.
7.00 – śp. Józefę Kostierow 9/30
18.00 – śp. Grzegorza Aniotowskiego w 2 rocznicę śmierci oraz syna Artura
18.00 – śp. Jana Skorupskiego w 2 rocznicę śmierci, zmarłych rodziców i dziadków z obojga stron, zmarłych z rodziny: Mateuszuk, Kuszewskich, Kopczewskich i Oleszczuków

III NIEDZIELA ADWENTU – 11.12.2022 r.
8.00 – śp. Krystynę Figurską w 1 rocznicę śmierci
9.00 – śp. żonę Stanisławę w 8 rocznicę śmierci, syna Piotra oraz rodziców i rodzeństwo Bazydło
10.00 – śp. Annę Gajewską w 17 rocznicę śmierci, Bronisława Mikuta, Szymona i Jadwigę Jadeszko
11.30 – śp. Sylwię Car, zmarłych z rodziny Ostrowskich i Nadolskich
12.45 – śp. Martę Kobierowską w 21 rocznicę śmierci, Józefa, Joannę i Bernarda Kanieckich
18.00 – śp. Stanisława Marciniaka w 2 rocznicę śmierci

INTENCJE: 28 LISTOPADA - 04 GRUDNIA 2022 R.

PONIEDZIAŁEK 28.11.2022 r.
7.00 – śp. Mariannę Wróblewską 28/30
18.00 – śp. Wincentego, Janinę oraz Inkę
18.00 – śp. zmarłych z rodziny Lach , Zdzisława, rodziców i rodzeństwo z obojga stron, zmarłych z rodziny: Kowalskich i Kierzkowskich

WTOREK 29.11.2022 r.
7.00 – śp. Mariannę Wróblewską 29/30
18.00 – śp. Arkadiusza, Jana, Janinę, Witolda Chmielewskich
18.00 – śp. zmarłych: Bogdana Jarosza, Emilię Moraniec, Henrykę Nowicką, Grzegorza Gędzierskiego, Lucjana Tyburskiego, Piotra Kawałek, Bogusława Kaczmarek, Roberta Bonieckiego

ŚRODA 30.11.2022 r. – św. Andrzeja Apostoła
7.00 – śp. Genowefę i Jana Demianiuk oraz Władysławę i Józefa Siniło
18.00 – śp. Andrzeja Słodownika
18.00 – śp. Renatę Sobiech w 1 rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny Sobiech oraz Janikowskich
18.00 – śp. Mariannę Wróblewską 30/30

CZWARTEK 01.12.2022 r.
7.00 – śp. Huberta Belinga
18.00 – O łaskę uzdrowienia i potrzebne dary dla męża Stanisława

PIĄTEK 02.12.2022 r. – I piątek miesiąca
7.00 – śp. zmarłych z rodziny: Bogdaniuk, Dunajko i Żbikowskich
18.00 –

SOBOTA 03.12.2022 r. – I sobota miesiąca, św. Franciszka Ksawerego
7.00 – śp. Huberta Belinga
9.30 – Wynagradzająca
18.00 – śp. Emilię i Czesława Gralewskich
18.00 – Dziękczynna w 50 rocznicę ślubu Danuty i Mirosława Kazimierczak

II NIEDZIELA ADWENTU – 04.12.2022 r.
8.00 – śp. Bogusława Robak w 1 rocznicę śmierci
9.00 – śp. Ewę Błaszkiewicz
10.00 – śp. Irenę Mazur, Irenę i Henryka Stromskich oraz rodziców z obojga stron
11.30 – śp. Mariana Gładyszewskiego w 17 rocznicę śmierci oraz rodziców, teściów i
zmarłych z rodziny: Pokojskich i Gładyszewskich
12.45 – śp. Andrzeja Stojek w 12 rocznicę śmierci
18.00 – śp. Bogdana Janika w 7 rocznicę śmierci oraz rodziców z obojga stron i rodzeństwo

INTENCJE: 21 - 27 LISTOPADA 2022 R.

PONIEDZIAŁEK 21.11.2022 r. – wspomnienie ofiarowania NMP
7.00 – śp. Mariannę Wróblewską 21/30
18.00 – śp. Edmunda Wiśniewskiego w 20 rocznicę śmierci oraz rodziców i rodzeństwo z obojga stron
18.00 – śp. Krystynę i Janusza Charytoniuk i zmarłych z rodziny

WTOREK 22.11.2022 r. – św. Cecylii
7.00 – śp. Emilię Moraniec 21/30
18.00 – O chwałę nieba dla Cecylii, Heleny i Augustyna
18.00 – w intencji matek Cecylii i Idy w kolejne rocznice odejścia do Pana oraz o światłość wiekuistą w gronie zbawionych dla zmarłych z rodów Sobik, Siela, Szymorek, Staszko, Siemaszko i Borkowicz

ŚRODA 23.11.2022 r.
7.00 – śp. Emilię Moraniec 22/30
18.00 – śp. Henryka Zaleskiego w 4 rocznicę śmierci
18.00 – śp. Grzegorza Rożynskiego w 5 rocznicę śmierci

CZWARTEK 24.11.2022 r. – św. męczenników Andrzeja Dung- Lac i Towarzyszy
7.00 – śp. Emilię Moraniec 23/30
18.00 –

PIĄTEK 25.11.2022 r.
7.00 – śp. Mariannę Wróblewską 25/30
18.00 – śp. Feliksa Janiak w 2 rocznicę śmierci

SOBOTA 26.11.2022 r.
7.00 – śp. Mariannę Wróblewską 26/30
18.00 – śp. Tomasza, Janusza, Rajmunda, Władysławę, Antoniego, Ryszarda, Barbarę i Bronisławę
18.00 – śp. Annę i Grzegorza Tadra, Halinę i Mieczysława Chwedyna oraz zmarłych z rodzinyTuryłło, Lewkowicz i Chwedyna

I NIEDZIELA ADWENTU – 27.11.2022 r.
8.00 – śp. Aleksandra i Weronikę Trusewicz, zmarłych z rodziny Trusewiczów, Chmielewskich, Bójnowskich i Mieczkowskich
9.00 – śp. Wirgiliusza Bańko
10.00 – śp. Helenę Kisińską w 1 rocznicę śmierci
11.30 – śp. Elżbietę Czerniewską w 8 rocznicę śmierci i dusze w czyśćcu cierpiące
12.45 – śp. Irenę, Jana i rodziców z obojga stron oraz Martę, Piotra, Jadwigę, Henrykę, Barbarę i Janinę
18.00 – śp. Janinę Zdrojewską w 2 rocznicę śmierci oraz Alojzego i Sławomira

INTENCJE: 14 - 20 LISTOPADA 2022 R.

PONIEDZIAŁEK 14.11.2022 r.
7.00 – śp. Mariannę Wróblewską 14/30
18.00 – śp. Elżbietę Tomczyńską, Marię Kantorską, Romualda Zienkiewicz
18.00 – śp. Stefana, Urszulę, Marka i Wiktorię

WTOREK 15.11.2022 r. – św. Alberta Wielkiego
7.00 – śp. Mariannę Wróblewską 15/30
18.00 – śp. Teofilę i Bronisława Bajnozuk, Helenę i Cezarego Dąbkowskich

ŚRODA 16.11.2022 r. – rocznica poświęcenia rzymskich bazylik świętych Apostołów Piotra i Pawła
7.00 –
18.00 – śp. Mariannę Wróblewską 16/30
18.00 – O zbawienie duszy śp. Marka

CZWARTEK 17.11.2022 r. – św. Elżbiety Węgierskiej
7.00 – śp. Mariannę Wróblewską 17/30
18.00 – śp. Krystynę Chrzanowską w 3 rocznicę śmierci, Jadwigę Chrzanowską- Rybka w 16 rocznicę śmierci i Jana Chrzanowskiego w 29 rocznicę śmierci

PIĄTEK 18.11.2022 r. – bł. Karoliny Kozkówny
7.00 – śp. Mariannę Wróblewską 18/30
18.00 – śp. zmarłych „Wyspiarzy”
18.00 – O. Stanisława – o nawrócenie w wierze

SOBOTA 19.11.2022 r.
7.00 – śp. Teklę Wołyniec w 4 rocznicę śmierci i zmarłych rodziców
18.00 – śp. Lecha Rakoczego w 1 rocznicę śmierci
18.00 – śp. Ludwika Daniela Wasiak i Jego rodzeństwo

XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 20.11.2022 r. uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata
8.00 – śp. Adelę, Stanisława i Włodzimierza Wyrostek oraz Stanisława i Karolinę
9.00 – śp. Wiesława Jankiewicza i rodziców z obojga stron
10.00 – Dziękczynna z prośbą o potrzebne łaski, Boże błogosławieństwo dla Iwony i Andrzeja w 40 rocznicę ślubu
11.30 – Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Elżbiety i Zbigniewa w 20 rocznicę ślubu
12.45 – śp. Mariannę Wróblewską 20/30
18.00 – śp. Filomenę w 10 rocznicę śmierci, Waldemara, Izydora i Stanisława

INTENCJE: 07 - 13 LISTOPADA 2022 R.

PONIEDZIAŁEK 07.11.2022 r.
7.00 – śp. Weronikę i Aleksandra Trusewicz, zmarłych z rodziny Trusewiczów, Chmielewskich, Bójnowskich i Mieczkowskich
18.00 – śp. Bogumiłę Iljaszczuk
18.00 – śp. Włodzimierza Richter w 8 rocznicę śmierci, Zofię i Alicję

WTOREK 08.11.2022 r.
7.00 – śp. Edwarda Moraniec w 17 rocznicę śmierci oraz Emilię Moraniec i zmarłych z rodziny
18.00 – śp. Mariannę Wróblewską 8/30

ŚRODA 09.11.2022 r. – rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej
7.00 – śp. Mariannę Wróblewską 9/30
18.00 – śp. Konstancję Kowalską w 1 rocznicę śmierci

CZWARTEK 10.11.2022 r. – św. Leona Wielkiego
7.00 – O miłosierdzie Boże dla Śp. Janiny, Romana, Stanisława łapińskich, Henryka
Brodowskiego i dziadków z obojga stron, zmarłych z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące
18.00 – śp. Mariannę Wróblewską 10/30

PIĄTEK 11.11.2022 r. – św. Marcina z Tours, 104 rocznica Odzyskania Niepodległości
7.00 – Za Ojczyznę
18.00 – Intencja różańcowa
18.00 – śp. Jana Witkowskiego w 5 rocznicę śmierci, córkę Iwonę, rodziców i teściów

SOBOTA 12.11.2022 r. – św. Jozafata
7.00 – W intencji Izy i Jej najbliższych
18.00 – śp. Mariannę Wróblewską 12/30

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 13.11.2022 r.
8.00 – O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Pawła z okazji urodzin oraz Bożą opiekę dla rodziny
9.00 – Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla rodziny Strojek
10.00 – śp. Bazylego Iszczyńskiego w 40 rocznicę śmierci i Aleksandrę Iszczyńską w 4 rocznicę śmierci oraz dar nieba dla Anny Wamin
11.30 – śp. Za duszę i dar życia wiecznego w 4 rocznicę śmierci śp. Tadeusza Walaska
12.45 – śp. Mariusz Turzyński w 6 rocz. śmierci
18.00 – śp. Mariannę Wróblewską 13/30

INTENCJE: 31 PAŹDZIERNIKA - 06 LISTOPADA 2022 R.

PONIEDZIAŁEK 31.10.2022 r. 
7.00 – Śp. Cecylię Drob
18.00 – Śp. Kazimierza Jażdżyńskiego, rodziców i rodzeństwo z obojga stron

WTOREK 01.11.2022 r. – Uroczystość Wszystkich Świętych
8.00 – Śp. Martę i Hilarego Jankowskich oraz Stefanię i Józefa Rutkowskich
9.00 – Śp. Mariannę Wróblewską 1/30
10.00 – Śp. Huberta Tekla i Alfonsa oraz ich rodziców
11.30 – Śp. rodziców i rodzeństwo z rodziny: Lateckich i Szeszel
18.00 – Śp. Eligię i Józefa Malinowskich oraz wszystkich zmarłych z rodziny Malinowskich

ŚRODA 02.11.2022 r. – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych
7.00 – Śp. Mariannę Wróblewską 2/30
9.30 – Śp. Barbarę i Jerzego oraz zmarłych z rodziny Abryszyńskich i Piekarskich
18.00 – Śp. Teresę i Tadeusza Olszewskich oraz dziadków z obojga stron

CZWARTEK 03.11.2022 r. – św. Marcina de Porres
7.00 – Śp. Albina Bandurskiego
18.00 – Śp. Mariannę Pawłowską w 8 rocznicę śmierci, Franciszkę i Władysława
18.00 – Śp. Mariannę Wróblewską 3/30

PIĄTEK 04.11.2022 r. – I piątek miesiąca, św. Karola Boromeusza
7.00 – O uzdrowienie duszy i ciała dla Adama i Marty
18.00 – Śp. Romana Szczechowicza w 11 rocznicę śmierci i jego rodziców: Jadwigę i Wincentego
18.00 – Śp. rodziców: Władysławę i Władysława Bolesta

SOBOTA 05.11.2022 r.
7.00 – Śp. Mariannę Wróblewską 5/30
9.30 – wynagradzająca
18.00 – Śp. Stefanię, Kazimierza, Wiesława Oryl oraz zmarłych i krewnych z obojga stron
18.00 – Śp. Janinę Sznajdrowską w 5 rocznicę śmierci
18.00 – Śp. zmarłych z rodziny Kowalskich: Stanisława w 52 rocznicę śmierci, Mariannę, Henryka, Jerzego, Władysława, Bolesława, Czesławę, Danutę, Zdzisława Lach i Tadeusza Kierzkowskiego

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA – 06.11.2022 r.
8.00 – Śp. Franciszkę i Stanisława Falkowskich oraz wszystkich zmarłych z rodziny
9.00 – Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla Agnieszki Belczak i rodziny
10.00 – Śp. Władysławę Dubik w 11 rocznicę śmierci, Annę Rumińską w 26 rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny Rucińskich i Rumińskich
11.30 – Śp. Sylwię Car oraz zmarłych z rodziny Ostrowskich i Nadolskich
12.45 – Śp. rodziców: Stefanię i Leona Milewskich oraz siostrę Hannę
18.00 – Śp. Edwarda i Marię oraz Jadwigę i Daniela

INTENCJE: 24 - 30 PAŹDZIERNIKA 2022 R.

PONIEDZIAŁEK 24.10.2022 r.
7.00 – śp. Izabelę Banasiewicz 24/30
18.00 – Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Elżbiety i Ireny okazji imienin
18.00 – śp. Jana Lateckiego w 1 rocznicę śmierci

WTOREK 25.10.2022 r.
7.00 – śp. Izabelę Banasiewicz 25/30
18.00 – śp. Urszulę i Wacława Półtorak
18.00 – śp. Zygmunta Gośk w 1 rocznicę śmierci
18.00 – za zmarłych: Krystynę Brewińską, Zdzisława Dylągowskiego, Leokadię Lasoń, Barbarę Oś, Krystynę Piszcz, Danutę Licznerską, Tadeusza Cherkowskiego, Teresę Sowicką, Tadeusza Kalwa, Emilię Molawaka, Grażynę Wasiak, Helenę Mikielewicz- Proch, Jadwigę Ancypa, Ryszarda Rozmiarek, Ewę Błaszkiewicz,

ŚRODA 26.09.2022 r.
7.00 – śp. Stanisławę Wójcik 26/30
18.00 – śp. Izabelę Banasiewicz 26/30
18.00 – śp. Włodzimierza Filek w 38 rocznicę śmierci

CZWARTEK 27.10.2022 r.
7.00 – śp. Aleksandra i Weronikę Trusewicz, zmarłych z rodziny Trusewiczów, Chmielewskich, Bójnowskich i Mieczkowskich
18.00 – śp. Izabelę Banasiewicz 27/30

PIĄTEK 28.10.2022 r. 
7.00 – śp. Stanisławę Wójcik 28/30
18.00 – śp. Izabelę Banasiewicz 28/30

SOBOTA 29.10.2022 r. – św.
7.00 – śp. zmarłych z rodziny Proniuk
18.00 – śp. Annę Krucińską w 26 rocznicę śmierci, Wawrzyńca Krucińskiego oraz rodziców z obojga stron. Śp. Jerzego Butajło w 3 rocznicę śmierci
18.00 – śp. Zygmunta Pesta

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA – 30.10.2022 r.
8.00 – śp. Genowefę i Jana Demianiuk oraz Władysławę i Józefa Siniło
9.00 – śp. Stanisławę Wójcik 30/30
10.00 – śp. Kazimierza, zmarłych rodziny Jasińskich, Alinę i Czesława, zmarłych z rodziny Dąbrowskich, Grajczaków oraz Bronisławę i Alojzego Wojtasz
11.30 – śp. Izabelę Banasiewicz 30/30
12.45 – śp. Jadwigę i Zygmunta Skoliniec, Krystynę i Jerzego Lewandowskich oraz Katarzynę
18.00 – śp. Tadeusza Pietkiewicza w 1 rocznicę śmierci, Zytę Pietkiewicz, Janinę i Włodzimierza Mazurkiewicz i zmarłych z rodziny Bazyk

INTENCJE: 17 - 23 PAŹDZIERNIKA 2022 R.

PONIEDZIAŁEK 17.10.2022 r. – św. Ignacego Antiocheńskiego
7.00 – Śp. Stanisławę Wójcik 17/30
18.00 – Śp. Izabelę Banasiewicz 17/30

WTOREK 18.10.2022 r. – św. Łukasza Ewangelisty
7.00 – Śp. Stanisławę Wójcik 18/30
18.00 – Śp. Izabelę Banasiewicz 18/30
18.00 – Śp. Adama Safinowskiego w 1 rocznicę śmierci

ŚRODA 19.10.2022 r. – św. Jana de Brebeuf i Towarzyszy, św. Jana od Krzyża
7.00 – Śp. Stanisławę Wójcik 19/30
18.00 – Śp. Wacławę i Władysława Ewertowskich, Feliksę i Kazimierza Sokołowskich
18.00 – Śp. Stanisławę i Czesława Rybickich, Zofię Pujszo i Bogumiła Glazik

CZWARTEK 20.10.2022 r. – św. Jana Kantego
7.00 – Śp. Stanisławę Wójcik 20/30
18.00 – Śp. Izabelę Banasiewicz 6/30
18.00 – Śp. rodziców: Walerię i Bolesława Bohdziewicz

PIĄTEK 21.10.2022 r.
7.00 – Śp. Izabelę Banasiewicz 21/30
18.00 – Dziękczynna z okazji 50 lecia ślubu Wiesławy i Tadeusza

SOBOTA 22.10.2022 r. – św. Jana Pawła II
7.00 Śp. Stanisławę Wójcik 22/30
18.00 – Śp. Izabelę Banasiewicz 22/30
18.00 – Śp. Mariannę Sowińską w 3 rocznicę śmierci, Romana Sowińskiego i Feliksa Kuzawińskiego

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA – 23.10.2022 r.
8.00 – Śp. Izabelę Banasiewicz 23/30
9.00 – Śp. Walburgę Masalon
10.00 – Sp. Jana Wiśniewskiego
11.30 – Śp. Marię i Włodzimierza Nowosad oraz zmarłych z rodziny
12.45 – Śp. Józefa Araszkiewicza w 6 rocznicę śmierci oraz rodziców i braci z obojga stron
18.00 – Za parafian

INTENCJE: 03 - 09 PAŹDZIERNIKA 2022 R.

PONIEDZIAŁEK 03.10.2022 r.
7.00 – Śp. Izabelę Banasiewicz 3/30
18.00 – Śp. Jerzego Zimnickiego w 3 rocznicę śmierci

WTOREK 04.10.2022 r. – św. Franciszka z Asyżu
7.00 – Śp. Stanisławę Wójcik 4/30
18.00 – Śp. Izabelę Banasiewicz 4/30

ŚRODA 05.10.2022 r. – św. Faustyny Kowalskiej
7.00 – Śp. Stanisławę Wójcik 5/30
18.00 – Śp. Izabelę Banasiewicz 5/30

CZWARTEK 06.10.2022 r. – św. Brunona
7.00 – Śp. Izabelę Banasiewicz 6/30
18.00 – Imieninowa Ks. Proboszcza
18.00 – Śp. Danutę Licznerską i opiekę Bożą dla Arkadiusza Licznerskiego

PIĄTEK 07.10.2022 r., I piątek miesiąca – NMP Różańcowej
7.00 – Śp. Weronikę i Aleksandra Trusewicz, zmarłych z rodziny: Trusewiczów, Chmielewskich, Bójnowskich i Mieczkowskich
18.00 – Śp. Izabelę Banasiewicz 7/30

SOBOTA 08.10.2022 r.
7.00 – Śp. Izabelę Banasiewicz 8/30
18.00 – Śp. Walerię Wileńską i zmarłych z rodziny: Wileńskich i Szynkiewiczów
18.00 – Śp. Henryka w 1 rocznicę śmierci

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 09.10.2022 r.
8.00 – Za dusze w czyśćcu cierpiące i nawrócenie
9.00 – Śp. Wirgiliusza Bańko
10.00 – O nawrócenie Marcina
11.30 – Śp. Adama Nadachewicza w 1 rocznicę śmierci i Mariusza Nadachewicza oraz zmarłych z rodziny Bonieckich
12.45 – O Boże błogosławieństwo i liczne łaski dla Marcina z okazji urodzin
18.00 – Śp. Izabelę Banasiewicz 9/30

INTENCJE: 26 WRZEŚNIA - 02 PAŹDZIERNIKA 2022 R.

PONIEDZIAŁEK 26.09.2022 r. – św. Kosmy i Damiana
7.00 – śp. Albina Bandurskiego
18.00 – śp. Mateusza, Teresę i Zygmunta

WTOREK 27.09.2022 r. – św. Wincentego a Paulo
7.00 – śp. Aleksandra i Weronikę Trusewicz, zmarłych z rodziny Trusewiczów, Chmielewskich, Bójnowskich i Mieczkowskich
18.00 – śp. zmarłych: Władysławę Korba, Krzysztofa Kacprzaka, Ewę Zalewską, Krystynę Czółnowską, Władysława Burdon, Walburgę Masalon, Annę Łukaszewską, Stanisława Gotard

ŚRODA 28.09.2022 r. – św. Wacława
7.00 –
18.00 – śp. Janinę Topczewską
18.00 – śp. rodziców: Felicję i Zenona , Helenę i Józefa

CZWARTEK 29.09.2022 r. – św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała
7.00 – śp. Albina Bandurskiego
18.00 – śp. Salomeę Lewandowską w 1 rocznicę śmierci

PIĄTEK 30.09.2022 r. – św. Hieronima
7.00 – śp. Genowefę i Jana Demianiuk oraz Władysławę i Józefa Siniło
18.00 – śp. Ireneusza Kłoda w 1 rocznicę śmierci
18.00 – śp. Janinę i Wilhelma Wieser (Wizer) oraz zmarłych z rodziny Wieserów, Walerię Moroziewicz oraz Łucję i Franciszka Waliszewskich

SOBOTA 01.10.2022 r. – św. Teresy od Dzieciątka Jezus
7.00 – śp. Izabelę Banasiewicz 1/30
9.30 – Wynagradzająca
18.00 – śp. Czesławę w 1 rocznicę śmierci, rodziców, rodzeństwo, zmarłych z rodziny Kierzkowskich i Zdzisława Lach

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA – 02.10.2022 r.
8.00 – za dusze w czyśćcu cierpiące i nawrócenie
9.00 – śp. Kazimierza Lenkiewicza w 33 rocznicę śmierci
10.00 – śp. Jana Kryńskiego w 10 rocznicę śmierci, rodziców i rodzeństwo z obojga stron
11.30 – śp. Sylwię Car, zmarłych z rodziny Ostrowskich i Nadolskich
12.45 – śp. Andrzeja i Jerzego Makowskich
18.00 – śp. Izabelę Banasiewicz 2/30

INTENCJE: 19 - 25 WRZEŚNIA 2022 R.

PONIEDZIAŁEK 19.09.2022 r. – św. Januarego
7.00 –
18.00 – śp. Stanisława w 1 rocznicę śmierci i Henryka
18.00 – śp. Zenonę Nowakowską w 9 rocznicę śmierci

WTOREK 20.09.2022 r. – św. Andrzeja Kim Taegon i Towarzyszy
7.00 –
18.00 – śp. Izabelę Dobrowolską w 4 rocznicę śmierci
18.00 – śp. Zbigniewa w rocznicę śmierci (dziękczynna, że był w życiu najbliższych)

ŚRODA 21.09.2022 r. – św. Mateusza Ap.
7.00 –
18.00 – imieninowa Ks. Mateusza

CZWARTEK 22.09.2022 r.
7.00 –
18.00 –

PIĄTEK 23.09.2022 r. – św. Pio z Pietrelciny
7.00 – śp. Antoninę i Aleksandra Chwedziak
18.00 – śp. Celinę i Michała Wasilewskich i zmarłych z rodziny Wasilewskich i Juchniewiczów

SOBOTA 24.09.2022 r.
7.00 –
18.00 – śp. Ludwika Wasiak, jego rodziców i rodzeństwo oraz Teresę i Czesława Kubińskich i rodzeństwo

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 25.09.2022 r.
8.00 – za dusze w czyśćcu cierpiące i nawrócenie
9.00 – śp. małżonkę Stanisławę, syna Piotra w 39 rocznicę śmierci, za rodziców i rodzeństwo z rodziny Bazydło
10.00 – Dziękczynna z prośbą o dalszą opiekę Bożą i błogosławieństwo dla Heleny w 65 urodziny
11.30 – śp. Stanisława Bartyzel, rodziców: Zofię i Jana Omyła, Marię i Jakuba Bartyzel oraz Tomasza Bartyzel
12.45 – śp. Romana Cherek w 4 rocznicę śmierci i Marię
18.00 –

INTENCJE: 04 - 10 WRZEŚNIA 2022 R.

PONIEDZIAŁEK 04.07.2022 r. – św. Elżbiety Portugalskiej
18.00 – Śp. Teresę Brzyską
18.00 –Za mamę Irena Ślaska – Sapała w rocznicę urodzin

WTOREK 05.07.2022 r.
18.00 – Śp. Teresę Brzyską
18.00 – Śp. Maria Ottawa w 1 miesiąc po śmierci

ŚRODA 06.07.2022 r. – bł. Marii Teresy Ledóchowskiej
18.00 – Śp. Teresę Brzyską

CZWARTEK 07.07.2022 r.
18.00 – Weronikę i Aleksandra Trusewicz, zmarłych z rodziny Trusewiczów, Chmielewskich, Bójnowskich i Mieczkowskich
18.00 – Śp. Wiesława Szopińskiego 2 r. śm. i Wandę

PIĄTEK 08.07.2022 r. – św. Jana z Dukli
18.00 – Śp. Teresę Brzyską
18.00 – Śp. Czesławę, Tadeusza, rodziców i rodzeństwo z obojga stron, zmarłych z rodziny Kierzkowskich, Kowalskich i Lach

SOBOTA 09.07.2022 r.
18.00 – Śp. rodziców: Annę i Aleksandra, siostrę Jadwigę, wnuczkę Małgorzatę oraz zmarłych z rodziny Bogusławskich i Libudzkich
18.00 – Śp. Halinę Koc – Ławrynowicz w 2 rocznicę śmierci i rodziców

XV NIEDZIELA ZWYKŁA 10.07.2022 r.
9.00 – Śp. Wirgiliusza
10.00 – O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Olgi Słabek w 83 rocznicę urodzin oraz o opiekę Matki Bożej dla całej rodziny i znajomych
11.30 – Śp. Sylwię Car i zmarłych z rodziny: Ostrowskich i Nadolskich
18.00 –Śp. Ludwika i jego rodzinę

INTENCJE: 29 SIERPNIA - 04 WRZEŚNIA 2022 R.

PONIEDZIAŁEK 29.08.2022 r.
18.00 – Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Jana w 3 urodziny i Jego rodziców: Katarzyny i Krystiana
18.00 – śp. Augustyna, Cecylię, Helenę, z prośbą o chwałę nieba dla nich

WTOREK 30.08.2022 r.
18.00 – śp. zmarłych: Mateusza Chrust, Andrzeja Cydzika, Roberta Bzdęga, Zbigniewa Szulista, Elżbietę Szwajkowską, Stefanię Dobrzyńską
18.00 – Genowefę i Jana Demianiuk oraz Władysławę i Józefa Siniło
18.00 – śp. Bogdana Strzeleckiego

ŚRODA 31.08.2022 r.
18.00 – śp. Tomasza, Janusza, Ryszarda, Antoniego i Władysławę oraz Barbarę i Rajmunda
18.00 – śp. Juliana Filka w 16 rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny Filków

CZWARTEK 01.09.2022 r. 
7.00 –
18.00 – śp. Wiesławę w 2 rocznicę śmierci i Feliksa Stryjewskich

PIĄTEK 02.09.2022 r. – I piątek miesiąca
7.00 – śp. Antoniego Jankun w 50 rocznicę śmierci, Wandę Jankun w 13 rocznicę śmierci oraz Zbigniewa i Barbarę
18.00 – O łaskę wyzwolenia z nałogu alkoholizmu

SOBOTA 03.09.2022 r. – I sobota miesiąca, św. Grzegorza Wielkiego
7.00 –
9.30 – Wynagradzająca
18.00 – O Boże błogosławieństwo i łaski dla Alicji i Piotra Wasiak w 25 rocznicę ślubu
18.00 – śp. Janinę Szczepańską w 1 rocznicę śmierci

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 04.09.2022 r.
8.00 – W intencji Wojtasików, Patynowskich i Dorociak
9.00 – śp. rodziców Furmanek i Styrzelec oraz zmarłych z rodziny
10.00 – śp. Piotra Brydzińskiego w 1 rocznicę śmierci oraz rodziców: Natalię i Józefa, Barbarę i Jana
11.30 – śp. Urszulę (w 12 rocznicę śmierci) i Kazimierza (w 4 rocznicę śmierci) Bonieckich
12.45 – śp. Jana, Janinę i Witolda Chmielewskich oraz Arkadiusza Bednarczyk
18.00 – śp. Anielę Ciszewską

INTENCJE: 15 - 21 SIERPNIA 2022 R.

PONIEDZIAŁEK 15.08.2022 r. – Uroczystość Wniebowzięcia NMP
9.00 – śp. Oleńkę Tupaj
10.00 – śp. rodziców: Marię i Michała; dziadków: Ewę i Jerzego; Ewę i Bazylego
11.30 – śp. Hannę, Teresę, Henryka Jastrzębskich
18.00 – o błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego dla sióstr: Doris w 31 roczn ślubów i s. Dominiki w 26 roczn. ślubów

WTOREK 16.08.2022 r.
18.00 – w intencji Izy, o Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla niej i jej najbliższych
18.00 – śp. Andrzeja Cydzik od wspólnoty szkolnej Szkoły Podstawowej SPSK św. Franciszka z Asyżu w Elblągu

ŚRODA 17.08.2022 r. – św. Jacka
18.00 – dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Elżbiety w 60 urodziny i dla całej rodziny
18.00 –

CZWARTEK 18.08.2022 r.
18.00 – śp. Zygmunta Bujak
18.00 –

PIĄTEK 19.08.2022 r.
18.00 – śp. Dominika, Janinę, Zuzannę, Ewę, Janusza, Edwarda, Zenona i zmarłych z rodz. Abranowskich; Eugenię i Stanisława Kruczyńskich
18.00 – śp. Barbarę Natkaniec w 3 roczn. śm; Lucynę Lauterbach w 4 roczn. śm.; Zygmunta Siudek; Jana Lisa

SOBOTA 20.08.2022 r.– św. Bernarda
16.30 – ślub
18.00 – śp. Halinę Skibińską w 3 roczn. śm. i zmarłych dziadków: Bernardę i Antoniego
18.00 –

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA – 21.08.2022 r.
9.00 – śp. Jana i Anitę Kowalskich; zmarłych z rodz. Kowalskich, Puszka, Czerpińskich i Świątkowskich
10.00 – śp. Weronikę Żelazny w 20 roczn śm., Jana Żelaznego; rodzeństwo Jadwigę i Konrada Ponke
11.30 – Śp. Bronisławę Kaniecką w 21 roczn. śm. i zmarłych rodziców
18.00 – o Boże błogosł. i potrzebne łaski dla Sandry i Piotra w 1 roczn. ślubu oraz Urszuli i Zbigniewa w 38 roczn. ślubu

INTENCJE: 08 - 14 SIERPNIA 2022 R.

PONIEDZIAŁEK 08.08.2022 r. – św. Dominika
18.00 – Śp. Teresę Brzyską
18.00 – Śp. Annę w 2 roczn. śm. i Jana Liberackich

WTOREK 09.08.2022 r. – św. Teresy Benedykty od Krzyża
18.00 – Śp. Wirgiliusza, Agnieszkę Augustyn
18.00 – Śp. Czesława, Teresę, Ludwika, Gienia i Wiesia – braci

ŚRODA 10.08.2022 r. – św. Wawrzyńca
18.00 – Śp. Janinę Jarząbek
18.00 – O łaskę wiary dla Adama

CZWARTEK 11.08.2022 r. – św. Klary
18.00 – Śp. Rozalię Liepins; Józefa Strautins; Mikołaja i zmarłych z rodz. Liepins, Kamińskich, Strautins, Kwiesis
18.00 – O łaskę wiary dla Marty

PIĄTEK 12.08.2022 r.
18.00 – Śp. Elżbietę Sidor w 3 roczn. śm. i Beatę Jagielską
18.00 – intencja różańcowa

SOBOTA 13.08.2022 r.
16.30 – ślub
18.00 – Śp. Krystynę i Janusza Charytoniuk
18.00 – Śp. Bogdana Strzeleckiego w miesiąc po śmierci

XX NIEDZIELA ZWYKŁA – 14.08.2022 r.
9.00 – Śp. Janinę Korba w 1 roczn. śm. i Zygmunta Korba w 6 roczn. śm.
10.00 – Dziękczynna za 88 lat życia Marii z prośbą o błogosławieństwo Boże na dalsze lata i dla całej rodziny Pietrzak
11.30 – Śp. Marię Bubik; zmarłych rodziców i rodzeństwo
18.00 – (rez)

INTENCJE: 01 - 07 SIERPNIA 2022 R.

PONIEDZIAŁEK 01.08.2022 r. – św. Alfonsa Marii Liguoriego
18.00 – Śp. Teresę Brzyską

WTOREK 02.08.2022 r.
18.00 – Śp. Ojca Józefa Berdyczko w 50 roczn. Śmierci, mamę Antoninę, siostrę Barbarę

ŚRODA 03.08.2022 r.
18.00 – Śp. Teresę Brzyską
18.00 – Śp. Mariannę Wróblewską w 4 miesiąc po śmierci

CZWARTEK 04.08.2022 r. – św. Jana Marii Vianneya
18.00 – Śp. Teresę Brzyską

PIĄTEK 05.08.2022 r.
18.00 – Śp. Teresę Brzyską

SOBOTA 06.08.2022 r. – Przemienienie Pańskie
9.30 – wynagradzająca
18.00 – Śp. Wiesława Oryl w 5 roczn. śmierci; Stefanię i Kazimierza Oryl

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA – 07.08.2022 r.
9.00 – Śp. Weronikę i Aleksandra Trusewicz; zmarłych z rodz. Trusewiczów, Chmielewskich, Bójnowskich i Mieczkowskich
10.00 – Śp. Teresę Brzyską
11.30 – Sylwię Car; zmarłych z rodz. Ostrowskich i Nadolskich
18.00 – Śp. Oleńkę Tupaj

INTENCJE: 18 - 24 LIPCA 2022 R.

PONIEDZIAŁEK 18.07.2022 r.
18.00 – Śp. Barbarę i Stanisława Buda w 1 i 5 rocznicę śmierci

WTOREK 19.07.2022 r.
18.00 – Śp. Jadwigę Gosik w 1 rocznicę śmierci
18.00 – Śp. Wincentego i Janinę oraz dziadków z obojga stron

ŚRODA 20.07.2022 r.
18.00 – Śp. Anielę Cieszewską

CZWARTEK 21.07.2022 r. 
18.00 – Śp. Halinę, Annę, Grzegorza, Mieczysława
18.00 – Śp. Zbigniewa Lato w miesiąc po śmierci

PIĄTEK 22.07.2022 r. – św. Marii Magdaleny
18.00 – Śp. Leokadię Nicińską w 10 rocznicę śmierci
18.00 – Śp. Huberta i rodziców i teściów

SOBOTA 23.07.2022 r. – św. Brygidy
18.00 – Śp. Annę Berger i zmarłych z rodz. Berger, Grzywańskich, Zięcina, Malesińskich
18.00 – W int. Wandy o zdrowie, Boże błogosławieństwo o opiekę NMP

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 24.07.2022 r.
9.00 – Śp. Iwonę Chudzikiewicz w 5 rocz śmierci, męża Jana, rodziców i teściów
10.00 – Śp. Aleksandrę i Jerzego Adrian; Tadeusza Kalwara oraz dziadków
11.30 – W intencji dziękczynno-błagalnej dla Anny i Stanisława w 35 rocznicę ślubu
18.00 – Śp. zmarłych z rodz. Ożubko – Marię, Stefana, Paranię, Cyryla, Michała, Ewę, Renatę; chrzestnych – Marię, Michała, Marię

INTENCJE: 11 - 17 LIPCA 2022 R.

PONIEDZIAŁEK 11.07.2022 r. – św. Benedykta
18.00 – Śp. Albinę i Władysława Zagajewskich; Janusza, Irenę i Stanisława Paprockich
18.00 – w intencji Izy i jej bliskich o zdrowie i Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej

WTOREK 12.07.2022 r. – św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu
18.00 – Śp. Helenę i Czesława Tupaj
18.00 – Śp. Janinę i Michała Rodziewicz

ŚRODA 13.07.2022 r. – św. Andrzeja Świerada i Benedykta
18.00 – Śp. Czesławę, Krystynę i Zbigniewa Traczyk
18.00 – o zdrowie i potrzebne łaski dla Emilii Moraniec

CZWARTEK 14.07.2022 r.
18.00 – Śp. Adama
18.00 – w intencji Magdaleny i Grzegorza z okazji 15 rocznicy ślubu i ich dzieci oraz zmarłych rodziców

PIĄTEK 15.07.2022 r. – św. Bonawentury
18.00 – Śp. Mieczysława w 8 rocznicę śmierci, ks. Henryka, Stanisława, rodziców i dziadków z obu stron

SOBOTA 16.07.2022 r. – NMP z Góry Karmel
18.00 – Śp. Korneliusza Komorowskiego i zmarłych z rodz. Trzos, Kuper, Komorowskich

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 17.07.2022 r. 
9.00 – Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośba o dalszą opiekę i Boże błogosławieństwo dla rodziny Piwowarczyków
10.00 – Śp. Andrzeja Małeckiego w 11 rocznicę śmierci i dziadków z obojga stron
11.30 – Śp. Karola i Franciszkę oraz teściów: Sylwestra i Helenę
18.00 –Śp. Stanisława Rogalskiego w 8 rocznicę śmierci oraz zmarłych rodziców i rodzeństwo

INTENCJE: 04 - 10 LIPCA 2022 R.

PONIEDZIAŁEK 04.07.2022 r. – św. Elżbiety Portugalskiej
18.00 – Śp. Teresę Brzyską
18.00 –Za mamę Irena Ślaska – Sapała w rocznicę urodzin

WTOREK 05.07.2022 r.
18.00 – Śp. Teresę Brzyską
18.00 – Śp. Maria Ottawa w 1 miesiąc po śmierci

ŚRODA 06.07.2022 r. – bł. Marii Teresy Ledóchowskiej
18.00 – Śp. Teresę Brzyską

CZWARTEK 07.07.2022 r.
18.00 – Weronikę i Aleksandra Trusewicz, zmarłych z rodziny Trusewiczów, Chmielewskich, Bójnowskich i Mieczkowskich
18.00 – Śp. Wiesława Szopińskiego 2 r. śm. i Wandę

PIĄTEK 08.07.2022 r. – św. Jana z Dukli
18.00 – Śp. Teresę Brzyską
18.00 – Śp. Czesławę, Tadeusza, rodziców i rodzeństwo z obojga stron, zmarłych z rodziny Kierzkowskich, Kowalskich i Lach

SOBOTA 09.07.2022 r.
18.00 – Śp. rodziców: Annę i Aleksandra, siostrę Jadwigę, wnuczkę Małgorzatę oraz zmarłych z rodziny Bogusławskich i Libudzkich
18.00 – Śp. Halinę Koc – Ławrynowicz w 2 rocznicę śmierci i rodziców

XV NIEDZIELA ZWYKŁA 10.07.2022 r.
9.00 – Śp. Wirgiliusza
10.00 – O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Olgi Słabek w 83 rocznicę urodzin oraz o opiekę Matki Bożej dla całej rodziny i znajomych
11.30 – Śp. Sylwię Car i zmarłych z rodziny: Ostrowskich i Nadolskich
18.00 –Śp. Ludwika i jego rodzinę

INTENCJE: 27 CZERWCA - 03 LIPCA 2022 R.

PONIEDZIAŁEK 27.06.2022 r. – św. Cyryla Aleksandryjskiego
7.00 – Śp. Aleksandra i Weronikę Trusewicz, zmarłych z rodziny Trusewiczów, Chmielewskich, Bójnowskich i Mieczkowskich
18.00 – Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Anny w 30 rocznicę urodzin, jej męża Krzysztofa i dzieci: Michała, Tymoteusza i Daniela
18.00 – O szczęśliwe rozwiązanie dla Ilony o zdrowie dla niej i dziecka

WTOREK 28.06.2022 r. – św. Ireneusza
7.00 – Śp. Michała Frąckowiaka 28/30
18.00 – Za zmarłych: Elżbietę Olszewską, Piotra Winnickiego, Czesława Bortkiewicza, Stanisława Jankiewicza, Czesławę Jerat, Ryszarda Zielonka, Krzysztofa Włockiego, Władysława Zienkiewicza, Bronisławę Guzińską, Aleksandrę Tupaj, Tadeusza Kałmuczak, Stefana Choma

ŚRODA 29.06.2022 r. – św. Apostołów Piotra i Pawła
7.00 – Śp. Michała Frąckowiaka 29/30
18.00 – Imieninowa i urodzinowa Ks. Piotra
18.00 – Śp. Ludwika (m) Stojek w 30 rocznicę śmierci, żonę Marię i zmarłych z obojga stron

CZWARTEK 30.06.2022 r.
7.00 – Śp. Genowefę i Jana Demianiuk oraz Władysławę i Józefa Siniło
18.00 – Śp. Jana Józefowicza w 10 rocznicę śmierci
18.00 – Śp. Krystynę i Henryka Stachurskich

PIĄTEK 01.07.2022 r. – św. Ottona, I piątek miesiąca
18.00 – Śp. Zbigniewa Joćko w 6 rocznicę śmierci
18.00 – Śp. Irenę i Andrzeja oraz zmarłych z rodziny Skowiewiczów
18.00 – Śp. Tadeusza Lemańskiego w 7 rocznicę śmierci

SOBOTA 02.07.2022 r.
09.30 – Wynagradzająca
18.00 – Śp. Stefanię Oryl w 2 rocznicę śmierci oraz Kazimierza i Wiesława Oryl
18.00 – Śp. Jadwigę (w 8 rocznicę śmierci) i Wiesława Wiśniewskich oraz rodziców: Mariannę i Jana Szmyt

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA- 03.07.2022 r.
9.00 – Śp. Stefanię Radacką
10.00 – Śp. Czesławę Putresza w 25 rocznicę śmierci i męża Stanisława
11.30 – Śp. Michalinę i Hieronima Borkowskich, Józefa Gajewskiego, Julie Predko, Władysława Maczuga
18.00 – Śp. Henryka Zalewskiego w 15 rocznicę śmierci i rodziców z obojga stron, siostry: Czesławę i Natalię i Marka Mroza

INTENCJE: 20 - 26 CZERWCA 2022 R.

PONIEDZIAŁEK 20.06.2022 r.
7.00 – Śp. Michała Frąckowiaka 20/30
18.00 – Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Jolanty i Jana oraz Anny i Marka z okazji imienin
18.00 – Śp. Teklę, Alfonsa i Huberta

WTOREK 21.04.2022 r. – św. Alojzego Gonzagi
7.00 – Śp. Michała Frąckowiaka 21/30
18.00 – Śp. Janinę Ina w 1 rocznicę śmierci
18.00 – O potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo dla Agaty, Zuzi i Kamila

ŚRODA 22.04.2022 r. – św. Jana Fishera i Tomasza More’a
7.00 – Śp. Michała Frąckowiaka 22/30
18.00 – Śp. Elżbietę Bot w miesiąc po śmierci
18.00 – Śp. Romana Słoń w 2 rocznicę śmierci , Stanisławę i Manfreda Giżyńskich

CZWARTEK 23.04.2022 r. – Uroczystość Narodzenia Św. Jana Chrzciciela
7.00 – Śp. Michała Frąckowiaka 23/30
18.00 – Śp. Oleńkę
18.00 – O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Mariusza z okazji 60 urodzin oraz szczęśliwy przebieg ciąży dla córki

PIĄTEK 24.06.2022 r. – uroczystość NS Pana Jezusa
7.00 – Śp. Michała Frąckowiaka 24/30
18.00 – Imieninowa ks. Jana
18.00 – Śp. Jana Sekulskiego w 19 rocznicę śmierci i rodziców z obojga stron

SOBOTA 25.06.2022 r. – Niepokalanego Serca NMP
7.00 – Śp. Michała Frąckowiaka 25/30
18.00 – Śp. Roberta Blendowskiego w 1 rocznicę śmierci
18.00 – O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Gosi z okazji 60 urodzin

NIEDZIELA ZWYKŁA – 26.06.2022 r.
8.00 – Śp. Michała Frąckowiaka 26/30
9.00 – Śp. Teresę Brzyską
10.00 – Śp. Jana Wiśniewskiego
11.30 – Śp. Bolesława Pietryka w 2 rocznicę śmierci, rodziców: Leona i Stefanię Rojek oraz braci i siostry
12.45 – Śp. Jana i Bronisławę Szyszka w 53 rocznicę śmierci
18.00 – Śp. Stanisławę Kulesza w 2 rocznicę śmierci

INTENCJE: 13 - 19 CZERWCA 2022 R.

PONIEDZIAŁEK – 13.06.2022 r. – św. Antoniego z Padwy
7.00 – Śp. Michała Frąckowiaka 13/30
18.00 – Śp. Marię, Leopolda i Huberta Grabowskich
18.00 – Śp. Genowefę Krupa oraz zmarłych z rodziny

WTOREK 14.06.2022 r. – Bł. Michała Kozala
7.00 – Śp. Michała Frąckowiaka 14/30
18.00 – Śp. Jurka i Barbarę Torkowskich

ŚRODA 15.06.2022 r.
7.00 – Śp. Michała Frąckowiaka 15/30
18.00 – Śp. Dominika Giereś (m) w 20 rocznicę śmierci
18.00 – O Boże błogosławieństwo, łaskę zdrowia i opiekę Matki Bożej dla Krystyny Czułnowskiej

CZWARTEK 16.06.2022 r. – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
8.00 – Śp. Michała Frąckowiaka 16/30
9.00 – Za parafian
18.00 – Śp. Urszulę Nowak w 2 rocznicę śmierci

PIĄTEK 17.06.2022 r. – Św. Brata Alberta Chmielowskiego
7.00 – Śp. Michała Frąckowiaka 17/30
18.00 – Śp. Józefa, rodziców: Mariannę i Antoniego oraz zmarłych z rodziny: Siedleckich, Pedów i Siecińskich

SOBOTA 18.06.2022 r.
7.00 – Śp. Michała Frąckowiaka 18/30
18.00 – O Boże błogosławieństwo dla Marty z okazji urodzin

XII NIEDZIELA – 19.06.2022 r.
8.00 – Śp. Marię Kobak, rodziców i rodzeństwo
9.00 – Śp. Michała Frąckowiaka 15/30
10.00 – Za parafian
11.30 – Śp. Piotra Czuba w 2 rocznicę śmierci i Krystynę Czuba – Hibner w 1 rocznicę śmierci
12.45 – Śp. Ks. Kazimierza Pączkowskiego (w dniu urodzin)
18.00 –Śp. Sylwestra, rodziców, siostry i braci

INTENCJE: 06 - 12 CZERWCA 2022 R.

PONIEDZIAŁEK 06.06.2022 r. – NMP Matki Kościoła
7.00 – O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla ks. Grzegorza Belczaka w 30 rocznicę święceń Kapłańskich
18.00 – Sp. Teresę i Stanisława Moszczyńskich
18.00 – O Boże błogosławieństwo i opiekę Niepokalanej dla Izy i jej najbliższych

WTOREK 07.06.2022 r. 
7.00 – Śp. Weronikę i Aleksandra Trusewicz, zmarłych z rodziny Trusewiczów, Chmielewskich, Bójnowskich i Mieczkowskich,
18.00 – Śp. Annę Kowalczyk
18.00 – Śp. Cecylię i Piotra Głażewskich oraz Sławomira Bełdyckiego

ŚRODA 08.06.2022 r. – św. Jadwigi Królowej
7.00 – Śp. Teresę Brzyską
18.00 – Śp. Michała Frąckowiaka 8/30
18.00 – O potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo dla Olgi i Piotra

CZWARTEK 09.06.2022 r. – Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana
7.00 – Śp. Teresę Brzyską
18.00 – Śp. Huberta Belinga (od NSZZ- Solidarność, browar Elbląg)
18.00 – O łaskę zdrowia dla Katarzyny
18.00 – Za Kaplanów od „Apostolatu Margaretka”

PIĄTEK 10.06.2022 r.
7.00 – Śp. Teresę Brzyską
18.00 – Śp. Jana Liberackiego w 19 rocznicę śmierci oraz Annę Liberacką
18.00 – Dziękczynna za 30 lat życia Karoliny z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski

SOBOTA 11.06.2022 r. – św. Barnaby
7.00 – Śp. Michała Frąckowiaka 11/30
18.00 – Śp. Agnieszkę (w 2 rocznicę śmierci) i Edwarda Dziekońskich oraz zmarłych z rodziny

NIEDZIELA ZWYKŁA 12.06.2022 r.– Uroczystość Najświętszej Trójcy
8.00 – – Śp. Michała Frąckowiaka 12/30
9.00 – W intencji Joanny, Ryszarda oraz Michała i Pawła o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski
10.00 – O łaskę żywej wiary i opiekę Matki Bożej dla Aleksandra z okazji I Komunii św.
11.30 – Śp. Walentynę i Stefana Nowickich oraz Zbigniewa i Sławomira
12.45 – O Boże błogosławieństwo i wszelkie łaski dla Weroniki z okazji 15 urodzin
18.00 – O zdrowie, Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Leszka, Filipa i całej rodziny

INTENCJE: 30 MAJA - 05 CZERWCA 2022 R.

PONIEDZIAŁEK 30.05.2022 r. – św. Jana Sarkandra,
7.00 – Śp. Genowefę i Jana Demianiuk oraz Władysławę i Józefa Siniło
16.30 – Biały tydzień. Dziękczynna za 18 lat życia Natalii z prośbą o wskrzeszenia darów Ducha św., które otrzymała na chrzcie św.
18.00 – Śp. Ludwika Wasiak (m) 30/30

WTOREK 31.05.2022 r. Nawiedzenie NMP
7.00 – Śp. Stanisławę Napierała w 25 rocznice śmierci
16.30 – Biały tydzień. Dziękczynna za dar życia dzieci chrzestnych Kamili, Magdy i Michała z prośbą o rozbudzenie darów Ducha św. otrzymanych na chrzcie św.
18.00 – Za zmarłych: Tomasza Sawickiego, Wiesława Szacherskiego, Zofie Tabęcką-Maziarczyk, Lechosława Świątkowskiego, Halinę Michalik, Marcina Lipińskiego, Andrzeja Raczkowskiego, Janinę Świerczyńską, Monikę Jarzynka, Huberta Bering, Adolfa Paleczek, Stanisławę Krukowską, Władysława Sylwestrzak-Kamińska, Wacława Gębka, Jarosława Tomaszewskiego, Bogumiłę Iliaszczuk, Pawła Parszuto

ŚRODA 01.06.2022 r. – św. Justyna
7.00 – Śp. rodziców: Genowefę, Józefa, Jadwigę
16.30 – Biały tydzień. W intencji dzieci I Komunijnych
18.00 – Śp. Zbigniewa Drankiewicza w 1 rocznicę śmierci, Jana Kaźmierskiego oraz rodziców

CZWARTEK 02.06.2022 r. – św. Marcelina i Piotra
7.00 – Śp. Michała 2/30
16.30 – Biały tydzień. W int. misji
18.00 – Śp. Eugeniusza Buczkowskiego w 1 rocznicę śmierci

PIĄTEK 03.06.2022 r. – I Piątek miesiąca, św. Karola Lwangi i Towarzyszy
7.00 – Śp. Michała 3/30
18.00 – Śp. Wirgiliusza, Macieja oraz Henryka

SOBOTA 04.06.2022 r. 
7.00 – Śp. Stanisławę w 20 rocznicę śmierci, Bolesława, Jadwigę, Bronisława, Ewę i Adama
9.30 – Intencja wynagradzająca
18.00 – Śp. Jerzego w 7 rocznicę śmierci oraz śp. Wojciecha
18.00 – Śp. Anitę i Jana Kowalskich oraz zmarłych z rodzin: Kowalskich, Pyszka, Czerpińskich i Świątkowskich

NIEDZIELA 05.06.2022 r. Uroczystość Zesłania Ducha św.
8.00 – Śp. Michała 5/30
9.00 – Śp. Tomasza, Janusza, Rajmunda, Władysławę, Antoniego i Bronisławę
10.00 – O spokój duszy Janusza Butryna w 34 rocznicę śmierci
11.30 – Śp. Sylwię Car, zmarłych z rodziny Ostrowskich i Nadolskich
12.45 – O Boże błogosławieństwo i opiekę NMP dla Zofii i Zbigniewa w 45 rocznicę ślubu
18.00 – Śp. Jana Grosz w 5 rocznicę śmierci oraz rodziców i rodzeństwo z obojga stron

INTENCJE: 16 - 22 MAJA 2022 R.

PONIEDZIAŁEK 16.05.2022 r. – św. Andrzeja Boboli
7.00 – Śp. Ludwika Wasiak (m) 16/30
18.00 – Śp. Ireneusza Kłoda 30/30
18.00 – Śp. Renatę w 6 rocznicę śmierci, Władysława, Franciszkę, Władysława, Barbarę, Jana, Franciszkę, Edwarda Tuńskich

WTOREK 17.05.2022 r.
7.00 – Śp. Ludwika Wasiak (m) 17/30
18.00 – Śp. Zofię Richter w 9 rocznicę śmierci, Włodzimierza i Alicję
18.00 – Śp. Henrykę Wardzińską w 2 rocznicę śmierci, Stanisława Wardzińskiego w 22 rocznicę śmierci

ŚRODA 18.05.2022 r. – św. ojca STANISŁAWA PAPCZYŃSKIEGO
7.00 – Śp. Ludwika Wasiak (m) 18/30
18.00 – Śp. Annę i Jana Jocz i ich córkę Stanisławę Kuniewicz
18.00 – Śp. teścia Kazimierza Belkę w 35 rocznicę śmierci i Apolonię w 19 rocznicę śmierci i ich syna Lecha w 9 rocznicę śmierci
18.00 – O BŁ. Boże i łaskę zdrowia dla okazji z okazji 70 urodzin
19.00 – o wstawiennictwo św. o S. Papczyńskiego dla upraszających łaski

CZWARTEK 19.05.2022 r.
7.00 – Śp. Ludwika Wasiak (m) 19/30
18.00 – Śp. Kazimierza Jażdżyńskiego w 14 rocznicę śmierci
18.00 – Śp. Zdzisława Dąbała w 1 rocznicę śmierci i Jolantę Dąbała w 10 rocznicę śmierci

PIĄTEK 20.05.2022 r. – św. Bernardyna za Sieny
7.00 – Śp. Ludwika Wasiak (m) 20/30
18.00 – Śp. Józefa i Mariannę Mogielskich oraz Teodora i Czesława Pańczuk , Helenę i Andrzeja Kołodziejczyk
18.00 – Śp. Brata Adama i rodziców: Alinę i Emila

SOBOTA 21.05.2022 r.- św. Krzysztofa Magellanesa i Towarzyszy
7.00 – O łaskę nawrócenia i wiary dla Adama
18.00 – Śp. Ludwika Wasiak (m) 21/30
18.00 – Za Monikę

NIEDZIELA – 22.05.2022 r. – św. Rity z Cascii
8.00 – O Boże błogosławieństwo i łaski dla Krystyny i Jerzego w 48 rocznicę małżeństwa i 70 rocznicę urodzin Jerzego
9.00 – Śp. Reginę i Franciszka Snarskich, Leontynę i Edwarda oraz Józefę Sawko
10.00 – Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Małgorzaty i Rafała w 4 rocznicę ślubu
11.30 – Śp. Ludwika Wasiak (m) 22/30
12.45 – Śp. Radosława Mazurczaka w 9 rocznicę śmierci
18.00 – Śp. Brata Edmunda w 2 rocznicę śmierci, bratową Teresę w 1 rocznicę śmierci oraz męża Romana

INTENCJE: 16 - 22 MAJA 2022 R.

PONIEDZIAŁEK 16.05.2022 r. – św. Andrzeja Boboli
7.00 – Śp. Ludwika Wasiak (m) 16/30
18.00 – Śp. Ireneusza Kłoda 30/30
18.00 – Śp. Renatę w 6 rocznicę śmierci, Władysława, Franciszkę, Władysława, Barbarę, Jana, Franciszkę, Edwarda Tuńskich

WTOREK 17.05.2022 r.
7.00 – Śp. Ludwika Wasiak (m) 17/30
18.00 – Śp. Zofię Richter w 9 rocznicę śmierci, Włodzimierza i Alicję
18.00 – Śp. Henrykę Wardzińską w 2 rocznicę śmierci, Stanisława Wardzińskiego w 22 rocznicę śmierci

ŚRODA 18.05.2022 r. – św. ojca STANISŁAWA PAPCZYŃSKIEGO
7.00 – Śp. Ludwika Wasiak (m) 18/30
18.00 – Śp. Annę i Jana Jocz i ich córkę Stanisławę Kuniewicz
18.00 – Śp. teścia Kazimierza Belkę w 35 rocznicę śmierci i Apolonię w 19 rocznicę śmierci i ich syna Lecha w 9 rocznicę śmierci
18.00 – O BŁ. Boże i łaskę zdrowia dla okazji z okazji 70 urodzin
19.00 – o wstawiennictwo św. o S. Papczyńskiego dla upraszających łaski

CZWARTEK 19.05.2022 r.
7.00 – Śp. Ludwika Wasiak (m) 19/30
18.00 – Śp. Kazimierza Jażdżyńskiego w 14 rocznicę śmierci
18.00 – Śp. Zdzisława Dąbała w 1 rocznicę śmierci i Jolantę Dąbała w 10 rocznicę śmierci

PIĄTEK 20.05.2022 r. – św. Bernardyna za Sieny
7.00 – Śp. Ludwika Wasiak (m) 20/30
18.00 – Śp. Józefa i Mariannę Mogielskich oraz Teodora i Czesława Pańczuk , Helenę i Andrzeja Kołodziejczyk
18.00 – Śp. Brata Adama i rodziców: Alinę i Emila

SOBOTA 21.05.2022 r.- św. Krzysztofa Magellanesa i Towarzyszy
7.00 – O łaskę nawrócenia i wiary dla Adama
18.00 – Śp. Ludwika Wasiak (m) 21/30
18.00 – Za Monikę

NIEDZIELA – 22.05.2022 r. – św. Rity z Cascii
8.00 – O Boże błogosławieństwo i łaski dla Krystyny i Jerzego w 48 rocznicę małżeństwa i 70 rocznicę urodzin Jerzego
9.00 – Śp. Reginę i Franciszka Snarskich, Leontynę i Edwarda oraz Józefę Sawko
10.00 – Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Małgorzaty i Rafała w 4 rocznicę ślubu
11.30 – Śp. Ludwika Wasiak (m) 22/30
12.45 – Śp. Radosława Mazurczaka w 9 rocznicę śmierci
18.00 – Śp. Brata Edmunda w 2 rocznicę śmierci, bratową Teresę w 1 rocznicę śmierci oraz męża Romana

INTENCJE: 09 - 15 MAJA 2022 R.

PONIEDZIAŁEK 09.05.2021 r. – uroczystość św. Stanisława patrona Polski
7.00 – Śp. Ireneusza Kłoda 23/30
18.00 – Śp. Barbarę Rydzyńską- Skiruk
18.00 – Śp. Władysława Kiełczewskiego w 1 rocznicę śmierci
18.00 – Śp. Władysławę Sylwestrzak- Kamińską

WTOREK 10.05.2021 r.
7.00 – Śp. Ludwika (m) Wasiak 10/30
18.00 – Śp. Antoniego Skuzińskiego w 22 rocznicę śmierci
18.00 – Śp. Zofię Budek

ŚRODA 11.05.2021 r. 
7.00 – Śp. Ludwika (m) Wasiak 11/30
18.00 – Śp. rodziców: Leona i Zofię, Tadeusza i Jana oraz za zmarłych z rodziny Kumińskich
18.00 – Śp. Ireneusza Kłoda 25/30

CZWARTEK 12.05.2021 r. – św. Nereusza i Achillesa, św. Pankracego
7.00 – Śp. Ludwika (m) Wasiak 12/30
18.00 – Śp. Ireneusza Kłoda 26/30
18.00 – Śp. Stanisława Szymaniec w …. rocznicę śmierci oraz zmarłych: Józefa, Tadeusza, Jadwigę i Bronisława

PIĄTEK 13.05.2021 r. – NMP z Fatimy
7.00 – Śp. Ireneusza Kłoda 27/30
18.00 – Intencja różańcowa
18.00 – Śp. rodziców: Barbarę i Henryka

SOBOTA 14.05.2022 r. – św. Macieja Apostoła
7.00 – Śp. Teresę Brzyską
18.00 – Śp. Ireneusza Kłoda 28/30
18.00 – Śp. Ludwika (m) Wasiak 14/30

V NIEDZIELA WIELKANOCNA 15.05.2022 r.
8.00 – O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Zofii z okazji imienin
9.00 – Śp. Zofię i Stanisława Murawskich, Jana i Danutę Murawskich oraz męża Piotra Binder
10.00 – Śp. Zofię i Jana Mosewicz
11.30 – Śp. Barbarę i zmarłych z rodziny Abryszyńskich
12.45 – Śp. Ryszarda Pobierowskiego w 3 rocznicę śmierci i jego rodziców
18.00 – Śp. Ireneusza Kłoda 29/30

INTENCJE: 02 - 08 MAJA 2022 R.

PONIEDZIAŁEK 02.05.2022 r. – św. Atanazego
7.00 – Śp. Ludwika Wasiak (m) 2/30
18.00 – Śp. Ireneusza Kłoda (m) 16/30

WTOREK 03.05.2022 r. – NMP KRÓLOWEJ POLSKI
8.00 – Śp. Teresę Brzyską
9.00 – Śp. Eufrozynę i Stanisława, Wacława i Wirgiliusza
10.00 – Śp. Ludwika Wasiak (m) 3/30
11.30 – Śp. Ireneusza Kłoda (m) 17/30
12.45 – Śp. Teresę i Zygmunta Barej, zmarłych z rodziny Barej i Żurawskich
18.00 – Za parafian

ŚRODA 04.05.2022 r. – św. Floriana
7.00 – Śp. Ireneusza Kłoda (m) 18/30
18.00 – Śp. Bronisławę i Wacława oraz brata Andrzeja i Józefa

CZWARTEK 05.05.2022 r. – św. Stanisława Kazimierczyka
7.00 – Śp. Ludwika Wasiak (m) 5/30
18.00 – Śp. Ireneusza Kłoda (m) 19/30
18.00 – Śp. Tadeusza Mrozowskiego w 10 rocznicę śmierci

PIĄTEK 06.05.2022 r. – św. Apostołów Filipa i Jakuba, I piątek miesiąca
7.00 – Śp. Ludwika Wasiak (m) 6/30
18.00 – Śp. Ireneusza Kłoda (m) 20/30
18.00 – Śp. Nadzieję Krupa w 15 rocznicę śmierci , Joannę Krupa w 27 rocznicę śmierci i Krzysztofa Krupa w 72 rocznicę śmierci

SOBOTA 07.05.2022 r.
7.00 – Śp. Weronikę i Aleksandra Trusewicz, zmarłych z rodziny Trusewiczów, Chmielewskich, Bójnowskich i Mieczkowskich
9.30 – w intencji wynagradzającej
18.00 – Śp. Ireneusza Kłoda (m) 21/30
18.00 – Śp. Ludwika Wasiak (m) 7/30

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA 08.05.2022 r.
8.00 – Śp. Stanisławę i Stanisława
9.00 – Śp. syna Piotra oraz śp. żonę Stanisławę (z okazji imienin)
10.00 – Śp. Ludwika Wasiak (m) 8/30
11.30 – Śp. Sylwię Car i zmarłych z rodziny: Ostrowskich i Nadolskich
12.45 – Śp. Ireneusza Kłoda (m) 22/30
18.00 – Śp. żonę Irenę w 13 rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny Makowieckich i Cichoń

INTENCJE: 25 KWIETNIA - 01 MAJA 2022 R.

PONIEDZIAŁEK 25.04.2022 r. – św. Marka
7.00 – Śp. Teresę Brzyską
18.00 – Śp. Ireneusza Kłoda 9/30
18.00 – Śp. Wacławę w 2 rocznicę śmierci i Zbigniewa Lewandowskiego

WTOREK 26.04.2022 r. – św. Wojciecha
7.00 – Śp. Ireneusza Kłoda 10/30
18.00 – Śp. zmarłych: Tadeusza Gąsiewskiego, Bolesława Kublika, Halinę Piontek, Józefę Mazak, Genowefę Feliniak, Stanisława Żelichowskiego, Teresę Brzyską, Mariannę Wróblewską, Kazimierę Konkol, Lucjana Rogackiego, Tamarę Chmielewską, Felicję Kondracką, Krystynę Bober, Krystynę Paszenko, Celinę Sterna, Zofie Osińską, Krystynę Wrześniewską, Krystynę Orędowicz
18.00 – Śp. Felicję Łukowicz i Ryszarda Rutkowskiego

ŚRODA 27.04.2022 r. 
7.00 – Śp. Aleksandra i Weronikę Trusewicz, zmarłych z rodziny Trusewiczów, Chmielewskich, Bójnowskich i Mieczkowskich
18.00 – Śp. Ireneusza Kłoda 11/30
18.00 – Śp. Ludwika Wasiak (m) od rodziny Frankowskich i Tereszkiewiczów
18.00 – Śp. Helenę i Czesława Kryszczuk i Tadeusza Rytel

CZWARTEK 28.04.2022 r. – św. Piotra Chanela i Ludwika Marii Grignion de Montfort
7.00 – Sp. Teresę Brzyską
18.00 – Śp. Ireneusza Kłoda 12/30
18.00 – Śp. Małgorzatę Moczulską w 1 rocznicę śmierci

PIĄTEK 29.04.2022 r. – św. Katarzyny Sieneńskiej
7.00 – Śp. Teresę Brzyską
18.00 – Śp. Ireneusza Kłoda 13/30
18.00 – O pokój na Ukrainie, w Polsce i na całym świecie. O zakończenie wojny

SOBOTA 30.04.2022 r. – św. Piusa V
7.00 – Śp. Genowefę i Jana Demianiuk oraz Władysławę i Józefa Siniło
18.00 – Śp. Ireneusza Kłoda 14/30
18.00 – Śp. Annę Berger w 7 rocznicę śmierci

III NIEDZIELA WIELKANOCNA – 01.05.2022 r.
8.00 – Śp. Teresę Brzyską
9.00 – O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla wnuczka – Gustawa i jego rodziców
10.00 – Śp. Jana Słabak w 25 rocznicę śmierci i Heleny Słabak oraz rodziców z obojga stron
11.30 – Śp. Ireneusza Kłoda 15/30
12.45 – Śp. Ludwika Wasiaka (m)
18.00 – Śp. Erwina Zielińskiego oraz rodziców i zmarłych z rodziny

INTENCJE: 18 - 24 KWIETNIA 2022 R.

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY 18.04.2022 r.
8.00 – Śp. Juliana Arciszewskiego
9.00 – Śp. Helenę i Jana
10.00 – Śp. Józefa Kamińskiego w 4 rocznicę śmierci, rodziców Stanisławę i Stanisława, Sylwię i Emiliana
11.30 – Śp. Ireneusza Kłoda 2/30
12.45 – O Boże błogosławieństwo dla rodziny: Ziółkowskich, Szczyrba i Hac
18.00 -Śp. Krzysztofa Maciągowskiego i zmarłych z rodziny Tomiałojć

WTOREK 19.04.2022 r. – oktawa
7.00 – Śp. Ireneusza Kłoda 3/30
18.00 – Śp. Wojciecha w 6 rocznicę śmierci oraz Jerzego
18.00 – Śp. Teresę i Tadeusza Olszewskich oraz dziadków z obojga stron
18.00 – Imieninowa- Teresa Kulik

ŚRODA 20.04.2022 r. – oktawa
7.00 – Śp. Ludwika Wasiak (m) od rodziny z Rzeszowa
18.00 – Śp. Ireneusza Kłoda 4/30
18.00 – Śp. Teresę (w 1 rocznicę śmierci) i Zenona Wolskich oraz ich rodziców

CZWARTEK 21.04.2022 r. – oktawa
7.00 – Śp. Witolda Mierzwę
18.00 – Śp. Śp. Ireneusza Kłoda 5/30
18.00 – Dziękczynna z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Teresy i Mariana z okazji 60 rocznicy ślubu

PIĄTEK 22.04.2022 r. – oktawa
7.00 – Śp. Ireneusza Kłoda 6/30
18.00 – Śp. Romana Kwiatkowskiego w 9 rocznicę śmierci, zmarłych rodziców z obojga stron: Marię, Stanisława, Zofię, Zygmunta oraz za zmarłe rodzeństwo
18.00 – O błogosławieństwo Boże i opiekę dla Oli i Rafała Wasek i ich dzieci
18.00 – Śp. Aleksandrę Borsukowicz w 1 rocznicę śmierci

SOBOTA 23.04.2022 r. – oktawa
7.00 – Śp. Jerzego w 14 rocznicę śmierci, rodziców, rodzeństwo i zmarłych z rodziny: Lach, Doroz, Kowalskich i Kierzkowskich
18.00 – Śp. Ireneusza Kłoda 7/30
18.00 – Śp. Elżbietę Rusek w 3 rocznicę śmierci

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO – 24.04.2022 r.
8.00 – Śp. Annę, Józefa i Zofię Buczko
9.00 – Śp. Mariana Żłobikowskiego w 2 rocznicę śmierci
10.00 – Śp. Ireneusza Kłoda 8/30
11.30 – Śp. rodziców: Janinę i Witolda Chmielewskich i brata Jana Chmielewskiego
12.45 – Dziękczynna z prośbą o boże błogosławieństwo dla Zosi Szawary w 21 urodziny
18.00 – Śp. Walentego, Zofię, Joannę i Roberta Rozmysłowicz

INTENCJE: 11 - 17 KWIETNIA 2022 R.

PONIEDZIAŁEK 11.04.2022 r.
7.00 – Śp. Zygmunta Gosik 29/30
18.00 – Śp. Teresę Janiak w 15 rocznicę śmierci
18.00 – O Boże błogosławieństwo dla Janusza z okazji 18 urodzin

WTOREK 12.04.2022 r.
7.00 – Śp. Teresę Brzyską
18.00 – Śp. Zygmunta Gosik 30/30
18.00 – Śp. Elżbietę Mątewską w 23 rocz śmierci oraz rodziców z obojga stron
18.00 – O Boże błogosławieństwo i pomyślny przebieg operacji dla Andrzeja

ŚRODA 13.04.2022 r.
7.00 – Śp. Teresę Brzyską
18.00 – Śp. Wirgiliusza i Jerzego
18.00 – Śp. Wincentego w 3 rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny: Benalów, Bajków, Słowakiewiczów i Zasuwików

WIELKI CZWARTEK 14.04.2022 r.
18.00 – Za prezbiterów posługujących w tej parafii

WIELKI PIĄTEK 15.04.2022 r.
18.00 – LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ

WIELKA SOBOTA 16.04.2022 r.
21.00 – LITURGIA PASCHALNA

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO – 17.04.2022 r.
9.00 – O Boże błogosławieństwo i łaski dla Krystyny i Jerzego w 48 rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa i 70 rocznicę urodzin Jerzego
10.00 – Śp. Stefanię i Ernesta oraz zm. z rodz. Błaszkiewicz, Rytel i Radackich
11.30 – Śp. Ireneusza Kłoda 1/30
12.45 – Śp. Janinę Piasecką w 10 rocznicę śmierci, Andrzeja Wierzbowskiego i Wiesława Sepetowskiego
18.00 – O łaskę nawrócenia i łaskę wiary dla Martyny i Michała

INTENCJE: 04 - 10 KWIETNIA 2022 R.

PONIEDZIAŁEK 04.04.2022 r. – św. Izydora
7.00 – Śp. Teresę Brzyską
18.00 – Śp. Zygmunta Gosik 22/30
18.00 – Śp. Sebastiana Stankiewicza w 4 rocznicę śmierci

WTOREK 05.04.2022 r.
7.00 – O szczęśliwą operację i powrót do zdrowia dla Anny
18.00 – Śp. Zygmunta Gosik 23/30
18.00 – Śp. Aleksandrę Pożarowską w 4 rocznicę śmierci

ŚRODA 06.04.2022 r.
7.00 – Śp. Zygmunta Gosik 24/30
18.00 – Śp. Joannę Borkowicz w 25 rocznicę śmierci, Leona Borkowicza i Stanisława Szymorek w 100 rocznicę urodzin i zmarłych z spokrewnionych rodzin
18.00 – Śp. Marię i Jana Proksza

CZWARTEK 07.04.2022 r.
7.00 – Śp. Weronikę i Aleksandra Trusewicz, zmarłych z rodziny Trusewiczów, Chmielewskich, Bójnowskich i Mieczkowskich
18.00 – Śp. Zygmunta Gosik 25/30
18.00 – Śp. rodziców: Aleksandra i Annę, siostrę Jadwigę, wnuczkę Małgorzatę i zmarłych z rodziny: Libudzkich i Bogusławskich

PIĄTEK 08.04.2022 r.
7.00 – Śp. Zygmunta Gosik 26/30
18.00 – Intencja różańcowa
18.00 – Śp. Augustyna i Cecylię oraz Helenę

SOBOTA 09.04.2022 r.
7.00 – Śp. Teresę Brzyską
12.00 – W rocznicę katastrofy Smoleńskiej
18.00 – Śp. Zygmunta Gosik 27/30
18.00 – O Boże błogosławieństwo dla Jolanty i Kazimierza Kulik z okazji 39 lat małżeństwa

NIEDZIELA PALMOWA 10.04.2022 r.
8.00 – Za parafian
9.00 – Śp. Zygmunta Gosik 28/30
10.00 – O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Joanny z okazji urodzin oraz za wszystkich członków rodziny
11.30 – Śp. Sylwię Car oraz zmarłych z rodziny: Ostrowskich i Nadolskich
12.45 – Śp. Stefana Mullera w rocznicę śmierci, Zbigniewa Szyposzyńskiego i zmarłych z ich rodzin
18.00 – Śp. Andrzeja Krawczewskiego w 1 rocznicę śmierci

INTENCJE: 28 MARCA - 03 KWIETNIA 2022 R.

PONIEDZIAŁEK 28.03.2022 r.
7.00 – W intencji Panu Bogu wiadomej
9.30 – Za parafian
18.00 – Śp. Halinę Machalińską 28/30
18.00 – Śp. Zygmunta Gosik 15/30
18.00 – W intencji Anieli Janiszewskiej z okazji 100 rocznicy urodzin, o łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo dla Jubilatki

WTOREK 29.03.2022 r.
7.00 – Śp. Halinę Machalińską 29/30
9.30 – Za parafian
18.00 – Śp. Antoniego w 22 rocznicę śmierci i Władysławę
18.00 – Śp. zmarłych: Ewę Kowalską, Krystynę Stawiarską, Henrykę Dank, Ludwika Wasiak (m), Dariusza Nowosielskiego, Krystynę Stawiarską, Wirgiliusza Bańko, Grażynę Kublik, Mieczysława Jarosza, Jana Kanię (m), Józefa Roszkowskiego, Antoninę Zbrzeźną, Genowefę Jasińską, Zenona Żuka (m), Irenę Piotrzkowską, Sabinę Bizunowicz, Marię Żórawską

ŚRODA 30.03.2022 r.
7.00 – Śp. Genowefę i Jana Demianiuk oraz Władysławę i Józefa Siniło
9.30 – O ustanie wojny i pokój
18.00 – Śp. Halinę Machalińską 30/30
18.00 – Śp. Zygmunta Gosik 17/30

CZWARTEK 31.03.2022 r.
7.00 –Śp. Henrykę w 1 rocznicę śmierci
18.00 – Śp. Zygmunta Gosik 18/30
18.00 – Śp. Irenę Malinowską w 1 rocznicę śmierci
18.00 – Śp. Jana Sobala (m)

PIĄTEK 01.04.2022 r. – pierwszy piątek miesiąca
7.00 – Śp. Zygmunta Gosik 19/30
18.00 – Śp. Zygmunta, Zofię, Kazimierza, Irenę i Henryka Zalewskich
18.00 – Śp. Halinę i Teresę

SOBOTA 02.04.2022 r. – św. Franciszka z Paoli
7.00 –
9.30 – Wynagradzająca
18.00 – Śp. Kalikstę Ziemiańską w 4 rocznicę śmierci, Tadeusza, Marię i Janusza
18.00 – Śp. Zygmunta Gosik 20/30

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 03.04.2022 r.
8.00 – Śp. Cecylię Siela w 17 rocznicę śmierci, Józefa Siela, Krystynę Gąsiorowską, Piotra Staszko i zmarłych spokrewnionych rodzin
9.00 – Śp. Józefa Drzewieckiego w 17 rocznicę śmierci
10.00 – Śp. Bronisławę i Eliasza Stanulewicz
11.30 – Śp. Stanisława Kaczkowskiego w 14 rocznicę śmierci, rodziców i dziadków z obojga stron i zmarłą siostrę Mariannę z mężem – Śp. Zygmunta Gosik 21/30
12.45 – Śp. Helenę Mikutę w 1 rocznicę śmierci
18.00 – Śp. Bronisławę Joćko i Helenę Roth

INTENCJE: 21 - 27 MARCA 2022 R.

PONIEDZIAŁEK 21.03.2022 r.
7.00 – Śp. Halinę Machalińską 21/30
18.00 – Śp. Jana Józefowicza
18.00 – Śp. Jerzego Cholewiak w 28 rocznicę śmierci, Wojciecha Cholewiak w 5 rocznicę śmierci, Janinę, Władysława i zmarłych z rodziny

WTOREK 22.03.2022 r.
7.00 – Śp. Zygmunta Gosik 9/30
18.00 – Śp. Zdzisława w 12 rocznicę śmierci, Mariannę, Stanisława, Henryka, Władysława, Bolesława, Jerzego, Danutę i Czesławę
18.00 – Śp. Halinę Machalińską 22/30
18.00 – O nawrócenie dla wywołujących i prowadzących wojnę na Ukrainie i opiekę Bożą dla mieszkańców Ukrainy

ŚRODA 23.03.2022 r. – św. Turybiusza z Mongrovejo
7.00 – Śp. Janinę Kryszyłowicz w 17 rocznicę śmierci
18.00 – Śp. Halinę Machalińską 23/30
18.00 – Śp. Zygmunta Gosik 10/30

CZWARTEK 24.03.2022 r.
7.00 – W intencji Bogu wiadomej
18.00 – Śp. Halinę Machalińską 24/30
18.00 – Śp. Zygmunta Gosik 11/30

PIĄTEK 25.03.2022 r. – uroczystość Zwiastowania Pańskiego
7.00 – Śp. Zygmunta Gosik 12/30
18.00 – Śp. zmarłych z rodziny Światkowskich: Marię, Józefa i Jerzego Danutę i Mariusza Kuczkowskich
18.00 – Śp. Halinę Machalińską 25/30

SOBOTA 26.03.2022 r.
7.00 – Śp. Zygmunta Gosik 13/3
18.00 – Śp. Kazimierza Oryla w 27 rocznicę śmierci oraz Stefanię i Wiesława Oryl
18.00 – Śp. Halinę Machalińską 26/30
18.00 – Śp. Zbigniewa Pawlaka w 2 rocznicę śmierci

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 27.03.2022 r.
8.00 – Śp. Aleksandra i Weronikę Trusewicz, zmarłych z rodziny Trusewiczów, Chmielewskich, Bójnowskich i Mieczkowskich
9.00 – Śp. Jana Grotnika w 6 rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny: Zalewskich i Grotnikow
10.00 – Śp. Czesława Wirkiewicza, Romana Nowakowskiego i rodziców z obojga stron
11.30 – Śp. Kazimierza Gregorczyka w 7 rocznicę śmierci
12.45 – Śp. Genowefę, Jana, Mirosława i Stefana oraz dziadków z obojga stron
18.00 – Śp. Halinę Machalińską 27/30

INTENCJE: 13 - 20 MARCA 2022 R.

PONIEDZIAŁEK 14.03.2022 r.
7.00 – Śp. Teresę i Mieczysława Dobies
18.00 – Dziękczynna z okazji imienin Krystyny i Grzegorza z prośbą o Boże błogosławieństwo
18.00 – Śp. Zygmunta Gosik 1/30
18.00 – O prawidłowy przebieg ciąży, szczęśliwe urodzenie zdrowego dziecka oraz o potrzebne łaski dla Jego rodziców: Jacka i Karoliny

WTOREK 15.03.2022 r.
7.00 – Śp. Zygmunta Gosik 2/30
18.00 – Śp. Halinę Machalińską 15/30
18.00 – Śp. Marię i Józefa Sowa

ŚRODA 16.03.2022 r.
7.00 – Śp. Halinę Machalińską 16/30
18.00 – Śp. Jerzego Borkowskiego w 3 rocznicę śmierci
18.00 – Śp. Zygmunta Gosik 3/30

CZWARTEK 17.03.2022 r. – św. Patryka
7.00 – Śp. Zygmunta Gosik 4/30
18.00 – Śp. Halinę Machalińską 17/30
18.00 – Śp. Leokadię w 10 rocznicę śmierci oraz za Adama, rodziców z obojga stron i rodzeństwo

PIĄTEK 18.03.2022 r. – św. Cyryla Jerozolimskiego
7.00 – Śp. Zygmunta Gosik 5/30
18.00 – Śp. Halinę Machalińską 18/30
18.00 – Śp. Jana Ulewicza w 1 rocznicę śmierci

SOBOTA 19.03.2022 r. – św. Józefa
7.00 – Śp. Zygmunta Gosik 6/30
18.00 – Śp. Romualda Wejs w 4 rocznicę śmierci
18.00 – Śp. Halinę Machalińską 19/30
18.00 – Śp. Ludwika Wasiak (m) w 1 miesiąc po śmierci

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 20.03.2022 r.
8.00 – Śp. Edwarda Sznitka w 4 rocznicę śmierci
9.00 – Śp. Kazimierę i Jana Rchalskich? oraz ich dzieci
10.00 – Śp. Józefa Atraszkiewicza oraz rodziców i braci z obydwu stron
11.30 – Śp. Annę (w 12 rocznicę śmierci) i Franciszka (w 15 rocznicę śmierci) Dudko
12.45 – Śp. Henryka Pawluć (m) w 1 rocznicę śmierci
18.00 – Śp. Halinę Machalińską 20/30

INTENCJE: 07 - 13 MARCA 2022 R.

PONIEDZIAŁEK 07.03.2022 r. – św. Perpetuy i Felicyty
7.00 – Śp. Weronikę i Aleksandra Trusewicz, zmarłych z rodziny Trusewiczów, Chmielewskich, Bójnowskich i Mieczkowskich
18.00 – – Śp. Jadwigę Gosik 29/30
18.00 – Śp. Janusza Świerta w 5 rocznicę śmierci i rodziców Marię i Wacława Świertów

WTOREK 08.03.2022 r. – św. Jana Bożego
7.00 –
18.00 – Śp. Jadwigę Gosik 30/30
18.00 – Śp. Halinę Machalińską 8/30

ŚRODA 09.03.2022 r. – ŚW. Franciszki Rzymianki
7.00 –
18.00 – Śp. Halinę Machalińską 9/30
18.00 – Śp. Weronikę i Piotra w rocznicę śmierci

CZWARTEK 10.03.2022 r.
7.00 –
18.00 – Śp. Halinę Machalińską 10/30

PIĄTEK 11.03.2022 r.
7.00 – Śp. Halinę Machalińską 11/30
18.00 – Intencja rożańcowa

SOBOTA 12.03.2022 r.
7.00 – Śp. Ludwika Wasiaka
18.00 – Śp. Halinę Machalińską 12/30
18.00 – Śp. Franciszkę i Leona Brunka oraz rodzeństwo

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 13.03.2022 r.
8.00 – Śp. Halinę Machalińską 13/30
9.00 – Śp. Annę Urbańską, Jana Cydzika, Teresę Bober i zmarłych z rodziny Cydzików i Bednarskich
10.00 – Dziękczynna w 3 urodziny Barbary i 1 urodziny Henia z prośbą o Boże błogosławieństwo
11.30 – Śp. Sylwię Car i zmarłych z rodziny Ostrowskich i Nadolskich
12.45 – O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla rodziny Kowalik i Kwiatkowskich
18.00 – O Boże błogosławieństwo i łaski dla Izabeli w 50 rocznicę urodzin

INTENCJE: 21 - 27 LUTEGO 2022 R.

PONIEDZIAŁEK 21.02.2022 r. –św. Piotra Damianiego
7.00 – Śp. Jadwigę Gosik 15/30
18.00 – Śp. Annę Raczkowską 21/30
18.00 – Śp. Kazimierę Doboszyńską i rodziców Marię Helenę i Józefa Markiewiczów

WTOREK 22.02.2022 r. – święto katedry św. Piotra Apostoła
7.00 – Śp. Annę Raczkowską 22/30
18.00 – Śp. zmarłych: Jadwigę Szulc, Józefę Dymek, Józefa Seredyn, Lecha Chojnackiego, Wiktora Prokop, Halinę Kruk, Teresę Mrowińską, Henryka Panek, Andrzeja Łucyn, Hildegardę Kaniewską, Kacpra Michalskiego, Elżbietę Wasielską
18.00 – Śp. Jana (w 1 rocznicę śmierci) i Bronisławę (w 26 rocznicę śmierci) Korzeniewskich, męża Jana i córkę Iwonę
18.00 – Śp. męża Włodzimierza Rybińskiego w 3 rocznicę śmierci

ŚRODA 23.02.2022 r. – św. Polikarpa
7.00 – Śp. zmarłych z rodziny Bołoszko
18.00 – Śp. Władysława w 38 rocznicę śmierci oraz Mariannę i Eugeniusza
18.00 – – Śp. Annę Raczkowską 23/30
18.00 – Śp. Jadwigę Gosik 17/30

CZWARTEK 24.02.2022 r.
7.00 – Śp. – Śp. Annę Raczkowską 24/30
18.00 – Śp. Witolda Piotrowskiego w 11 rocznicę śmierci
18.00 – Śp. Jadwigę Gosik 18/30

PIĄTEK 25.02.2022 r.
7.00 – O błogosławieństwo i zdrowie dla Teresy Noskowskiej i Zofii Kapała
18.00 – Śp. Natalię w 11 rocznicę śmierci
18.00 – Śp. Jadwigę Gosik 19/30

SOBOTA 26.02.2022 r.
7.00 – Śp. Annę Raczkowską 26/30
18.00 – Imieninowa ks. Mirosława
18.00 – Śp. Alicję w 14 rocznicę śmierci, rodziców: Marię i Jerzego
18.00 – Śp. Jadwigę Gosik 20/30

VIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 27.02.2022 r.
8.00 – Śp. Ewę Żelichowska w 24 rocznicę śmierci oraz rodziców z obojga stron
9.00 – Śp. Aleksandra i Weronikę Trusewicz, zmarłych z rodziny Trusewiczów, Chmielewskich, Bójnowskich i Mieczkowskich
10.00 – O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Hanny i Stanisława Ponke ???? z okazji 30 lecia związku małżeńskiego
11.30 – Śp. Łucję i Stanisława Kaniewskich
12.45 – Śp. Annę Raczkowską 27/30
18.00 – O zdrowie, Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Franciszka, Krzysztofa i Szymona z okazji urodzin

INTENCJE: 14 - 20 LUTEGO 2022 R.

PONIEDZIAŁEK 14.02.2022 r. – św. Cyryla i Metodego
7.00 – Śp. Annę Raczkowską 14/30
18.00 – Za zmarłych z rodziny Bołoszko
18.00 – Śp. Jadwigę 8/30

WTOREK 15.02.2022 r.
7.00 – Śp. Annę Raczkowską 15/30
18.00 – Śp. Zofię Skuzińską w 3 rocznicę śmierci
18.00 – Śp. Jadwigę 9/30

ŚRODA 16.02.2022 r.
7.00 – Śp. Jadwigę 10/30
18.00 – O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Wandy i Lucjana Tyburskich
18.00 – O uzdrowienie dla Krzysztofa Kacprzaka

CZWARTEK 17.02.2022 r.
7.00 – Śp. Jadwigę Gosik 11/30
18.00 – Śp. Józefa Sudoł w 1 rocznicę śmierci
18.00 – Śp. Zdzisława, rodziców i rodzeństwo z obojga stron, zmarłych z rodziny Lach, Kowalskich, Doroz, Czesławę i Tadeusza Kierzkowskich

PIĄTEK 18.02.2022 r.
7.00 – Śp. Jadwigę Gosik 12/30
18.00 – Śp. Katarzynę w 1 rocznicę śmierci i Krzysztofa –Andrzeja Łukaszewskich
18.00 – Śp. Elżbietę i Janusza Rucińskich oraz rodziców z obojga stron

SOBOTA 19.02.2022 r.
7.00 – Śp. Annę Raczkowską 19/30
18.00 – Śp. Andrzeja Białobrzeskiego w dniu urodzin (od sąsiadów z ul. Władysława IV)
18.00 – Śp. Jadwigę Gosik 13/30

VII NIEDZIELA ZWYKŁA 20.02.2022 r.
8.00 – Śp. Monikę i Zygmunta Socha oraz Dariusza Michnowskiego
9.00 – Śp. Annę Raczkowską 20/30
10.00 – Śp. Alojzego Zdrojewskiego w 3 rocznicę śmierci, Janinę i Sławomira
11.30 – Śp. męża Władysława w 5 rocznicę śmierci, córkę Annę, rodziców z obojga stron, braci: Piotra, Adama, Władysława i Kazimierza
2. Śp. Jadwigę Gosik 14/30
12.45 – Śp. Tomasza Kasprzaka w 15 rocznicę śmierci, dziadków z obojga stron i Marię Matuszak
18.00 – Śp. Henryka Machalińskiego w 11 rocznicę śmierci

INTENCJE: 07 - 13 LUTEGO 2022 R.

PONIEDZIAŁEK 07.02.2022 r.
7.00 – Śp. Weronikę i Aleksandra Trusewicz, zmarłych z rodziny Trusewiczów, Chmielewskich, Bójnowskich i Mieczkowskich
18.00 – Śp. Annę Raczkowską 7/30
18.00 – Śp. Jadwigę Gosik 1/30

WTOREK 08.02.2022 r. – św. Hieronima, św. Józefiny Bakhity
7.00 – Śp. zmarłych z rodziny Bołoszko
18.00 – Śp. Annę Raczkowską 8/30
18.00 – Śp. Jadwigę Gosik 2/30

ŚRODA 09.02.2022 r.
7.00 – Śp. Annę Raczkowską 9/30
18.00 – O Boże błogosławieństwo i opiekę Najświętszej Maryi Panny dla członków rodziny Słodownik
18.00 – Śp. Jadwigę Gosik 3/30

CZWARTEK 10.02.2022 r. – św. Scholastyki
7.00 – Śp. Jadwigę Gosik 4/30
18.00 – Śp. Annę Raczkowską 10/30
18.00 – W intencji Teresy i Stanisława w 50 rocznicę ślubu

PIĄTEK 11.02.2022 r. – NMP z Lourdes
7.00 – Śp. Annę Raczkowską 11/30
18.00 – Intencja różańcowa
18.00 – Za chorych parafian

SOBOTA 12.02.2022 r.
7.00 – Śp. Annę Raczkowską 12/30
18.00 – O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Teresy i Tadeusza Kołątaj z okazji 50 rocznicy ślubu
18.00 – Śp. Henryka Kraińskiego w 2 rocznicę śmierci oraz Krzysztofa i zmarłych z rodziny

VI NIEDZIELA ZWYKŁA- 13.02.2022 r.
8.00 – Śp. Karola Kowalskiego, Helenę Orzechowską oraz Karola, Franciszkę i Sylwestra
9.00 – Śp. Ryszarda, Henryka, Zygmunta i rodziców z obojga stron
10.00 – Śp. Marię Cherek w 10 rocznicę śmierci oraz Romana Cherek
11.30 – Śp. Bolesława Laseckiego w 15 rocznicę śmierci i Jadwigę Bojdo w 33 rocznicę śmierci Śp. Jadwigę Gosik 7/30
12.45 – Śp. Henrykę Stemporzecką w 3 rocznicę śmierci
18.00 -Śp. Annę Raczkowską 13/30

INTENCJE: 31 STYCZNIA - 06 LUTEGO 2022 R.

PONIEDZIAŁEK 31.01.2022 r. – św. Jana Bosko
7.00 – Śp. Genowefę i Jana Demianiuk oraz Władysławę i Józefa Siniło
18.00 – Śp. Romualdę Zienkiewicz 30/30
18.00 – Za Parafian

WTOREK 01.02.2022 r.
7.00 – Śp. Alfonsa Bołoszko – 39 r. śm.
18.00 – Śp. Annę Raczkowską 1/30
18.00 – Za Parafian

ŚRODA 02.02.2022 r. – Ofiarowanie Pańskie
7.00 – O powołania do Zgromadzenia Marianów
9.30 – Za osoby konsekrowane
18.00 – Śp. Annę Raczkowską 2/30
18.00 – Za Parafian

CZWARTEK 03.02.2022 r. – św. Oskara i Błażeja
7.00 – W int. Bogu wiadomej
18.00 – Śp. Annę Raczkowską 3/30
18.00 – Śp. Ryszarda Rydzyńskiego i Jana Polkowskiego

PIĄTEK 04.02.2022 r. – I piątek miesiąca
7.00 – Śp. Annę Raczkowską 4/30
18.00 – O błogosławieństwo Boże i łaskę wiary dla Mirosława i całej rodziny

SOBOTA 05.02.2022 r. – św. Agaty
7.00 – Śp. Annę Raczkowską 5/30
9.30 – intencja wynagradzająca
18.00 – Śp. Tomasza, Janusza, Rajmunda, Władysławę i Antoniego

V NIEDZIELA ZWYKŁA 06.02.2022 r.
8.00 – Śp. Annę Raczkowską 6/30
9.00 – Śp. Janinę, Romana i Stanisława Łapińskich oraz męża Henryka Brodowskiego i wnuka Marka
10.00 – O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Ewy i Dariusza w 29 rocznicę ślubu
11.30 – Śp. Sylwię Car i zmarłych z rodziny Ostrowskich i Nadolskich
12.45 – Śp. zmarłych rodziców Teklę i Alfonsa Puncewicz
18.00 – Śp. Jadwigę i Stanisława Dąbrowskich

INTENCJE: 24 - 30 STYCZNIA 2022 R.

PONIEDZIAŁEK 24.01.2022 r. – św. Franciszka Salezego
7.00 – Śp. Stanisława Komorowskiego
18.00 – O pokój duszy i szczęśliwą wieczność dla Józefa Butryna w 18 rocznicę śmierci, Anny i Teofila oraz zmarłych z rodziny Butrynów, Stuków i Semeniuków
18.00 – Śp. Romualdę Zienkiewicz 23/30

WTOREK 25.01.2022 r. – nawrócenie św. Pawła
7.00 – Za Parafian
18.00 – Śp. Romualdę Zienkiewicz 24/30
18.00 – Za zmarłych: śp. Barbarę Barańską, Henryka Kowalskiego, Józefa Zarzyckiego, Krystynę Purzycką, Irenę Dmochowską-Kopeć, Edwarda Kokoszkę, Andrzeja Kotarskiego, Annę Gocławską, Annę Raczkowską, Zofię Stankiewicz, Romana Fiszer

ŚRODA 26.01.2022 r. – św. Tymoteusza i Tytusa
7.00 – Śp. Romualdę Zienkiewicz 25/30
18.00 – Śp. Teresę Walczak w 1 rocznicę śmierci

CZWARTEK 27.01.2022 r. – bł. Jerzego Matulewicza – Odnowiciela ks. Marianów
7.00 – Śp. Aleksandra i Weronikę Trusewicz, zmarłych z rodziny Trusewiczów, Chmielewskich, Bójnowskich i Mieczkowskich
18.00 – Śp. Stefanię Radacką
18.00 – Śp. Romualdę Zienkiewicz 26/30

PIĄTEK 28.01.2022 r. – św. Tomasza z Akwinu
7.00 – Śp. Romualdę Zienkiewicz 27/30
18.00 – Śp. Jadwigę Myślicką

SOBOTA 29.01.2022 r.
7.00 – O zdrowie i umocnienie w chorobie dla Kamila
18.00 – Śp. Romualdę Zienkiewicz 28/30

IV NIEDZIELA ZWYKŁA – 30.01.2022 r.
8.00 – Dziękczynna za 30 lat pożycia małżeńskiego Krystyny i Zbigniewa oraz dalszą opiekę nad dziećmi i wnukami
9.00 – Śp. rodziców i rodzeństwo z rodziny: Strzelec i Furmanek
10.00 – Śp. Cecylię i Augustyna
11.30 – Śp. Jarosława Tyburskiego
12.45 – Śp. Jerzego Połok w 3 rocznicę śmierci oraz Jana i Jadwigę Krogulec
18.00 – Śp. Romana Sowińskiego w 1 rocznicę śmierci oraz Mariannę Sowińską i Feliksa Kuzawińskiego

INTENCJE: 17 - 23 STYCZNIA 2022 R.

PONIEDZIAŁEK 17.01.2022 r. – św. Antoniego
7.00 – Śp. Romualdę Zienkiewicz 16/30
18.00 – Śp. Edwarda Załuckiego w 1 rocznicę śmierci

WTOREK 18.01.2022 r.
7.00 – Śp. Romualdę Zienkiewicz 17/30
18.00 – Śp. Teresę i Tadeusza Olszewskich i dziadków z obojga stron

ŚRODA 19.01.2022 r. – św. Józefa Sebastiana Pelczara
7.00 – Śp. Michała Frąckowiaka w 4 rocznicę śmierci
18.00 – Śp. Romualdę Zienkiewicz 18/30

CZWARTEK 20.01.2022 r. – św. Fabiana i św. Sebastiana
7.00 –
18.00 – Śp. Romualdę Zienkiewicz 19/30

PIĄTEK 21.01.2022 r. – św. Agnieszki
7.00 – Śp. Romualdę Zienkiewicz 20/30
18.00 – Śp. Helenę Kisińską
18.00 – Śp. Ernesta Radackiego

SOBOTA 22.01.2022 r.
7.00 –
18.00 – Śp. Franciszkę i Szymona
18.00 – Śp. Romualdę Zienkiewicz 21/30

III NIEDZIELA ZWYKŁA – 23.01.2022 r.
8.00 – Śp. Romualdę Zienkiewicz 22/30
9.00 – Śp. Wandę w 14 rocznicę śmierci, Franciszka, Henryka Sztoba i Annę Bogdan
10.00 – Śp. rodziców Stanisława i Marię oraz Henrykę i Henryka
11.30 – Śp. Franciszka Masalon w 13 rocznicę śmierci
12.45 – Śp. rodziców Augustynę i Henryka Połubinskich
18.00 – Śp. Irenę Zaremba w 4 rocznicę śmierci

INTENCJE: 10 - 16 STYCZNIA 2022 R.

PONIEDZIAŁEK 10.01.2022 r.
7.00 – Dziękczynna za ubiegły rok i zdrowie dla Pawła
18.00 – Śp. Romualdę Zienkiewicz 9/30

WTOREK 11.01.2022 r.
7.00 – O szczęśliwy przebieg operacji i wypełnienie woli Bożej dla Moniki
18.00 – Śp. Romualdę Zienkiewicz 10/30

ŚRODA 12.01.2022 r.
7.00 – Śp. Romualdę Zienkiewicz 11/30
18.00 – Śp. Andrzeja Słodownika w 3 rocznicę śmierci
18.00 – O szczęśliwą śmierć dla Teresy i Stanisława

CZWARTEK 13.01.2022 r. – św. Hilarego
7.00 – Śp. Romualdę Zienkiewicz 12/30
18.00 – Śp. Katarzynę Majewską w 30 dzień po śmierci

PIĄTEK 14.01.2022 r.
7.00 – Śp. Romualdę Zienkiewicz 13/30
18.00 – Intencja różańcowa
18.00 – Śp. Leokadię Pilczuk w 3 rocznicę śmierci

SOBOTA 15.01.2022 r.
7.00 – Śp. Barbarę Brzózkowską
18.00 – Śp. Romualdę Zienkiewicz 14/30

II NIEDZIELA ZWYKŁA – 16.01.2022 r. 
8.00 – Śp. Mariannę w rocznicę śmierci, zmarłych z rodziny: Lach, Doroz, Kowalskich, Kierzkowskich i Wasilak
9.00 – Śp. Grzegorza Żmudę w 2 rocznicę śmierci
10.00 – Śp. męża Józefa Socińskiego w 1 rocznicę śmierci
11.30 – Śp. Monikę Majda w 10 rocznicę śmierci, Zygmunta oraz rodziców
12.45 – Śp. Tadeusza Samsel w 7 rocznicę śmierci
18.00 –Śp. Romualdę Zienkiewicz 15/30

INTENCJE: 03 - 09 STYCZNIA 2022 R.

PONIEDZIAŁEK 03.01.2022 r. – Najświętszego Imienia Jezus
7.00 –
18.00 – Śp. Romualdę Zienkiewicz 2/30

WTOREK 04.01.2022 r.
7.00 –
18.00 – Śp. Romualdę Zienkiewicz 3/30

ŚRODA 05.01.2022 r.
7.00 –
18.00 – Śp. Romualdę Zienkiewicz 4/30

CZWARTEK 06.01.2022 r. – Uroczystość Objawienia Pańskiego
8.00 – Śp. Janusza Ławrynowicza w 4 rocznicę śmierci
9.00 –
10.00 –
11.30 – Śp. Romualdę Zienkiewicz 5/30
12.45 – Śp. Wincentego Nowaka w 7 rocznicę śmierci
18.00 – Śp. Krzysztofa Andrzeja Łukaszewskiego

PIĄTEK 07.01.2022 r.
7.00 – Śp. Weronikę i Aleksandra Trusewicz, zmarłych z rodziny Trusewiczów, Chmielewskich, Bójnowskich i Mieczkowskich
18.00 – Śp. Józefa, Genowefę i Jadwigę Borawskich
18.00 – Śp. Romualdę Zienkiewicz 6/30

SOBOTA 08.01.2022 r.
7.00 –
18.00 – Śp. Aleksandra, Bronisławę Piotrowskich, Jana i Feliksę Paczuskich
18.00 – Śp. Romualdę Zienkiewicz 7/30

NIEDZIELA 09.01.2022 r.
8.00 – Śp. Romualdę Zienkiewicz 8/30
9.00 – Śp. Tadeusza Lechwara w 22 rocznicę śmierci
10.00 – Śp. Antoniego Wołochowicza w 20 rocznicę śmierci i zmarłych rodziców z obojga stron
11.30 – Śp. Waldemara w 6 rocznicę śmierci, Filomenę, Izydora i Stanisława
12.45 – Śp. Zygmunta Jankowskiego w 3 rocznicę śmierci, zmarłych z rodziny  Jankowskich i Kapuścińskich
18.00 – Za parafian

INTENCJE: 27 GRUDNIA - 02 STYCZNIA 2022 R.

PONIEDZIAŁEK 27.12.2021 r. – św. Jana Ewangelisty
7.00 – Śp. Aleksandra i Weronikę Trusewicz, zmarłych z rodziny Trusewiczów, Chmielewskich, Bójnowskich i Mieczkowskich
18.00 – Śp. Mirosława Naroszek w 5 rocznicę śmierci i rodziców z obojga stron

WTOREK 28.12.2021 r. – św. Młodzianków
7.00 – Śp. Feliksa (w 5 rocznicę śmierci) i Wiesławę Stryjewskich
18.00 – Za śp. zmarłych: Janusza Szparę, Mariana Pliś, Alicję Kruszewską, Piotra Lewandowskiego, Lecha Rakoczego, Ryszarda Gralika, Helenę Kisińską, Jana Lateckiego, Kazimierza Olczyk, Andrzeja Jarosińskiego, Teresę Bober, Renatę Sobiech, Katarzynę Kurowską, Krzysztofa Łukaszewskiego, Alicję Bernat, Katarzynę Majewską, Barbarę Brzóskowską i Barbarę Barańską

ŚRODA 29.12.2021 r. – św. Tomasza
7.00 – Śp. Józefę Szyrejko w 1 rocznicę śmierci
18.00 – Dziękczynna za przeżycie 80 lat i wszelkie łaski na dalsze lata dla Marianny
18.00 – Śp. Michała Taraszkiewicza w 1 rocznicę śmierci

CZWARTEK 30.12.2021 r.
7.00 – Śp. Genowefę i Jana Demianiuk oraz Władysławę i Józefa Siniło
18.00 – Śp. Henrykę
18.00 – Śp. Renatę Sobiech

PIĄTEK 31.12.2021 r. – św. Sylwestra
7.00 – Śp. Barbarę Brzóskowską
18.00 – Śp. Helenę i męża Władysława

SOBOTA 01.01.2022 r. – Uroczystość św. Bożej Rodzicielki Maryi
9.00 – Śp. Zmarłych z rodziny: Półtoraków, Kisińskich, Buczkowskich, Prochowskich, Kudryckich, Małgorzatę w 5 rocznicę śmierci, Halinę i Karola oraz Helenę Kisińską
10.00 –
11.30 – Śp. Sylwię Car i zmarłych z rodziny: Ostrowskich i Nadolskich
12.45 –
18.00 – Śp. Mamę Halinę oraz dziadków Bernardę i Antoniego i zmarłych z rodziny

II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM – 02.01.2022 r.
8.00 –
9.00 – Śp. Władysławę w 12 rocznicę śmierci i Antoniego
10.00 – Za parafian
11.30 – Śp. Tytusa Jankowskiego, Władysławę Jankowską w 1 rocznicę śmierci
12.45 – Za rodzinę Ziółkowskich
18.00 – Śp. Andrzeja Białobrzeskiego (od sąsiadów z ul. Władysława IV)

2021

INTENCJE: 27 GRUDNIA - 02 STYCZNIA 2022 R.

PONIEDZIAŁEK 27.12.2021 r. – św. Jana Ewangelisty
7.00 – Śp. Aleksandra i Weronikę Trusewicz, zmarłych z rodziny Trusewiczów, Chmielewskich, Bójnowskich i Mieczkowskich
18.00 – Śp. Mirosława Naroszek w 5 rocznicę śmierci i rodziców z obojga stron

WTOREK 28.12.2021 r. – św. Młodzianków
7.00 – Śp. Feliksa (w 5 rocznicę śmierci) i Wiesławę Stryjewskich
18.00 – Za śp. zmarłych: Janusza Szparę, Mariana Pliś, Alicję Kruszewską, Piotra Lewandowskiego, Lecha Rakoczego, Ryszarda Gralika, Helenę Kisińską, Jana Lateckiego, Kazimierza Olczyk, Andrzeja Jarosińskiego, Teresę Bober, Renatę Sobiech, Katarzynę Kurowską, Krzysztofa Łukaszewskiego, Alicję Bernat, Katarzynę Majewską, Barbarę Brzóskowską i Barbarę Barańską

ŚRODA 29.12.2021 r. – św. Tomasza
7.00 – Śp. Józefę Szyrejko w 1 rocznicę śmierci
18.00 – Dziękczynna za przeżycie 80 lat i wszelkie łaski na dalsze lata dla Marianny
18.00 – Śp. Michała Taraszkiewicza w 1 rocznicę śmierci

CZWARTEK 30.12.2021 r.
7.00 – Śp. Genowefę i Jana Demianiuk oraz Władysławę i Józefa Siniło
18.00 – Śp. Henrykę
18.00 – Śp. Renatę Sobiech

PIĄTEK 31.12.2021 r. – św. Sylwestra
7.00 – Śp. Barbarę Brzóskowską
18.00 – Śp. Helenę i męża Władysława

SOBOTA 01.01.2022 r. – Uroczystość św. Bożej Rodzicielki Maryi
9.00 – Śp. Zmarłych z rodziny: Półtoraków, Kisińskich, Buczkowskich, Prochowskich, Kudryckich, Małgorzatę w 5 rocznicę śmierci, Halinę i Karola oraz Helenę Kisińską
10.00 –
11.30 – Śp. Sylwię Car i zmarłych z rodziny: Ostrowskich i Nadolskich
12.45 –
18.00 – Śp. Mamę Halinę oraz dziadków Bernardę i Antoniego i zmarłych z rodziny

II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM – 02.01.2022 r.
8.00 –
9.00 – Śp. Władysławę w 12 rocznicę śmierci i Antoniego
10.00 – Za parafian
11.30 – Śp. Tytusa Jankowskiego, Władysławę Jankowską w 1 rocznicę śmierci
12.45 – Za rodzinę Ziółkowskich
18.00 – Śp. Andrzeja Białobrzeskiego (od sąsiadów z ul. Władysława IV)

INTENCJE: 20 - 26 GRUDNIA 2021 R.

PONIEDZIAŁEK 20.12.2021 r.
7.00 – W intencji Panu Bogu wiadomej
18.00 – O światło Ducha św. i opiekę Matki Bożej dla rodziny Olszewskich

WTOREK 21.12.2021 r. – św. Piotra Kanzjusza
7.00 – W intencji Panu Bogu wiadomej
18.00 – Śp. Pawła Wiśniewskiego, Annę i Leona Wiergowskich, Czesława i Janinę Brzezińskich

ŚRODA 22.12.2021 r.
7.00 – W intencji Panu Bogu wiadomej
18.00 – Śp. Krystynę Oleksiak w 5 rocznicę śmierci

CZWARTEK 23.12.2021 r.
7.00 – W intencji Panu Bogu wiadomej
18.00 – Śp. Helenę i Bolesława Furmańskich oraz Wandę i Zdzisława Figielskich
18.00 – Śp. Stefanię i Jana

PIĄTEK 24.12.2021 r. – Wigilia Narodzenia Pańskiego
7.00 – Śp. Krystynę Wiśniewską w 3 rocznicę śmierci i Henryka Wiśniewskiego
20.00 –
22.00 –
24.00 –

SOBOTA 25.12.2021 r.
9.00 – Śp. Adama Sylwestra w dniu urodzin i imienin oraz rodziców z obojga stron i Gabrysię
10.00 – Śp. Zuzannę i Jana
11.30 – Śp. Aleksandra w 20 rocznicę śmierci i Mariannę w 5 rocznicę śmierci
18.00 – Za zmarłych z rodziny Zimnoch, Barańskich, Wondzińskich i Kroner

NIEDZIELA ZWYKŁA – 26.12.2021 r.
8.00 – O Boże błogosławieństwo w 83 urodziny i imieniny dla Szczepana
9.00 – Śp. Ks. Henryka w 1 rocznicę śmierci, Mieczysława i rodziców z obojga stron
10.00 – Śp. Zofię i Jana Omyłów oraz Stanisława Bartyzel
11.30 – Śp. Helenę Paczkowską w 15 rocznicę śmierci, zmarłych z rodziny: Józefa,
Annę, Henryka, Bolesława, Franciszkę i Edwarda
12.45 – Dziękczynna w 40 rocznicę ślubu z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże dla Ewy i Bogdana
18.00 – Śp. Ryszarda Gralik (od chrześniaka Andrzeja)

INTENCJE: 13 - 19 GRUDNIA 2021 R.

PONIEDZIAŁEK – 13.12.2021 r. – św. Łucji
7.00 – Śp. Henryka Czupajło
18.00 – Śp. Martę Kobierowską w 20 rocznicę śmierci, Józefa i zmarłych z obu stron
18.00 – Śp. Zmarłych z rodziny Bołoszko i Mechlickich

WTOREK 14.12.2021 r. – św. Jana od Krzyża
7.00 – Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Kacpra z okazji 19 urodzin
18.00 – Śp. Zofię Osmańską
18.00 – Śp. Zmarłych z rodziny Bołoszko i Mechlickich

ŚRODA 15.12.2021 r.
7.00 – Śp. Kazimierza Kawa w 21 rocznicę śmierci, rodziców z obojga stron i wszystkich zmarłych z rodziny
18.00 – Śp. Helenę Kisińską od Apostolstwa Margaretka
18.00 – Śp. Andrzeja Koślacz w 5 rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny

CZWARTEK 16.12.2021 r.
7.00 – W intencji Panu Bogu wiadomej
18.00 – Śp. Stefana Mitręga w 1 rocznicę śmierci
18.00 – Śp. Mieczysława Jankiewicza w 16 rocznicę śmierci

PIĄTEK 17.12.2021 r.
7.00 – Śp. Michalinę i Hieronima Borkowskich oraz Józefa Gajewskiego, Julię Pietko i Władysława Maczuga (m)
18.00 – Śp. Stanisława Szymaniec (m) w dniu urodzin

SOBOTA 18.12.2021 r.
7.00 – Śp. Tadeusza Wołyniec w 14 rocznicę śmierci i rodziców Ewę i Antoniego
18.00 – Śp. rodziców: Mariannę i Franciszka, siostry: Helenę i Stanisławę, wnuczkę Małgorzatę oraz zmarłych z rodziny: Chrebelskich i Małkowskich
18.00 – Śp. Martynę Feretycką w 11 rocznicę śmierci

IV NIEDZIELA ADWENTU – 19.12.2021 r.
8.00 – Śp. Karola w 18 rocznicę śmierci, Stanisława Semeniuk oraz rodziców z obu stron
9.00 – Śp. Jacka Wójcickiego w 6 rocznicę śmierci
10.00 – O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Szymona i Jego rodziny
11.30 – Śp. Karola i Franciszkę Kowalskich oraz Helenę i Sylwestra Orzechowskich
12.45 – Śp. Katarzynę Kotowską i rodziców
18.00 –Śp. Stanisława Marciniaka w 1 rocznicę śmierci

INTENCJE: 13 - 19 GRUDNIA 2021 R.

PONIEDZIAŁEK – 13.12.2021 r. – św. Łucji
7.00 – Śp. Henryka Czupajło
18.00 – Śp. Martę Kobierowską w 20 rocznicę śmierci, Józefa i zmarłych z obu stron
18.00 – Śp. Zmarłych z rodziny Bołoszko i Mechlickich

WTOREK 14.12.2021 r. – św. Jana od Krzyża
7.00 – Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Kacpra z okazji 19 urodzin
18.00 – Śp. Zofię Osmańską
18.00 – Śp. Zmarłych z rodziny Bołoszko i Mechlickich

ŚRODA 15.12.2021 r.
7.00 – Śp. Kazimierza Kawa w 21 rocznicę śmierci, rodziców z obojga stron i wszystkich zmarłych z rodziny
18.00 – Śp. Helenę Kisińską od Apostolstwa Margaretka
18.00 – Śp. Andrzeja Koślacz w 5 rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny

CZWARTEK 16.12.2021 r.
7.00 – W intencji Panu Bogu wiadomej
18.00 – Śp. Stefana Mitręga w 1 rocznicę śmierci
18.00 – Śp. Mieczysława Jankiewicza w 16 rocznicę śmierci

PIĄTEK 17.12.2021 r.
7.00 – Śp. Michalinę i Hieronima Borkowskich oraz Józefa Gajewskiego, Julię Pietko i Władysława Maczuga (m)
18.00 – Śp. Stanisława Szymaniec (m) w dniu urodzin

SOBOTA 18.12.2021 r.
7.00 – Śp. Tadeusza Wołyniec w 14 rocznicę śmierci i rodziców Ewę i Antoniego
18.00 – Śp. rodziców: Mariannę i Franciszka, siostry: Helenę i Stanisławę, wnuczkę Małgorzatę oraz zmarłych z rodziny: Chrebelskich i Małkowskich
18.00 – Śp. Martynę Feretycką w 11 rocznicę śmierci

IV NIEDZIELA ADWENTU – 19.12.2021 r.
8.00 – Śp. Karola w 18 rocznicę śmierci, Stanisława Semeniuk oraz rodziców z obu stron
9.00 – Śp. Jacka Wójcickiego w 6 rocznicę śmierci
10.00 – O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Szymona i Jego rodziny
11.30 – Śp. Karola i Franciszkę Kowalskich oraz Helenę i Sylwestra Orzechowskich
12.45 – Śp. Katarzynę Kotowską i rodziców
18.00 –Śp. Stanisława Marciniaka w 1 rocznicę śmierci

INTENCJE: 06 - 12 GRUDNIA 2021 R.

PONIEDZIAŁEK 06.12.2021 r. – św. Mikołaja
7.00 – Śp. Franciszka w 25 i Jego rodziców i rodzeństwo: Janinę i Filipa Kozłowskich oraz rodzeństwo Jana i Walentynę Pudlis
18.00– Śp. Ewę Załęską w 30 dzień po śmierci
18.00 – Śp. Jadwigę Połeć w 1 rocznicę śmierci

WTOREK 07.12.2021 r. – św. Ambrożego
7.00– Śp. Weronikę i Aleksandra Trusewicz, zmarłych z rodziny Trusewiczów, Chmielewskich, Bójnowskich i Mieczkowskich
18.00 – Śp. Halinę Supeł w 1 rocznicę śmierci i męża Aleksandra, zmarłych z rodziny Olbryś i Czesławę Liczbarowicz
18.00 – Śp. Mariusza Szczepańskiego w 6 rocznicę śmierci, rodziców oraz zmarłych z rodziny Stojek i Płaza

ŚRODA 08.12.2021 r. – uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
7.00- Śp. zmarłych z rodziny Bołoszko i Mechlickich
18.00- Śp. Albinę i Ignacego Czapskich i rodziców z obojga stron
18.00 – Za Zgromadzenie Księży Marianów o wzrost w zasługi i liczbę

CZWARTEK 09.12.2021 r. – św. Jana Diego
7.00–Śp. Leokadię w 9 rocznicę śmierci oraz Adama, Adelę i Stanisława
18.00–Śp.Stanisława w 9 rocznicę śmierci i zmarłych rodziców
18.00 – Śp. Ireneusza Kłoda

PIĄTEK 10.12.2021 r.
7.00 – Śp. Leokadię, Adama, rodziców z obojga stron, zmarłych z rodziny Cuglowskich, Miklus i Płaneta
18.00–Intencja różańcowa
18.00 – Śp. Grzegorza Aniołowskiego w 1 rocznicę śmierci i syna Artura

SOBOTA 11.12.2021 r. – św. Damazego
7.00– Śp. zmarłych z rodziny Bołoszko i Mechlickich
18.00 –Śp. Jana Skorupskiego w 1 rocznicę śmierci oraz za zmarłych rodziców i dziadków z obojga stron i zmarłych z rodziny Mateuszuk, Kuczewskich i Kopczewskich
18.00 – Śp. Daniela Szczyrba

III NIEDZIELA ADWENTU- 12.12.2021 r.
8.00 – Śp. Marka Pietkiewicza w 9 rocznicę śmierci
9.00 – Śp. Sławomira w 30 rocznicę śmierci oraz Janinę i Alojzego Zdrojewskich
10.00– Śp. Józefa Kamińskiego w 3 rocznicę śmierci
11.30– Śp. Annę Gajewską w 16 rocznicę śmierci, Szymona, Jadwigę, Cecylię Jadeszko i Bronisława Mikuta
12.45 – Śp.Ireneusza Kłoda
18.00-Śp. Bogusławę Derecką w 20 rocznicę śmierci i Zygmunta Dereckiego oraz zmarłych z rodziny

INTENCJE: 29 LISTOPADA - 05 GRUDNIA 2021 R.

PONIEDZIAŁEK 29.11.2021 r.
7.00 –
18.00 – Śp. Henrykę
18.00 – O potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej dla Doroty z okazji urodzin

WTOREK 30.11.2021 r. – św. Andrzeja
7.00 – Śp. Genowefę i Jana Demianiuk oraz Władysławę i Józefa Siniło
18.00 – Śp. Andrzeja Słodownika
18.00 – Za zmarłych: Śp. Teresę Mika, Jadwigę Paśnik, Grażynę Żabińską, Bogumiłę Lewandowską, Tadeusza Pietkiewicza, Jana Lateckiego, Stanisława Domin, Janinę Makowską, Andrzeja Nowickiego, Tadeusza Mrowińskiego, Ewę Załęską, Helenę Flakowską, Henryka Lewarowskiego, Mariana Duszak, Janinę Drozdowską, Ryszarda Nowickiego

ŚRODA 01.12.2021 r.
7.00 – Śp. Waldemara Chruślińskiego w 1 rocznicę śmierci
18.00 – Dziękczynna z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże dla Marzeny Maj
18.00 – Śp. Helenę Dobke (w 25 rocznicę śmierci) i Helmuta Dobke (w 50 rocznicę śmierci)

CZWARTEK 02.12.2021 r. – Bł. Rafała Chylińskiego
7.00 – Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Gabrieli w 60 rocznicę urodzin i błogosławieństwo dla całej rodziny
18.00 – W intencji Apostolatu „ Margaretka”
18.00 –

PIĄTEK 03.12.2021 r. – I piątek miesiąca, św. Franciszka Ksawerego
7.00 –
18.00 – Śp. Kazimierza Zydlewskiego w 6 miesięcy po śmierci

SOBOTA 04.12.2021 r. – św. Barbary I sobota miesiąca
7.00 –Śp. Władysławę i Władysława Bolesta
9.30 – Intencja wynagradzająca
18.00 – Śp. Mirosława (m) Wlizło i zmarłych z rodziny Wlizło i Gajek
18.00 – O Boże błogosławieństwo dla Barbary i Mariusza w 21 rocznicę ślubu i całej rodziny

II NIEDZIELA ADWENTU 05.12.2021 r.
8.00 – Śp. Barbarę i Adama
9.00 – Śp. siostrę Barbarę Krasulską w 10 rocznicę śmierci, rodziców: Józefa i Antoninę, teściów: Kazimierza i Apolonię i dziadków z obojga stron
10.00 – Śp. Irenę Mazur, Irenę i Henryka Stromskich oraz zmarłych rodziców
10.00 – Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla Szymona i Jego rodziny
11.30 – Śp. Sylwię Car i zmarłych z rodziny Ostrowskich i Nadolskich
12.45 – Śp. Mariana Gładyszewskiego w 16 rocznicę śmierci oraz zmarłych z rodziny Gładyszewskich i Pokojskich
18.00 -Śp. Ireneusza Kłoda

INTENCJE: 15 - 21 LISTOPADA 2021 R.

PONIEDZIAŁEK 15.11.2021 r. – św. Alberta
7.00 – Śp. Ireneusza (od kuzyna Janusza z Chyżnego z rodziną)
18.00 – Śp. Elżbietę Tomczyńską i Marię Kantorską
18.00 – O Boże błogosławieństwo dla Barbary i Krzysztofa, ich dzieci i wnuków oraz światło Ducha św. w podejmowaniu decyzji życiowych

WTOREK 16.11.2021 r. – Matki Bożej Ostrobramskiej, św. Małgorzaty Szkockiej
7.00 – Śp. Ireneusza (od kuzyna Janusza z Chyżnego z rodziną)
18.00 – Śp. Czesława Smolińskiego i Genowefę Smolińską w 1 rocznicę śmierci, Bartłomieja, Agnieszkę, Jana i Krystynę Milerskich, Janinę i Franciszka Bartnickich
18.00 – Śp. Edmunda, Paulinę, Stanisława Nocoń, Jadwigę i Jana Boryszewskich, Franciszka i Monikę Maślewskich

ŚRODA 17.11.2021 r. – św. Elżbiety Węgierskiej
7.00 – O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Moniki
18.00 – Śp. Mieczysława i Halinę Chwedyna, Grzegorza i Annę Tadra i zmarłych z rodziny Chwedyna i Tyryłło i Lewkowicz, Krzysztofa Mączkowskiego w 1 rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny Mączkowskich
18.00 – Śp. Jana Lateckiego intencja od Ewy i Antoniego Buczek

CZWARTEK 18.11.2021 r. – Bł. Karoliny Kózkówny
7.00 –
18.00 – Śp. Krzysztofa Mączkowskiego w 1 rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny Mączkowskich
18.00 – Śp. Ireneusza Kłoda

PIĄTEK 19.11.2021 r. 
7.00 – Śp. Teklę Wołyniec w 3 rocznicę śmierci i rodziców Marię i Stanisława
18.00 – Śp. Ireneusza Kłoda
18.00 – Śp. zmarłych z rodziny Zimnoch i Szumielow

SOBOTA 20.11.2021 r. – św. Rafała Kalinowskiego
7.00 – O szczęśliwą operację i powrót do zdrowia Cecylii
18.00 – Śp. Wiesława Jankiewicz w 5 rocznicę śmierci oraz rodziców z obojga stron
18.00 – Śp. męża Romana Serdyńskiego, rodziców: Jadwigę i Tadeusza Szefer, dziadków: Aleksandrę i Jana Czyżewskich oraz Zofię i Stanisława Szefer

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 21.11.2021 r. – Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
8.00 – Śp. Wandę Dobrzeniecką w 36 rocznicę śmierci i Wiesława Szopińskiego
9.00 – O światłość wiekuistą w gronie zbawionych dla Cecylii i Józefa Siela i zmarłych z rodów: Sobik, Staszko, Szymorek oraz zmarłych spokrewnionych gałęzi rodzinnych od początków czasów
10.00 – Śp. Tadeusza Ciszak oraz zdrowie babci Wiesławy Ciszak
11.30 – Śp. Edmunda Wiśniewskiego w 19 rocznicę śmierci oraz zmarłych rodziców i rodzeństwo z obojga stron
12.45 – Śp. Irenę, Jana, rodziców z obojga stron oraz Martę, Piotra, Jadwigę, Henrykę, Barbarę i Janinę
18.00 – Śp. Antoninę (w 30 rocznicę śmierci) i Franciszka ( w 25 rocznicę śmierci) Lis

INTENCJE: 01 - 07 LISTOPADA 2021 R.

PONIEDZIAŁEK 01.11.2021 r. – Uroczystość Wszystkich Świętych
8.00 – Za zmarłych rodziców: Hilarego i Martę Jankowskich, Józefa i Stefanię Rutkowskich
9.00 – Śp. Bolesławę Kazimierczak
10.00 – Śp. zmarłych rodziców oraz wszystkich zmarłych z rodziny Matusewicz i Tarasiewicz
11.30 – Za parafian
18.00 – Śp. Teresę i Tadeusza Olszewskich i rodziców z obojga stron

WTOREK 02.11.2021 r. – wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych
7.00 – Śp. zmarłych z rodziny Bogdaniuk, Dunajko, Żbikowskich oraz Annę Duda i Bogusławę Grzegorczyk
9.30 – Za zmarłych parafian
18.00 – Śp. Jana, Janinę, Edwarda i Jadwigę
18.00 – Śp. Eligie, Józefa Romana i marka Malinowskich oraz zmarłych z rodziny

ŚRODA 03.11.2021 r. – św. Marcina de Porres
7.00 – Śp. Zbigniewa, Grażynę, Jerzego i Kazimierza
18.00 – Śp. Romana Szczechowicza w 10 rocznicę śmierci oraz rodziców Jadwigę i Wincentego
18.00 – Śp. Mariannę Pawłowską w 7 rocznicę śmierci i rodziców Franciszkę i Władysława
18.00 – Za zmarłych

CZWARTEK 04.11.2021 r. – św. Karola Boromeusza
7.00 – Śp. Ireneusza (od rodziców)
18.00 – W intencji Apostolstwa „Margaretka”
18.00 – Śp. Barbarę oraz zmarłych z rodziny Abryszyńskich i Piekarskich
18.00 – Za zmarłych

PIĄTEK 05.11.2021 r. – I piątek miesiąca
7.00 – Śp. Ireneusza (od rodziców)
18.00 – Śp. Włodzimierza Richter w 7 rocznicę śmierci oraz Zofię i Alicję
18.00 – Za zmarłych

SOBOTA 06.11.2021 r.
7.00 – Śp. Albina Bandurskiego w rocznicę śmierci
9.30 – Intencja wynagradzająca
18.00 – Śp. Łucję Kaźmierczak
18.00 – Śp. Jadwigę Skoliniec w 1 rocznicę śmierci i męża Zygmunta oraz Krystynę i Jerzego Lewandowskich
18.00 – Za zmarłych

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA – 07.11.2021 r. 
8.00 – Śp. Weronikę i Aleksandra Trusewicz, zmarłych z rodziny Trusewiczów, Chmielewskich, Bójnowskich i Mieczkowskich
9.00 – Śp. Janinę i Romana Łapińskich, Henryka Brodowskiego, brata Stanisława, zmarłych dziadków i teściów
10.00 – Śp. Mieczysława Brożek w 24 rocznicę śmierci
11.30 – Śp. Sylwię Car i zmarłych z rodziny: Ostrowskich i Nadolskich
12.45 – Śp. Mariusza Turzyńskiego w 5 rocznicę śmierci
18.00 – Śp. Elżbietę Rusek

INTENCJE: 25 - 31 PAŹDZIERNIKA 2021 R.

PONIEDZIAŁEK 25.10.2021 r.
7.00 – Śp. Krystynę Charytoniuk 25/30
18.00 – O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski z okazji imienin dla Ireny i Elżbiety z Biblijnej
18.00 – Śp. Helenę i Władysława oraz zmarłych z rodziny z obu stron
lt;/strong>
7.00 –6.10.2021 r.
7.00 – Śp. Izabelę Banasiewicz 26/30
18.00 – Za zmarłych: Stanisława (m) Twardowskiego, Ludwika (m) Kapała, Krzysztofa Walczaka, Genowefę Syput, Małgorzatę Parszuto, Apolonię Olszewską, Czesławę Kierzkowską, Ireneusza Kłodę, Janusza Zagórnego, Henryka (m) Prądzyńskiego, Ryszarda Nadachewicza, Annę Komorowską, Jerzego Boss, Jacka Gulana, Stanisława (m) Lasek
18.00 – Śp. Krystynę Charytoniuk 26/30

ŚRODA 27.10.2021 r.
7.00 – Śp. Aleksandra i Weronikę Trusewicz, zmarłych z rodziny Trusewiczów, Chmielewskich, Bójnowskich i Mieczkowskich
18.00 – Śp. Izabelę Banasiewicz 27/30
18.00 – Śp. Krystynę Charytoniuk 27/30

CZWARTEK 28.10.2021 r. – św. Szymona i Judy Tadeusza
7.00 – Śp. Krystynę Charytoniuk 28/30
18.00 – Śp. Izabelę Banasiewicz 28/30
18.00 – Śp. Stanisławę i Ireneusza Częścik , Bożenę Kosecką, Stanisława i Michalinę Surgał, syna Stanisława Surgał, Antoninę i Ignacego Częścik oraz Mieczysława Częścik

PIĄTEK 29.10.2021 r.
7.00 – Śp. Krystynę Charytoniuk 29/30
18.00 – Śp. Celinę i Michała Wasilewskich
18.00 – Śp. Kazimierza, zmarłych z rodziny Jasińskich, Alinę i Czesława Dąbrowskich oraz zmarłych z rodziny Grajczaków

SOBOTA 30.10.2021 r.
7.00 – Śp. Genowefę i Jana Demianiuk oraz Władysławę i Józefa Siniło
7.00 – Śp. Krystynę Charytoniuk 30/30
18.00 – Śp. Henrykę
18.00 – Sp. Annę Krucińską w 25 rocznicę śmierci, Wawrzyńca Krucińskiego, rodziców z obojga stron oraz Jerzego Butajło w 2 rocznicę śmierci
18.00 – Śp. Izabelę Banasiewicz 30/30

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA 31.10.2021 r.
8.00 – Śp. zmarłych z rodziny Rozciszewskich i Żebrowskich
9.00 – Śp. Mariannę, Edmunda, Wiesława Sobieraj i dziadków z obojga stron
10.00 – Śp. Jana Wiśniewskiego oraz rodziców i rodzeństwo
11.30 – Śp. Mariannę Gotlibowską w 25 rocznicę śmierci, Stanisława Gotlibowskiego i rodziców z obojga stron
12.45 – Śp. Janusza, rodziców z obojga stron oraz Leszka
18.00 – Śp. Kazimierza Jażdżyńskiego i rodziców z obojga stron

INTENCJE: 18 - 24 PAŹDZIERNIKA 2021 R.

PONIEDZIAŁEK 18.10.2021 r. – św. Łukasza
7.00 – Śp. Krystynę Charytoniuk 18/30
18.00 – Dziękczynna w 35 rocznicę ślubu Anny i Waldemara, z prośbą o Boże błogosławieństwo
18.00 – Śp. Włodzimierza Filek w 37 rocznicę śmierci

WTOREK 19.10.2021 r. – św. Jana de Brebeuf i Towarzyszy, św. Pawła od Krzyża
7.00 – Śp. Krystynę Charytoniuk 19/30
18.00 – Śp. Izabelę Banasiewicz 19/30
18.00 – Śp. Zbigniewa

ŚRODA 20.10.2021 r. – św. Jana Kantego
7.00 – Śp. Krystynę Charytoniuk 20/30
18.00 – Śp. Irenę Kasica i Irenę Sikorską
18.00 – Śp. Wacławę i Władysława Ewertowskich

CZWARTEK 21.10.2021 r. 
7.00 – Śp. Krystynę Charytoniuk 21/30
18.00 – Śp. Izabelę Banasiewicz 21/30
18.00 – Śp. Stefanię i Franciszka Karwackich w 12 rocznicę śmierci oraz Jarosława Wasilewskiego w 7 rocznicę śmierci

PIĄTEK 22.10.2021 r. – wspomnienie Jana Pawła II
7.00 – Śp. Izabelę Banasiewicz 22/30
18.00 – Śp. Mariannę Sowińską w 2 rocznicę śmierci, Romana Sowińskiego i Feliksa Kuzawińskiego
18.00 – Śp. Halinę Hajczuk w 3 rocznicę śmierci oraz Przemysława Paczkwskiego w 9 rocznicę śmierci

SOBOTA 23.10.2021 r. – św. Jana Kapistrana i Józefa Bilczewskiego
7.00 – Śp. Krystynę Charytoniuk 23/30
18.00 – Śp. Izabelę Banasiewicz 23/30
18.00 – Śp. Wiesława Stefańskiego i Wiesławę Florczyk

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA – 24.10.2021 r. 
8.00 – Śp. Krystynę Charytoniuk 24/30
9.00 – Śp. Izabelę Banasiewicz 24/30
10.00 – Śp. Józefa Taraszkiewicz w 5 rocznicę śmierci oraz rodziców i braci z obojga stron
11.30 – Śp. Urszulę i Wacława Póltorak
12.45 – Śp. Marię i Włodzimierza Nowosad i zmarłych z rodziny
18.00 – Śp. Mariannę i Stanisława Wilgatek oraz Apolonię i Tadeusza Grzelak

INTENCJE: 27 WRZEŚNIA - 03 PAŹDZIERNIKA 2021 R.

PONIEDZIAŁEK 27.09. 021 r. – św. Wincentego a Paulo
7.00 – Śp. Aleksandra i Weronikę Trusewicz, zmarłych z rodziny Trusewiczów, Chmielewskich, Bójnowskich i Mieczkowskich
18.00 – Śp. Annę
18.00 – Śp. Bogumiła Kasica (m) i Krzysztofa Olszewicza

WTOREK 28.09.2021 r. – św. Wacława
7.00 – Śp. Ryszarda 28/30
18.00 – Za śp. zmarłych: Zofię Tkaczuk, Jana Kotlika, Marię Kruszyńska, Irenę Górską, Zofię Stryj, Henryka Pietkiewicza, Jana Sinkiewicza, Janinę Szczepańską, Janinę Domagała, Czesława Suchomskiego, Piotra Rutkowskiego
18.00 – Śp. Janinę Topczewską

ŚRODA 29.09.2021 r. – św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała
7.00 – Śp. Śp. Ryszarda 29/30
18.00 – Śp. Ks. Ludwika Meyerholca 29/30
18.00 – Śp. Janinę i Wilhelma Wieser (czyt. Wizer) i zmarłych z rodziny Wieserów, Walerię Moroziewicz, Łucję i Franciszka Waliszewskich

CZWARTEK 30.09.2021 r. – św. Hieronima
7.00 – Śp. Genowefę i Jana Demianiuk oraz Władysławę i Józefa Siniło
7.00 – Śp. Ryszarda 30/30
18.00 – Śp. Henrykę
18.00 – Śp. Ks. Ludwika Meyerholca 30/30

PIĄTEK 01.10.2021 r. – św. Teresy od Dzieciatka Jezus, I piątek miesiąca
7.00 – Śp. Izabelę Banasiewicz 1/30
18.00 – Śp. Krystynę Charytoniuk 1/30
18.00 – Śp. Lucynę Urbańską w 1 rocznicę śmierci i Zdzisława Urbańskiego w 3 rocznicę śmierci

SOBOTA 02.10.2021 r. – św. Aniołów Stróżów
7.00 – Śp. Antoninę i Aleksandra Chwedziak
9.30 – intencja wynagradzająca
18.00 – Śp. Jerzego Makowskiego w 10 rocznicę śmierci i Andrzeja Makowskiego w 3 rocznicę śmierci
18.00 – Śp. Annę
18.00 – Śp. Krystynę Charytoniuk 2/30

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA – 03.10.2021 r.
8.00 – W intencji Panu Bogu wiadomej
9.00 – Śp. Jana Kreńskiego w 9 rocznicę śmierci, rodziców, rodzeństwo z obojga stron
10.00 – Śp. Izabelę Banasiewicz 3/30
11.30 – Śp. Sylwię Car i zmarłych z rodziny Ostrowskich i Nadolskich
12.45 – Śp. Walerię Wileńską, zmarłych z rodziny Wileńskich i Szynkiewiczów
18.00 – Śp. Jerzego Zimnickiego w 2 rocznicę śmierci

INTENCJE: 20 - 26 WRZEŚNIA 2021 R.

PONIEDZIAŁEK 20.09.2021 r. –św. Andrzeja Kim Taegon i Towarzyszy
7.00 –
18.00 – O szczęśliwy przebieg operacji i powrót do zdrowia
18.00 – Śp. Korneliusza i zmarłych z rodziny Komorowskich, Kuper i Trzos
18.00 – Śp. syna Piotra Bazydło, żonę Stanisławę, rodziców: Faustyna i Aleksandrę oraz rodzeństwo: Jana i Helenę Bazydło

WTOREK 21.09.2021 r. – św. Mateusza Apostoła
7.00 – Śp. Ryszarda 21/30
18.00 – imieninowa Ks. Mateusza
18.00 – Śp. Ks. Ludwika Meyerholca 21/30

ŚRODA 22.09.2021 r.
7.00 – Śp. Ryszarda 22/30
18.00 – Śp. Ks. Ludwika Meyerholca 22/30
18.00 – Dziękczynna z okazji 90 urodzin Marii Wróblewskiej, z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski oraz opiekę Matki Najświętszej (int. od wnuczki Laury)
18.00 – O miłosierdzie Boże dla pielgrzymów

CZWARTEK 23.09.2021 r. – św. O. Pio z Pietrelciny
7.00 – Śp. Ryszarda 23/30
18.00 – Śp. Śp. Ks. Ludwika Meyerholca 23/30
18.00 – Śp. Zygmunta Nowosielskiego w 5 rocznicę śmierci

PIĄTEK 24.09.2021 r.
7.00 – Śp. Ryszarda 24/30
18.00 – Śp. Ks. Ludwika Meyerholca 24/30
18.00 – Śp. Stanisławę Kotlińską w 1 rocznicę śmierci, Mieczysława Kotlińskiego w 16 rocznicę śmierci oraz Wiesławę i Jana Mrozińskich

SOBOTA 25.09.2021 r.
7.00 – Śp. Ks. Ludwika Meyerholca 25/30
18.00 – Śp. Ryszarda 25/30
18.00 – Śp. Annę

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 26.09.2021 r.
8.00 – W intencji Panu Bogu wiadomej
9.00 – Śp. syna Włodzimierza w 26 rocznicę śmierci, rodziców: Piotra i Bronisławę, brata Tadeusza, Marię oraz Władysława
10.00 – Śp. Ryszarda 26/30
11.30 – Śp. Stanisława Bartyzel (m) w 8 rocznicę śmierci, Zofię i Jana Omyła, Marię i Jakuba Bartyzel
12.45 – Śp. Romana Cherek (m)
18.00 – Śp. Ks. Ludwika Meyerholca 26/30

INTENCJE: 13 - 19 WRZEŚNIA 2021 R.

PONIEDZIAŁEK 13.09.2021 r. – św. Jana Chryzostoma
7.00 – W intencji przebłagalnej, z prośbą o Boże miłosierdzie dla Reginy i Piotra
18.00 – Śp. Ks. Ludwika Meyerholca 13/30
18.00 – Śp. Eugenię Szmit i zmarłych z rodziny

WTOREK 14.09.2021 r. – Podwyższenie Krzyża św.
7.00 – Śp. Ryszarda 14/30
18.00 – Śp. Zofię Osmańską
18.00 – O zdrowie dla Agnieszki, opiekę Matki Bożej dla Niej i całej rodziny

ŚRODA 15.09.2021 r. – NMP Bolesnej
7.00 – Śp. mamę Zofię Słupską i brata Sylwestra Słupskiego
18.00 – Śp. Ks. Ludwika Meyerholca 15/30
18.00 – Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Iwony z okazji 50 rocznicy urodzin

CZWARTEK 16.09.2021 r. – św. Korneliusza i Cypriana
7.00 – Śp. Ryszarda 16/30
18.00 – Śp. Ks. Ludwika Meyerholca 16/30
18.00 – Śp. Krzysztofa w 21 rocznicę śmierci zmarłych z rodziny Kryszyłowiczów i Zakrzewskich

PIĄTEK 17.09.2021 r. – św. Roberta Bellarmina i Zygmunta Szczęsnego Felińskiego
7.00 – Śp. Ryszarda 17/30
9.00 – Msza św. w rocznicę agresji Związku Radzieckiego na Polskę
18.00 – Śp. Ks. Ludwika Meyerholca 17/30

SOBOTA 18.09.2021 r. – św. Stanisława Kostki
7.00 – Sp. Ryszarda 18/30
18.00 – Śp. Ks. Ludwika Meyerholca 13/30
18.00 – Śp. Lucynę Hajduczenia, Macieja, rodziców, teściów, dziadków, bratową i Sylwestra

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA – 19.09.2021 r.
8.00 – W intencji Panu Bogu wiadomej
9.00 – Śp. Zenonę Nowakowską w 8 rocznicę śmierci
10.00 – Śp. Józefa 10/30
11.30 – Śp. Ks. Ludwika Meyerholca 19/30
12.45 – Śp. Wiesławę Trzcińską w 10 rocznicę śmierci
18.00 – Śp. Ryszarda 19/30

INTENCJE: 06 - 12 WRZEŚNIA 2021 R.

PONIEDZIAŁEK 06.09.2021 r. 
7.00 – Śp. Ks. Ludwika Meyerholca 6/30
18.00 – Śp. Teresę i Czesława, rodziców i braci Eugeniusza i Wiesława
18.00 – Śp. Mariannę i Władysława Golańskich oraz Halinę i Bolesława Sankowskich

WTOREK 07.09.2021 r. – św. Melhiora Grodzieckiego
7.00 – Śp. Weronikę i Aleksandra Trusewicz, zmarłych z rodziny Trusewiczów, Chmielewskich, Bójnowskich i Mieczkowskich
18.00 – Śp. Ks. Ludwika Meyerholca 7/30
18.00 – Śp. Mieczysławę i Michała Jankowieckich i Jerzego Kulas

ŚRODA 08.09.2021 r. – święto Narodzenia NMP
7.00 – Śp. Ryszarda 8/30
18.00 – Śp. rodziców: Franciszka i Mariannę, siostrę Helenę i Stanisławę, wnuczkę Małgorzatę i zmarłych z rodziny Małkowskich i Chrebelskich
18.00 – Śp. Ks. Ludwika Meyerholca 8/30
18.00 – O zdrowie i Boże błogosławieństwo oraz dary Ducha św. i opiekę Maryi dla pielgrzymów do Gietrzwałdu i ich rodzin

CZWARTEK 09.09.2021 r. – św. Piotra Klawera
7.00 – Śp. Ryszarda 9/30
18.00 – Śp. Ks. Ludwika Meyerholca 9/30
18.00 – Śp. Mieczysława Balickiego w 16 rocznicę śmierci, brata Brunona i rodziców z obojga stron

PIĄTEK 10.09.2021 r.
7.00 – Śp. Ryszarda 10/30
18.00 – Intencja różańcowa
18.00 – Śp. Janinę Górską w 6 rocznicę śmierci oraz Jerzego Górskiego

SOBOTA 11.09.2021 r.
7.00 – Śp. Ryszarda 11/30
18.00 – Dziękczynna za 44 lata małżeństwa Barbary i Józefa z prośbą o błogosławieństwo Boże na dalsze lata
18.00 – Śp. Ks. Ludwika Meyerholca 11/30

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 12.09.2021 r.
8.00 – W intencji Panu Bogu wiadomej
9.00 – Za zmarłych rodziców: Strzelec i Furmanek oraz rodzeństwo z obu stron
10.00 – Śp. Ryszarda 12/30
11.30 – Śp. Mariannę Drewniak w 4 rocznicę śmierci oraz zmarłych z rodziny Drewniak i Panek
12.45 – Śp. Ks. Ludwika Meyerholca 12/30
18.00 – O Boże błogosławieństwo dla Grzegorza i Zbigniewa

INTENCJE: 30 SIERPNIA - 05 WRZEŚNIA 2021 R.

PONIEDZIAŁEK 30.08.2021 r.
7.00 – Śp. Jana i Genowefę Demianiuk oraz Władysławę i Józefa Siniło
18.00 – Śp. Henrykę
18.00 – Śp. Janinę 30/30

WTOREK 31.08.2021 r.
18.00 – Śp. Jana Kocoł w 25 rocznicę śmierci
18.00 – Za zmarłych: Śp. Ewę Chojnowską, Irenę Brunka, Grzegorza Lubaszewskiego, Janinę Korba, Teodora Tacka

ŚRODA 01.09.2021 r.
7.00 – Śp. Ryszarda (m) 1/30
18.00 – W duchu wdzięczności za 60 lat wspólnego życia Haliny i Ludwika Wasiaków oraz owoce miłości Andrzeja i Piotra, z prośbą o wszelkie łaski i opiekę Matki Bożej dla małżonków i całej rodziny
18.00 – Śp. Ks. Ludwika Meyerholca 1/30

CZWARTEK 02.09.2021 r. 
7.00 – Śp. Ryszarda (m) 2/30
18.00 – W intencji Apostolstwa „ Margaretka”
18.00 – Śp. Ks. Ludwika Meyerholca 2/30

PIĄTEK 03.09.2021 r. – I piątek miesiąca- św. Grzegorza Wielkiego
7.00 – Śp. Ryszarda (m) 3/30
18.00 – Śp. Ks. Ludwika Meyerholca 3/30
18.00 – Śp. Bożenę Krawcewicz w 1 rocznicę śmierci

SOBOTA 04.09.2021 r. – bł. Marii Stelii i Towarzyszek
7.00 – Śp. Ryszarda (m) 4/30
9.30 – Śp. Ks. Ludwika Meyerholca 4/30
18.00 – Śp. Marię Zięcina w 20 rocznicę śmierci oraz zmarłych z rodziny Berger, Grzywańskich i Zięcina
18.00 –Śp. Rozalię, Andrzeja, Włodzimierza Kiszka oraz babcie i dziadków z obu stron
lt;/strong>
NIEDZIELA 05.09.2021 r.
8.00 – Śp. Kazimierza Kawa, rodziców z obu stron i wszystkich zmarłych z rodziny
9.00 – O Boże błogosławieństwo dla Teresy i Jerzego w 60 rocznicę ślubu
10.00 – Śp. Ryszarda (m) 5/30
11.30 – Śp. Sylwię Car i zmarłych z rodziny Ostrowskich i Nadolskich
12.45 – Śp. Ks. Ludwika Meyerholca 5/30
18.00 – Śp. zmarłych z rodziny Burczyk i Żandarskich
11.30 – hospicjum – Śp. Annę

INTENCJE: 23 - 29 SIERPNIA 2021 R.

PONIEDZIAŁEK 23.08.2021 r. – św.
18.00 – Śp. Genowefę, Józefa i Jadwigę
18.00 – Dziękczynna w 25 rocznicę ślubu Katarzyny i Mariusza

WTOREK 24.08.2021 r. – św. Bartłomieja
18.00 – Śp. Janinę 24/30
18.00 – Śp. Waldemara Zimnoch (m) w 1 rocznicę śmierci, Różę Szumielę i rodziców z obojga stron

ŚRODA 25.08.2021 r. – św. Ludwika i św. Józefa Kalasantego
18.00 – Śp. Janinę 25/30
18.00 – Śp. Halinę Miękus w 8 rocznicę śmierci oraz zmarłych z rodziny Miękus i Sidorowicz

CZWARTEK 26.08.2021 r. – NMP Częstochowskiej
18.00 – O spokój duszy Heleny Butryn w 46 rocznicę śmierci oraz dziadków: Wiktorii i Antoniego Leszczyńskich
18.00 – Śp. Kazimierę i Jana i ich dzieci oraz Wandę i Franciszka i ich dzieci

PIĄTEK 27.08.2021 r. –św. Moniki
18.00 – Śp. Elżbietę i Aleksandra Antczak w rocznicę śmierci
18.00 – Śp. Juliana Filek w 15 rocznicę śmierci

SOBOTA 28.08.2021 r. – św. Augustyna
18.00 – Śp. Jadwigę, Jana, Halinę Jagielskich, zmarłych z rodziny: Matuszewskich i Jagielskich
18.00 – Śp. Jerzego, Wandę i Ignacego Narloch oraz zmarłych z rodziny Polcyn: Wacława, Stanisława, Jana, Edwarda i Mariana

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA – 29.08.2021 r. – męczeństwo św. Jana Chrzciciela
9.00 – Śp. Czesławę i Bronisławę, Władysława, Alinę i Bogdana
10.00 – Śp. Janinę 29/30
11.30 – Śp. Tomasza, Janusza, Ryszarda, Barbarę, Władysławę, Antoniego, Rajmunda i Bronisławę
18.00 – Śp. Hannę, Teresę i Henryka Jastrzębskich

INTENCJE: 16 - 22 SIERPNIA 2021 R.

PONIEDZIAŁEK 16.08.2021 r. – św. Stefana Węgierskiego
18.00 – O Boże błogosławieństwo i dary Ducha św. w 30 rocznicę ślubów zakonnych S. Doris i 25 rocznicę ślubów zakonnych S. Dominiki
18.00 – Śp. Mariannę i Władysława, Romualda i Stanisława

WTOREK 17.08.2021 r. – św. Jacka Odrowąża
18.00 – Śp. Janinę 17/30

ŚRODA 18.08.2021 r. – św. Heleny
18.00 – Śp. Janinę 18/30
18.00 – Śp. rodziców: Wiesławę i Feliksa

CZWARTEK 19.08.2021 r. – św. Jana Eudesa
18.00 – Śp. Bronisławę Kaniecką w 20 rocznicę śmierci oraz Tomasza Pietkiewicza, Zdzisława, Jana i rodziców z obojga stron
18.00 – Śp. Dominika, Edwarda, Zenona, Janinę, Zuzannę i Ewę z rodziny Abramowskich oraz Eugenię i Stanisława Kruczyńskich

PIĄTEK 20.08.2021 r. – św. Bernarda
18.00 – Śp. Janinę 20/30 w 1 rocznicę śmierci
18.00 – Sp. Barbarę Natkaniec, Lucynę Lauterbach i Zygmunta Siuder, Jana Lis

SOBOTA 21.08.2021 r. – św. Piusa X
18.00 – Śp. Jana i Anitę Kowalskich oraz zmarłych z rodziny Kowalskich, Pyszka, Czerpińskich i Świątkowskich
18.00 – Śp. Halinę Chwedyna, Annę, Mieczysława i Grzegorza

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA – 22.08.2021 r.
9.00 – Śp. Janinę 22/30
10.00 – Śp. Mariusza Nadachewicza w 16 rocznicę śmierci, Lucjana, Dominika i Stefana Bonieckich
11.30 – Śp. Andrzeja Słodownik w 2 rocznicę śmierci
18.00 – O nawrócenie grzeszników

INTENCJE: 09 - 15 SIERPNIA 2021 R.

PONIEDZIAŁEK 09.08.2021 r. – św. Teresy Benedykty od Krzyża
18.00 – Śp. Janinę 9/30
18.00 – O Boże błogosławieństwo i łaski dla małżonków Marty i Łukasza w 15 rocz ślubu

WTOREK 10.08.2021 r. – św. Wawrzyńca
18.00 – Śp. Janinę 10/30

ŚRODA 11.08.2021 r. – św. Klary
18.00 – O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla córki Dagmary oraz zdrowie dla Wandy i całej rodziny
18.00 – Śp. Rozalię Liepins, Józefa Strautins, Mikołaja oraz zmarłych z rodziny Liepins, Strautins i Kwiesis

CZWARTEK 12.08.2021 r. – św. Joanny Franciszki de Chantal
18.00 – Śp. Janinę 12/30
18.00 – Śp. Elżbietę Sidor w 2 rocznicę śmierci

PIĄTEK 13.08.2021 r. 
18.00 – Intencja różańcowa

SOBOTA 14.08.2021 r. – św. Maksymiliana Marii Kolbego
18.00 – Śp. Zofię Osmańską
18.00 – Dziękczynna Panu Bogu za 87 lat życia Marii z prośbą o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny

NIEDZIELA – 15.08.2021 r. Uroczystość Wniebowzięcia NMP
9.00 – Dziękczynna za otrzymane łaski w dniu 75 urodzin Ireny Sieklickiej
10.00 – Śp. Michała Nowickiego w 21 rocznicę śmierci i rodziców z obojga stron
11.30 – Śp. Marię, Michała i rodziców: Ewę, Bazylego, Ewę i Jerzego
18.00 – O nawrócenie grzeszników

INTENCJE: 03 - 08 SIERPNIA 2021 R.

PONIEDZIAŁEK 03.08.2021 r.
18.00 – Śp. Albin, Michał, Krzysztof, Zbigniew, Leokadia, Wanda, Bożena Kierpiec
18.00 – Śp. Inkę, Mirellę, Antoninę i Wincentego

WTOREK 03.08.2021 r.
18.00 – Śp. Janinę 3/30
18.00 – Śp. Jan Fil 1 rocz. śmierci

ŚRODA 04.08.2021 r. – św. Jana Marii Vianneya
7.00 – Śp. Janinę 4/30
18.00 – O bł. Boże i zdrowie dla Marii Kot

CZWARTEK 05.08.2021 r.
18.00 – Int. Apostolstwa Margaretka
18.00 – O zdrowie i umocnienie w chorobie dla Stanisława

PIĄTEK 06.08.2021 r. – święto Przemienienia Pańskiego
18.00 – śp. Anna Liberadzka i Jan
18.00 – Śp. Ewa Miller w 14 r. śmierci

SOBOTA 07.08.2021 r.
7.00 – Śp. Bogdan Karwacki w 1 r. śmierci
18.00 – Śp. Wiesława Oryl w 3 r. śmierci oraz Stefanię, Kazimierza Oryl

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA 08.08.2021 r.
9.00 – Śp. Janinę 8/30
10.00 – Śp. Marek Mróz w 1 rocznicę śmierci
11.30 – Śp. Sylwię Car i zmarłych z rodziny Nadolskich i Ostrowskich
18.00 – O nawrócenie grzeszników

INTENCJE: 19 - 25 LIPCA 2021 R.

PONIEDZIAŁEK 19.07.2021 r.
18.00 – Śp. Zofię Osmańską
18.00 – Śp. Iwe Siedlar i męża Stanisława

WTOREK 20.07.2021 r. – bł. Czesława
18.00 – Śp. Danutę Zawadzką w 1 rocznicę śmierci
18.00 – Śp. Wincentego i Janinę Pańko

ŚRODA 21.07.2021 r. – św. Apolinarego i św. Wawrzyńca z Brindisi
18.00 – Śp. Annę i Stefana Tomal

CZWARTEK 22.07.2021 r. – św. Marii Magdaleny
18.00 – Śp. rodziców: Marię i Stefana, córkę Renatę, dziadków, Ewę, Paranie, Michała Kyryło i wszystkich z rodziny

PIĄTEK 23.07.2021 r. – św. Brygidy
18.00 – Śp. Zenona Rakoczy (m) w 1 rocznicę śmierci
18.00 – Śp. Waldemara Zimnoch (m) w 1 rocznicę śmierci, Różę Szumielę i rodziców z obojga stron

SOBOTA 24.07.2021 r. – św. Kingi
18.00 – Śp. Annę Berger, zmarłych z rodziny Berger, Grzywańskich i Zięcina
18.00 – Śp. Stanisława Rogalskiego w 7 rocznicę śmierci i zmarłe rodzeństwo

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA 25.07.2021 r. – św. Jakuba, św. Krzysztofa
9.00 – Śp. Iwonę Chudzikiewicz w 4 rocznicę śmierci oraz męża Jana, rodziców i teściów
10.00 – Śp. Andrzeja Małeckiego w 11 rocznicę śmierci i dziadków z obojga stron
11.30 – Śp. Jerzego i Aleksandrę Adrian oraz Tadeusza Kalwara i dziadków z obojga stron
18.00 – O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Krzysztofa, Anny, Joanny i Mikołaja z okazji urodzin i imienin
18.00 – Śp. Stanisława Rogalskiego w 7 rocznicę śmierci i zmarłe rodzeństwo

INTENCJE: 12 - 18 LIPCA 2021 R.

PONIEDZIAŁEK 12.07.2021 r. – św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu
18.00 – Śp. Stanisława Trzcińskiego w 2 rocznicę śmierci
18.00 – Śp. Monikę Nocoń oraz o Bożą pociechę dla najbliższych

WTOREK 13.07.2021 r. – św. Andrzeja Świerada i Benedykta
18.00 – Śp. Zofię Osmańską
18.00 – Śp. Krystynę i Janusza Charytoniuk

ŚRODA 14.07.2021 r. – św. Kamila de Lellis, św. Henryka
18.00 – O zdrowie, potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo dla Ludwika Wasiaka z okazji 85 urodzin

CZWARTEK 15.07.2021 r. – św. Bonawentury
18.00 – Śp. Mieczysława w 7 rocznicę śmierci oraz ks. Henryka, rodziców i dziadków z obojga stron
18.00 – O zdrowie i potrzebne łaski dla Marii Skawińskiej

PIĄTEK 16.07.2021 r. – NMP z Góry Karmel
18.00 – Śp. Stefana Szymańskiego w 2 miesiąc po śmierci (od uczestniczek pogrzebu)
18.00 – O powrót do Kościoła i nawrócenie Karola i Szarloty

SOBOTA 17.07.2021 r.
18.00 – Śp. Helenę, Cecylię i Augustyna
18.00 – Śp. Korneliusza i zmarłych z rodziny Komorowskich i Pietrzykowskich

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA- 18.07.2021 r. – św. Szymona z Lipnicy
9.00 – Śp. Jana 18/30
10.00 – W 50 rocznicę urodzin Lidii, intencja dziękczynna Matce Bożej za dotychczasową opiekę, z prośbą o dalszą opiekę i błogosławieństwo
11.30 – Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Ludwika z okazji 85 urodzin
18.00 – Śp. Stanisława Kryszyłowicz (m) intencja od dzieci

INTENCJE: 05 - 11 LIPCA 2021 R.

PONIEDZIAŁEK 05.07.2020 r. – św. Antoniego Marii Zaccari i św. Marii Goretti
18.00 – Śp. Jadwigę Wiśniewską w 7 rocznicę śmierci i jej męża Wiesława, zmarłych Mariannę i Jana Szmiot
18.00 – O nawrócenie syna i jego rodziny oraz dary Ducha św. dla nich

WTOREK 06.07.2020 r. – bł. Marii Teresy Ledóchowskiej
18.00 – Śp. Elżbietę Formela
18.00 – W intencji Doroty i Mariusza w 25 rocznicę ślubu

ŚRODA 07.07.2020 r.
18.00 – O łaskę nieba dla zmarłych: Heleny i Tadeusza Nicińskich i Janusza Kierul

CZWARTEK 08.07.2020 r.
18.00 – Śp. Krystynę Handzel w miesiąc po pogrzebie
18.00 – O szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie dla matki i dziecka

PIĄTEK 09.07.2021 r. – św. Augustyna Zhao Rong
18.00 – Intencja różańcowa
18.00 – Śp. rodziców: Anny i Aleksandra, siostry Jadwigi, wnuczki Małgorzaty i zmarłych z rodziny Bogusławskich i Libudzkich

SOBOTA 10.07.2021 r.
18.00 – O Boże błogosławieństwo i łaskę zdrowia dla Ewy i Zdzisława Olszewskich
18.00 – Śp. Halinę Koc- Ławrynowicz

XV NIEDZIELA ZWYKŁA 11.07.2021 r.
9.00 – Śp. Franciszkę Kowalską w 12 rocznicę śmierci, Sylwesrta Orzechowskiego w 21 rocznicę śmierci i współmałżonków Karola i Helenę
10.00 – Śp. Jana 11/30
11.30 – Śp. Henryka Zalewskiego w 13 rocznicę śmierci, rodziców z obojga
stron, siostry Czesławę i Natalię, Jana, Marka Mroza i dziadków
18.00 –Śp. Janusza i rodziców Zygmunta i Łucję

INTENCJE: 28 CZERWCA - 04 LIPCA 2021 R.

PONIEDZIAŁEK 28.06.2021 r. – św. Ireneusza
7.00 – Śp. Wandę 28/30
18.00 – Śp. Marię i Tadeusza Czerniewskich, zmarłych z rodziny oraz Łukasza Miszewskiego
18.00 – Śp. Jana Józefowicza w 9 rocznicę śmierci

WTOREK 29.06.2021 r. – św. Piotra i Pawła
7.00 – Śp. Wandę 29/30
18.00 – Śp. zmarłych: Władysława Kiełczewskiego, Zofię Osmańską, Lidię Danielczyk, Waldemara Pecka, Krystynę Handzel, Kazimierza Zydlewskiego, Eugeniusza Buczkowskiego, Weronikę Ocińską, Jadwigę Brydzińską
18.00 – Imieninowa Ks. Piotra
18.00 – Śp. Ks. Tadeusza Mierzwińskiego 29/30

ŚRODA 30.06.2021 r. – św. Pierwszych Męczenników
7.00 – Śp. Genowefę i Jana Demianiuk oraz Władysławę i Józefa Siniło
18.00 – Śp. Henrykę
18.00 – Śp. Ks. Tadeusza Mierzwińskiego 30/30
18.00 – Śp. Wandę 30/30

CZWARTEK 01.07.2021 r. – św. Ottona
7.00 –
18.00 – W intencji Apostolstwa „Margaretka”
18.00 – Śp. Stefanię Oryl w 1 rocznicę śmierci oraz Kazimierza i Wiesława Oryl

PIĄTEK 02.07.2021 r.
7.00 –
18.00 – Śp. Marię Bielską w 8 rocznicę śmierci, Stanisława Bielskiego w 32 rocznicę śmierci
18.00 – Śp. rodziców: Irenę i Andrzeja, braci: Janusza i Marka oraz bratanków: Kamila i Cezarego

SOBOTA 03.07.2021 r. – św. Tomasza
7.00 –
9.30 –
18.00 –

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 04.07.2021 r.
9.00 – Śp. Jana 4/30
10.00 – Dziękczynna za 50 lat życia, z prośbą o Boże błogosławieństw ona dalsze lata
11.30 – Śp. Sylwię Car i zmarłych z rodzin: Ostrowskich i Nadolskich
18.00 – Śp. Zofię Szczepaniak w 7 rocznicę śmierci oraz rodziców z obojga stron

INTENCJE: 21 - 27 CZERWCA 2021 R.

PONIEDZIAŁEK 21.06.2021 r.
7.00 – Śp. Wandę 21/30
18.00 – O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski z okazji imienin dla Jolanty i Jana oraz Ani i Marka z Grupy Biblijnej
18.00 – Śp. Sylwestra Pietrzaka, rodziców, braci i siostry z obydwóch stron oraz zmarłych z rodziny Traczyków
18. 00- Za Małgorzatę w dniu urodzin

WTOREK 22.06.2021 r. – św. Jana Fishera
7.00 – Śp. Wandę 22/30
18.00 – Śp. Ks. Tadeusza Mierzwińskiego 22/30
18.00 – O Boże błogosławieństwo dla członków katolickiego teatru FEN i ich rodzin oraz zmarłych aktorów

ŚRODA 23.06.2021 r.
7.00 – Śp. Wandę 23/30
18.00 – Śp. Ks. Tadeusza Mierzwińskiego 23/30
18.00 – Śp. Felicji i Leona Daleckich oraz Hannę i Józefa Grzeszczuk

CZWARTEK 24.06.2021 r. – Narodzenie św. Jana Chrzciciela
7.00 – Śp. Janinę i Romana Łapińskich, męża Henryka Brodowskiego, brata Stanisława, dziadków i teściów
18.00 – imieninowa ks. Jana
18.00 – Śp. Janinę i Jana
18.00 – Śp. Ks. Tadeusza Mierzwińskiego 24/30
18.00 – Śp. Jana Błaszkiewicz

PIĄTEK 25.06.2021 r.
7.00 – Śp. Wandę 25/30
18.00 – Śp. Ks. Tadeusza Mierzwińskiego 25/30
18.00 – Dziękczynna za przebyte operacje, z prośbą o opiekę Matki Bożej w dalszym życiu dla Kazimiery

SOBOTA 26.06.2021 r. – św. Zygmunta Gorazdowskiego
7.00 – Śp. Wandę 26/30
18.00 – Śp. Ks. Tadeusza Mierzwińskiego 26/30
18.00 – Śp. Jadwigę , Zygmunta Siwakowskich

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA 27.06.2021 r.
8.00 – Śp. Aleksandra i Weronikę Trusewicz, zmarłych z rodziny Trusewiczów, Chmielewskich, Bójnowskich i Mieczkowskich
9.00 – O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla rodziny Kwiatkowskich
10.00 – Śp. Józefa, Konrada, Hildegardę i Zbigniewa z rodziny Ponke oraz Weronikę, Jana., Danutę i Romana z rodziny Żelaznych
11.30 – Śp. Włodzimierza Pawluk
12.45 – O Boże błogosławieństwo dla Urszuli i Mateusza w 1 rocznicę ślubu
18.00 – O Boże błogosławieństwo dla Aleksandry i Janusza w 30 rocznicę ślubu, z prośbą o łaski dla rodziny

INTENCJE: 14 - 20 CZERWCA 2021 R.

PONIEDZIAŁEK 14.06.2021 r. – Bł. Michała Kozala
7.00 – Śp. Gertrudę i Józefa Bielińskich
18.00 – Śp. Irenę Demczuk, Janusza Dyl i Jadwigę Dyl
18.00 – O Boże błogosławieństwo dla Małgorzaty i Andrzeja w 35 rocznicę ślubu

WTOREK 15.06.2021 r.
7.00 – Śp. Wandę 15/30
18.00 – Śp. Ks. Tadeusza Mierzwińskiego 15/30
18.00 – O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Jolanty, Kazimierza i całej rodziny

ŚRODA 16.06.2021 r.
7.00 – Śp. Ks. Tadeusza Mierzwińskiego 16/30
18.00 – Śp. Urszulę Nowak w 1 rocznicę śmierci
18.00 – Śp. Jana, rodziców i rodzeństwo z obojga stron

CZWARTEK 17.06.2021 r. – św. Brata Alberta Chmielowskiego
7.00 – Śp. Ks. Tadeusza Mierzwińskiego 17/30
18.00 – Śp. Józefa Kujawę, rodziców Kujawa, Zbigniewa Izdebskiego, zmarłychz rodziny: Siedleckich, Siecińskich i Pedów
18.00 – Dziękczynno- błagalna za ks. Grzegorza w 29 rocznicę święceń

PIĄTEK 18.06.2021 r.
7.00 – Śp. Wandę 18/30
18.00 – Śp. Ks. Tadeusza Mierzwińskiego 18/30

SOBOTA 19.06.2021 r. – św. Romualda
7.00 – Śp. Wandę 19/30
18.00 – Śp. Ks. Tadeusza Mierzwińskiego 19/30
18.00 – Śp. Romana Słoń i jego rodziców: Feliksę w 1 rocznicę śmierci i Stefana

NIEDZIELA ZWYKŁA 20.06.2021 r.
8.00 – Śp. Marię Kobak i jej rodziców
9.00 – O Boże błogosławieństwo dla Elżbiety i Henryka i ich dzieci z okazji 30 – lecia małżeństwa
10.00 – Śp. Piotra Czuba w 1 rocznicę śmierci, Krystynę Hubner i Helenę Dul
11.30 – Śp. Jana Wiśniewskiego
12.45 – O Boże błogosławieństwo dla Mai z okazji 5 urodzin
18.00 – Śp. Ks. Tadeusza Mierzwińskiego 20/30

INTENCJE: 07 - 13 CZERWCA 2021 R.

PONIEDZIAŁEK 07.06.2021 r.
7.00 – Śp. Weronikę i Aleksandra Trusewicz, zmarłych z rodziny Trusewiczów, Chmielewskich, Bójnowskich i Mieczkowskich
18.00 – Śp. Ks. Tadeusza Mierzwińskiego 7/30
18.00 – Śp. Krzysztofa Maciągowskiego

WTOREK 08.06.2021 r. – św. Jadwigi Królowej
7.00 – Śp. Wandę 8/30
18.00 – Śp. Ks. Tadeusza Mierzwińskiego 8/30
18.00 – O łaskę żywej wiary dla Małgorzaty i Matyldy
18.00 – O Boże błogosławieństwo, zdrowie, potrzebne łaski dla Danuty Połczyńskiej z okazji 81 urodzin

ŚRODA 09.06.2021 r. – św. Efrema
7.00 – Śp. Ks. Tadeusza Mierzwińskiego 9/30
18.00 – Śp. Wandę 9/30
18.00 – Śp. Jadwigę Mrozik w 1 rocznicę śmierci
18.00 – Za Beatę i Andrzeja – intencja urodzinowa

CZWARTEK 10.06.2021 r.
7.00 – Śp. Wandę 10/30
18.00 – Śp. Ks. Tadeusza Mierzwińskiego 10/30
18.00 – Śp. Jana Liberackiego w 18 rocznicę śmierci oraz Annę

PIĄTEK 11.06.2021 r. – Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa
7.00 – Śp. Wandę 11/30
18.00 – Intencja różańcowa
18.00 – Śp. Ks. Tadeusza Mierzwińskiego 11/30
18.00 – W intencji Moderatora z okazji imienin- ks. Jana i całego Koła Żywego Różańca, o zdrowie, błogosławieństwo Pana Jezusa i opiekę Matki Bożej

SOBOTA 12.06.2021 r. – Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny
7.00 – Śp. Wandę 12/30
18.00 – Śp. Ks. Tadeusza Mierzwińskiego 12/30
18.00 – Śp. Wiesławę Werra- Bela

NIEDZIELA – 13.06.2021 r.
8.00 – Śp. Wandę 13/30
9.00 – Śp. Ks. Tadeusza Mierzwińskiego 13/30
10.00 – Śp. Tomasza, Antoniego, Władysławę, Janusza, Rajmunda, Wandę, Stanisława, Bronisławę
11.30 – Śp. Wiesława Szopińskiego w 1 rocznicę śmierci
12.45 – Sp. Małgorzatę w 1 rocznicę śmierci i Zbigniewa Uścinowicz w 5 rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny Uścinowicz i Kruczyk
18.00 – Za parafian

INTECJE: 31 MAJA - 06 CZERWCA 2021 R.

PONIEDZIAŁEK 31.05.2021 r. – Nawiedzenie NMP
7.00 – O braterską miłość między rodzeństwem i łaskę silnej wiary dla braci Lukasa i Stephana
18.00 – Śp. Henrykę
18.00 – Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo w 5 rocznicę małżeństwa Aleksandry i Mateusza

WTOREK 01.06.2021 r. – św. Justyna
7.00 – Śp. Wandę 1/30
7.00 – Błagalna o potrzebne łaski Pana Jezusa i Matki Najświętszej przed i w czasie operacji oraz łaskę uzdrowienia
18.00 – Śp. Ks. Tadeusza 1/30
18.00 – Dziękczynna za udaną operację Ireny Kępa

ŚRODA 02.06.2021 r. – św. Marcelina i Piotra
7.00 – Śp. Wandę 2/30
18.00 – Śp. Ks. Tadeusza 2/30
18.00 – Śp. Jadwigę Magdziak

CZWARTEK 03.06.2021 r. – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
8.00 – Śp. Wandę 3/30
9.00 – Śp. Ks. Tadeusza 3/30
10.00 – O zdrowie i Boże błogosławieństwo z okazji imienin i urodzin dla Leszka, Filipa oraz Anny i Igi
18.00 – Śp. Zofię Osmańską, Grzegorza Osmańskiego w 5 rocznicę śmierci i zmarłych rodziców z obojga stron

PIĄTEK 04.06.2021 r. – I piątek miesiąca
7.00 – Śp. Wandę 4/30
18.00 – Śp. Jerzego w 6 rocznicę śmierci oraz Wojciecha
18.00 – Śp. Stanisławę w 19 rocznicę śmierci , Bolesława, Bronisława, Jadwigę i ks. Henryka
18.00 – o Boże błogosławieństwo i łaski dla Zofii i Zbigniewa z okazji 44 rocznicy ślubu i 10 rocznicę ślubu Agnieszki i Jacka

SOBOTA 05.06.2021 r. – św. Bonifacego
7.00 – Śp. Wandę 5/30
9.30 –
18.00 – Śp. Anitę i Jana Kowalskich oraz zmarłych z rodziny Kowalskich, Pyszka, Czerpińskich, Światkowskich
18.00 – Śp. Ks. Tadeusza 5/30

NIEDZIELA 06.06.2021 r.
8.00 – Śp. Ks. Tadeusza 6/30
9.00 – O zdrowie dla Natalii Miary
10.00 – O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Agnieszki
11.30 – Śp. Sylwię Car i zmarłych z rodziny Ostrowskich i Nadolskich
12.45 – Śp. Wiesława Stefańskiego, rodziców z obojga stron i rodzeństwo
18.00 – Śp. Wandę 6/30

INTECJE: 17 - 23 MAJA 2020 R.

PONIEDZIAŁEK 17.05.2021 r.
7.00 – Śp. Alojzego Jureckiego
18.00 – Śp. Halinę Machalińską w 1 rocznicę śmierci i Henryka Machalińskiego w 10 rocznicę śmierci
18.00 – Za śp. brata i rodziców Iwańskich

WTOREK 18.05.2021 r. – św. Jana I
7.00 –
18.00 – Śp. Henrykę 18/30
18.00 – Śp. Agnieszkę Dziekońską w 1 rocznicę śmierci, Edwarda i Marię Dziekońskich

ŚRODA 19.05.2021 r. 
7.00 – Śp. Henrykę 19/30
18.00 – Śp. Kazimierza Jażdżyńskiego w 13 rocznicę śmierci
18.00 – Śp. Urszulę Rafińską i zmarłych z rodziny Wileńskich i Szynkiewiczów

CZWARTEK 20.05.2021 r. – św. Bernardyna za Sieny
7.00 – O wieczne zbawienie dla Marianny, Stanisława oraz pozostałych z rodziny Kowalskich
18.00 – Śp. Henrykę 20/30
18.00 – Dziękczynn0- błagalna o zdrowie, błogosławieństwo Boże, dary Ducha św. dla Beaty i Andrzeja z okazji urodzin

PIĄTEK 21.05.2021 r. – św. Krzysztofa Magellanesa i Towarzyszy i Jana Nepomucena
7.00 –
18.00 – Śp. Henrykę 21/30
18.00 – O życie wieczne dla śp. Wandy Winnickiej (z racji urodzin)

SOBOTA 22.05.2021 r. –św. Rity z Cascii
7.00 – O uwolnienie z nałogów Ziemowita
18.00 – Śp. Henrykę 22/30
18.00 – Śp. Janinę w rocznicę śmierci
18.00 – Śp. Arkadiusza Jarzyło

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚW. – 23.05.2021 r.
8.00 – Śp. Mariannę w 25 rocznicę śmierci, Stanisława, Henryka, Bolesława, Władysława, Jerzego, Danutę i zmarłych z rodziny Kowalskich i Tadeusza Kierzkowskiego
9.00 – Śp. zmarłych z rodziny Bołoszko i Mechlińskich
10.00 – Za parafian
11.30 – Śp. Krystynę Bujnowską w 1 rocznicę śmierci
12.45 – Śp. Henrykę 23/30
18.00 – Śp. Eugeniusza Magalskiego w 10 rocznicę śmierci, rodziców z obojga stron, brata Eugeniusza i Ryszarda

INTECJE: 10 - 16 MAJA 2020 R.

PONIEDZIAŁEK 10.05.2021 r.
7.00 – Śp. Henrykę 10/30
18.00 – Śp. Henrykę Wardzińską w 1 rocznicę śmierci i Stanisława Wardzińskiego w 22 rocznicę śmierci
18.00 – Śp. Antoniego Skuzińskiego 21 rocznicę śmierci

WTOREK 11.05.2021 r.
7.00 – Śp. Henrykę 11/30
18.00 – Śp. Stanisława (m) Szymaniec w 1 rocznicę śmierci
18.00 – Śp. Lubow Kuczyńską

ŚRODA 12.05.2021 r. – św. Nereusza i Achillesa, św. Pankracego
7.00 – Śp. Henrykę 12/30
7.00 – Dziękczynna za modlitwę, za Janinę z prośbą o potrzebne łaski i zdrowie dla modlących się
18.00 – Dziękczynna, z prośba o Boże błogosławieństwo i dary Ducha św. dla Piotra, w 30 rocznicę święceń kapłańskich

CZWARTEK 13.05.2021 r. – NMP z Fatimy
7.00 – Śp. Henrykę 13/30
18.00 – Śp. Renatę w 5 rocznicę śmierci
18.00 – Śp. Ernesta Radackiego

PIĄTEK 14.05.2021 r. – św. Macieja Apostoła
7.00 – Śp. Henrykę 14/30
18.00 – Intencja różańcowa
18.00 – Śp. Zofię Richter w 8 rocznicę śmierci oraz Włodzimierza i Alicję
18.00 – Śp. Zofię i Leona Szczygłowskich i zmarłych z rodziny: Szczygłowskich i Fabisiaków

SOBOTA 15.05.2021 r.
7.00 – Śp. Franciszka (m) Nóżka w 1 rocznicę śmierci
18.00 – Śp. Henrykę 15/30
18.00 – Śp. Korneliusza Komorowskiego oraz Martę i Zofię Trzos

NIEDZIELA 16.05.2021 r. – Wniebowstąpienie Pańskie
8.00 – Śp. zmarłych z rodziny Bołoszko i Mechlińskich
9.00 – Śp. rodziców Reginę i Franciszka Snarskich; Leontynę i Józefę, Edwarda Sawko i dziadków
10.00 – Śp. Krystynę Bujnowską w 1 rocznicę śmierci
11.30 – Śp. Henrykę 16/30
12.45 – Śp. Ryszarda Kobierowskiego w 2 rocznicę śmierci
18.00 – Śp. Zofię i Jana Mosewiczów

INTECJE: 03 - 09 MAJA 2020 R.

PONIEDZIAŁEK 03.05.2021 r. – NMP Królowej Polski
8.00 – Śp. Mariannę, Teresę, Stanisławę, Izydora, Jana, Annę i Genowefę z rodziny Nowickich
9.00 – Śp. rodziców, brata Andrzeja i Józefa Ciesiółka
10.00 – Śp. Stanisława 29/30
11.30 – Śp. Janinę 29/30
12.45 – O pomyślne zdanie matury dla Kamila
18.00 – Śp. Henrykę 3/30

WTOREK 04.05.2021 r. – św. Floriana
7.00 –
18.00 – Śp. Stanisława 30/30
18.00 – Śp. Janinę 30/30

ŚRODA 05.05.2021 r. – św. Stanisława Kazimierczyka
7.00 – Śp. Henrykę 5/30
18.00 – Śp. zmarłych z rodziny: Kubińskich, Wasiaków oraz Agnieszkę w 50 rocznicę śmierci
18.00 – Dziękczynna za Janinę, z prośbą o dalsze zdrowie i Boże błogosławieństwo w 82 rocznicę urodzin

CZWARTEK 06.05.2021 r. – św. Apostołów Filipa i Jakuba
7.00 – Śp. Henrykę 6/30
18.00 – W intencji Apostolatu „Margaretka”
18.00 – Śp. Janinę Piasecką w 9 rocznicę śmierci, Andrzeja Wierzbowskiego i Wiesława Sepetowskiego

PIĄTEK 07.05.2021 r. – I piątek miesiąca
7.00 – Śp. Weronikę i Aleksandra Trusewicz, zmarłych z rodziny Trusewiczów,Chmielewskich, Bójnowskich i Mieczkowskich
18.00 – Śp. Irenę w 11 rocznicę śmierci oraz zmarłych z rodziny: Makowieckich i Cichoniów
18.00 – Śp. Henrykę 7/30

SOBOTA 08.05.2021 r. – św. Stanisława
7.00 – O wieczne zbawienie dla Marcina, Tadeusza, Stanisławę i Damiana Kierzkowskich
18.00 – Śp. rodziców Stanisławę i Stanisława
18.00 – Śp. Stanisława Trętowskiego, o łaskę przebaczenia grzechów i wiecznezbawienie

VI NIEDZIELA WIELKANOCY 09.05.2021 r.
8.00 – Śp. zmarłych z rodziny Bołoszko i Mechlińskich
9.00 – Śp. Izydora w 21 rocznicę śmierci, Stanisława w 10 rocznicę śmierci oraz Waldemara i Filomenę
10.00 – Dziękczynna za dar życia Filipa i Stanisława Posmyk w 9 i 12 rocznicę urodzin
11.30 – Śp. Sylwię Car i zmarłych z rodziny: Ostrowskich i Nadolskich
12.45 – Śp. Wiesława Szopińskiego w 11 miesięcy po śmierci
18.00 – Śp. Irenę Kasica- intencja od sąsiadów

INTECJE: 26 KWIETNIA - 02 MAJA 2020 R.

PONIEDZIAŁEK 26.04.2021 r.
7.00 – Śp. Jana, Franciszka
18.00 – Śp. Zygmunta Czółnowskiego i Henryka Kubala
18.00 – Dziękczynna za wyjście z choroby męża Leszka

WTOREK 27.04.2021 r.
7.00 – Śp. Aleksandra i Weronikę Trusewicz, zmarłych z rodziny Trusewiczów, Chmielewskich, Bójnowskich i Mieczkowskich
18.00 – Śp. Mariana Żłabikowskiego w 1 rocznicę śmierci
18.00 – Za zmarłych: Kazimierza Gołuńskiego, Krystynę Ostrowską, Stanisława Grzywińskego, Helenę Mikutel, Stanisława Kryszyłowicza, Jana Pietrow, Jana Sobala, Izabelę Banasiewicz, Aleksandrę Borsukowicz, Halinę Dzięgielewską

ŚRODA 28.04.2021 r. – Piotra Chanela i Ludwika Marii Grignion de Montfort
7.00 – Śp. Janinę 24/30
18.00 – Śp. Stanisława 24/30
18.00 – Śp. Janinę Kryszyłowicz w 16 rocznicę śmierci

CZWARTEK 29.04.2021 r. – św. Katarzyny Sieneńskiej
7.00 – Śp. Stanisława 25/30
18.00 – Śp. Janinę 25/30
18.00 – Śp. Henrykę

PIĄTEK 30.04.2021 – św. Piusa V
7.00 – Śp. Genowefę i Jana Demianiuk oraz Władysławę i Józefa Siniło
18.00 – Śp. Janinę 26/30
18.00 – O łaskę nawrócenia i Boże błogosławieństwo dla Agnieszki i Czarka z okazji urodzin

SOBOTA 01.05.2021 r. – św. Józefa
7.00 – Śp. Janinę 27/30
9.30 – Intencja wynagradzająca
18.00 – Śp. Stanisława 27/30
18.00 – Śp. Henrykę 1/30

V NIEDZIELA WIELKANOCNA – 02.05.2021 r.
8.00 – Śp. Tadeusza Mrozowskiego w 9 rocznicę śmierci
9.00 – Dziękczynna z prośbą o potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo dla Krystyny i Zbigniewa w 60 rocznicę ślubu
10.00 – Sp. Henrykę 2/30
11.30 – Śp. Arkadiusza Jarzyło
12.45 – Śp. Radosława Mazurczaka w 2 rocznicę śmierci
18.00 – W pewnej intencji

INTECJE: 19 - 25 KWIETNIA 2020 R.

PONIEDZIAŁEK 19.04.2021 r.
7.00 – Śp. Stanisława 15/30
18.00 – Śp. Wojciecha w 5 rocznicę śmierci oraz Jerzego
18.00 – Śp. Janinę 15/30

WTOREK 20.04.2021 r.
7.00 – W intencji Panu Bogu wiadomej
18.00 – Śp. Janinę 16/30
18.00 – Śp. Elżbietę Gorwa- intencja od córki Małgorzaty z rodziną

ŚRODA 21.04.2021 r. – św. Anzelma
7.00 – Śp. Janinę 17/30
18.00 – Śp. Jerzego i Andrzeja Makowskich, Wojciecha Żołnowskiego, rodziców, rodzeństwo i teściów
18.00 – Śp. Stanisława 17/30

CZWARTEK 22.04.2021 r.
7.00 – Śp. Janinę 18/30
18.00 – Śp. Romana Kwiatkowskiego w 8 rocznicę śmierci, rodziców z obojga stron , Marię, Stanisława , Zofię, Zygmunta i zmarłe rodzeństwo
18.00 – Śp. Stanisława 18/30

PIĄTEK 23.04.2021 r. – św. Wojciecha
7.00 – Śp. Jerzego w 14 rocznicę śmierci, rodziców i rodzeństwo, zmarłych z rodziny Kowalskich i Tadeusza Kierzkowskiego
18.00 – Śp. Stanisława 19/30
18.00 – Śp. Janinę 19/30
18.00 – W intencji nawrócenia Agaty i Kamila oraz potrzebne łąski dla rodziny

SOBOTA 24.04.2021 r. – św. Jerzego i św. Fidelisa
7.00 – Śp. Janinę 20/30
18.00 – Śp. Stanisława 20/30

IV NIEDZIELA WIELKANOCY – 25.04.2021 r.
8.00 – O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Teresy Noskowskiej
9.00 – Śp. Stanisława 21/30
10.00 – Śp. O Boże błogosławieństwo dla Doroty i Pawła w 10 rocznicę ślubu oraz szczególne łaski dla dzieci
11.30 – Śp. Annę Berger w 6 rocznicę śmierci
12.45 – O Boże błogosławieństwo dla Aleksandry i Krzysztofa z okazji urodzin
18.00 – Śp. Mariannę Drewniak, zmarłych z rodziny Drewniak i Panek

INTECJE: 12 - 18 KWIETNIA 2020 R.

PONIEDZIAŁEK 12.04.2021 r.
7.00 – Śp. Stanisława 8/30 (m)
18.00 – O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Olgi Słabek i całej rodziny
18.00 – Śp. Janinę 8/30
18.00 – O szczęśliwą śmierć dla Stanisława i Teresy

WTOREK 13.04.2020 r. – św. Marcina I
7.00 – Śp. Janinę 9/30
18.00 – Śp. Jadwigę Rafalską w 1 rocznicę śmierci
18.00 – Śp. Stanisława 9/30 (m)

ŚRODA 14.04.2021 r.
7.00 – Śp. Henrykę
18.00 – Śp. Janinę 10/30
18.00 – Śp. Stanisława 10/30 (m)

CZWARTEK 15.04.2021 r.
7.00 – Śp. Jana, Agnieszkę, Krystynę Milerskich. Genowefę, Czesława Bartłomieja i Czesława Smolińskich oraz Salmoneę Zacharzewską i Krzysztofa Prelewicza
18.00 – Śp. Stanisława 11/30 (m)
18.00 – Śp. Janinę 11/30

PIĄTEK 16.04.2021 r.
7.00 – Śp. Stanisława 12/30 (m)
18.00 – O potrzebne łaski i błogosławieństwo dla Agnieszki i Rafała w 1 rocznicę ślubu
18.00 – Śp. Janinę 12/30

SOBOTA 17.04.2021 r.
7.00 – Śp. Janinę 13/30
18.00 – Śp. Katarzynę Łukaszewską
18.00 – Śp. Bolesławę Wlizło w 30 rocznicę śmierci, Mariana i Mirosława Wlizło, Henryka i Halinę Gajek

III NIEDZIELA WIELKANOCY – 18.04.2021 r.
8.00 – Śp. Zbigniewa, jego rodziców i rodzeństwo, zmarłych z rodziny Płaneta, Miklus i Cuglowskich
9.00 – Śp. Józefa Drzewieckiego w 16 rocznicę śmierci
10.00 – Śp. rodziców Janinę i Witolda
11.30 – Śp. Wacławę w 1 rocznicę śmierci i Zbigniewa Lewandowskich
12.45 – O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski w 40 rocznicę ślubu Brygidy i Roberta Giza
18.00 –Śp. Teresę i Tadeusza Olszewskich

INTECJE: 05 - 11 KWIETNIA 2020 R.

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY 05.04.2021 r.
8.00 – O światłość wiekuistą dla Cecylii Siela w 16 rocznicę śmierci, Józefa Siela, Krystyny Gąsiorowskiej oraz Piotra Staszko i wszystkich zmarłych spokrewnionych rodzin
9.00 – Śp. Janinę 1/30
10.00 – Śp. Stanisława 1/30
11.30 – O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla rodziny Słodowników
12.45 – Dziękczynna za 30 lat małżeństwa Jolanty i Sławomira o Boże błogosławieństwo dla małżonków i dla ich dzieci
18.00 – Dziękczynna za narodzenie Ignasia

WTOREK 06.04.2021 r.
7.00 – Śp. Janinę 2/30
18.00 – Śp. Stanisława 2/30
18.00 – O Boże błogosławieństwo dla Joanny, Ryszarda i Michała
18.00 – Śp. Irenę Malinowską

ŚRODA 07.04.2021 r.
7.00 – o łaskę żywej wiary dla Jarosława i Aleksandra
18.00 – Śp. rodziców: Aleksandra i Annę, siostrę Jadwigę, wnuczkę Małgorzatę i zmarłych z rodziny Libudzkich i Bogusławskich
18.00 – Śp. Weronikę i Aleksandra Trusewicz, zmarłych z rodziny Trusewiczów, Chmielewskich, Bójnowskich i Mieczkowskich

CZWARTEK 08.04.2021 r.
7.00 – Śp. Stanisława 4/30
18.00 – Śp. Janinę 4/30

PIĄTEK 09.04.2021 r.
7.00 – W intencji Panu Bogu wiadomej
18.00 – Intencja różańcowa
18.00 – Śp. Stanisława 5/30
18.00 – Śp. Janinę 5/30

SOBOTA 10.04.2021 r.
7.00 – Śp. Janinę 6/30
12.00 – Msza św. w 11 rocznicę katastrofy smoleńskiej
18.00 – Śp. Gertrudę i Jana Piotrowskich w rocznicę śmierci
18.00 – O Boże błogosławieństwo dla Zuzanny z okazji 18 urodzin
18.00 – Śp. Stanisława 6/30

II NIEDZIELA WIELKANOCY- 11.04.2021 r.
8.00 – Śp. Stanisława 7/30
9.00 – Śp. Janinę 7/30
10.00 – O łaskę wiary, światło Ducha św. i wierność Bogu dla Kamila
11.30 – Śp. Sylwię Car, zmarłych z rodziny Ostrowskich i Nadolskich
12.45 – Śp. Wiesława Szopińskiego w 10 rocznicę śmierci
18.00 – O Boże błogosławieństwo, dary Ducha św., zdrowie dla Joanny z okazji urodzin

INTECJE: 29 MARCA - 04 KWIETNIA 2020 R.

PONIEDZIAŁEK 29.03.2021 r.
7.00 – Śp. Teodozję Bandurską 28/30
18.00 – Śp. Alojzego 27/30
18.00 – Za braci: Lukasa i Stephana, by nieustannie darzyli się miłością i nigdy nie zboczyli z ścieżki wiary

WTOREK 30.03.2021 r.
7.00 – Śp. Genowefę i Jana Demianiuk oraz Władysławę i Józefa Siniło
18.00 – Za zmarłych: Józefa Sudoł, Przemysława Paczkowskiego, Katarzynę Łukaszewską, Stanisława Grabowskiego, Antoniego Marcjańskiego, Marię Alekso, Bogusławę Grzegorczyk, Elżbietę Burak, Jana Jankowskiego, Jarosława Hrymajło, Daniela Śnieżko (m)
18.00 – Śp. Teodozję Bandurską 29/30

ŚRODA 31.03.2021 r.
7.00 – Śp. Teodozję Bandurską 30/30
18.00 – Śp. Alojzego 29/30
18.00 – Za dusze w czyśćcu cierpiące

CZWARTEK 01.04.2021 r. – Wielki Czwartek
18.00 – W intencji członków Apostolatu Margaretka
18.00 – O dary Ducha św. dla ks. Krzysztofa i ks. Piotra

PIĄTEK 02.04.2021 r. – Wielki Piątek
18.00 – Liturgia Męki Pańskiej

SOBOTA 03.04.2021 r. – Wielka Sobota
20.00 – Wigilia Paschalna – Za parafian

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 04.04.2021 r.
9.00 – Śp. Alojzego 30/30
10.00 – O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Szymona z okazji 12 urodzin
12.45 – W pewnej Bogu wiadomej
11.30 – Śp. Cecylię i Augustyna oraz Helenę
18.00 – Śp. Sebastiana Stankiewicza w 3 rocznicę śmierci

INTECJE: 22 - 28 MARCA 2020 R.

PONIEDZIAŁEK 22.03.2021 r.
7.00 – Śp. Teodozję Bandurską 21/30
18.00 – Śp. Zdzisława w 11 rocznicę śmierci, rodziców i rodzeństwo z obojga stron oraz zmarłych z rodzin: Lach, Doroz, Kowalskich i Tadeusza Kierzkowskiego
18.00 – Śp. Jerzego Cholewiak w 28 rocznicę śmierci, Wojciecha Cholewiak w 4 rocznicę śmierci, Janinę, Władysława i zmarłych z rodziny

WTOREK 23.03.2021 r. – św. Turybiusza z Mongrovejo
7.00 – Śp. Teodozję Bandurską 22/30
18.00 – Dziękczynna z okazji 18 urodzin Aleksandry z prośbą o błogosławieństwo Boże
18.00 – Śp. Alojzego 21/30

ŚRODA 24.03.2021 r.
7.00 – Śp. Teodozję Bandurską 23/30
18.00 – Śp. Alojzego 22/30
18.00 – Śp. Aleksandrę Pożarowską w 3 rocznicę śmierci

CZWARTEK 25.03.2021 r. – uroczystość Zwiastowania Pańskiego
7.00 – Śp. Teodozję Bandurską 24/30
18.00 – Śp. Alojzego 23/30
18.00 – W intencji Panu Bogu wiadomej

PIĄTEK 26.03.2021 r.
7.00 – Śp. Śp. Teodozję Bandurską 25/30
18.00 – Za parafian
18.00 – Śp. Alojzego 24/30

SOBOTA 27.03.2021 r.
7.00 – Śp. Aleksandra i Weronikę Trusewicz, zmarłych z rodziny Trusewiczów, Chmielewskich, Bójnowskich i Mieczkowskich
18.00 – Śp. Zbigniewa Pawlaka w 1 rocznicę śmierci
18.00 – Śp. Antoniego w 21 rocznicę śmierci i Władysławę

NIEDZIELA PALMOWA – 28.03.2021 r.
8.00 – Śp. Genowefę, Jana, Mirosława, Stefana Ornowskich oraz dziadków z obojga
stron
9.00 – Śp. Jana Grotnik w 5 rocznicę śmierci, Katarzynę i Józefa Zalewskich
10.00 – Śp. Czesława Wirkiewicza, Romana Nowakowskiego i rodziców z obojga stron
11.30 – Śp. Arkadiusza Jarzyło
12.45 – Śp. Kazimierza Gregorczyka w 6 rocznicę śmierci
18.00 – Śp. Albina Komorowskiego w rocznicę śmierci

INTECJE: 15 - 21 MARCA 2020 R.

PONIEDZIAŁEK 15.03.2021 r.
7.00 – Śp. Teodozję Bandurską 14/30
18.00 – O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski z okazji imienin dla Krystyny, Romualdy i Grzegorza z grupy Biblijnej
18.00 – O zdrowie i szczęśliwą operację dla Danuty Gregorczyk

WTOREK 16.03.2021 r.
7.00 – Śp. Teodozję Bandurską 15/30
18.00 – Śp. Jerzego Borkowskiego w 2 rocznicę śmierci
18.00 – Śp. Alojzego 14/30

ŚRODA 17.03.2021 r. – św. Patryka
7.00 – Śp. Teodozję Bandurską 16/30
18.00 – Śp. Walentynę i Józefa Popko
18.00 – O Boże błogosławieństwo dla Zbigniewa w dniu imienin
18.00 – Śp. Alojzego 15/30

CZWARTEK 18.03.2021 r. – św. Cyryla Jerozolimskiego
7.00 – Śp. Teodozję Bandurską 17/30
18.00 – Śp. Edwarda Sznitka ( m) w 3 rocznicę śmierci
18.00 – Śp. Alojzego 16/30

PIĄTEK 19.03.2021 r. – św. Józefa Oblubieńca NMP
7.00 – Śp. Teodozję Bandurską 18/30
18.00-
18.00 – Śp. Katarzynę Łukaszewską
18.00 – Śp. Krystynę i Janusza Charytoniuk

SOBOTA 20.03.2021 r.
7.00 – Śp. Alojzego 18/30
18.00 – Śp. Kazimierza Oryl w 26 rocznicę śmierci oraz Stefanię i Wiesława Oryl
18.00 – Śp. Romualda Wejs w 3 rocznicę śmierci

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 21.03.2021 r.
8.00 – Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Reginy z okazji 90 rocznicy urodzin oraz dziękczynna za uzdrowienie córki
9.00 – Śp. Kazimierę, Jana, Mariana, Tadeusza, Jana Puchalskich i Marię Kobak
10.00 – W 20 rocznicę śmierci Moniki i zmarłego Władysława Ogulewicz
11.30 – Śp. Irenę Jachimowicz w 2 rocznicę śmierci
12.45 – Sp. Józefa Atraszkiewicz oraz rodziców i braci z obojga stron
18.00 – Śp. Marię i Józefa Światkowskich, Jerzego Światkowskiego i Danutę Kuczkowską

INTECJE: 08 - 14 MARCA 2020 R.

PONIEDZIAŁEK 08.03.2021 r. – św. Jana Bożego
7.00 – Śp. Teodozję Bandurską 7/30
18.00 – Śp. Alojzego 6/30

WTOREK 09.03.2021 r. – św. Franciszki Rzymianki
7.00 – Śp. Teodozję Bandurską 8/30
18.00 – Za parafian
18.00 – Śp. Alojzego 7/30

ŚRODA 10.03.2021 r.
7.00 – Śp. Teodozję Bandurską 9/30
18.00 – O szczęśliwy przebieg operacji dla Heleny
18.00 – Za parafian

CZWARTEK 11.03.2021 r.
7.00 – Śp. Teodozję Bandurską 10/30
18.00 – Śp. Annę Tadra w 1 rocznicę śmierci, Halinę, Mieczysława i Grzegorza
18.00 – Śp. Alojzego 9/30

PIĄTEK 12.03.2021 r.
7.00 – Śp. Teodozję Bandurską 11/30
18.00 – Intencja różańcowa, 5 róży – za żywych i zmarłych członków żywego różańca i za Kapłanów ze Zgromadzenia Księży Marianów
18.00 – Śp. Grzegorza Osmańskiego i zmarłych rodziców z obojga stron

SOBOTA 13.03.2021 r.
7.00 – Śp. Alojzego 11/30
18.00 – Śp. Cecylię i Augustyna oraz Helenę
18.00 – O Boże błogosławieństwo dla pracowników firmy MESA

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 14.03.2021 r.
8.00 – Śp. Teodozję Bandurską 13/30
9.00 – Śp. Franciszkę i Leona Brunka oraz dziadków i rodzeństwo z obojga stron
10.00 – Śp. Stanisława Kaczkowskiego w 13 rocznicę śmierci oraz za rodziców i dziadków
11.30 – Śp. Stefana Muller w 2 rocznicę śmierci
12.45 – Śp. Annę i Franciszka Dudko oraz za Apolonię w 17 rocznicę urodzin
18.00 – Wiesława Stefańskiego w 1 rocznicę śmierci

INTECJE: 01 - 07 MARCA 2020 R.

PONIEDZIAŁEK 01.03.2021 r.
7.00 –
18.00 – Śp. Anastazego Bielińskiego

WTOREK 02.03.2021 r.
7.00 – Śp. Zygmunta
18.00 – O uzdrowienie duszy i ciała dla Daniela oraz pomoc w rozwiązaniu problemów

ŚRODA 03.03.2021 r.
7.00 –
18.00 – Śp. Elżbietę w 24 rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny

CZWARTEK 04.03.2021 r. – św. Kazimierza
7.00 –
18.00 – W intencji członków Apostolatu Margaretka
18.00 – O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Kazimierza, Jolanty i całej rodziny

PIĄTEK 05.03.2021 r. – I piątek miesiąca
7.00 –
18.00 – Śp. Weronikę i Piotra Szestowickich

SOBOTA 06.03.2021 r.
7.00 –
9.30 –
18.00 –

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 07.03.2021 r.
8.00 – Za parafian
9.00 – Śp. Stanisława, Leona, Jana i zmarłych z rodziny Iwanowskich
10.00 – O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Amelii z okazji 11 urodzin
11.30 – Śp. Sylwię Car i zmarłych z rodziny: Ostrowskich i Nadolskich
12.45 – Śp. Wiesława Szopińskiego w 9 miesiąc po śmierci
18.00 – Śp. Martę, Witolda, Jadwigę, Romana Zakrzewskich

INTECJE: 22 - 28 LUTEGO 2020 R.

PONIEDZIAŁEK 22.02.2021 r. – święto katedry św. Piotra Ap.
7.00 – Śp. Albina Bandurskiego 26/30
18.00 – O opiekę Matki Bożej dla Krzysztofa, Tymoteusza i Michała oraz Annę w stanie błogosławionym o zdrowie dla niej i jej przyszłego dziecka

WTOREK 23.02.2021 r. – św. Polikarpa
7.00 – Śp. Albina Bandurskiego 27/30
18.00 – Śp. Konstancję i Ignacego Jaroszewskich i Stefanię i Jana Osmańskich i zmarłych z rodziny, z obu stron
18.00 – Za zmarłych: śp. Barbarę Lange, Lecha Olszewskiego, Helenę Alfut, Stanisława Krzyżniewskiego, Jadwigę Zarzewską, Danielę Szałkowską, Leszka Gula, Teresę Walczak, Henryka Lisowskiego, Zdzisława Zielińskiego, Stefana Zambrzyckiego, Krystynę Szczepańską, Romana Sowińskiego, Marka Narloch, Teresę Maliszewską, Janinę Łazarską
18.00 – Śp. Władysława w 37 rocznicę śmierci, Mariannę oraz zmarłych z rodziny

ŚRODA 24.02.2021 r.
7.00 – Śp. Albina Bandurskiego 28/30
18.00 – Śp. Witolda Piotrowskiego w 10 rocznicę śmierci
18.00 – O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Dominiki w dniu 18 urodzin

CZWARTEK 25.02.2021 r.
7.00 – Śp. Albina Bandurskiego 29/30
18.00 – Śp. Natalię Graczyk w 10 rocznicę śmierci,
18.00 – Śp. Alicję w 13 rocznicę śmierci oraz rodziców Marię i Jerzego

PIĄTEK 26.02.2021 r.
7.00 – Albina Bandurskiego 30/30
18.00 – Śp. Ewę Żelichowską w 23 rocznicę śmierci i zmarłych rodziców z obojga stron
18.00 – O Boże błogosławieństwo i dary Ducha św. dla Ks. Mirka z okazji imienin od grupy biblijnej

SOBOTA 27.02.2021 r.
7.00 – O radość nieba dla śp. Jadwigi w kolejną rocznicę śmierci oraz jej męża Juliana i rodziców
18.00 – O zdrowie dla Agnieszki

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 28.02.2021 r.
8.00 – Śp. Genowefę i Jana Demianiuk oraz Władysławę i Józefa Siniło
9.00 – Śp. siostry: Marię i Jadwigę oraz ich mężów
10.00 – Za parafian
11.30 – Śp. Łucję i Stanisława Kaniewskich w rocznicę śmierci
12.45 – Śp. Kazimierza Lewkiewicza
18.00 – O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Bruna i rodziców

INTECJE: 15 - 21 LUTEGO 2020 R.

PONIEDZIAŁEK 15.02.2021 r.
7.00 – Śp. Śp. Albina Bandurskiego 19/30
18.00 – Śp. Zofię Skuzińską w 2 rocznicę śmierci

WTOREK 16.02.2021 r.
7.00 – Śp. Albina Bandurskiego 20/30
18.00 – Śp. Stefana Brzeskiego w 15 rocznicę śmierci

ŚRODA 17.02.2021 r. – Popielec
7.00 – Śp. Albina Bandurskiego 21/30
9.30 – za parafian
18.00 – Śp. Zdzisława, rodziców i rodzeństwo z obojga stron, zmarłych z rodziny Lach, Doroz, Kowalskich, Tadeusza Kierzkowskiego
18.00 – Śp. Zygmunta, Stefanię i Józefa Traczyk
19.30 –

CZWARTEK 18.02.2021 r.
7.00 – Śp. Albina Bandurskiego 22/30
18.00 – Śp. Henryka Zemło w 1 roczn. śm., Helenę Zemło, Annę Lebeus

PIĄTEK 19.02.2021 r.
7.00 – Śp. Albina Bandurskiego 23/30
18.00 – Śp. Krystynę i Janusza Charytoniuk

SOBOTA 20.02.2021 r.
7.00 – Śp. Albina Bandurskiego 24/30
18.00 – Śp. Włodzimierza Rybińskiego w 2 roczn. śm. oraz rodziców z obojga stron
18.00 – Dziękczynna za udaną operację Tadeusza

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 21.02.2021 r.
8.00 – Śp. Albina Bandurskiego 25/30
9.00 – Śp. Ewę Sobczak
10.00 – Śp. Marię Gudalewicz
11.30 – Śp. Władysława Gierwatowskiego w 4 roczn. śm., rodziców, teściów, brata Piotra i córkę Annę
12.45 – Śp. Tomasza w 14 roczn. śm. i dziadków z obojga stron
18.00 –

INTECJE: 08 - 14 LUTEGO 2020 R.

PONIEDZIAŁEK 08.02.2021 r.
7.00 – Śp. Śp. Albina Bandurskiego 12/30
18.00 – Śp. Ks. Henryka Kulika MIC 29/30
18.00 – Śp. Teresa Rymarczuk

WTOREK 09.02.2021 r.
7.00 – Śp. Albina Bandurskiego 13/30
18.00 – Śp. Ks. Henryka Kulika MIC 30/30.

ŚRODA 10.02.2021 r. – św. Scholastyki
7.00 – Śp. Albina Bandurskiego 14/30
18.00 – Śp. zmarłych rodziców z obojga stron
18.00 – Śp. Ewę Limanowską w 1 rocznicę śmierci i Zdzisława Szpinek w 1 rocznicę śmierci

CZWARTEK 11.02.2021 r. – NMP Z LOURDES
7.00 – Śp. Albina Bandurskiego 15/30
18.00 – Śp. Zofię i Leona Szczygłowskich i zmarłych z rodziny Szczygłowskich i Fabisiaków

PIĄTEK 12.02.2021 r.
7.00 – Śp. Albina Bandurskiego 16/30
18.00 – Intencja różańcowa

SOBOTA 13.02.2021 r. 
7.00 – Śp. Albina Bandurskiego 17/30
18.00 – Śp. Romualda i Cypriana Baliszewskich w 8 rocznicę śmierci
18.00 – O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Pauliny w 29 rocznicę urodzin i syna Macieja w 33 rocznicę urodzin

VI NIEDZIELA ZWYKŁA 14.02.2021 r. – Cyryla i Metodego
8.00 – Śp. Albina Bandurskiego 18/30
9.00 – Śp. Karola Kowalskiego, Helenę Orzechowską i zmarłych rodziców
10.00 – Śp. Henryka Kraińskiego w 1 rocznicę śmierci, Krzysztofa, Helenę Radzmowską
11.30 – Śp. Arkadiusza Jarzyło
12.45 – Śp. Alojzego w 2 rocznicę śmierci, Janinę i Sławomira Zdrojewskich
18.00 – O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Wandy Tyburskiej

INTECJE: 01 - 07 LUTEGO 2020 R.

PONIEDZIAŁEK 01.02.2021 r.
7.00 – Śp. Albina Bandurskiego 5/30
18.00 – Śp. Alfonsa Bołoszko
18.00 – Ks. Henryka Kulika MIC 22/30

WTOREK 02.02.2021 r. – Święto Ofiarowania Pańskiego
7.00 – Śp. Stanisława i Zofię Dukowskich
9.30 – Zmarłych parafian
18. 00 – Śp. Ks. Henryka Kulika MIC 23/30
18. 00 – Śp. Augustynę i Henryka Połubińskich

ŚRODA 03.02.2021 r. – św. Oskara i Błażeja
7.00 – Śp. Albina Bandurskiego 7/30
18.00 – Śp. Ks. Henryka Kulika MIC 24/30
18.00 – Śp. Jadwigę, Stefanię i Józefa Traczyk

CZWARTEK 04.02.2021 r.
7.00 – Śp. Albina Bandurskiego 8/30
18.00 – Śp. W intencji członków Apostolatu Margaretka
18.00 – Śp. Ks. Henryka Kulika MIC 25/30

PIĄTEK 05.02.2021 r. – św. Agaty
7.00 – Śp. Teodozję Bandurską
18.00 – Śp. Tomasza, Janusza, Władysławę, Antoniego, Janusza, Rajmunda, Ryszarda, Barbarę
18.00 – Śp. Ks. Henryka Kulika MIC 26/30

SOBOTA 06.02.2021 r. – św. Pawła Miki i Towarzyszy
7.00 – Śp. Ks. Henryka Kulika MIC 27/30
9.30 – Intencja wynagradzająca
18.00 – Śp. Albina Bandurskiego 10/30
18.00 – Sp. Edwarda i Wojciecha Czapiewskiego

V NIEDZIELA ZWYKŁA – 07.02.2021 r.
8.00 – Śp. Albina Bandurskiego 11/30
9.00 – Śp. Ks. Henryka Kulika MIC 28/30
10.00 – Śp. Marię Cherek
11.30 – Śp. Sylwię Car i zmarłych z rodziny: Ostrowskich i Nadolskich
12.45 – Śp. Wiesława Szopińskiego w 8 miesiąc po śmierci
18.00 – Śp. Jarosława Tyburskiego i jego rodziców

INTECJE: 25 - 31 STYCZNIA 2020 R.

PONIEDZIAŁEK 25.01.2020 r. – nawrócenie św. Pawła – święto
7.00 – Śp. Ks. Henryka Kulika MIC 15/30
18.00 – o łaskę uzdrowienia duszy i ciała dla chorego zgodnie z intencją ofiarodawcy
18.00 – O Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Theo Van Kampeh w 8 rocznicę urodzin i Jerzego Stankiewicza w 60 rocznicę urodzin

WTOREK 26.01.2021 r. – św. Tymoteusza i Tytusa
7.00 – Śp. Jadwigę Skoliniec 27/30
18.00 – Za zmarłych: śp. Teresa Filipowicz, Klemens Juchta, Korneliusz Komorowski, Arkadiusz Jarzyło, Henryk Zubko, Halina Supeł, Michał Taraszkiewicz, Helena Radziejewska, Józefa Szyrejko, Edward Załucki, Helena Brojek, Mieczysław Magdziak, Stanisław Nadolski, Danuta Lawer, Tadeusz Suchara, Ryszard Kaczmarczyk, Gabriela Żygowska, Helena Nosalska, Henryka  Dobrzyńska, Janina Kordalska, Czesława Iwanowska, Marianna Grabowska, Wacław Krefta, Zdzisław Zieliński, Tadeusz Ryłkowski, Józef Sociński, Stanisław Krzyżniewski

ŚRODA 27.01.2021 r. – bł. Jerzego Matulewicza – Odnowiciela Marianów
7.00 – Śp. Stefanię Radacką w 5 rocznicę śmierci
18.00 – Śp. Jadwigę Skoliniec 28/30
18.00 – Śp. Ks. Henryka Kulika MIC 17/30

CZWARTEK 28.01.2021 r. – św. Tomasza z Akwinu
7.00 – Śp. Albina Bandurskiego 1/30, Teodozję Bandurską i Zofię Bandurską
18.00 – Śp. Jadwigę Skoliniec 29/30
18.00 – Śp. Ks. Henryka Kulika MIC 18/30

PIĄTEK 29.01.2021 r.
7.00 – Śp. Albina Bandurskiego 2/30
18.00 – Śp. Jadwigę Skoliniec 30/30
18.00 – Śp. Ks. Henryka Kulika MIC 19/30

SOBOTA 30.01.2021 r.
7.00 – Śp. Ks. Henryka Kulika MIC 20/30
18.00 – Śp. Stanisławę i Pawła Napierała
18.00 – Śp. Genowefę i Jana Demianiuk oraz Władysławę i Józefa Siniło

IV NIEDZIELA ZWYKŁA – 31.01.2021 r.
8.00 – Dziękczynna w dniu urodzin Zbigniewa, Tymoteusza i Michała, z prośbą również o Boże błogosławieństwo dla Krystyny i Zbigniewa w rocznicę ślubu
9.00 – Śp. rodziców Strzelec i Furmanek oraz rodzeństwo – Śp. Albina Bandurskiego 4/30
10.00 – Śp. Ks. Henryka Kulika MIC 21/30
11.30 – Śp. Józefa Gudalewicza
12.45 – Śp. Agnieszkę i Walerego Juchiewiczów i rodziców z obojga stron oraz Zbigniewa Łobockiego i rodziców z obojga stron
18.00 – Śp. Jadwigę i Stanisława Dąbrowskich

INTECJE: 18 - 24 STYCZNIA 2020 R.

PONIEDZIAŁEK 18.01.2021 r.
7.00 – Śp. Michała Frąckowiaka
18.00 – Śp. Jadwigę Skoliniec 19/30
18.00 – Śp. Ks. Henryka Kulika MIC 8/30

WTOREK 19.01.2021 r. – św. Józefa Sebastiana Pelczara
7.00 – Śp. Franciszkę i Szymona
18.00 – Śp. zmarłych rodziców: Janinę i Romana Łopińskich oraz brata
Stanisława, męża Henryka Brodowskiego, wnuka Marka Szpittera i dziadków
18.00 – Śp. Ks. Henryka Kulika MIC 9/30

ŚRODA 20.01.2021 r. – św. Fabiana i Sebastiana
7.00 – Śp. Ks. Henryka Kulika MIC 10/30
18.00 – Śp. Jadwigę Skoliniec 21/30

CZWARTEK 21.01.2021 r. – św. Agnieszki
7.00 – Śp. Jadwigę Skoliniec 22/30
18.00 – Śp. Ernesta Radackiego w 1 rocznicę śmierci
18.00 – Śp. Ks. Henryka Kulika MIC 11/30

PIĄTEK 22.01.2021 r. – św. Wincentego
7.00 – Śp. Wacława Krefta od Łucji Urbaniak z rodziną
18.00 – Śp. Jadwigę Skoliniec 23/30
18.00 – Śp. Ks. Henryka Kulika MIC 12/30

SOBOTA 23.01.2021 r.
7.00 – Śp. Jadwigę Skoliniec 24/30
18.00 – Śp. Irenę Zaremba
18.00 –Śp. Ks. Henryka Kulika MIC 13/30

III NIEDZIELA ZWYKŁA – 24.01.2021 r.
8.00 – Śp. Ks. Henryka Kulika MIC 14/30
9.00 – Śp. Wandę, Franciszka i Henryka Sztoba oraz Annę Bogdan
10.00 – Śp. J ó zefa Butryna w 16 rocznicę śmierci oraz dziadk ó w Annę i Teofila
11.30 – Śp. Waldemara w 5 rocznicę śmierci, Izydora, Filomenę i Stanisława
12.45 – Dziękczynna w 55 rocznicę ślubu Teresy i Leona Brunka
18.00 –Śp. Jadwigę Skoliniec 25/30

INTECJE: 11 - 17 STYCZNIA 2020 R.

PONIEDZIAŁEK 11.01.2021 r.
7.00 –
18.00 – Śp. Ks. Henryka Kulika MIC 1/30

WTOREK 12.01.2021 r.
7.00 – Śp. Stanisława Komorowskiego
18.00 – Śp. Andrzeja Słodownik w 2 rocznicę śmierci
18.00 – Śp. Ks. Henryka Kulika MIC 2/30

ŚRODA 13.01.2021 r. – św. Hilarego
7.00 – Śp. Jadwigę Skoliniec 14/30
18.00 – Śp. Zygmunta w 2 rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny Jankowskich i Kapuścińskich
18.00 – Śp. Leokadię Pilczuk w 2 rocznicę śmierci

CZWARTEK 14.01.2021 r.
7.00 – Śp. Jadwigę Skoliniec 15/30
18.00 – Śp. Grzegorza Żmudę w 1 rocznicę śmierci
18.00 – Śp. Leokadię Pilczuk w 2 rocznicę śmierci

PIĄTEK 15.01.2021 r.
7.00 –
18.00 – Śp. Jadwigę Skoliniec 16/30
18.00 – Śp. Ks. Henryka Kulika MIC 5/30

SOBOTA 16.01.2021 r.
7.00 – Śp. Mariannę w 28 rocznicę śmierci, Władysława, Zdzisława, Stanisława, Zenona, Lucynę, Henrykę i zmarłych z rodziny Lach i Doroz
18.00 – Śp. Krystynę Dzierzba w 1 rocznicę śmierci, Mieczysława, Jerzego Górnowicza i rodziców z obojga stron
18.00 –Śp. Ks. Henryka Kulika MIC 6/30

II NIEDZIELA ZWYKŁA – 17.01.2021 r.
8.00 – Śp. Ks. Henryka Kulika MIC 7/30
9.00 – Śp. Jadwigę Skoliniec 18/30
10.00 – Śp. Tadeusza Łastuszka w 1 rocznicę śmierci, Reginę Łastuszka i Stanisława Dąbrowskiego
11.30 – Śp. Tadeusza Samsel w rocznicę śmierci
12.45 – Śp. Franciszka Masalon w 12 rocznicę śmierci
18.00 –Śp. Teresę i Tadeusza Olszewskich

INTECJE: 04 - 10 STYCZNIA 2020 R.

PONIEDZIAŁEK 04.01.2021 r.
7.00 – Za Zgromadzenie Księży Marianów o wzrost w zasługi i liczbę
18.00 – Śp. Annę i Jana Liberackich

WTOREK 05.01.2021 r. 
7.00 – Śp. Jadwigę Skoliniec 6/30
18.00 – Śp. zmarłych z rodziny Stojek, Płaza i Szczepańskich
18.00 – Śp. Wacława Głowackiego

ŚRODA 06.01.2021 r. – Uroczystość Objawienia Pańskiego
8.00 –
9.00 – Śp. Janusza Ławrynowicza w 3 rocznicę śmierci i rodziców z obojga stron
10.00 – Śp. Wincentego Nowaka
11.30 – Śp. Adelę I zmarłych z rodziny Sztoban, Kłapouch i Glinka
12.45 – Śp. Zygmunta Mikłaszewicza w 2 rocznicę śmierci, Jadwigę Trabszo, Antoniego, Halinę Rucińską oraz Ks. Prałata Józefa Sanak
18.00 – Śp. Jadwigę Skoliniec 7/30

CZWARTEK 07.01.2021 r. – św. Rajmunda z Penyafort
7.00 – Śp. Weronikę i Aleksandra Trusewicz, zmarłych z rodziny Trusewiczów, Chmielewskich, Bójnowskich i Mieczkowskich
18.00 – Śp. Wiesława Szopińskiego
18.00 – W Intencji członków Apostolatu Margaretka

PIĄTEK 08.01.2021 r.
7.00 – Śp. Jadwigę Skoliniec 9/30
18.00 – O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Janiny
18.00 – Śp. Halinę Kosno w 14 rocznicę śmierci oraz Wiesławę i Stanisława Trzcińskich

SOBOTA 09.01.2021 r.
7.00 –
18.00 – Śp. Grzegorza Aniołowskiego

NIEDZIELA 10.01.2021 r.
8.00 – Śp. Jadwigę Skoliniec 11/30
9.00 – Śp. Tadeusza Lechwar w 21 rocznicę śmierci
10.00 – Śp. Stefanię i Franciszka Damaziak
11.30 – Śp. Sylwię Car oraz zmarłych z rodziny: Ostrowskich i Nadolskich
12.45 – Śp. Krzysztofa Mączkowskiego i zmarłych z rodziny Mączkowskich
18.00 –Śp. Ewelinę Rożalską w 2 rocznicę śmierci

INTECJE: 28 GRUDNIA - 03 STYCZNIA 2020 R.

PONIEDZIAŁEK 04.01.2021 r.
7.00 – Za Zgromadzenie Księży Marianów o wzrost w zasługi i liczbę
18.00 – Śp. Annę i Jana Liberackich

WTOREK 05.01.2021 r. 
7.00 – Śp. Jadwigę Skoliniec 6/30
18.00 – Śp. zmarłych z rodziny Stojek, Płaza i Szczepańskich
18.00 – Śp. Wacława Głowackiego

ŚRODA 06.01.2021 r. – Uroczystość Objawienia Pańskiego
8.00 –
9.00 – Śp. Janusza Ławrynowicza w 3 rocznicę śmierci i rodziców z obojga stron
10.00 – Śp. Wincentego Nowaka
11.30 – Śp. Adelę I zmarłych z rodziny Sztoban, Kłapouch i Glinka
12.45 – Śp. Zygmunta Mikłaszewicza w 2 rocznicę śmierci, Jadwigę Trabszo, Antoniego, Halinę Rucińską oraz Ks. Prałata Józefa Sanak
18.00 – Śp. Jadwigę Skoliniec 7/30

CZWARTEK 07.01.2021 r. – św. Rajmunda z Penyafort
7.00 – Śp. Weronikę i Aleksandra Trusewicz, zmarłych z rodziny Trusewiczów, Chmielewskich, Bójnowskich i Mieczkowskich
18.00 – Śp. Wiesława Szopińskiego
18.00 – W Intencji członków Apostolatu Margaretka

PIĄTEK 08.01.2021 r.
7.00 – Śp. Jadwigę Skoliniec 9/30
18.00 – O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Janiny
18.00 – Śp. Halinę Kosno w 14 rocznicę śmierci oraz Wiesławę i Stanisława Trzcińskich

SOBOTA 09.01.2021 r.
7.00 –
18.00 – Śp. Grzegorza Aniołowskiego

NIEDZIELA 10.01.2021 r.
8.00 – Śp. Jadwigę Skoliniec 11/30
9.00 – Śp. Tadeusza Lechwar w 21 rocznicę śmierci
10.00 – Śp. Stefanię i Franciszka Damaziak
11.30 – Śp. Sylwię Car oraz zmarłych z rodziny: Ostrowskich i Nadolskich
12.45 – Śp. Krzysztofa Mączkowskiego i zmarłych z rodziny Mączkowskich
18.00 –Śp. Ewelinę Rożalską w 2 rocznicę śmierci

2020

INTENCJE: 07 - 13 CZERWCA 2021 R.

PONIEDZIAŁEK 07.06.2021 r.
7.00 – Śp. Weronikę i Aleksandra Trusewicz, zmarłych z rodziny Trusewiczów, Chmielewskich, Bójnowskich i Mieczkowskich
18.00 – Śp. Ks. Tadeusza Mierzwińskiego 7/30
18.00 – Śp. Krzysztofa Maciągowskiego

WTOREK 08.06.2021 r. – św. Jadwigi Królowej
7.00 – Śp. Wandę 8/30
18.00 – Śp. Ks. Tadeusza Mierzwińskiego 8/30
18.00 – O łaskę żywej wiary dla Małgorzaty i Matyldy
18.00 – O Boże błogosławieństwo, zdrowie, potrzebne łaski dla Danuty Połczyńskiej z okazji 81 urodzin

ŚRODA 09.06.2021 r. – św. Efrema
7.00 – Śp. Ks. Tadeusza Mierzwińskiego 9/30
18.00 – Śp. Wandę 9/30
18.00 – Śp. Jadwigę Mrozik w 1 rocznicę śmierci
18.00 – Za Beatę i Andrzeja – intencja urodzinowa

CZWARTEK 10.06.2021 r.
7.00 – Śp. Wandę 10/30
18.00 – Śp. Ks. Tadeusza Mierzwińskiego 10/30
18.00 – Śp. Jana Liberackiego w 18 rocznicę śmierci oraz Annę

PIĄTEK 11.06.2021 r. – Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa
7.00 – Śp. Wandę 11/30
18.00 – Intencja różańcowa
18.00 – Śp. Ks. Tadeusza Mierzwińskiego 11/30
18.00 – W intencji Moderatora z okazji imienin- ks. Jana i całego Koła Żywego Różańca, o zdrowie, błogosławieństwo Pana Jezusa i opiekę Matki Bożej

SOBOTA 12.06.2021 r. – Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny
7.00 – Śp. Wandę 12/30
18.00 – Śp. Ks. Tadeusza Mierzwińskiego 12/30
18.00 – Śp. Wiesławę Werra- Bela

NIEDZIELA – 13.06.2021 r.
8.00 – Śp. Wandę 13/30
9.00 – Śp. Ks. Tadeusza Mierzwińskiego 13/30
10.00 – Śp. Tomasza, Antoniego, Władysławę, Janusza, Rajmunda, Wandę, Stanisława, Bronisławę
11.30 – Śp. Wiesława Szopińskiego w 1 rocznicę śmierci
12.45 – Sp. Małgorzatę w 1 rocznicę śmierci i Zbigniewa Uścinowicz w 5 rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny Uścinowicz i Kruczyk
18.00 – Za parafian

INTECJE: 31 MAJA - 06 CZERWCA 2021 R.

PONIEDZIAŁEK 31.05.2021 r. – Nawiedzenie NMP
7.00 – O braterską miłość między rodzeństwem i łaskę silnej wiary dla braci Lukasa i Stephana
18.00 – Śp. Henrykę
18.00 – Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo w 5 rocznicę małżeństwa Aleksandry i Mateusza

WTOREK 01.06.2021 r. – św. Justyna
7.00 – Śp. Wandę 1/30
7.00 – Błagalna o potrzebne łaski Pana Jezusa i Matki Najświętszej przed i w czasie operacji oraz łaskę uzdrowienia
18.00 – Śp. Ks. Tadeusza 1/30
18.00 – Dziękczynna za udaną operację Ireny Kępa

ŚRODA 02.06.2021 r. – św. Marcelina i Piotra
7.00 – Śp. Wandę 2/30
18.00 – Śp. Ks. Tadeusza 2/30
18.00 – Śp. Jadwigę Magdziak

CZWARTEK 03.06.2021 r. – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
8.00 – Śp. Wandę 3/30
9.00 – Śp. Ks. Tadeusza 3/30
10.00 – O zdrowie i Boże błogosławieństwo z okazji imienin i urodzin dla Leszka, Filipa oraz Anny i Igi
18.00 – Śp. Zofię Osmańską, Grzegorza Osmańskiego w 5 rocznicę śmierci i zmarłych rodziców z obojga stron

PIĄTEK 04.06.2021 r. – I piątek miesiąca
7.00 – Śp. Wandę 4/30
18.00 – Śp. Jerzego w 6 rocznicę śmierci oraz Wojciecha
18.00 – Śp. Stanisławę w 19 rocznicę śmierci , Bolesława, Bronisława, Jadwigę i ks. Henryka
18.00 – o Boże błogosławieństwo i łaski dla Zofii i Zbigniewa z okazji 44 rocznicy ślubu i 10 rocznicę ślubu Agnieszki i Jacka

SOBOTA 05.06.2021 r. – św. Bonifacego
7.00 – Śp. Wandę 5/30
9.30 –
18.00 – Śp. Anitę i Jana Kowalskich oraz zmarłych z rodziny Kowalskich, Pyszka, Czerpińskich, Światkowskich
18.00 – Śp. Ks. Tadeusza 5/30

NIEDZIELA 06.06.2021 r.
8.00 – Śp. Ks. Tadeusza 6/30
9.00 – O zdrowie dla Natalii Miary
10.00 – O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Agnieszki
11.30 – Śp. Sylwię Car i zmarłych z rodziny Ostrowskich i Nadolskich
12.45 – Śp. Wiesława Stefańskiego, rodziców z obojga stron i rodzeństwo
18.00 – Śp. Wandę 6/30

INTECJE: 17 - 23 MAJA 2020 R.

PONIEDZIAŁEK 17.05.2021 r.
7.00 – Śp. Alojzego Jureckiego
18.00 – Śp. Halinę Machalińską w 1 rocznicę śmierci i Henryka Machalińskiego w 10 rocznicę śmierci
18.00 – Za śp. brata i rodziców Iwańskich

WTOREK 18.05.2021 r. – św. Jana I
7.00 –
18.00 – Śp. Henrykę 18/30
18.00 – Śp. Agnieszkę Dziekońską w 1 rocznicę śmierci, Edwarda i Marię Dziekońskich

ŚRODA 19.05.2021 r. 
7.00 – Śp. Henrykę 19/30
18.00 – Śp. Kazimierza Jażdżyńskiego w 13 rocznicę śmierci
18.00 – Śp. Urszulę Rafińską i zmarłych z rodziny Wileńskich i Szynkiewiczów

CZWARTEK 20.05.2021 r. – św. Bernardyna za Sieny
7.00 – O wieczne zbawienie dla Marianny, Stanisława oraz pozostałych z rodziny Kowalskich
18.00 – Śp. Henrykę 20/30
18.00 – Dziękczynn0- błagalna o zdrowie, błogosławieństwo Boże, dary Ducha św. dla Beaty i Andrzeja z okazji urodzin

PIĄTEK 21.05.2021 r. – św. Krzysztofa Magellanesa i Towarzyszy i Jana Nepomucena
7.00 –
18.00 – Śp. Henrykę 21/30
18.00 – O życie wieczne dla śp. Wandy Winnickiej (z racji urodzin)

SOBOTA 22.05.2021 r. –św. Rity z Cascii
7.00 – O uwolnienie z nałogów Ziemowita
18.00 – Śp. Henrykę 22/30
18.00 – Śp. Janinę w rocznicę śmierci
18.00 – Śp. Arkadiusza Jarzyło

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚW. – 23.05.2021 r.
8.00 – Śp. Mariannę w 25 rocznicę śmierci, Stanisława, Henryka, Bolesława, Władysława, Jerzego, Danutę i zmarłych z rodziny Kowalskich i Tadeusza Kierzkowskiego
9.00 – Śp. zmarłych z rodziny Bołoszko i Mechlińskich
10.00 – Za parafian
11.30 – Śp. Krystynę Bujnowską w 1 rocznicę śmierci
12.45 – Śp. Henrykę 23/30
18.00 – Śp. Eugeniusza Magalskiego w 10 rocznicę śmierci, rodziców z obojga stron, brata Eugeniusza i Ryszarda

INTECJE: 10 - 16 MAJA 2020 R.

PONIEDZIAŁEK 10.05.2021 r.
7.00 – Śp. Henrykę 10/30
18.00 – Śp. Henrykę Wardzińską w 1 rocznicę śmierci i Stanisława Wardzińskiego w 22 rocznicę śmierci
18.00 – Śp. Antoniego Skuzińskiego 21 rocznicę śmierci

WTOREK 11.05.2021 r.
7.00 – Śp. Henrykę 11/30
18.00 – Śp. Stanisława (m) Szymaniec w 1 rocznicę śmierci
18.00 – Śp. Lubow Kuczyńską

ŚRODA 12.05.2021 r. – św. Nereusza i Achillesa, św. Pankracego
7.00 – Śp. Henrykę 12/30
7.00 – Dziękczynna za modlitwę, za Janinę z prośbą o potrzebne łaski i zdrowie dla modlących się
18.00 – Dziękczynna, z prośba o Boże błogosławieństwo i dary Ducha św. dla Piotra, w 30 rocznicę święceń kapłańskich

CZWARTEK 13.05.2021 r. – NMP z Fatimy
7.00 – Śp. Henrykę 13/30
18.00 – Śp. Renatę w 5 rocznicę śmierci
18.00 – Śp. Ernesta Radackiego

PIĄTEK 14.05.2021 r. – św. Macieja Apostoła
7.00 – Śp. Henrykę 14/30
18.00 – Intencja różańcowa
18.00 – Śp. Zofię Richter w 8 rocznicę śmierci oraz Włodzimierza i Alicję
18.00 – Śp. Zofię i Leona Szczygłowskich i zmarłych z rodziny: Szczygłowskich i Fabisiaków

SOBOTA 15.05.2021 r.
7.00 – Śp. Franciszka (m) Nóżka w 1 rocznicę śmierci
18.00 – Śp. Henrykę 15/30
18.00 – Śp. Korneliusza Komorowskiego oraz Martę i Zofię Trzos

NIEDZIELA 16.05.2021 r. – Wniebowstąpienie Pańskie
8.00 – Śp. zmarłych z rodziny Bołoszko i Mechlińskich
9.00 – Śp. rodziców Reginę i Franciszka Snarskich; Leontynę i Józefę, Edwarda Sawko i dziadków
10.00 – Śp. Krystynę Bujnowską w 1 rocznicę śmierci
11.30 – Śp. Henrykę 16/30
12.45 – Śp. Ryszarda Kobierowskiego w 2 rocznicę śmierci
18.00 – Śp. Zofię i Jana Mosewiczów

INTECJE: 03 - 09 MAJA 2020 R.

PONIEDZIAŁEK 03.05.2021 r. – NMP Królowej Polski
8.00 – Śp. Mariannę, Teresę, Stanisławę, Izydora, Jana, Annę i Genowefę z rodziny Nowickich
9.00 – Śp. rodziców, brata Andrzeja i Józefa Ciesiółka
10.00 – Śp. Stanisława 29/30
11.30 – Śp. Janinę 29/30
12.45 – O pomyślne zdanie matury dla Kamila
18.00 – Śp. Henrykę 3/30

WTOREK 04.05.2021 r. – św. Floriana
7.00 –
18.00 – Śp. Stanisława 30/30
18.00 – Śp. Janinę 30/30

ŚRODA 05.05.2021 r. – św. Stanisława Kazimierczyka
7.00 – Śp. Henrykę 5/30
18.00 – Śp. zmarłych z rodziny: Kubińskich, Wasiaków oraz Agnieszkę w 50 rocznicę śmierci
18.00 – Dziękczynna za Janinę, z prośbą o dalsze zdrowie i Boże błogosławieństwo w 82 rocznicę urodzin

CZWARTEK 06.05.2021 r. – św. Apostołów Filipa i Jakuba
7.00 – Śp. Henrykę 6/30
18.00 – W intencji Apostolatu „Margaretka”
18.00 – Śp. Janinę Piasecką w 9 rocznicę śmierci, Andrzeja Wierzbowskiego i Wiesława Sepetowskiego

PIĄTEK 07.05.2021 r. – I piątek miesiąca
7.00 – Śp. Weronikę i Aleksandra Trusewicz, zmarłych z rodziny Trusewiczów,Chmielewskich, Bójnowskich i Mieczkowskich
18.00 – Śp. Irenę w 11 rocznicę śmierci oraz zmarłych z rodziny: Makowieckich i Cichoniów
18.00 – Śp. Henrykę 7/30

SOBOTA 08.05.2021 r. – św. Stanisława
7.00 – O wieczne zbawienie dla Marcina, Tadeusza, Stanisławę i Damiana Kierzkowskich
18.00 – Śp. rodziców Stanisławę i Stanisława
18.00 – Śp. Stanisława Trętowskiego, o łaskę przebaczenia grzechów i wiecznezbawienie

VI NIEDZIELA WIELKANOCY 09.05.2021 r.
8.00 – Śp. zmarłych z rodziny Bołoszko i Mechlińskich
9.00 – Śp. Izydora w 21 rocznicę śmierci, Stanisława w 10 rocznicę śmierci oraz Waldemara i Filomenę
10.00 – Dziękczynna za dar życia Filipa i Stanisława Posmyk w 9 i 12 rocznicę urodzin
11.30 – Śp. Sylwię Car i zmarłych z rodziny: Ostrowskich i Nadolskich
12.45 – Śp. Wiesława Szopińskiego w 11 miesięcy po śmierci
18.00 – Śp. Irenę Kasica- intencja od sąsiadów

INTECJE: 26 KWIETNIA - 02 MAJA 2020 R.

PONIEDZIAŁEK 26.04.2021 r.
7.00 – Śp. Jana, Franciszka
18.00 – Śp. Zygmunta Czółnowskiego i Henryka Kubala
18.00 – Dziękczynna za wyjście z choroby męża Leszka

WTOREK 27.04.2021 r.
7.00 – Śp. Aleksandra i Weronikę Trusewicz, zmarłych z rodziny Trusewiczów, Chmielewskich, Bójnowskich i Mieczkowskich
18.00 – Śp. Mariana Żłabikowskiego w 1 rocznicę śmierci
18.00 – Za zmarłych: Kazimierza Gołuńskiego, Krystynę Ostrowską, Stanisława Grzywińskego, Helenę Mikutel, Stanisława Kryszyłowicza, Jana Pietrow, Jana Sobala, Izabelę Banasiewicz, Aleksandrę Borsukowicz, Halinę Dzięgielewską

ŚRODA 28.04.2021 r. – Piotra Chanela i Ludwika Marii Grignion de Montfort
7.00 – Śp. Janinę 24/30
18.00 – Śp. Stanisława 24/30
18.00 – Śp. Janinę Kryszyłowicz w 16 rocznicę śmierci

CZWARTEK 29.04.2021 r. – św. Katarzyny Sieneńskiej
7.00 – Śp. Stanisława 25/30
18.00 – Śp. Janinę 25/30
18.00 – Śp. Henrykę

PIĄTEK 30.04.2021 – św. Piusa V
7.00 – Śp. Genowefę i Jana Demianiuk oraz Władysławę i Józefa Siniło
18.00 – Śp. Janinę 26/30
18.00 – O łaskę nawrócenia i Boże błogosławieństwo dla Agnieszki i Czarka z okazji urodzin

SOBOTA 01.05.2021 r. – św. Józefa
7.00 – Śp. Janinę 27/30
9.30 – Intencja wynagradzająca
18.00 – Śp. Stanisława 27/30
18.00 – Śp. Henrykę 1/30

V NIEDZIELA WIELKANOCNA – 02.05.2021 r.
8.00 – Śp. Tadeusza Mrozowskiego w 9 rocznicę śmierci
9.00 – Dziękczynna z prośbą o potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo dla Krystyny i Zbigniewa w 60 rocznicę ślubu
10.00 – Sp. Henrykę 2/30
11.30 – Śp. Arkadiusza Jarzyło
12.45 – Śp. Radosława Mazurczaka w 2 rocznicę śmierci
18.00 – W pewnej intencji

INTECJE: 19 - 25 KWIETNIA 2020 R.

PONIEDZIAŁEK 19.04.2021 r.
7.00 – Śp. Stanisława 15/30
18.00 – Śp. Wojciecha w 5 rocznicę śmierci oraz Jerzego
18.00 – Śp. Janinę 15/30

WTOREK 20.04.2021 r.
7.00 – W intencji Panu Bogu wiadomej
18.00 – Śp. Janinę 16/30
18.00 – Śp. Elżbietę Gorwa- intencja od córki Małgorzaty z rodziną

ŚRODA 21.04.2021 r. – św. Anzelma
7.00 – Śp. Janinę 17/30
18.00 – Śp. Jerzego i Andrzeja Makowskich, Wojciecha Żołnowskiego, rodziców, rodzeństwo i teściów
18.00 – Śp. Stanisława 17/30

CZWARTEK 22.04.2021 r.
7.00 – Śp. Janinę 18/30
18.00 – Śp. Romana Kwiatkowskiego w 8 rocznicę śmierci, rodziców z obojga stron , Marię, Stanisława , Zofię, Zygmunta i zmarłe rodzeństwo
18.00 – Śp. Stanisława 18/30

PIĄTEK 23.04.2021 r. – św. Wojciecha
7.00 – Śp. Jerzego w 14 rocznicę śmierci, rodziców i rodzeństwo, zmarłych z rodziny Kowalskich i Tadeusza Kierzkowskiego
18.00 – Śp. Stanisława 19/30
18.00 – Śp. Janinę 19/30
18.00 – W intencji nawrócenia Agaty i Kamila oraz potrzebne łąski dla rodziny

SOBOTA 24.04.2021 r. – św. Jerzego i św. Fidelisa
7.00 – Śp. Janinę 20/30
18.00 – Śp. Stanisława 20/30

IV NIEDZIELA WIELKANOCY – 25.04.2021 r.
8.00 – O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Teresy Noskowskiej
9.00 – Śp. Stanisława 21/30
10.00 – Śp. O Boże błogosławieństwo dla Doroty i Pawła w 10 rocznicę ślubu oraz szczególne łaski dla dzieci
11.30 – Śp. Annę Berger w 6 rocznicę śmierci
12.45 – O Boże błogosławieństwo dla Aleksandry i Krzysztofa z okazji urodzin
18.00 – Śp. Mariannę Drewniak, zmarłych z rodziny Drewniak i Panek

INTECJE: 12 - 18 KWIETNIA 2020 R.

PONIEDZIAŁEK 12.04.2021 r.
7.00 – Śp. Stanisława 8/30 (m)
18.00 – O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Olgi Słabek i całej rodziny
18.00 – Śp. Janinę 8/30
18.00 – O szczęśliwą śmierć dla Stanisława i Teresy

WTOREK 13.04.2020 r. – św. Marcina I
7.00 – Śp. Janinę 9/30
18.00 – Śp. Jadwigę Rafalską w 1 rocznicę śmierci
18.00 – Śp. Stanisława 9/30 (m)

ŚRODA 14.04.2021 r.
7.00 – Śp. Henrykę
18.00 – Śp. Janinę 10/30
18.00 – Śp. Stanisława 10/30 (m)

CZWARTEK 15.04.2021 r.
7.00 – Śp. Jana, Agnieszkę, Krystynę Milerskich. Genowefę, Czesława Bartłomieja i Czesława Smolińskich oraz Salmoneę Zacharzewską i Krzysztofa Prelewicza
18.00 – Śp. Stanisława 11/30 (m)
18.00 – Śp. Janinę 11/30

PIĄTEK 16.04.2021 r.
7.00 – Śp. Stanisława 12/30 (m)
18.00 – O potrzebne łaski i błogosławieństwo dla Agnieszki i Rafała w 1 rocznicę ślubu
18.00 – Śp. Janinę 12/30

SOBOTA 17.04.2021 r.
7.00 – Śp. Janinę 13/30
18.00 – Śp. Katarzynę Łukaszewską
18.00 – Śp. Bolesławę Wlizło w 30 rocznicę śmierci, Mariana i Mirosława Wlizło, Henryka i Halinę Gajek

III NIEDZIELA WIELKANOCY – 18.04.2021 r.
8.00 – Śp. Zbigniewa, jego rodziców i rodzeństwo, zmarłych z rodziny Płaneta, Miklus i Cuglowskich
9.00 – Śp. Józefa Drzewieckiego w 16 rocznicę śmierci
10.00 – Śp. rodziców Janinę i Witolda
11.30 – Śp. Wacławę w 1 rocznicę śmierci i Zbigniewa Lewandowskich
12.45 – O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski w 40 rocznicę ślubu Brygidy i Roberta Giza
18.00 –Śp. Teresę i Tadeusza Olszewskich

INTECJE: 05 - 11 KWIETNIA 2020 R.

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY 05.04.2021 r.
8.00 – O światłość wiekuistą dla Cecylii Siela w 16 rocznicę śmierci, Józefa Siela, Krystyny Gąsiorowskiej oraz Piotra Staszko i wszystkich zmarłych spokrewnionych rodzin
9.00 – Śp. Janinę 1/30
10.00 – Śp. Stanisława 1/30
11.30 – O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla rodziny Słodowników
12.45 – Dziękczynna za 30 lat małżeństwa Jolanty i Sławomira o Boże błogosławieństwo dla małżonków i dla ich dzieci
18.00 – Dziękczynna za narodzenie Ignasia

WTOREK 06.04.2021 r.
7.00 – Śp. Janinę 2/30
18.00 – Śp. Stanisława 2/30
18.00 – O Boże błogosławieństwo dla Joanny, Ryszarda i Michała
18.00 – Śp. Irenę Malinowską

ŚRODA 07.04.2021 r.
7.00 – o łaskę żywej wiary dla Jarosława i Aleksandra
18.00 – Śp. rodziców: Aleksandra i Annę, siostrę Jadwigę, wnuczkę Małgorzatę i zmarłych z rodziny Libudzkich i Bogusławskich
18.00 – Śp. Weronikę i Aleksandra Trusewicz, zmarłych z rodziny Trusewiczów, Chmielewskich, Bójnowskich i Mieczkowskich

CZWARTEK 08.04.2021 r.
7.00 – Śp. Stanisława 4/30
18.00 – Śp. Janinę 4/30

PIĄTEK 09.04.2021 r.
7.00 – W intencji Panu Bogu wiadomej
18.00 – Intencja różańcowa
18.00 – Śp. Stanisława 5/30
18.00 – Śp. Janinę 5/30

SOBOTA 10.04.2021 r.
7.00 – Śp. Janinę 6/30
12.00 – Msza św. w 11 rocznicę katastrofy smoleńskiej
18.00 – Śp. Gertrudę i Jana Piotrowskich w rocznicę śmierci
18.00 – O Boże błogosławieństwo dla Zuzanny z okazji 18 urodzin
18.00 – Śp. Stanisława 6/30

II NIEDZIELA WIELKANOCY- 11.04.2021 r.
8.00 – Śp. Stanisława 7/30
9.00 – Śp. Janinę 7/30
10.00 – O łaskę wiary, światło Ducha św. i wierność Bogu dla Kamila
11.30 – Śp. Sylwię Car, zmarłych z rodziny Ostrowskich i Nadolskich
12.45 – Śp. Wiesława Szopińskiego w 10 rocznicę śmierci
18.00 – O Boże błogosławieństwo, dary Ducha św., zdrowie dla Joanny z okazji urodzin

INTECJE: 29 MARCA - 04 KWIETNIA 2020 R.

PONIEDZIAŁEK 29.03.2021 r.
7.00 – Śp. Teodozję Bandurską 28/30
18.00 – Śp. Alojzego 27/30
18.00 – Za braci: Lukasa i Stephana, by nieustannie darzyli się miłością i nigdy nie zboczyli z ścieżki wiary

WTOREK 30.03.2021 r.
7.00 – Śp. Genowefę i Jana Demianiuk oraz Władysławę i Józefa Siniło
18.00 – Za zmarłych: Józefa Sudoł, Przemysława Paczkowskiego, Katarzynę Łukaszewską, Stanisława Grabowskiego, Antoniego Marcjańskiego, Marię Alekso, Bogusławę Grzegorczyk, Elżbietę Burak, Jana Jankowskiego, Jarosława Hrymajło, Daniela Śnieżko (m)
18.00 – Śp. Teodozję Bandurską 29/30

ŚRODA 31.03.2021 r.
7.00 – Śp. Teodozję Bandurską 30/30
18.00 – Śp. Alojzego 29/30
18.00 – Za dusze w czyśćcu cierpiące

CZWARTEK 01.04.2021 r. – Wielki Czwartek
18.00 – W intencji członków Apostolatu Margaretka
18.00 – O dary Ducha św. dla ks. Krzysztofa i ks. Piotra

PIĄTEK 02.04.2021 r. – Wielki Piątek
18.00 – Liturgia Męki Pańskiej

SOBOTA 03.04.2021 r. – Wielka Sobota
20.00 – Wigilia Paschalna – Za parafian

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 04.04.2021 r.
9.00 – Śp. Alojzego 30/30
10.00 – O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Szymona z okazji 12 urodzin
12.45 – W pewnej Bogu wiadomej
11.30 – Śp. Cecylię i Augustyna oraz Helenę
18.00 – Śp. Sebastiana Stankiewicza w 3 rocznicę śmierci

INTECJE: 22 - 28 MARCA 2020 R.

PONIEDZIAŁEK 22.03.2021 r.
7.00 – Śp. Teodozję Bandurską 21/30
18.00 – Śp. Zdzisława w 11 rocznicę śmierci, rodziców i rodzeństwo z obojga stron oraz zmarłych z rodzin: Lach, Doroz, Kowalskich i Tadeusza Kierzkowskiego
18.00 – Śp. Jerzego Cholewiak w 28 rocznicę śmierci, Wojciecha Cholewiak w 4 rocznicę śmierci, Janinę, Władysława i zmarłych z rodziny

WTOREK 23.03.2021 r. – św. Turybiusza z Mongrovejo
7.00 – Śp. Teodozję Bandurską 22/30
18.00 – Dziękczynna z okazji 18 urodzin Aleksandry z prośbą o błogosławieństwo Boże
18.00 – Śp. Alojzego 21/30

ŚRODA 24.03.2021 r.
7.00 – Śp. Teodozję Bandurską 23/30
18.00 – Śp. Alojzego 22/30
18.00 – Śp. Aleksandrę Pożarowską w 3 rocznicę śmierci

CZWARTEK 25.03.2021 r. – uroczystość Zwiastowania Pańskiego
7.00 – Śp. Teodozję Bandurską 24/30
18.00 – Śp. Alojzego 23/30
18.00 – W intencji Panu Bogu wiadomej

PIĄTEK 26.03.2021 r.
7.00 – Śp. Śp. Teodozję Bandurską 25/30
18.00 – Za parafian
18.00 – Śp. Alojzego 24/30

SOBOTA 27.03.2021 r.
7.00 – Śp. Aleksandra i Weronikę Trusewicz, zmarłych z rodziny Trusewiczów, Chmielewskich, Bójnowskich i Mieczkowskich
18.00 – Śp. Zbigniewa Pawlaka w 1 rocznicę śmierci
18.00 – Śp. Antoniego w 21 rocznicę śmierci i Władysławę

NIEDZIELA PALMOWA – 28.03.2021 r.
8.00 – Śp. Genowefę, Jana, Mirosława, Stefana Ornowskich oraz dziadków z obojga
stron
9.00 – Śp. Jana Grotnik w 5 rocznicę śmierci, Katarzynę i Józefa Zalewskich
10.00 – Śp. Czesława Wirkiewicza, Romana Nowakowskiego i rodziców z obojga stron
11.30 – Śp. Arkadiusza Jarzyło
12.45 – Śp. Kazimierza Gregorczyka w 6 rocznicę śmierci
18.00 – Śp. Albina Komorowskiego w rocznicę śmierci

INTECJE: 15 - 21 MARCA 2020 R.

PONIEDZIAŁEK 15.03.2021 r.
7.00 – Śp. Teodozję Bandurską 14/30
18.00 – O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski z okazji imienin dla Krystyny, Romualdy i Grzegorza z grupy Biblijnej
18.00 – O zdrowie i szczęśliwą operację dla Danuty Gregorczyk

WTOREK 16.03.2021 r.
7.00 – Śp. Teodozję Bandurską 15/30
18.00 – Śp. Jerzego Borkowskiego w 2 rocznicę śmierci
18.00 – Śp. Alojzego 14/30

ŚRODA 17.03.2021 r. – św. Patryka
7.00 – Śp. Teodozję Bandurską 16/30
18.00 – Śp. Walentynę i Józefa Popko
18.00 – O Boże błogosławieństwo dla Zbigniewa w dniu imienin
18.00 – Śp. Alojzego 15/30

CZWARTEK 18.03.2021 r. – św. Cyryla Jerozolimskiego
7.00 – Śp. Teodozję Bandurską 17/30
18.00 – Śp. Edwarda Sznitka ( m) w 3 rocznicę śmierci
18.00 – Śp. Alojzego 16/30

PIĄTEK 19.03.2021 r. – św. Józefa Oblubieńca NMP
7.00 – Śp. Teodozję Bandurską 18/30
18.00-
18.00 – Śp. Katarzynę Łukaszewską
18.00 – Śp. Krystynę i Janusza Charytoniuk

SOBOTA 20.03.2021 r.
7.00 – Śp. Alojzego 18/30
18.00 – Śp. Kazimierza Oryl w 26 rocznicę śmierci oraz Stefanię i Wiesława Oryl
18.00 – Śp. Romualda Wejs w 3 rocznicę śmierci

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 21.03.2021 r.
8.00 – Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Reginy z okazji 90 rocznicy urodzin oraz dziękczynna za uzdrowienie córki
9.00 – Śp. Kazimierę, Jana, Mariana, Tadeusza, Jana Puchalskich i Marię Kobak
10.00 – W 20 rocznicę śmierci Moniki i zmarłego Władysława Ogulewicz
11.30 – Śp. Irenę Jachimowicz w 2 rocznicę śmierci
12.45 – Sp. Józefa Atraszkiewicz oraz rodziców i braci z obojga stron
18.00 – Śp. Marię i Józefa Światkowskich, Jerzego Światkowskiego i Danutę Kuczkowską

INTECJE: 08 - 14 MARCA 2020 R.

PONIEDZIAŁEK 08.03.2021 r. – św. Jana Bożego
7.00 – Śp. Teodozję Bandurską 7/30
18.00 – Śp. Alojzego 6/30

WTOREK 09.03.2021 r. – św. Franciszki Rzymianki
7.00 – Śp. Teodozję Bandurską 8/30
18.00 – Za parafian
18.00 – Śp. Alojzego 7/30

ŚRODA 10.03.2021 r.
7.00 – Śp. Teodozję Bandurską 9/30
18.00 – O szczęśliwy przebieg operacji dla Heleny
18.00 – Za parafian

CZWARTEK 11.03.2021 r.
7.00 – Śp. Teodozję Bandurską 10/30
18.00 – Śp. Annę Tadra w 1 rocznicę śmierci, Halinę, Mieczysława i Grzegorza
18.00 – Śp. Alojzego 9/30

PIĄTEK 12.03.2021 r.
7.00 – Śp. Teodozję Bandurską 11/30
18.00 – Intencja różańcowa, 5 róży – za żywych i zmarłych członków żywego różańca i za Kapłanów ze Zgromadzenia Księży Marianów
18.00 – Śp. Grzegorza Osmańskiego i zmarłych rodziców z obojga stron

SOBOTA 13.03.2021 r.
7.00 – Śp. Alojzego 11/30
18.00 – Śp. Cecylię i Augustyna oraz Helenę
18.00 – O Boże błogosławieństwo dla pracowników firmy MESA

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 14.03.2021 r.
8.00 – Śp. Teodozję Bandurską 13/30
9.00 – Śp. Franciszkę i Leona Brunka oraz dziadków i rodzeństwo z obojga stron
10.00 – Śp. Stanisława Kaczkowskiego w 13 rocznicę śmierci oraz za rodziców i dziadków
11.30 – Śp. Stefana Muller w 2 rocznicę śmierci
12.45 – Śp. Annę i Franciszka Dudko oraz za Apolonię w 17 rocznicę urodzin
18.00 – Wiesława Stefańskiego w 1 rocznicę śmierci

INTECJE: 01 - 07 MARCA 2020 R.

PONIEDZIAŁEK 01.03.2021 r.
7.00 –
18.00 – Śp. Anastazego Bielińskiego

WTOREK 02.03.2021 r.
7.00 – Śp. Zygmunta
18.00 – O uzdrowienie duszy i ciała dla Daniela oraz pomoc w rozwiązaniu problemów

ŚRODA 03.03.2021 r.
7.00 –
18.00 – Śp. Elżbietę w 24 rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny

CZWARTEK 04.03.2021 r. – św. Kazimierza
7.00 –
18.00 – W intencji członków Apostolatu Margaretka
18.00 – O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Kazimierza, Jolanty i całej rodziny

PIĄTEK 05.03.2021 r. – I piątek miesiąca
7.00 –
18.00 – Śp. Weronikę i Piotra Szestowickich

SOBOTA 06.03.2021 r.
7.00 –
9.30 –
18.00 –

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 07.03.2021 r.
8.00 – Za parafian
9.00 – Śp. Stanisława, Leona, Jana i zmarłych z rodziny Iwanowskich
10.00 – O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Amelii z okazji 11 urodzin
11.30 – Śp. Sylwię Car i zmarłych z rodziny: Ostrowskich i Nadolskich
12.45 – Śp. Wiesława Szopińskiego w 9 miesiąc po śmierci
18.00 – Śp. Martę, Witolda, Jadwigę, Romana Zakrzewskich

INTECJE: 22 - 28 LUTEGO 2020 R.

PONIEDZIAŁEK 22.02.2021 r. – święto katedry św. Piotra Ap.
7.00 – Śp. Albina Bandurskiego 26/30
18.00 – O opiekę Matki Bożej dla Krzysztofa, Tymoteusza i Michała oraz Annę w stanie błogosławionym o zdrowie dla niej i jej przyszłego dziecka

WTOREK 23.02.2021 r. – św. Polikarpa
7.00 – Śp. Albina Bandurskiego 27/30
18.00 – Śp. Konstancję i Ignacego Jaroszewskich i Stefanię i Jana Osmańskich i zmarłych z rodziny, z obu stron
18.00 – Za zmarłych: śp. Barbarę Lange, Lecha Olszewskiego, Helenę Alfut, Stanisława Krzyżniewskiego, Jadwigę Zarzewską, Danielę Szałkowską, Leszka Gula, Teresę Walczak, Henryka Lisowskiego, Zdzisława Zielińskiego, Stefana Zambrzyckiego, Krystynę Szczepańską, Romana Sowińskiego, Marka Narloch, Teresę Maliszewską, Janinę Łazarską
18.00 – Śp. Władysława w 37 rocznicę śmierci, Mariannę oraz zmarłych z rodziny

ŚRODA 24.02.2021 r.
7.00 – Śp. Albina Bandurskiego 28/30
18.00 – Śp. Witolda Piotrowskiego w 10 rocznicę śmierci
18.00 – O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Dominiki w dniu 18 urodzin

CZWARTEK 25.02.2021 r.
7.00 – Śp. Albina Bandurskiego 29/30
18.00 – Śp. Natalię Graczyk w 10 rocznicę śmierci,
18.00 – Śp. Alicję w 13 rocznicę śmierci oraz rodziców Marię i Jerzego

PIĄTEK 26.02.2021 r.
7.00 – Albina Bandurskiego 30/30
18.00 – Śp. Ewę Żelichowską w 23 rocznicę śmierci i zmarłych rodziców z obojga stron
18.00 – O Boże błogosławieństwo i dary Ducha św. dla Ks. Mirka z okazji imienin od grupy biblijnej

SOBOTA 27.02.2021 r.
7.00 – O radość nieba dla śp. Jadwigi w kolejną rocznicę śmierci oraz jej męża Juliana i rodziców
18.00 – O zdrowie dla Agnieszki

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 28.02.2021 r.
8.00 – Śp. Genowefę i Jana Demianiuk oraz Władysławę i Józefa Siniło
9.00 – Śp. siostry: Marię i Jadwigę oraz ich mężów
10.00 – Za parafian
11.30 – Śp. Łucję i Stanisława Kaniewskich w rocznicę śmierci
12.45 – Śp. Kazimierza Lewkiewicza
18.00 – O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Bruna i rodziców

INTECJE: 15 - 21 LUTEGO 2020 R.

PONIEDZIAŁEK 15.02.2021 r.
7.00 – Śp. Śp. Albina Bandurskiego 19/30
18.00 – Śp. Zofię Skuzińską w 2 rocznicę śmierci

WTOREK 16.02.2021 r.
7.00 – Śp. Albina Bandurskiego 20/30
18.00 – Śp. Stefana Brzeskiego w 15 rocznicę śmierci

ŚRODA 17.02.2021 r. – Popielec
7.00 – Śp. Albina Bandurskiego 21/30
9.30 – za parafian
18.00 – Śp. Zdzisława, rodziców i rodzeństwo z obojga stron, zmarłych z rodziny Lach, Doroz, Kowalskich, Tadeusza Kierzkowskiego
18.00 – Śp. Zygmunta, Stefanię i Józefa Traczyk
19.30 –

CZWARTEK 18.02.2021 r.
7.00 – Śp. Albina Bandurskiego 22/30
18.00 – Śp. Henryka Zemło w 1 roczn. śm., Helenę Zemło, Annę Lebeus

PIĄTEK 19.02.2021 r.
7.00 – Śp. Albina Bandurskiego 23/30
18.00 – Śp. Krystynę i Janusza Charytoniuk

SOBOTA 20.02.2021 r.
7.00 – Śp. Albina Bandurskiego 24/30
18.00 – Śp. Włodzimierza Rybińskiego w 2 roczn. śm. oraz rodziców z obojga stron
18.00 – Dziękczynna za udaną operację Tadeusza

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 21.02.2021 r.
8.00 – Śp. Albina Bandurskiego 25/30
9.00 – Śp. Ewę Sobczak
10.00 – Śp. Marię Gudalewicz
11.30 – Śp. Władysława Gierwatowskiego w 4 roczn. śm., rodziców, teściów, brata Piotra i córkę Annę
12.45 – Śp. Tomasza w 14 roczn. śm. i dziadków z obojga stron
18.00 –

INTECJE: 08 - 14 LUTEGO 2020 R.

PONIEDZIAŁEK 08.02.2021 r.
7.00 – Śp. Śp. Albina Bandurskiego 12/30
18.00 – Śp. Ks. Henryka Kulika MIC 29/30
18.00 – Śp. Teresa Rymarczuk

WTOREK 09.02.2021 r.
7.00 – Śp. Albina Bandurskiego 13/30
18.00 – Śp. Ks. Henryka Kulika MIC 30/30.

ŚRODA 10.02.2021 r. – św. Scholastyki
7.00 – Śp. Albina Bandurskiego 14/30
18.00 – Śp. zmarłych rodziców z obojga stron
18.00 – Śp. Ewę Limanowską w 1 rocznicę śmierci i Zdzisława Szpinek w 1 rocznicę śmierci

CZWARTEK 11.02.2021 r. – NMP Z LOURDES
7.00 – Śp. Albina Bandurskiego 15/30
18.00 – Śp. Zofię i Leona Szczygłowskich i zmarłych z rodziny Szczygłowskich i Fabisiaków

PIĄTEK 12.02.2021 r.
7.00 – Śp. Albina Bandurskiego 16/30
18.00 – Intencja różańcowa

SOBOTA 13.02.2021 r. 
7.00 – Śp. Albina Bandurskiego 17/30
18.00 – Śp. Romualda i Cypriana Baliszewskich w 8 rocznicę śmierci
18.00 – O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Pauliny w 29 rocznicę urodzin i syna Macieja w 33 rocznicę urodzin

VI NIEDZIELA ZWYKŁA 14.02.2021 r. – Cyryla i Metodego
8.00 – Śp. Albina Bandurskiego 18/30
9.00 – Śp. Karola Kowalskiego, Helenę Orzechowską i zmarłych rodziców
10.00 – Śp. Henryka Kraińskiego w 1 rocznicę śmierci, Krzysztofa, Helenę Radzmowską
11.30 – Śp. Arkadiusza Jarzyło
12.45 – Śp. Alojzego w 2 rocznicę śmierci, Janinę i Sławomira Zdrojewskich
18.00 – O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Wandy Tyburskiej

INTECJE: 01 - 07 LUTEGO 2020 R.

PONIEDZIAŁEK 01.02.2021 r.
7.00 – Śp. Albina Bandurskiego 5/30
18.00 – Śp. Alfonsa Bołoszko
18.00 – Ks. Henryka Kulika MIC 22/30

WTOREK 02.02.2021 r. – Święto Ofiarowania Pańskiego
7.00 – Śp. Stanisława i Zofię Dukowskich
9.30 – Zmarłych parafian
18. 00 – Śp. Ks. Henryka Kulika MIC 23/30
18. 00 – Śp. Augustynę i Henryka Połubińskich

ŚRODA 03.02.2021 r. – św. Oskara i Błażeja
7.00 – Śp. Albina Bandurskiego 7/30
18.00 – Śp. Ks. Henryka Kulika MIC 24/30
18.00 – Śp. Jadwigę, Stefanię i Józefa Traczyk

CZWARTEK 04.02.2021 r.
7.00 – Śp. Albina Bandurskiego 8/30
18.00 – Śp. W intencji członków Apostolatu Margaretka
18.00 – Śp. Ks. Henryka Kulika MIC 25/30

PIĄTEK 05.02.2021 r. – św. Agaty
7.00 – Śp. Teodozję Bandurską
18.00 – Śp. Tomasza, Janusza, Władysławę, Antoniego, Janusza, Rajmunda, Ryszarda, Barbarę
18.00 – Śp. Ks. Henryka Kulika MIC 26/30

SOBOTA 06.02.2021 r. – św. Pawła Miki i Towarzyszy
7.00 – Śp. Ks. Henryka Kulika MIC 27/30
9.30 – Intencja wynagradzająca
18.00 – Śp. Albina Bandurskiego 10/30
18.00 – Sp. Edwarda i Wojciecha Czapiewskiego

V NIEDZIELA ZWYKŁA – 07.02.2021 r.
8.00 – Śp. Albina Bandurskiego 11/30
9.00 – Śp. Ks. Henryka Kulika MIC 28/30
10.00 – Śp. Marię Cherek
11.30 – Śp. Sylwię Car i zmarłych z rodziny: Ostrowskich i Nadolskich
12.45 – Śp. Wiesława Szopińskiego w 8 miesiąc po śmierci
18.00 – Śp. Jarosława Tyburskiego i jego rodziców

INTECJE: 25 - 31 STYCZNIA 2020 R.

PONIEDZIAŁEK 25.01.2020 r. – nawrócenie św. Pawła – święto
7.00 – Śp. Ks. Henryka Kulika MIC 15/30
18.00 – o łaskę uzdrowienia duszy i ciała dla chorego zgodnie z intencją ofiarodawcy
18.00 – O Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Theo Van Kampeh w 8 rocznicę urodzin i Jerzego Stankiewicza w 60 rocznicę urodzin

WTOREK 26.01.2021 r. – św. Tymoteusza i Tytusa
7.00 – Śp. Jadwigę Skoliniec 27/30
18.00 – Za zmarłych: śp. Teresa Filipowicz, Klemens Juchta, Korneliusz Komorowski, Arkadiusz Jarzyło, Henryk Zubko, Halina Supeł, Michał Taraszkiewicz, Helena Radziejewska, Józefa Szyrejko, Edward Załucki, Helena Brojek, Mieczysław Magdziak, Stanisław Nadolski, Danuta Lawer, Tadeusz Suchara, Ryszard Kaczmarczyk, Gabriela Żygowska, Helena Nosalska, Henryka  Dobrzyńska, Janina Kordalska, Czesława Iwanowska, Marianna Grabowska, Wacław Krefta, Zdzisław Zieliński, Tadeusz Ryłkowski, Józef Sociński, Stanisław Krzyżniewski

ŚRODA 27.01.2021 r. – bł. Jerzego Matulewicza – Odnowiciela Marianów
7.00 – Śp. Stefanię Radacką w 5 rocznicę śmierci
18.00 – Śp. Jadwigę Skoliniec 28/30
18.00 – Śp. Ks. Henryka Kulika MIC 17/30

CZWARTEK 28.01.2021 r. – św. Tomasza z Akwinu
7.00 – Śp. Albina Bandurskiego 1/30, Teodozję Bandurską i Zofię Bandurską
18.00 – Śp. Jadwigę Skoliniec 29/30
18.00 – Śp. Ks. Henryka Kulika MIC 18/30

PIĄTEK 29.01.2021 r.
7.00 – Śp. Albina Bandurskiego 2/30
18.00 – Śp. Jadwigę Skoliniec 30/30
18.00 – Śp. Ks. Henryka Kulika MIC 19/30

SOBOTA 30.01.2021 r.
7.00 – Śp. Ks. Henryka Kulika MIC 20/30
18.00 – Śp. Stanisławę i Pawła Napierała
18.00 – Śp. Genowefę i Jana Demianiuk oraz Władysławę i Józefa Siniło

IV NIEDZIELA ZWYKŁA – 31.01.2021 r.
8.00 – Dziękczynna w dniu urodzin Zbigniewa, Tymoteusza i Michała, z prośbą również o Boże błogosławieństwo dla Krystyny i Zbigniewa w rocznicę ślubu
9.00 – Śp. rodziców Strzelec i Furmanek oraz rodzeństwo – Śp. Albina Bandurskiego 4/30
10.00 – Śp. Ks. Henryka Kulika MIC 21/30
11.30 – Śp. Józefa Gudalewicza
12.45 – Śp. Agnieszkę i Walerego Juchiewiczów i rodziców z obojga stron oraz Zbigniewa Łobockiego i rodziców z obojga stron
18.00 – Śp. Jadwigę i Stanisława Dąbrowskich

INTECJE: 18 - 24 STYCZNIA 2020 R.

PONIEDZIAŁEK 18.01.2021 r.
7.00 – Śp. Michała Frąckowiaka
18.00 – Śp. Jadwigę Skoliniec 19/30
18.00 – Śp. Ks. Henryka Kulika MIC 8/30

WTOREK 19.01.2021 r. – św. Józefa Sebastiana Pelczara
7.00 – Śp. Franciszkę i Szymona
18.00 – Śp. zmarłych rodziców: Janinę i Romana Łopińskich oraz brata
Stanisława, męża Henryka Brodowskiego, wnuka Marka Szpittera i dziadków
18.00 – Śp. Ks. Henryka Kulika MIC 9/30

ŚRODA 20.01.2021 r. – św. Fabiana i Sebastiana
7.00 – Śp. Ks. Henryka Kulika MIC 10/30
18.00 – Śp. Jadwigę Skoliniec 21/30

CZWARTEK 21.01.2021 r. – św. Agnieszki
7.00 – Śp. Jadwigę Skoliniec 22/30
18.00 – Śp. Ernesta Radackiego w 1 rocznicę śmierci
18.00 – Śp. Ks. Henryka Kulika MIC 11/30

PIĄTEK 22.01.2021 r. – św. Wincentego
7.00 – Śp. Wacława Krefta od Łucji Urbaniak z rodziną
18.00 – Śp. Jadwigę Skoliniec 23/30
18.00 – Śp. Ks. Henryka Kulika MIC 12/30

SOBOTA 23.01.2021 r.
7.00 – Śp. Jadwigę Skoliniec 24/30
18.00 – Śp. Irenę Zaremba
18.00 –Śp. Ks. Henryka Kulika MIC 13/30

III NIEDZIELA ZWYKŁA – 24.01.2021 r.
8.00 – Śp. Ks. Henryka Kulika MIC 14/30
9.00 – Śp. Wandę, Franciszka i Henryka Sztoba oraz Annę Bogdan
10.00 – Śp. J ó zefa Butryna w 16 rocznicę śmierci oraz dziadk ó w Annę i Teofila
11.30 – Śp. Waldemara w 5 rocznicę śmierci, Izydora, Filomenę i Stanisława
12.45 – Dziękczynna w 55 rocznicę ślubu Teresy i Leona Brunka
18.00 –Śp. Jadwigę Skoliniec 25/30

INTECJE: 11 - 17 STYCZNIA 2020 R.

PONIEDZIAŁEK 11.01.2021 r.
7.00 –
18.00 – Śp. Ks. Henryka Kulika MIC 1/30

WTOREK 12.01.2021 r.
7.00 – Śp. Stanisława Komorowskiego
18.00 – Śp. Andrzeja Słodownik w 2 rocznicę śmierci
18.00 – Śp. Ks. Henryka Kulika MIC 2/30

ŚRODA 13.01.2021 r. – św. Hilarego
7.00 – Śp. Jadwigę Skoliniec 14/30
18.00 – Śp. Zygmunta w 2 rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny Jankowskich i Kapuścińskich
18.00 – Śp. Leokadię Pilczuk w 2 rocznicę śmierci

CZWARTEK 14.01.2021 r.
7.00 – Śp. Jadwigę Skoliniec 15/30
18.00 – Śp. Grzegorza Żmudę w 1 rocznicę śmierci
18.00 – Śp. Leokadię Pilczuk w 2 rocznicę śmierci

PIĄTEK 15.01.2021 r.
7.00 –
18.00 – Śp. Jadwigę Skoliniec 16/30
18.00 – Śp. Ks. Henryka Kulika MIC 5/30

SOBOTA 16.01.2021 r.
7.00 – Śp. Mariannę w 28 rocznicę śmierci, Władysława, Zdzisława, Stanisława, Zenona, Lucynę, Henrykę i zmarłych z rodziny Lach i Doroz
18.00 – Śp. Krystynę Dzierzba w 1 rocznicę śmierci, Mieczysława, Jerzego Górnowicza i rodziców z obojga stron
18.00 –Śp. Ks. Henryka Kulika MIC 6/30

II NIEDZIELA ZWYKŁA – 17.01.2021 r.
8.00 – Śp. Ks. Henryka Kulika MIC 7/30
9.00 – Śp. Jadwigę Skoliniec 18/30
10.00 – Śp. Tadeusza Łastuszka w 1 rocznicę śmierci, Reginę Łastuszka i Stanisława Dąbrowskiego
11.30 – Śp. Tadeusza Samsel w rocznicę śmierci
12.45 – Śp. Franciszka Masalon w 12 rocznicę śmierci
18.00 –Śp. Teresę i Tadeusza Olszewskich

INTECJE: 28 GRUDNIA - 03 STYCZNIA 2020 R.

PONIEDZIAŁEK 04.01.2021 r.
7.00 – Za Zgromadzenie Księży Marianów o wzrost w zasługi i liczbę
18.00 – Śp. Annę i Jana Liberackich

WTOREK 05.01.2021 r. 
7.00 – Śp. Jadwigę Skoliniec 6/30
18.00 – Śp. zmarłych z rodziny Stojek, Płaza i Szczepańskich
18.00 – Śp. Wacława Głowackiego

ŚRODA 06.01.2021 r. – Uroczystość Objawienia Pańskiego
8.00 –
9.00 – Śp. Janusza Ławrynowicza w 3 rocznicę śmierci i rodziców z obojga stron
10.00 – Śp. Wincentego Nowaka
11.30 – Śp. Adelę I zmarłych z rodziny Sztoban, Kłapouch i Glinka
12.45 – Śp. Zygmunta Mikłaszewicza w 2 rocznicę śmierci, Jadwigę Trabszo, Antoniego, Halinę Rucińską oraz Ks. Prałata Józefa Sanak
18.00 – Śp. Jadwigę Skoliniec 7/30

CZWARTEK 07.01.2021 r. – św. Rajmunda z Penyafort
7.00 – Śp. Weronikę i Aleksandra Trusewicz, zmarłych z rodziny Trusewiczów, Chmielewskich, Bójnowskich i Mieczkowskich
18.00 – Śp. Wiesława Szopińskiego
18.00 – W Intencji członków Apostolatu Margaretka

PIĄTEK 08.01.2021 r.
7.00 – Śp. Jadwigę Skoliniec 9/30
18.00 – O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Janiny
18.00 – Śp. Halinę Kosno w 14 rocznicę śmierci oraz Wiesławę i Stanisława Trzcińskich

SOBOTA 09.01.2021 r.
7.00 –
18.00 – Śp. Grzegorza Aniołowskiego

NIEDZIELA 10.01.2021 r.
8.00 – Śp. Jadwigę Skoliniec 11/30
9.00 – Śp. Tadeusza Lechwar w 21 rocznicę śmierci
10.00 – Śp. Stefanię i Franciszka Damaziak
11.30 – Śp. Sylwię Car oraz zmarłych z rodziny: Ostrowskich i Nadolskich
12.45 – Śp. Krzysztofa Mączkowskiego i zmarłych z rodziny Mączkowskich
18.00 –Śp. Ewelinę Rożalską w 2 rocznicę śmierci

INTECJE: 04 - 10 STYCZNIA 2020 R.

PONIEDZIAŁEK 04.01.2021 r.
7.00 – Za Zgromadzenie Księży Marianów o wzrost w zasługi i liczbę
18.00 – Śp. Annę i Jana Liberackich

WTOREK 05.01.2021 r. 
7.00 – Śp. Jadwigę Skoliniec 6/30
18.00 – Śp. zmarłych z rodziny Stojek, Płaza i Szczepańskich
18.00 – Śp. Wacława Głowackiego

ŚRODA 06.01.2021 r. – Uroczystość Objawienia Pańskiego
8.00 –
9.00 – Śp. Janusza Ławrynowicza w 3 rocznicę śmierci i rodziców z obojga stron
10.00 – Śp. Wincentego Nowaka
11.30 – Śp. Adelę I zmarłych z rodziny Sztoban, Kłapouch i Glinka
12.45 – Śp. Zygmunta Mikłaszewicza w 2 rocznicę śmierci, Jadwigę Trabszo, Antoniego, Halinę Rucińską oraz Ks. Prałata Józefa Sanak
18.00 – Śp. Jadwigę Skoliniec 7/30

CZWARTEK 07.01.2021 r. – św. Rajmunda z Penyafort
7.00 – Śp. Weronikę i Aleksandra Trusewicz, zmarłych z rodziny Trusewiczów, Chmielewskich, Bójnowskich i Mieczkowskich
18.00 – Śp. Wiesława Szopińskiego
18.00 – W Intencji członków Apostolatu Margaretka

PIĄTEK 08.01.2021 r.
7.00 – Śp. Jadwigę Skoliniec 9/30
18.00 – O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Janiny
18.00 – Śp. Halinę Kosno w 14 rocznicę śmierci oraz Wiesławę i Stanisława Trzcińskich

SOBOTA 09.01.2021 r.
7.00 –
18.00 – Śp. Grzegorza Aniołowskiego

NIEDZIELA 10.01.2021 r.
8.00 – Śp. Jadwigę Skoliniec 11/30
9.00 – Śp. Tadeusza Lechwar w 21 rocznicę śmierci
10.00 – Śp. Stefanię i Franciszka Damaziak
11.30 – Śp. Sylwię Car oraz zmarłych z rodziny: Ostrowskich i Nadolskich
12.45 – Śp. Krzysztofa Mączkowskiego i zmarłych z rodziny Mączkowskich
18.00 –Śp. Ewelinę Rożalską w 2 rocznicę śmierci

MSZE ŚW.

I NABOŻEŃSTWA

Niedziela:
Kościół górny: 8.00, 10.00, 11.30, 12.45, 18.00
Kościół dolny: 9.00
Dni powszednie:
Kościół dolny: 7.00 | Kościół górny: 18:00
Spowiedź:
15 minut przed Mszą św. i w czasie Mszy św.
Nabożeństwa:
Poniedziałki: 17.30 – Różaniec
Wtorki: 17.30 – Nieszpory za zmarłych z wypominkami
Środy: 17.30 – Nabożeństwo do Matki Bożej i św. Ojca Stanisława Papczyńskiego
Czwartki: 17.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu zakończona Litanią do Wszystkich Świętych
Piątki: 17.30 – Różaniec