Błogosławieństwo domu i mieszkańców

MARIANIE ELBLĄGBłogosławieństwo domu i mieszkańców

Błogosławieństwo

domu i mieszkańców

W: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
Na zakończenie prowadzący mówi:
P: Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi nas do życia wiecznego. (wszyscy czynią znak Krzyża Świętego)
W: Amen.

Można zaśpiewać kolędę lub pastorałkę.

Niech Boże Dziecię błogosławi Waszym
rodzinom, przyjaciołom i bliskim. Niech dodaje
siły aby przetrwać wszystko co trudne i obdarza
światłem by dostrzegać i umacniać to co dobre.
Z modlitwą – Wasi duszpasterze

ks. Artur, ks. Jan, ks. Mirosław, ks. Mateusz, ks. Piotr

Serdecznie dziękujemy za modlitwę i złożone dotychczas ofiary na utrzymanie parafii.
Ofiary kolędowe
można składać: na tacę, do skarbon, w kancelarii lub przelać na konto:
Bank Pekao SA 04 1240 2265 1111 0010 5703 6974

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DOMU I MIESZKAŃCÓW

Własne mieszkanie lub dom można poświęcić w sposób podany niżej. Przed rozpoczęciem przygotowujemy krzyż, świece oraz wodę świeconą, które stawiamy na stole nakrytym białym obrusem. Następnie osoba wyznaczona rozpoczyna modlitwę słowami:
Prowadzący: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
W:
Amen
Następnie zapalamy świece.
P: Światło Chrystusa.
W:
Bogu niech będą dzięki.

LEKTURA PISMA ŚWIĘTEGO
Jeśli czyta się pierwsze czytanie wówczas domownicy siadają. Można odczytać też tylko samą Ewangelię.

CZYTANIE
Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian
Bracia:
My, którzy jesteśmy mocni w wierze, powinniśmy znosić słabości tych, którzy są słabi, a nie szukać tylko tego, co dla nas dogodne. Niech każdy z nas stara się o to, co dla bliźniego dogodne – dla jego dobra i zbudowania. Przecież i Chrystus nie szukał tego, co było dogodne dla Niego. A Bóg, który daje cierpliwość i pociechę, niech sprawi, abyście wzorem Chrystusa te same uczucia żywili do siebie i zgodnie jednymi ustami wielbili Boga i Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dlatego przygarniajcie siebie nawzajem, bo i Chrystus przygarnął was – ku chwale Boga. Oto słowo Boże.
W: Bogu niech będą dzięki.

Po czytaniu śpiewamy kolędę, np. „Pójdźmy wszyscy do stajenki”, po której uczestnicy wstają i odczytywany jest fragment Ewangelii.

EWANGELIA
Z Ewangelii według świętego Łukasza Rodzice Jezusa chodzili, co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy Jezus miał lat dwanaście udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, Jezus został w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukając Go. Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok Rodzice Jezusa zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: „Synu czemuś nam to uczynił? Oto Ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie”. A Jezus im odpowiedział: „Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?”.
P: Oto słowo Pańskie.
W: Chwała Tobie Chryste

MODLITWA WSPÓLNOTY
Prowadzący: Przedstawmy Dobremu Bogu nasze wspólne prośby i błagania.

Boże, nasz Ojcze, spraw, abyśmy swoje życie opierali na Tobie, jako niewzruszonym fundamencie. Ciebie prosimy…
Boże, nasz Ojcze, daj, abyśmy żyli zawsze w zgodzie i miłości. Ciebie prosimy…
Boże, nasz Ojcze, dopomóż nam, abyśmy codzienną pracą mogli zdobywać środki na utrzymanie i na chleb powszedni. Ciebie prosimy…
Boże, nasz Ojcze, wprowadź naszych zmarłych do rodziny ocalonych i zbawionych w niebie. Ciebie prosimy…
P: Módlmy się tak, jak nas nauczył nasz Pan, Jezus Chrystus.
W: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
P: Módlmy się
Wszechmogący wieczny Boże, prosimy Cię ześlij na nasz dom swoją łaskę, aby trwały w nim: zdrowie ciała i czystość serca,  wzajemna miłość, dobroć, przyjaźń oraz wierność w wypełnianiu Twoich przykazań. Twoje błogosławieństwo niech pozostanie nad naszym domem i wszystkimi, którzy tu mieszkają i przybywają. Teraz i na wieki wieków.
W: Amen.

W tym momencie można pokropić dom wodą święconą. Po czym odmawiamy modlitwę powierzenia się Matce Bożej np. Zdrowaś Maryjo