DUSZPASTERZE

PARAFII

MARIANIE ELBLĄGDUSZPASTERZE
ks. Artur RADACKI
proboszcz

Ukończył KUL, posiada tytuł doktora psychologii.
Pochodzi z Elbląga. W tym roku mija jego 23 lat kapłaństwa.

MISJA

...

Byście jednak nie stali bezczynnie w winnicy Pańskiej, macie szerzyć cześć Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Bogurodzicy Dziewicy w miarę waszych sił oraz z najwyższym wysiłkiem, pobożnością i zapałem wspomagać modlitwą dusze wiernych zmarłych […]
Nie będzie jednak zakazane tym, którzy byliby obdarzeni tego rodzaju zdolnościami, pokornie pomagać proboszczom w pracach kościelnych […]. (św. Stanisław Papczyński, Reguła życia, 1694 r.)
W tym widzę istotę i sens naszego powołania: […] całkowicie poświęcić się i oddać Kościołowi, dla jego dobra, obrony, zachowania, postępu i wzrostu. (bł. Jerzy Matulewicz, Dziennik duchowy, 1910 r.)

Dotąd zakonnicy podejmowali się pracy najczęściej poza parafią. Czy nie można by spróbować stanąć w jednym rzędzie z duchowieństwem diecezjalnym, wziąć się do prowadzenia parafii i zorganizować je wzorowo? Każdy kościół parafialny z plebanią można by uczynić małym domem zakonnym. (bł. Jerzy Matulewicz, Dziennik duchowy, 1911 r.)

ks. Mateusz TURKOWSKI
duszpasterz

Ukończył KUL. Dotychczas pełnił posługę kapłańską w Londynie.
W tym roku mija 12 lat jego kapłaństwa.

ks. Piotr BERNACKI
duszpasterz

Ukończył KUL. Przez 12 lat służył w Białorusi.
Jako kapłan służy już 20 lat.

ks. Jan JANIKOWSKI
duszpasterz

Ukończył KUL. Przez lata pełnił posługę kapłańską w Niemczech, w Bawarii.
W tym roku mija 32 rok jego kapłaństwa.